ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Приклад виконання та очікуваний результат

 

Для виконання даної лабораторної роботи використаємо такі вихідні значення:

‒ Opening threshold – 500;

‒ Closing threshold-0 – 2100;

‒ Potential-0’ – 31200;

‒ Potential-3 (/2) – 15600;

‒ Potential-4 (/3) – 10400.

При зміні параметру Potential відбувається зміна середніх значень загальної кількості кисню, якою насичуються капіляри, середнє значення кількості кисню у всій капілярній сітці, значення напливного та дифундуючого кисню.

 

Середні значення
Potential Total O2 Average O2 Inflow O2 diff.
8793719,118 403107,072 -4253,16
1080,33333 -4842,2
1184,75 46,026

 

Проведемо порівняльну характеристику графіків для значень Potential-0`, Potential-3 (/2) та Potential-4 (/3).

Potential-0’ Potential-3 (/2) Potential-4 (/3)
Графік притоку крові до капілярів
Графік загального заряду, який спостерігається під час даного моделювання
Графік залежності відкритих та закритих клітин
Графік фазової площини
Графіки роботи програми

 

Розглянемо графіки для випадку при зменшенні «заряду» капілярів.

 

При аналізі середніх значень кисню, який надходить до капілярів, отримуємо наступні залежності:

‒ при зменшенні «заряду» капілярів загальне значення кисню спочатку прямолінійно зменшується, а потім ця залежність набуває вигляду оберненої функції;

‒ при зменшенні «заряду» капілярів кількість середнього значення кисню у всій капілярній сітці набуває вигляду оберненої степенної функції;

‒ при зменшенні «заряду» капілярів кількість напливного кисню лінійно збільшується, про що свідчить лінія тренду (щоб отримати більш точний графік, потрібно враховувати і проміжні значення);

‒ при зменшенні «заряду» капілярів до значення приблизно 17500 значення дифундуючого кисню лінійно зменшується, а після того, як заряд капілярів досягає значення менше 15000 – різко лінійно збільшується.

 


 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7

МОДЕЛЮВАННЯ ІНФАРКТУ МІОКАРДА

Мета роботи: змоделювати інфаркт міокарда, зробити висновки щодо вихідних параметрів; розвивати пізнавальні здібності, творче мислення, просторову уяву; виховувати ініціативність; показати зв’язок вивченого матеріалу з життям.

Обладнання та наочність:конспект лекцій, ноутбук, програма Cellular Automata (v.6.1.2), інтерактивна дошка (презентація).

 

Теоретичні відомості

Інфаркт міокарда (ІМ) – ішемічний коронарогенний некроз ділянки міокарда, що виникає внаслідок гострої невідповідності між потребою міокарда в кисні і його кровопостачанні по системі коронарних артерій. Інфаркт міокарда-більш вузьке поняття, ніж некроз міокарда. Останній включає в себе власне інфаркт міокарда (коронарний, ішемічний) і так звані некоронарогеннні некрози міокарда (дисметаболічні, стероїдні, адреналінові).

ЕКГ при інфаркті міокарда правого шлуночка:

Під час досліджень американського вченого A.T. Winfree міокард розглядався як одношарова гексагональна решітка, в якій кожна клітина могла приймати один із трьох станів: збуджений, рефрактерний та стан спокою (рис. 10). Зміна станів підпорядковується певним правилам.

1. Якщо клітина збуджена, то це означає, що в наступний момент часу вона стане рефрактерною.

2. Якщо клітина рефрактерна, то це означає, що в наступний момент часу вона перейде в стан спокою.

3. Якщо клітина знаходиться в стані спокою, то це означає, що в наступний момент часу вона перейде в стан збудження, якщо одна з шести сусідніх клітин знаходиться в збудженому стані.

Оскільки у початковому стані автомат має певні початкові умови, то перед розрахунком кожна клітина займає певний стан. Наприклад, момент часу t1крок 1, вся сітка знаходиться в стані спокою, а одна центральна клітина збуджена. Така ситуація може виникнути, якщо центральна клітина представляє собою особливу тканину, яка має властивість самозбудження. Для міокарда в якості водія ритму виступає синусовий вузол або будь-яка область, до якої прикладений електричний стимул. В наступні моменти часу замкнений фронт хвилі збудження розповсюджується у вигляді концентричних кілець, спочатку рефрактерних, а потім тих, які готові до наступного збудження.

Рисунок 10 – Розповсюдження збудження в моделі Winfree

Для одержання ротації хвилі збудження розрахунок повинен починатися з незакріпленого фронту хвилі (рис. 11). При цьому частина клітин знаходиться у збудженому стані, частина у рефрактерному стані та всі інші в стані спокою. У момент часу t1, клітини, які знаходилися у збудженому стані та утворювали фронт хвилі, перетинають клітинне поле, не досягаючи його межі. Клітини, які розташовані за фронтом хвилі, рефрактерні. Уже з моменту часу t2 фронт хвилі починає закручуватися за часовою стрілкою в спіраль. Одним з найцікавіших властивостей спіральної хвилі є те, що вона може підтримувати себе в часі, точка, яка знаходиться в центрі спіралі, називається особливою точкою. Спіральна хвиля в серці була отримана експериментально за допомогою стимуляції.

Рисунок 11 – Ротація хвилі збудження в моделі Winfree

 

Для одержання подвійної спіралі необхідно нанести подвійний стимул (рис. 12). Перший стимул s1 повинен бути нанесений спеціальним електродом для одержання плоскої хвилі. Другий стимул s2 наноситься другим електродом одразу за фронтом хвилі в області рефрактерності. Результатом такої стимуляції є подвійна спіраль. Значення часу, в який наноситься стимул s2 дуже важливе. Якщо стимул наноситься занадто рано або занадто пізно – ефект не буде одержаний.

Рисунок 12 – Подвійна спіраль в моделі Winfree

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти