ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Заповніть таблицю, використовуючи інформацію тексту.

 

  Properties Types Examples
non - metals 1. in solid state are brittle 2. without metallic lustre 3. poor conductors of electricity 4. show greater variety of chemical properties     ______ carbon, silicon, sulphur
metals 1. high conductivity for heat and electricity 2. metallic lustre 3. resistance to electric current 4. may be alloyed with other metals 5. undergo corrosion   common   precious   light iron, copper, zinc, gold, silver, platinum, aluminium, beryllium, titanium

 

 

Завдання 6.

Розкрийте дужки та виберіть правильну форму дієслова, вкажіть час.

 

1. We...(have studied, studied, were studing) ferrous metals and steel last lesson.

2. The light metals ...(used, uses, are used) in aircraft and rocket construction.

3. When the teacher came into the class, the students....(retold, retell, were retold, were retelling) their home task.

4. Gold, silver, platinum ....(is, were, are) the precious metals.

5. We ...(explain, explained, were explained, were explaining) the differences between metals and non-metals.

6. In the future, new metal ...(is discovered, will be discovered, will discover) by scientists.

 

Завдання 7.

Зробіть переклад мови з української мови на англійську.

1. Метала мають такі властивості: велика провідність тепла та електричного струму, металічни блиск, опір електричному сторуму.

2. Я знаю декілька важливих груп металів та сплавів.

4. Легкі метали важливі у літакобудуванні та ракетобудуванні.

5. Які метали крихкі та не мають металічного блиску ?

6. Кремній за звичаєм поганий провідник струму, чи не так ?

7. Легкі метали не піддаються корозії.

 

Практичне заняття № 10-11

 

Тема: Чорні метали та сплави

 

Ferrous metals and steels

1. Ferrous metals consists of iron combined with carbon, silicon and other elements. But carbon is the most important element in ferrous alloys.

 

2. Ferrous metals are used in industry in two form: steel and cast iron, which differ in the quantity of carbon content.

 

3. Alloys consists of simple metal combined with some other element. Steel is a ferrous material having some carbon content. There are two kinds of steel: carbon steel and alloy steels.

 

4. Carbon steel should contain only iron and carbon without any other alloying element.

 

5. Alloy steels are those in which in addition to carbon an alloying element is present. These alloying elements have an effect on the properties of steel. They increase its strength and hardness, for example, high percentage of chromium makes steel rust-resistant, and we call it “stainless steel”.

 

6. Strength, ductility and machinability are the most important industrial and commercial properties of steel. Such properties as resistance to wear, electrical conductivity, magnetic properties are important in special uses of metals.

 

7. According to their chemical and mechanical properties steels may be used in different branches of industry, for example, in machine building, rocket engineering, automobile industry, etc.

 

Завдання 1.

Знайдіть в правій колонці українські еквівалентти англійських слів і словосполучень.

 

1. ferrous metals a) провідність

2. cast iron b) вуглецева сталь

3. carbon content c) износотойкость

4. alloy steel d) прочність

5. carbon steel e) обробляємість

6. strenght f) жесткость

7. hardness g) залізо

8. ductility h) сплав

9. machinability i) чорні метали

10. resistance to wear j) чавун

11. conductivity k) зміст вуглецю

12. iron l) ковкість

13. silicon m) легована сталь

14. alloy n) кремній

15. rust-resistant o) нержавіючий

 

Завдання 2.

Перекладіть на українську мову інтернаціональні слова, що зустрічаються в тексті.

 

metal, element, industry, steel, material, industrial, electronic, magnetic, type, chemical, mechanical, rocket, automobile.

 

Завдання 3.

 

Знайдіть відповіді на запитання.

 

1. Whan elements do ferrous metals consists of?

2. What is carbon steel?

3. What are alloy steel?

4. What are the most important properties of steel?

5. In what branches of industry are steel used?

 

 

Завдання 4.

 

Знайдіть правильні закінчення речень.

 

1. Alloys consists of.... a) steel and cast iron

b) iron and stainless steel

c) simple metal and some other element

2. Carbon steel contains.... a) steel and cast iron

b) iron, carbon, an alloying element

3. Alloy steels include.... c) only iron and carbon

d) electrical conductivity, resistance to wear, magnetic properties

4. The most important properties e) strenght, ductility, machinability

of steel are....

 

Завдання 5.

 

Преклідіть дієслова, сгрупуйте їх:

а) правильні в) неправильні с) модальні

Вкажіть, в чому полягає їх відмінність.

 

to consists, to use, to combine, to have, should, to increase, to make, to call, must, to wear, to have, to may, to include, to deal, to do, to melt, to draw, to known, to contain.

 

Завдання 6.

Перекладіть речення з української.

 

1. Чорні метали складаються з заліза, з’єднаного з вуглецем, кремнієм та іншими елементами.

2. Чи ви знаєте, що чорні метали використовуються у двох видах: сталь та чавун?

3. Сталь - це залізний матеріал, який має деякий вміст вуглецю.

4. Ми вчили на минулому уроці, що є два види сталі: вуглецева та легована.

5. Домішковий елемент має вплив на властивості сталі.

6. Найбільш важливі промислові властивості сталі - це жосткість, в’язкість та ковкість.

 

Практичне заняття № 12

Teмa: Метали для автомобільної справи.

 

Metals for Motoring

The parts of your car come in all kinds of different shapes and sizes and, what is equally important, in a wide variety of different materials. Let us have an in-depth look(глибокий погляд) at car materials.

Iron.(залізо) Obviously the bulk(більша частина) of a motor car is made from metals based on iron. Iron is an element that has a chemical symbol Fe and is the father of the ferrous family.

Cast iron ( чавун). Сast iron is produced by melting pig iron( чушковий чавун) and pouring it into sand molds (піщані форми) . So cast iron is used for castings such as crank-cases, gearboxes and rear axles.

The pig iron ,used for casting, is selected because smaller amounts of carbon and a low sulphur and phosphorous content and rapid cooling improves the structure of the iron.

The graphite which is added to cast iron ,has a form of balls , which are much stronger than the usual plates or starfish shapes and made grey cast iron(сірий чавун). This cast iron is two or three times stronger in tension and have a certain amount of elasticity and less brittleness.

They are used for crankshafts as it is much easier to cast a crankshaft shape than to forge it.

 

Copper. The main constituent of the brass/bronze family is copper, which is obtained by roasting(випалювання) the copper sulphide ores to remove the arsenic and antimony impurities( включення миш”яка та сурьми) and then smelting(плавка) the ores in a furnace(плавильна піч) to produce the molten metal. Copper is soft, ductile and easily worked and is difficult to produce in a really pure state. Plain copper is seldom used for anything but electrical components in cars, due to( завдяки) its low resistance. It is used for pipework because of its ductility, but has been replaced by cheaper and better materials.

Aluminium. Aluminium is produced by electrolytic means from bauxite(боксид), an aluminium hydroxide(гидроксид).It is substitute(замінювач) for cast iron ecxept that it is a bit more ductile.But it can be rolled or drawn into sheets,rods,and tubes.

The aluminium alloys with copper, manganese, silicon and nickel are numerous and are selected for their corrosion resistance , high electrical conductivity , ductility, and higher strength .

 

an in-depth look - глибокий погляд

iron - залізо

the bulk - більша частина

cast iron - чавун

pig iron - чушковий чавун

sand molds - піщані форми

casting - відливання

crank-cases - розподільчі вали

rapid cooling - швидке охолодження

tension - пружність

grey cast iron - сірий чавун

to forge - кувати

roasting - випалювання

the arsenic and antimony impurities- включення миш”яка та сурьми

a furnace -плавильна піч

рlain copper - чиста мідь

due to - завдяки

bauxite - боксид

corrosion resistance – опір корозії

 

TEXT – BASED ASSIGNMENTS

Vocabulary exercises

Exercise 1

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти