ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема: Типи личинок та лялечок комах

План заняття:

1. Типи личинок.

2. Типи лялечок.

3. Типи захисних пристосувань.

Устаткування і матеріали. Мікроскопи МБР-1 і МБС-1, лупи з 7 – 10-кратним збільшенням, препарувальні ванночки, чашки Петрі, крапельниці з водою, пінцети, препарувальні голки, ентомологічні шпильки.

Об'єкти вивчення. Личинки жужелиць, хрущів, коваликів, чорнишів, хлібних жуків, колорадського жука, довгоносиків, трубкокрутів, бджіл, вусачів, ос, мурах, мух, совок, п’ядунів, бражників, пильщиків; лялечки колорадського жука, сітчастокрилих, совок, вогнівок, бражника; несправжні кокони мух; кокони шовкопрядів, лучного метелика, пильщиків; земляні колиски совок.

Завдання 1. Типи личинок

Личинок комах звичайно відносять до двох основних груп: імагоподібних і неімагоподібних.

Імагоподібні личинки властиві комахам з неповним перетворенням. Вони мають велику зовнішню подібність з дорослими комахами (наявність складних очей, однаковий тип вусиків, ротового апарата, ніг, подібний спосіб життя), відмінність у більшості випадків зводиться лише до менших розмірів тіла, до наявності крилових зачатків замість крил і недорозвинених органів розмноження (рис. 24).

 

 

Рис. 24. Перелітна сарана (за Бей-Бієнком, Знаменським):

1 – личинка 1 віку; 2 – личинка Vвіку; 3 – доросла комаха

Крім перерахованих ознак, личинки відрізняються від дорослих комах тим, що вони мають деякі провізорні (тимчасові, властиві тільки личинкам) органи у вигляді трахейних зябер, сильно розвинутої нижньої губи й ін. Таких личинок називають наядами.

Неімагоподібні личинки зовсім не схожі на дорослих комах: у них відсутні складні очі і зачатки крил, часто інший, ніж в імаго, тип ротового апарата, більш гомономна будова сегментів тіла і т.д. Ця група личинок характерна для комах з повним перетворенням і, зокрема, таких найбільш великих по числу видів надрядів комах, як колеоптероїдні (Coleopteroidea), нейроптероїдні (Neuropteroidea) і мекоптероїдні (Mecopteroidea). Усе різноманіття неімагоподібних личинок поділяють на три основних типи: камподеоподібні, червоподібні і гусеницеподібні.

Камподеоподібні личинки одержали свою назву за подібність з дорослими комахами з роду Campodea Westw (рис. 25.1), що відноситься до ряду двохвосток (Diplura) підкласу нижчих, або первиннобезкрилих комах (Apterygota). Це дуже рухливі, часто темного кольору личинки з добре відособленою прогнатичною головою і 3 парами грудних ніг. Тіло личинок часто сплющене, із щільними склеротизованими покривами, нерідко з щетинками або навіть членистими придатками на задньому кінці (рис. 25.2, 25.3, 25.4).

 

 

Рис. 25.1. доросла комаха із роду камподеа (за Стаху); камподеоподібні личинки: 2. личинка хлібної жужелиці; 3. золотоочки; 4. плавунця (за Гіляровим, Іммсу, Ліпіним)

Червоподібні личинки характеризуються червоподібною формою тіла; меншою, ніж личинки попереднього типу, рухливістю, частіше світлого кольору з різним ступенем відособленості головної капсули і розвитку грудних ніг (рис. 26).

Червоподібні личинки у свою чергу поділяються на три групи: 1) личинки з добре відособленою головою і 3 парами грудних ніг (личинки хрущів, хлібних жуків, коваликів, чорнишів); 2) личинки з добре відособленою головою, але без грудних ніг (личинки довгоносиків, трубкокрутів, короїдів, вусачів, бджолиних, ос, мурах); 3) личинки без відособленої голови і без грудних ніг (личинки мух).

 

 

Рис. 26. Червоподібні личинки: 1. хлібного жука; 2. ковалика широкого; 3. довгоносика; 4. мухи (за Балашовским, Богдановим-Катьковим, Іммсу)

 

Гусеницеподібні личинки мають добре відособлену головну капсулу, 3 пари грудних ніг і 2 – 8 пар черевних (несправжніх) ніг (рис. 27). У залежності від кількості черевних ніг гусеницеподібних личинок поділяють на 2 групи: 1) гусениць, що мають 2 – 5 пар черевних ніг (п’ядуни, вогнівки, совки, білани, молі, коконопряди, листовійки, хвилянки, склівки, бражники); 2) несправжніх гусениць, що мають 6 – 8 пар черевних ніг (пильщики: яблуневий плодовий, аґрусовий блідоногий, чорносмородиновий жовтий, червоносмородиновий жовтий, ріпаковий).

При вивченні отриманого матеріалу всіх личинок розподіляють на 2 групи: імагоподібних і неімагоподібних; останніх визначають до ряду або родини і записують їхні характерні ознаки.

Керуючись зазначеними вище ознаками, усіх неімагоподібних личинок розподіляють на 6 груп: камподеоподібні (1 група), червоподібні (3 групи), гусеницеподібні (2 групи). Потім записують представників рядів і родин, що відносяться до цих груп, і замальовують по одному представнику кожної з них.

 

Рис. 27. Гусеницеподібні личинки: 1. п’ядуна; 2. капустяної молі; 3. бражника; 4. ріпакового пильщика (за Богдановим-Катьковим та Іммсу)

 

Завдання 2. Типи лялечок

Фаза лялечки властива тільки комахам з повним перетворенням. Лялечки мають ряд ознак, характерних для дорослої стадії (фасеточні очі, вусики, ноги, зачатки крил). Розрізняють два типи лялечок: відкриті і покриті.

Відкриті, або вільні лялечки мають вільні, лише злегка притиснуті до тіла імагінальні придатки і кінцівки (вусики, ротові органи, ноги, крила). Їх можна легко поворухнути або відігнути убік препарувальною голкою (рис. 28).

Такі лялечки характерні для комах із ряду твердокрилих (родини жужелиці, чорниші, ковалики, довгоносики, листоїди, пластинчастовусі), ряду перетинчастокрилих (родини бджолині, мурашок), ряду бахромчастокрилих, сітчастокрилих, багатьох представників двокрилих, лускокрилих (найбільш низькоорганізовані зубаті і беззубі первинні молі).

Покриті лялечки характеризуються тим, що тіло і їхні кінцівки мають досить тверду прозору оболонку, утворену застигаючою линочною рідиною. Тому імагінальні придатки і кінцівки звичайно добре помітні зовні, але щільно притиснуті до тіла, поворухнути їх неможливо (див. рис. 28). Покриті лялечки характерні для комах із ряду лускокрилих (родини білани, німфаліди, бражники, вогнівки, совки, хвилівки).

У процесі виконання завдання 2 студенти розподіляють усіх лялечок на 2 групи: відкриті, покриті; записують ряд, родину лялечок, що відносяться до цих груп, потім їхні характерні ознаки, замальовують по одному представнику кожної з груп.

 

Рис. 28. Лялечки комах: 1. чорниша; 2. довгоносика; 3. довгоніжок; 4. білана (за Богдановим-Катьковим та Бей-Бієнком)

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти