ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Грошовий ринок та ринок банківських позичок

№126

Суб'єктами грошового ринку є:

1. Інвестори;

2. Фізичні особи;

3. Юридичні та фізичні особи, які здійснюють операції купівлі-продажу грошей;

4. Фондова біржа.

№127

Доларові депозити, розміщені за межами США називаються:

1. Інвестиції;

2. Євродолари;

3. Депозитні сертифікати;

4. Банківський акцепт.

№128

Курсова ціна відображає:

1. Співвідношення попиту і пропозиції;

2. Співвідношення витрат і надходжень;

3. Співвідношення попиту і дефіциту;

4. Співвідношення попиту і відсоткової ставки.

 

№129

Що є ціною «товару», що купується і продається на грошовому ринку:

1. Облікова ставка;

2. Орендна плата;

3. Попит на гроші;

4. Позичковий процент.

№130

Короткостроковий кредит, який погашається на першу вимогу:

1. Довгостроковий;

2. Онкольний;

3. Середньостроковий;

4. Короткостроковий.

 

№131

Грошовий ринок складається з:

1. Ринок грошей і ринок капіталів;

2. Ринок грошей і цінних паперів;

3. Ринок капіталів і ринок цінних паперів;

4. Ринок грошей і ринок позик.

 

№132

Форма надання підприємству банківського кредиту без визначення конкретного терміну початку його застосування – це:

1. Іпотечний кредит;

2. Разовий кредит;

3. Гарантований кредит;

4. Кредитна лінія.

№133

Основними інструментами облікового ринку є:

1. Акції, облігації, банківські сертифікати;

2. Банківські, казначейські, комерційні векселі;

3. Опціони, ф’ючерси;

4. Земельні бони, житлові сертифікати.

 

№134

До основних різновидів міжбанківського кредиту відносять:

1. Овердрафт, споживчий, комерційний;

2. Вексельний, державний, за операціями РЕПО;

3. Овернайт, комерційний, вексельний;

4. Овердрафт, овернайт, за операціями РЕПО.

№135

Національна грошова одиниця України – гривня належить до:

1. Вільно конвертованої валюти;

2. Частково конвертованої валюти;

3. Неконвертованої валюти;

4. Клірингової валюти.

№136

Сектор ринку, на якому здійснюється купівля та продаж грошей як специфічного товару:

1. Грошовий ринок;

2. Фінансовий ринок;

3. Валютний ринок;

4. Ринок цінних паперів.

 

№137

Як на грошовому ринку називаються видані банками та іншими депозитними інститутами цінні папери:

1. Євродолари;

2. Банківський акцепт;

3. Облігації;

4. Депозитні сертифікати.

№138

Частина фінансового ринку, де тимчасово вільні грошові ресурси кредитних установ залучаються і розміщуються банками між собою переважно у формі міжбанківських депозитів на короткі терміни:

1. Грошовий ринок;

2. Валютний ринок;

3. Ринок капіталів;

4. Міжбанківський ринок.

 

№139

Об'єктом купівлі-продажу на грошовому ринку виступають:

1. Робоча сила;

2. Інвестиції;

3. Тимчасово вільні грошові кошти; 4. Частково конвертована валюта.

 

№140

Об'єктом грошового ринку є:

1. Дохід;

2. Гроші;

3. ВВП;

4. ВНП.

 

№141

Частина грошового ринку, де короткострокові грошові ресурси перерозподіляються між кредитними інститутами шляхом купівлі-продажу векселів і цінних паперів з терміном погашення, як правило, до одного року – це:

1. Обліковий ринок;

2. Фінансовий ринок;

3. Валют ний ринок;

4. Фондовий ринок.

 

№142

Грошовий ринок поєднує такі головні складові:

1. Обліковий, міжбанківський і валютний;

2. Кредитний і міжвалютний;

3. Приватний і комерційний;

4. Фондовий і міжфондовий.

 

№143

Обліковий ринок — це:

1. Частина грошового ринку, де короткострокові грошові ресурси перерозподіляються між кредитними інститутами шляхом купівлі-продажу векселів і цінних паперів з терміном погашення, як правило, до одного року;

2. Інституціональний механізм (сукупність установ і організацій - банки, валютні біржі, інші фінансові інститути), що забезпечує функціонування валютних ринкових механізмів:

3. Комплекс послуг з організації та проведення емісії цінних паперів, що надаються фінансовими посередниками емітенту, система послуг, яка включає етани роботи із підготовки та проведення емісії;

4. Спеціалізовані фінансові інститути, створені для роботи в зоні найбільшого ризику, внаслідок чого їх інвестиції є найдорожчими.

 

№144

Сектор ринку, на якому здійснюється купівля та продаж грошей як специфічного товару:

1. Грошовий ринок;

2. Фінансовий ринок;

3. Валютний ринок;

4. Ринок цінних паперів.

 

№145

Суб’єктами грошового ринку є:

1. Інвестори;

2. Фізичні особи;

3. Юридичні та фізичні особи, які здійснюють операції купівлі-продажу грошей;

4. Фондова біржа.

 

№146

Що є ціною «товару», що купується і продається на грошовому ринку:

1. Облікова ставка;

2. Орендна плата;

3. Попит на гроші;

4. Позичковий процент.

 

 

№147

Яку назву носять доларові депозити розміщені за межами США:

1.Інвестиції;

2.Євродолари;

3.Депозитні сертифікати;

4.Банківський акцепт.

 

№148

Норма доходу, встановлена за цінними паперами:

1.Облігаційний відсоток;

2.Депозитний відсоток;

3.Позиковий відсоток;

4.Кредитний відсоток.

 

№149

Як на грошовому ринку називаються видані банками та іншими депозитними інститутами цінні папери:

1.Євродолари;

2.Банківський акцепт;

3.Облігації;

4.Депозитні сертифікати.

 

№150

Банківський кредит під заставу цінних паперів називається:

1.Соціальним;

2.Цільовим;

3.Ломбардним;

4.Вірна відповідь відсутня.

 

№151

Специфічна сфера економічних відносин, де об’єктом операцій виступає наданий на певних умовах у позику капітал – це:

1.Безготівкові розрахунки;

2.Факторинг;

3.Лізинг;

4.Кредитний ринок.

 

№152

Залежно від економічного змісту всі види діяльності комерційних банків поділяються на:

1.Активні і пасивні;

2.Зовнішні і внутрішні;

3.Місцеві і державні;

4.Коротко- і довгострокові.

 

№153

Ставку облікового відсотка встановлює:

1.Міністерство фінансів України;

2.Національний банк України (НБУ);

3.Кабінет Міністрів України;

4. Верховна рада України (ВРУ).

 

№154

Онкольний кредит – це:

1.Короткостроковий кредит, який погашається на першу вимогу;

2.Кредит із відстрочкою платежу;

3.Кредит з терміном погашення до 10 днів;

4.Переказний вексель.

 

№155

Вільні ресурси кредитних інститутів на міжбанківському ринку залучаються і розміщуються у формі:

1.Відкриття кореспондентських рахунків;

2.Міжбанківських електронних переказів коштів;

3.Міжбанківських депозитів і кредитів;

4.Казначейських векселів.

 

Валютний ринок

№156

Ціна, за якою дана валюта продається або купується за умови передачі її на певну дату в майбутньому має назву:

1.Ф'ючерс;

2.Форвард;

3.Крос-курс;

4.Спот-курс.

№157

Вплив валютного курсу на розвиток інфляції посилився в умовах:

1.Реально фіксованих курсів;

2.Договірно-фіксованих курсів;

3.Валютних курсів, що вільно коливаються;

4.Змішаних валютних курсів.

 

№158

Валютні інтервенції на валютному ринку можуть здійснювати:

1.Комерційні банки;

2.Промислові підприємства-експортери;

3.Центральний банк;

4.Валютна біржа.

 

№159

Якщо валютний курс національної грошової одиниці підвищується, то:

1.Вітчизняні товари за кордоном коштуватимуть дешевше, а іноземні в нас – дорожче;

2. Вітчизняні товари за кордоном коштуватимуть дорожче, а іноземні в нас – дешевше;

3. Вітчизняні товари за кордоном коштуватимуть дорожче, а на іноземні ціна не зміниться;

4.Вірна відповідь відсутня.

 

№160

Валюта, що не обмінюється на інші іноземні валюти і застосовується лише на території країни називаться:

1.Резервною;

2.Кліринговою;

3.Замкненою;

4.Частково конвертованою.

№161

Доларові депозити, розміщені за межами США називаються:

1.Інвестиції;

2.Євродолари;

3.Депозитні сертифікати;

4.Банківський акцепт.

 

№162

Курси, що спираються на золотий паритет, який допускає відхилення ринкових котировок від паритету в межах «золотих точок» називаються:

1.Курси, що коливаються;

2.Договірно-фіксовані курси;

3.Реально фіксовані курси;

4.Вільно плаваючі курси.

№163

Встановлення курсів іноземних валют у відповідності з практикою, що склалася, і законодавчими нормами називається:

1.Котируванням;

2.Клірингом;

3.Андеррайтингом;

4.Демпінгом.

 

№164

«Зведенням» покупців та продавців валюти займаються:

1.Дилери;

2.Брокери;

3.Депозитарії;

4.Інвестори.

 

№165

Операції, пов'язані з купівлею-продажем або конверсією валют, що здійснюються на біржах, в комерційних банках мають назву:

1.Валютний ділинг;

2.Демпінг;

3.Андеррайтинг;

4.Кліринг.

 

№166

Ціна, за якою дана валюта продається або купується за умови передачі її на певну дату в майбутньому має назву:

1.Ф’ючерс:

2.Форвард;

3.Крос-курс;

4.Спот-курс.

 

№167

Керування валютними резервами, проведення валютної інтервенції, регулювання рівня відсоткових ставок по вкладеннях на світові валютні ринки є функцією суб’єкта валютного ринку:

1.Центральні банки;

2.Валютні біржі;

3.Компанії, що здійснюють зовнішньо-торговельні операції;

4.Комерційні банки.

 

№168

Співвідношення між двома валютами, яке встановлюється з їх курсу по відношенню до третьої валюти – це:

1.Спот-курс;

2.Форвардний курс;

3.Ф’ючерсний курс;

4.Крос-курс.

 

№169

Процес встановлення курсів іноземних валют-це:

1.Кліринг;

2.Валютний арбітраж;

3.Конвертування;

4.Котирування.

 

№170

Форвард – це:

1.Курс у майбутньому, тобто ціна, за якою через деякий час буде укладено угоду;

2.Курс, за яким банк купує валюту;

3.Курс, за яким банк продає валюту;

4.Ціна, за якою дана валюта продається або купується за умови передачі її на певну дату в майбутньому.

 

№171

Валюта - це:

1.Грошові знаки, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, кошти на рахунках;

2.Валюта, що вільно та необмежено обмінюється на інші валюти;

3.Національна валюта, яка функціонує тільки в межах однієї країни і не обмінюється на інші іноземні валюти;

4.Угоди, що складаються суб’єктами валютного ринку з купівлі-продажу за розрахунками і надання в кредит іноземної валюти на конкретних умовах.

 

№172

Валютний ринок-це:

1.Міжнародна грошова розрахункова одиниця та платіжний засіб;

2.Операція купівлі або продажу іноземної валюти;

3.Сукупність економічних та організаційних форм, що пов’язані з купівлею або продажем валют різних країн;

4.Співвідношення між грошовими одиницями двох країн, яке використовується для обміну валют при здійсненні валютних та інших операцій.

 

№173

Курс у майбутньому, тобто ціна, за якою через деякий час буде укладено угоду – це:

1.Спот - курс;

2.Ф’ючерс;

3.Крос - курс;

4.Форвард.

 

№174

Здатність валюти обмінюватись на інші валюти – це:

1.Котирування;

2. Конвертованість;

3.Кліринг;

4.Валютний арбітраж.

 

№175

Головним державним органом валютного регулювання в Україні визначено:

1.Верховну Раду України;

2.Кабінет Міністрів України;

3.Українську міжбанківську валютну біржу;

4.Національний банк України.

 

№176

Валюта ціни – це:

1.Валюта, в якій здійснюється платіж;

2.Ціна валюти однієї країни, виражена у валюті іншої країни;

3.Іноземні грошові знаки, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної країни;

4.Валюта, в якій встановлюється ціна контракту.

№177

Ціною на валютному ринку є:

1.Крос - курс;

2.Валютний курс;

3.Спот – курс;

4.Ф’ючерс.

 

№178

Суб’єкти фінансового ринку класифікують за формою, а саме:

1. Держава, місцеві органи влади, домашні господарства;

2. Держава, фізичні особи, юридичні особи, фінансові посередники;

3. Фінансові посередники, інвестори, емітенти;

4. Фінансові посередники, інститути інфраструктури ринку;

 

№179

Валютний курс - це:

1.Ціна національної валюти виражена в іноземній валюті;

2.Валюта, яку не можливо вільно обміняти на іноземну;

3.Національна валюта обмінюється на іноземну з певними обмеженнями;

4.Валюта, яка використовується для оцінки міжнародних торговельних операцій.

 

№180

Співвідношення між грошовою одиницею ті валютами інших країн, яке складається лише на основі попиту та пропозиції характеризує режим:

1.Множинних валютних курсів;

2.Спот – курс;

3.Клірингова валюта;

4.Неконвертована валюта.

 

№181

Процес установлення курсів іноземних валют – це:

1. Котирування;

2.Конвертованість;

3.Кліринг;

4.Валютний арбітраж.

 

№182

Після відміни доларового стандарту долар США продовжує виконувати роль світових грошей:

1.Частково;

2.Так;

3.Ні;

4.Вірна відповідь відсутня.

 

№183

Фізичні особи можуть бути суб’єктами валютного ринку:

1.Так;

2.Ні;

3.Частково;

4.Вірна відповідь відсутня.

 

Біржові операції

№184

У перекладі з латинського біржа «burse» означає:

1.Гаманець;

2.Обмін;

3.Гроші;

4.Продаж.

 

№185

За правовим статусом біржі поділяють на три типи:

1.Державні, приватні, змішані;

2.Акціонерні, колективні, кооперативні;

3.Фондові, товарні, грошові;

4.Публічно-правові, приватні, змішані

 

№186

Мінімальний статутний фонд емітента для допуску до котирування має становити:

1.Не менше 50 тис. фунтів стерлінгів;

2.Не більше 50 тис. фунтів стерлінгів;

3.10 тис. фунтів стерлінгів;

4.Вірна відповідь відсутня.

 

№187

Консультант з проблем кон’юнктури ринку цінних паперів:

1.Брокер;

2.Джоббер;

3.Дилер;

4.Емітент.

 

№188

Суб’єкти фінансової діяльності, що сприяли створенню першої Української фондової біржі:

1.Брокери;

2.Державні установи;

3.Акціонери;

4.Комерційні банки.

 

№189

Для спрощення процедури передачі цінних паперів від одного власника до іншого, а також для збільшення гарантій для власників цінних паперів створюється:

1.Брокерська контора;

2.Фондова біржа;

3.Національна депозитарна система;

4.Кліринговий банк

 

№190

Процедура включення до списку цінних паперів називається:

1.Лістинг;

2.Кастинг;

3.Лізинг;

4.Делістинг.

 

№191

Здійснює біржові операції за дорученням та за рахунок клієнтів, отримуючи за посередництво певну плату:

1.Трейдер;

2.Дилер;

3.Маркет - мейкер;

4.Брокер

 

№192

Процедуру делістингу – виключення із котирувального списку проводять у випадку:

1.Відсутності угод купівлі-продажу на протязі 12 торгів підряд;

2.Якщо компанія-емітент на протязі 3 років підряд не виплачує дивідендів;

3.За власним бажанням компанії-емітента;

4.Вірна відповідь 1 і 2.

№193

При якому котируванні протягом одного біржового дня існує безліч курсів:

1.Фіксингове котирування;

2.Безперервне котирування;

3.Лістингове котирування;

4.Мегафіксингове котирування.

 

№194

Середні або середньозважені показники курсів цінних паперів, як правило акцій, що дають найкомпактнішу картину про стан і динаміку фондового ринку:

1.Біржові індекси;

2. «Курс дня»;

3.Вартість цінного папера;

4.Рейтинг.

 

№195

Учасник ринку, зміст діяльності якого у найширшому розумінні можна визначити як формування певних очікувань на основі прогнозування майбутнього та використання їх для одержання прибутку від різниці в ціні купівлі та продажу фінансових інструментів чи товарів:

1.Брокер;

2.Хеджер;

3. Дилер;

4.Спекулянт.

 

№196

Зміну значення індексу розглядають як показник:

1.Попиту на ринку;

2.Пропозиції на ринку;

3.Кон’юнктури ринку;

4.Зменшення вартості цінного паперу.

 

№197

Використання фондових індексів як базового активу при укладенні ф’ючерсних контрактів та купівлі опціонів проявляється в:

1.Діагностичній функції;

2.Індикативній функції;

3.Спекулятивній функції;

4.Вірна відповідь 2 і 3.

 

№198

Найбільше фондових індексів розраховується на фондових біржах:

1.Великобританії;

2.Японії;

3.Франції;

4.США.

 

№199

Який з індексів Українського фондового ринку розраховується щохвилинно з 1 січня 1999 року:

1.ProU-50;

2.KAC-20;

3.IPI-U;

4. Індекс ПФТС.

 

№200

Об’єктами рейтингу фондового ринку є:

1.Облігації, привілейовані акції;

2.Депозитні та ощадні сертифікати;

3.Комерційні папери;

4. Всі відповіді вірні

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти