ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ РУБІЖНОГО КОНТРОЛЮ

1. Емпіричні уявлення про документ.

2. Різні значення поняття „документ” (за Г. М. Швецовою-Водкою).

3. Походження і розвиток терміна „документ” і розвиток його значень.

4. Визначення документа у стандартах і словниках з діловодства та архівної справи.

5. Поняття „функції документа”. Головна (сутнісна) функція документа та похідні від неї.

6. Поняття спеціальних функцій документів.

7. Властивості документа. Ознаки документа.

8. Поняття про документування; методи, способи, засоби документування.

9. Кодування інформації. Знаковий метод фіксації інформації.

10. Текстове документування. Технічне документування.

11. Фотодокументування. Кінодокументування. Відеозапис. Фоно (аудіо) документування.

12. Документування з застосуванням електронно-обчислювальної техніки.

13. Ручні записуючі засоби.

14. Механічні і електромеханічні засоби документування.

15. Автоматичні засоби складання і виготовлення документів.

16. Сутність класифікації і класифікування. Особливості класифікації.

17. Характеристика видання як виду документа.

18. Загальнi i специфiчнi ознаки класифiкацiї видань.

19. Етап зародження документів у суспільстві.

20. Особливості сучасного періоду розвитку документа та проблеми його вивчення.

21. Офiцiйне видання: функцiональне призначення.

22. Поняття про наукові видання.

23. Характеристика окремих видiв наукових видань.

24. Поняття про довiдкове видання.

25. Поняття про навчальне видання.

26. Місце книги в соціальному комунікаційно-інформаційному процесі.

27. Загальна характеристика книги.

28. Структура сучасної книги. Характеристика складових частин книги.

29. Особливості періодичних і продовжуваних видань.

30. Характеристика основних видів періодичних видань: газета, журнал, бюлетень, календар, експрес-інформація.

31. Поняття про нотний (музичний) документ; нотне видання.

32. Елементи і реквізити нотних видань.

33. Поняття про картографічний документ.

34. Поняття про ізографічний документ, ізовидання.

35. Характеристика основних видів ізовидань.

36. Поняття артефакту.

37. Критерії артефактності документів.

38. Класифікація документів за ознакою їхньої цінності.

39. Поняття про „неопублікований документ”. Відмінність між опублікованими і неопублікованими документами.

40. Депонований рукопис.

41. Дисертація.

42. Препринт, науковий переклад.

43. Поняття про технічну документацію. Характерні ознаки технічної документації.

44. Загальна класифікація технічної документації.

45. Конструкторська документація.

46. Проектно-кошторисна документація.

47. Поняття про науковий документ. Особливості наукового документа.

48. Наукові книжкові видання.

49. Періодичні наукові видання.

50. Спеціальні наукові документи.

51. Технологічна документація.

52. Поняття про патентну інформацію і патентну документацію. Основні види патентної документації.

53. Поняття про патент. Історія розвитку патентного документа

54. Процедура видачі патентів в Україні.

55. Патентна документація та її особливості.

56. Опубліковані види патентної документації.

57. Історія нормативного документа зі стандартизації.

58. Законодавча база стандартизації в Україні.

59. Визначення поняття „нормативний документ”.

60. Структура стандарту.

61. Загальна характеристика кінофотофонодокументів.

62. Фотодокументи.

63. Фонодокументи.

8. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ (іспит)

1. CD-ROM як носій інформації.

2. Артефактні документи: поняття, класифікація за ознакою артефактності (цінності).

3. Види документів (видань), виділених за ознакою періодичності виходу в світ.

4. Види письма.

5. Визначити властивості документа (за Швецовою-Водкою Г.).

6. Визначити місце книги в соціальному комунікаційно-інформаційному процесі.

7. Визначити основні види стандартів. Описати структуру стандарту.

8. Визначити особливості дисертації і автореферату дисертації.

9. Визначити сутність управлінської; культурної функції документа.

10. Вирішення терміносистеми документознавства в нормативно-правових актах України.

11. Внесок Поля Отле в розвиток науки про документ.

12. Дати загальну характеристику наукових видань.

13. Дати стислу характеристику структури книги.

14. Довідкові видання.

15. З’ясувати концепції походження і розвитку терміна „документ”.

16. Загальні ознаки класифікації видань.

17. Ізовидання: поняття, основні види.

18. Класифікація Документа IV (за фасетно-блочною системою Г. Швецової-Водки) за сферою виникнення інформації та об’єктом відображення.

19. Класифікація Документа IV (за фасетно-блочною системою Г. Швецової-Водки) за характером знакових засобів передачі інформації; за належністю знаків запису до певних знакових систем.

20. Класифікація Документа IV (за фасетно-блочною системою Г. Швецової-Водки) за обставинами побутування у зовнішньому середовищі: за характером аудиторії, на яку розрахований документ.

21. Класифікація Документа IV (за фасетно-блочною системою Г. Швецової-Водки) за ознаками, що характеризують матеріальний носій документа: за матеріалом носія інформації; за формою носія інформації.

22. Класифікація Документа IV (за фасетно-блочною системою Г. Швецової-Водки) за формою запису інформації; за призначенням до сприйняття інформації.

23. Класифікація Документа IV (за фасетно-блочною системою Г. Швецової-Водки) за характером мовної знакової системи, в якій втілено інформацію.

24. Класифікація Документа IV (за фасетно-блочною системою Г. Швецової-Водки) за способами запису інформації (створення документа).

25. Класифікація картографічних видань (карти).

26. Класифікація нотних видань.

27. Механічні і електромеханічні засоби документування.

28. Об’єкт, предмет документознавства, його завдання.

29. Обґрунтувати значення функції свідчення документа.

30. Обгрунтувати складний характер головної, сутнісної функції документа.

31. Обгрунтувати тезу: „Документ – це система, складний об’єкт”.

32. Обґрунтувати, чому кінодокумент є одним з основних видів КФФД.

33. Обґрунтувати, як можна підрахувати інформаційну ємність документа.

34. Обґрунтуйте, чому головна функція документа є „соціально-комунікаційно-інформативна”.

35. Описати еволюцію терміна „документ” у ХХ ст.

36. Описати структуру документознавства як комплексної науки про документ.

37. Основні види патентної документації. Особливості патентного документа.

38. Охарактеризувати газету як вид видання і різновид документа.

39. Охарактеризувати звіт з науково-дослідницької і дослідно-конструкторської роботи (НДР і ДРК) як вид неопублікованого документа.

40. Охарактеризувати зміст поняття „КФФД”.

41. Охарактеризувати книгу як вид документа.

42. Охарактеризувати матеріальну основу документа. Паперові носії інформації.

43. Охарактеризувати наукову монографію як різновид наукового видання.

44. Охарактеризувати оптичний диск як новітній носій інформації.

45. Охарактеризувати основні види навчальних видань.

46. Охарактеризувати основні види офіційних видань.

47. Охарактеризувати основні складові елементи книги.

48. Охарактеризувати особливості і ознаки конструкторської документації. Основні види конструкторських документів.

49. Охарактеризувати особливості кінодокументування.

50. Охарактеризувати особливості технічного документування.

51. Охарактеризувати особливості фоно (аудіо) документування.

52. Охарактеризувати особливості фонодокумента.

53. Охарактеризувати особливості фотодокументування.

54. Охарактеризувати показники якості документної інформації.

55. Охарактеризувати різновиди кінофільмів за різними ознаками класифікації.

56. Охарактеризувати склад документа „Заявка на видачу патенту”.

57. Охарактеризувати складові апарату книги: апарат, що несе інформацію; пошуковий; довідково-допоміжний.

58. Охарактеризувати складові апарату книги: пояснюючий, науково-допоміжний апарат; бібліографічний апарат.

59. Охарактеризувати спосіб документування з застосуванням електронно-обчислювальної техніки.

60. Охарактеризувати текстове документування, його складові, еволюцію.

61. Охарактеризувати фотографію як різновид КФФД.

62. Охарактеризувати як загальні і спеціальні функції документа: меморіальну, культурну, управлінську.

63. Поділ документів на оригінали і копії.

64. Поняття про картографічний документ. Специфіка картографічного видання як виду документа.

65. Поняття про патентну інформацію і патентну документацію.

66. Поняття про технічну документацію. Основні види технічних документів. Креслення.

67. Пояснити, у чому полягає сутність емпіричних уявлень про документ.

68. Розкрити зміст поняття „неопублікований документ”. Розкрити відмінність між опублікованими і не опублікованими документами.

69. Розкрити зміст поняття „нормативний документ”.

70. Розкрити зміст різних значень поняття „книга” у порівнянні з існуючою типологією документів.

71. Розкрити обсяг змісту поняття Документ VI, VII, VIII.

72. Розкрити обсяг змісту поняття Документ ІV, V.

73. Розкрити обсяг поняття „документ” (за Швецовою-Водкою Г.). Зміст Документа І, Документа П, Документа Ш.

74. Розкрити особливості наукового документа, підходи щодо його класифікації.

75. Спеціальні функції документа. Сутність пізнавальної функції.

76. Сутність фотографічного способу документування.

77. Фасетно-блочна схема документів Кушнаренко Н. М.

78. Функціональне призначення і характеристика основних видів офіційних видань.

79. Характеристика видання як виду документа.

80. Характеристика журналу як виду видання і різновиду опублікованого документа.

81. Характеристика карти як основного виду картографічного документа.

82. Характеристика музичного документа, нотного видання.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Види робіт, виконуваних студентом Кількість балів за одиницю роботи Загальна рейтингова оцінка в балах
Робота на семінарських та практичних заняттях до 2 балів 2 х 9 = 18 балів
Робота студента з тем (питань), що виносяться на самостійне опрацювання 1 бал 1 х 28 = 28 балів
Індивідуальна робота 3 бали 3 х 4 = 12 балів
Рубіжний контроль 5 балів 10 балів
Іспит 32 бали 32 бали
Разом:   100 балів

Шкала оцінювання знань студентів

  За шкалою ЕСТS   За національною шкалою За рейтинговою шкалою, встановленою в університеті
А Відмінно 90-100
ВС Добре 75-89
DE Задовільно 60-74
FX Незадовільно з можливістю повторного складання 35-59
F Незадовільно з обов’язковим повторним курсом 1-34

ЗМІСТ

 

Вступ ......................................................................................................... 3

1. Програма навчальної дисципліни ....................................................... 4

2. Робоча програма дисципліни .............................................................. 7

2.1. Тематика лекцій ......................................................................... 7

2.2. Тематика та завдання до семінарських та практичних занять 9

3. Список рекомендованої літератури .................................................. 11

4. Самостійна робота студентів.............................................................. 14

5. Індивідуальна робота студентів ........................................................ 18

6. Контрольна робота для студентів денної та заочної форм навчання 19

7. Перелік питань для модульного контролю ...................................... 20

8. Перелік питань для підсумкового контролю (залік) ........................ 21

9. Система оцінювання знань ................................................................ 24

 

 

 

Підписано до друку 29.06.2011. Формат 60х84/16.
Гарнітура Times New Roman.

 

Надруковано в редакційно-видавничому відділі
Східноєвропейського університету економіки і менеджменту,

вул. Нечуя-Левицького, 16, Черкаси, 18036.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти