ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ДОСЛІДЖЕННЯ АКТИВНОСТІ КАПІЛЯРІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЗАДАНИХ КРОКІВ ПО ВІДПОВІДНИМ ОСЯМ ТА КІЛЬКОСТІ АКТИВНИХ КЛІТИН НА ПОЛІ

 

Мета роботи: дослідити активність капілярів згідно заданих початкових умов, зробити висновки про дану залежність; розвивати пізнавальні здібності, творче мислення, просторову уяву; виховувати ініціативність; показати зв’язок вивченого матеріалу з життям.

Обладнання та наочність:конспект лекцій, ноутбук, програма Cellular Automata (v.6.1.2), MS Excel версії 2003 або вище, інтерактивна дошка (презентація).

 

 

Завдання на лабораторну роботу

1. Запустити програму Cellular Automata (v.6.1.2) з початковими умовами. Проаналізувати роботу програми.

2. У головному вікні програми Cellular Automata (v.6.1.2) задати початкові умови перед початком запуску: крок сітки капілярних клітин по горизонталі та вертикалі – відповідно X Step та Y Step, та сітку капілярних клітин – Shift grid.

3. Запустити програму та проаналізувати її роботу з новими параметрами.

4. Зробити порівняльну характеристику роботи програми з початковими та новими характеристиками.

5. Зберегти дані роботи програми з новими параметрами у файлі MS Excel версії 2003 або вище.

6. Побудувати графік залежностей закритих (Closing) та відкритих (Opening) капілярів. Проаналізувати отриманий графік. Зробити висновки.

7. Навести графік фазової площини, яку можна спостерігати при заданих параметрах.

8. Після закінчення виконання завдань до лабораторної роботи дати відповідь на контрольні запитання.

 

№ варіанту X Step Y Step Shift grid
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

 


Контрольні запитання

 

1. Що характеризує графік залежностей закритих (Closing) та відкритих (Opening) капілярів?

2. Як впливають зміни значень параметрів X Step, Y Step та Shift grid на роботу програми?

3. Як можна проаналізувати графік фазової площини, яка спостерігається при заданих параметрах?

Приклад виконання та очікуваний результат

Нижче приведені результати, отримані під час виконання лабораторної роботи (проведено для вихідних даних: X Step=12, Y Step=4 та Shift grid=6).

Нижче на рисунку наведено графік залежностей закритих (Closing) та відкритих (Opening) капілярів:

 

Тепер наведемо графік залежностей закритих (Closing) та відкритих (Opening) капілярів, який можна спостерігати за допомогою програми:

Даний графік дає змогу спостерігати за кількісними змінами закритих (Closing) та відкритих (Opening) капілярів під час досліджуваної кількості ітерації. В кожен момент часу відкривається і закривається нерівне число капілярів (різниця досягає 25-30% від загальної їх кількості), що обумовлює додаткові коливання опору і кровотоку в капілярній мережі внаслідок «фазової десинхронізації». За даними графіка можна сказати, що для заданих початкових умов кількість закритих капілярів значно перевищує кількість відкритих капілярів, а це означає, що клітини тканин отримують достатню кількість кисню, що є характерним для стану спокою.

Наведемо графік фазової площини, яку можна спостерігати при заданих параметрах:

Темно-зелений колір відповідає поточним ітераціям. Світло-зелений колір – ітераціям, які відбулися раніше. Кількість ітерацій, яку записує графік фазової площини – 100. Даний графік дозволяє спостерігати та кількісно оцінювати коливання, які відбуваються в системі.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2

АНАЛІЗ РОБОТИ КАПІЛЯРІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЗАДАНИХ ЗНАЧЕНЬ ПОРОГУ ПІДВИЩЕНОЇ АКТИВАЦІЇ ТА ЗНАЧЕНЬ ДИСИПАЦІЇ

 

Мета роботи: проаналізувати роботу капілярів згідно заданих початкових умов, зробити висновки про дану залежність; розвивати пізнавальні здібності, творче мислення, просторову уяву; виховувати ініціативність; показати зв’язок вивченого матеріалу з життям.

Обладнання та наочність:конспект лекцій, ноутбук, програма Cellular Automata (v.6.1.2), MS Excel версії 2003 або вище, інтерактивна дошка (презентація).

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти