ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ЕНТОМОЛОГІЯ

Методичні вказівки щодо виконання

Лабораторних робіт

СУМИ – 2011


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра захисту рослин ім. доцента А.К. Мішньова

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ЕНТОМОЛОГІЯ

Методичні вказівки щодо виконання

Лабораторних робіт

для студентів 3 курсу спеціальності 6.130102 “Агрономія”

денної форми навчання

 

 

СУМИ – 2011


УДК 637.581.2

 

Укладачі: Горбунов А.Ф., к.б.н., доцент кафедри захисту рослин ім. доцента А.К. Мішньова
  Деменко В.М., к.с.-г.н., доцент кафедри захисту рослин ім. доцента А.К. Мішньова
  Сарбаш В.М., старший викладач кафедри захисту рослин ім. доцента А.К. Мішньова

 

Сільськогосподарська ентомологія. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт для студентів 3 курсу спеціальності 6.130102 «Агрономія» денної форми навчання/ Суми: СНАУ, 2011 рік, 45 ст., рис. 33, бібл. 18.

 

Методичні вказівки спрямовані на надання методичної допомоги студентам під час виконання лабораторних робіт з сільськогосподарської ентомології. Містять загальні методичні рекомендації, порядок виконання лабораторних робіт та список рекомендованої літератури.

 

Рецензенти: Власенко В.А., д.с.-г.н., професор кафедри біотехнології та фітофармакології СНАУ
  Жатова Г.О., к.с.-г.н., доцент кафедри ботаніки та фізіології сільськогосподарських рослин СНАУ

 

 

Відповідальний за випуск:Деменко В.М., доцент кафедри захисту рослин ім. доцента А.К. Мішньова Сумського НАУ

 

 

Рекомендовано до видання вченою радою навчально-наукового Інженерно-технологічного інституту СНАУ. Протокол № 7 від 21 березня 2011 р.

 

 

Ó Сумський національний аграрний університет, 2011


 

ЗМІСТ

ВСТУП  
Тема 1. Будова комах
Тема 2. Груди та їх придатки
Тема 3. Черевце та його придатки
Тема 4. Типи личинок та лялечок комах
Тема 5. Типи пошкоджень комахами з гризучим та колючо-сисним ротовим апаратом
  Список рекомендованої літератури


Тематичний план

№ п/п Назва та зміст модулів та їх елементів Кількість годин
Модуль 1. Ентомологія загальна
1.1 Тема 1. Будова комах
1.2 Тема 2. Груди та їх придатки
1.3 Тема 3. Черевце та його придатки
1.4 Тема 4. Типи личинок та лялечок комах
1.5 Тема 5. Типи пошкоджень комахами з гризучим та колючо-сисним ротовим апаратом
  Разом годин:

ВСТУП

Захист рослин від шкідників у період вирощування та зберігання є одним із важливих факторів, які забезпечують постійне одержання високих врожаїв сільськогосподарських культур. Проведення заходів по захисту рослин забезпечується в першу чергу наявністю висококваліфікованих агрономів. В процесі навчання важливе місце належить лабораторним заняттям, де студенти вивчають будову тіла комах, функції їх органів з метою визначення видового складу фітофагів.

Методичні вказівки підготовлені згідно навчального плану на основі «Програми навчальної дисципліни «Сільськогосподарська ентомологія» для підготовки бакалаврів напрямку 130100 «Агрономія» у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України», затвердженої Департаментом аграрної освіти, науки та дорадництва Міністерства аграрної політики України 24 квітня 2007 р.

У методичних вказівках викладено пояснення за основними темами лабораторних робіт з курсу «Сільськогосподарська ентомологія» та подано завдання до них. Дані методичні рекомендації покликані сприяти якісному проведенню навчальних занять і кращому засвоєнню знань студентами.

Лабораторне заняття № 1

Тема: Будова комах

План заняття:

1. Розтин комах.

2. Голова та її придатки.

3. Типи ротових апаратів.

Устаткування і матеріали. Мікроскопи МБР-1 і МБС-1, лупи з 7 – 10-кратним збільшенням, препарувальні ванночки, чашки Петрі, крапельниці з водою, пінцети, препарувальні голки, ентомологічні шпильки, постійні препарати типів ротових апаратів.

Об'єкти вивчення. Західний травневий хрущ, сарана, жужелиці, попелиці, чорниші, ковалики, білани, жуки-мертвоїди, бражники, бджоли, довгоносики, шовкопряди, мухи, ґедзі, клопи.

Завдання 1. Розтин комах

Для знайомства з зовнішньою будовою тіла комаху кладуть на предметне скло або в препарувальну ванночку, розглядають під препарувальною лупою, звертаючи при цьому увагу на основні ознаки, що характеризують представників класу комах.

Зовнішні покриви тіла в комахи тверді, у чому легко переконатися, якщо поторкати на ощуп або проколоти їх голкою. Тіло комахи побудоване по двобоковій симетрії, тобто якщо думкою розділити тіло уздовж посередині площиною, то права його половина буде як би дзеркальним відображенням лівої (рис. 1).

 

Рис. 1. Розчленований західний травневий хрущ:

1 – голова; 2 – нижнєщелепні щупики; 3 – вусики; 4 – очі; 5 – передньогруди; 6 – середньогруди; 7 – надкрила; 8 – щиток; 9 – тазик; 10 – вертлуг; 11 – стегно; 12 – гомілка;13 – лапка; 14 – задньогруди; 15 – крила; 16 – черевце; 17 – пігідій.

 

При огляді комахи з усіх боків (особливо з боків і знизу) видно, що тіло розділене на серію члеників або сегментів. Останні виразно об'єднані в три відділи тіла: голову (caput), груди (thorax) і черевце (abdomen). Під лупою видно, що кожний з цих відділів несе різного роду придатки. Огляд відділів починають з голови, що представляє собою передній відділ тіла.

Голова несе вусики (antennae), ротові органи, складні очі (oculi), прості очі, або вічка (ocelli). Груди складаються з 3 сегментів, що несуть знизу по парі членистих ніг (pedes), а зверху, на 2-му і 3-му грудних сегментах, прикріплені 2 пари крил (alae) або їхні зачатки. Черевце починається за місцем прикріплення задніх ніг, воно складається з різної кількості більш-менш подібних сегментів і в дорослих комах позбавлене ніг. На задньому кінці черевця можуть бути придатки у вигляді яйцеклада, церок (cerci), грифельок (styli). Придатки на перших сегментах бувають тільки в первиннобезкрилих комах.

Після загального огляду комаху поміщають у препарувальну ванночку й відчленяють препарувальними голками або пінцетом голову від грудей, а потім груди від черевця. Розташувавши на предметному склі в послідовному порядку відчленовані один від друга відділи, їх замальовують схематично.

До більш детального ознайомлення з будовою відділів тіла і їхніх придатків переходять після вивчення загальних особливостей будови комахи.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти