ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Добір слів, близьких за значенням

1. Якими близькими за значенням можна замінити виділені слова: Зайчисько нікчемний, шпурнувкнижку, зазирнулов книжку (до казки Ю.Ярмиша «Зайчаткова казочка» - 2-й клас)

2. Як ти зрозумів(-ла) виділені слова? Добери до них близькі за зна­ченням:

картатаспідниця - __________________

зненацькаповернула________________

пишноприбрався____________________

вистиглапроти сонця________________

(до оповідання О.Донченка «Лісовою стежкою» - 3-й клас).

3. Якими близькими за значенням можна замінити виділені слова: воно(гудіння) дедалі дужчало;

хвацькоперекинув ноги;

Карлсон так запишався;

Малий заходивсязбирати долішматочки;

вимальовувалась на тлівесняного зоряного неба.

(до повісті-казки А.Ліндгрен «Про Карлсона, що живе на даху» - 3-й клас)

4.Якими близьким за значенням можна замінити слова «хутко», «самотня», «любий»? (Леся Українка «Давня весна» - 4-й клас)

Завдання на смисловий і структурний аналіз тексту

Як зазначалося, важливим критерієм розуміння змісту прочитаного є віднайдення учнем заданої інформації безпосередньо в тексті. З метою пе­ревірки класоводом рівня засвоєння певного вміння кожним учнем пропо­нувалася така методика. Якщо завдання на смисловий і структурний аналіз тексту були сформульовані безпосередньо у підручнику, наприклад, учням потрібно було виокремити у тексті зачин, основну частину, кінцівку твору, в експериментальній методиці пропонувалося виокремлення цих, а також інших фрагментів тексту першим і останнім словом (письмово), що давало змогу вчителеві за відносно короткий проміжок часу з’ясувати рівень сфор- мованості того чи іншого уміння в кожного учня. Наприклад:

«Виокрем і запиши першим і останнім словом зачин і кінцівку твору»(завдання до текстів «Кирило Кожум»яка», «Кривенька качечка» «Чому у морі вода солона» та ін.;

«Що нам відомо з тексту про те, як саме виготовляли книги з папірусу? Виділи цю інформацію першим і останнім словом» (до тексту «Як з’явилася друкована книга») правильна відповідь: «У Стародавньому Єгипті»; «довгої стрічки»); «Виділи першим і останнім словами: а) частину тексту, в якій ідеться про те, як чари подіяли на королівну і на всіх у замку»; б) частину тексту, у якій йдеться про те, як чари відступили, і всі прокинулись» та ін. (3-й клас).

Процес формування уміння складати план тексту урізноманітнювався такими завданнями: відновлення правильної послідовності у

трансформованому плані; доповнення плану. Наприклад:

Й клас

До оповідання В.Сухомлинського «Як Наталя в Лисиці хитринку купила».Уважно прочитай. Пронумеруй пункти плану відповідно до послідовності подій у творі. Номери 1, 3 вже поставлено.

Дівчинка скаржиться на погане самопочуття.

1. Наталя купує хитринку.

. Хитринка кудись поділася.

3.Здивування мами.

Рішення Наталі.

Хитрощі не люблять совісті.

Й клас

До літературної казки В.Нестайка «Суд у цирку»

Уважно прочитай пункти плану. Поміркуй, які важливі частини змісту казки у ньому не відображені. Доповни план.

1 .Ромка насміхається з новачка Рудика Руденка.

2. Раптове перенесення героїв у чарівне місто Рудиград.

3. _______________________________________

4. ___________________________________


1. Повернення до класу.

У дослідженні ми зважали на те, що у підручниках з читання для 2-4- х класів кількість завдань і запитань на розуміння фактичного змісту і концептуальної інформації є достатньою, тому не було потреби їх дублювати в експериментальній методиці. Водночас ми враховували, що важливим критерієм розуміння учнем змісту твору є самостійний пошук ним відповіді на поставлене запитання у змісті незнайомого тексту. Такі завдання передбачають активну взаємодію учня з текстом і дають змогу з’ясувати рівень засвоєння цілісного змісту кожним школярем. Експериментальна методика передбачала добір невеликих за обсягом текстів чи їх фрагментів, де учні мали змогу дати письмову відповідь на поставлені запитання щодо розуміння в тексті фактичної інформації, поданої як очевидно, так і неочевидно (наприклад, «пронумеруй абзаци, зазнач абзац, який дає відповідь на запитання коли і де відбувалися події»; «що у тексті сказано про те, як..., підкресли слова,’ які дають відповідь на це»; «знайди і підкресли у тексті речення, яке...»)- а також концептуальної інформації:

• встановлювати належність твору до певного жанру з обґрунтуванням своїх висновків (3—4-й клас);

• інтерпретувати й узагальнювати інформацію (розпізнавати загальну тему та ідею твору, описувати відносини між героями, порівнювати й проти­ставляти інформацію у тексті, здійснювати смисловий і структурний аналіз тексту, розуміти узагальнення, які є в тексті, розуміти загальний настрій твору, ставити запитання за змістом прочитаного).

Зважаючи на рівні сформованості умінь самостійної роботи з текстом учнів різних вікових груп, у 2-му класі школярі виконували завдання до текстів під керівництвом учителя, у 3-му класі - окремі завдання під керів­ництвом учителя, у 4-му класі - всі завдання самостійно.

Наводимо приклади виконання таких завдань на матеріалі художніх і на­уково-пізнавальних текстів, а також логічно завершених фрагментів текстів.

1. Уважно прочитай текст мовчки. Підкресли речення, зміст якого роз­криває його тему.

Багато людей люблять відпочивати па природі. Особисто я надаю пере­вагу відпочинку в лісі. Моя розповідь буде про несподівану для мене зустріч з лисицею.

Іду якось ліском, зриваю голубі дзвіночки та дивлюсь, чи не достигли на ліщині горішки. Глянув на стежку, а там, ну, кроків за десять від мене стоїть лисичка. Мордочка в неї гостра, хвіст довгий, пухнастий. Така, як Бачив намальовану в книжці, (за Г. Майстренком)

2. Уважно прочитай(перечитай) текст. Зверни увагу на виділені слова- поміркуй над їх значенням. Визнач і запиши тему тексту.

3. Добери до тексту заголовок.

Сучасну модель електровелосипедарозробили в Австрії. На кермі вбу­довано коми ютер.Він показує швидкість,активний режим і заряд ба­тареї, а також дозволяє знімати відеопід час їзди. Акумулятор схований всередині рами, легко замінюється і швидко заряджається. На такому електровелосипедіможна виконувати різноманітні трюки.Комп ютерна система контролює кут нахилу заднього колеса. А отже, не дозволить велосипедисту впасти. Раму виготовлено з дуже легких матеріалів. Ьлек- тровелосипед має різні режими їзди.

(з дитячої енциклопедії «Дітям про все на світі»)

4. Уважно прочитай мовчки. Підкресли речення, яке передає основну думку тексту.

Ми, качки, літаємо набагато краще за комах і кажанів. У нас дуже ши­рокі грудні м’язи. Вони дають нам достатньо потужності, щоб підняти

себе із землі й утримувати в повітрі.

Коли ми злітаємо зграєю, то утворюємо клин: одна качка попереду, інші - позаду. Вірте, чи ні, але качки - одні з найшвидших птахів на планеті.

(З дитячої енциклопедії «Про птахів»).

Завдання на розуміння цілісного змісту тексту

До художнього тексту «Жирафчик» (2-й клас)

ЖИРАФЧИК

Прочитай заголовок. Що він допоміг тобі уявити? Вибери правильну відповідь.

• Коли відбулися події у творі;

• який це твір (казка, оповідання, вірш);

• хто герой твору?

Уважно прочитай (перечитай) текст. Виконай завдання.

В одному місті жив Жирафчик. Він був дуже добрий і завжди всім до­помагав. А через те, що в нього була довга-предовга шия, його допомога була вкрай необхідна.

Наприклад, він поливав квіти на балконах, коли господарі квартир від ’їжджали у відпустку. Він брав у зуби поливачку, витягав шию і спокій­нісінько поливав квіти хоч на четвертому, хоч на п ’ятому поверсі.

А ще він знімав з дерев кицьок, тому що деякі киці вміють залазити високо-превисоко, а злізати геть не вміють.

А ще він діставав з дахів м ’ячі й паперові літачки.

А якось навіть загасив пожежу. На даху загорівся старий папір, заклу- бочився дим, усі почали бігати й кричати, а Жирафчик не розгубився: він набрав у рот води, просунув голову у віконце даху - і як порскне водою на вогонь! Вогонь одразу зашипів і згас.

Ось який відважний і добрий був Жирафчик. (138 сл.)

(З книги Сергія і Марини Дяченків «Жирафчик і Пандочка»)

1. Пронумеруй абзаци. Що ти дізнався про Жирафчика з першого абза­цу? Будь уважним, зазнач правильні відповіді.

• Де жив Жирафчик;

• скільки йому було років;


• яким він був;

• яка у нього була шия?

2. Зазнач номери абзаців, у яких ідеться про те, яку роботу виконував

Жирафчик._________

3. Підкресли у тексті речення, зміст яких розповідає про те, як саме Жирафчик виконував роботу.

4. Чому Жирафчику доводилося знімати з дерев кицьок? Підкресли у тексті ту частину речення, яка дає відповідь на це.

5. У яку з книжок ти розмістиш цей текст?

□ енциклопедія про тварин.

□ вигадані історії про братів наших менших.

□ оповідання про пригоди твоїх ровесників.

12. З тексту ти дізнався(-лась), яким був Жирафчик. Випиши слова й словосполучення, які розкривають його основні риси.

До науково-пізнавального тексту «ПРО ВЕЛОСИПЕД » (3-й клас)

Усі погодяться, що велосипед — чудова річ. Перші велосипеди з 'явилися по­над двохсот років тому. Велосипед-«прадідусь» дуже відрізнявся від сучасних своїх «родичів». Він був схожий на велику іграшку, виготовлену з дерева, і не мав ні педалей, ні керма. Люди їхали на ньому, відштовхуючись від землі ногами.

Поступово велосипед удосконалювали й поліпшували. Заразу світі існують десятки тисяч різних його моделей, але спільне в них одне - дві педалі. Є ве­лосипеди чоловічі, жіночі, дитячі, спортивні, циркові, шосейні, гірські. Дуже популярні велосипеди, призначені для відпочинку на воді: катамарани, акваскі- пери. Існує навіть велобатискаф, яким водолаз подорожує по морському дну.

Нині, коли на дорогах з 'явилася сила-силенна автомобілів, коли шкідливі гази, що їх виділяють мотори, почали загрожувати нашому здоров ’ю та й узагалі всьому живому на землі, у велосипеда почалося нове життя.

Тепер у багатьох містах з’являються спеціальні доріжки чи навіть цілі вулиці, де дозволено пересуватись тільки на велосипеді. Дорожні знаки для велосипедистів вказують, де можна їздити, а де- забороняється.

(З дитячої енциклопедії «Дітям про все на світі»)

1. Пронумеруй абзаци. Зазнач абзац, у якому йдеться про те, коли з’явилися перші велосипеди.

2. Що нам відомо з тексту про те, які ознаки мав велосипед-«прадідусь». Зазнач правильні відповіді:

□ відсутність педалей і керма;

□ був схожий на велику дерев’яну іграшку;

□ був двоколісний.

3. Як ти зрозумів(-ла) значення виділених слів:

велосипед-«прадідусь» ____________

сучасних «родичів»_____________

4.3азнач, що допомагає велосипедистам орієнтуватися, де дозволяється їздити на велосипеді, а де - ні:

□ спеціальні доріжки;

дорожні знаки;

спеціальні оголошення.

5. У тексті наведено приклади різних моделей сучасних велосипедів. Згрупуй і запиши назви цих моделей у таблицю за такими ознаками:

Наземні велосипеди Водні, підводні велосипеди
   
   
   
   

6. Що у тексті сказано про те, якими своїми властивостями сучасні авто­мобілі загрожують здоров’ю людей і всьому живому?

спричиняють автокатастрофи;

створюють затори на дорогах;

викидають у повітря шкідливі гази.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти