ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Опишіть принципи форматування тексту в Microsoft Office Word.

Форматування документу – це зміна його зовнішнього вигляду. Параметри форматування можна встановлювати до і після набору тексту. В Word ’97 розрізняють форматування символів і форматування абзаців. Поняття символ містить в собі не тільки окремий символ, але і слово, фразу, а також фрагмент тексту, який не є абзацом. При форматуванні символів, як правило, задаються параметри шрифту: гарнітура і розмір, написання і тип підкреслення, між літерна відстань, скритий текст та ін. При форматуванні абзаців крім параметрів шрифту задаються параметри розміщення абзацу: вирівнювання і відступи відносно полів сторінки, інтервали між абзацами і між рядками в середині абзацу, а також положення самого абзацу на сторінці.

Під форматуванням розуміють операції, які пов’язані з оформленням тексту і зміною його зовнішнього вигляду. Операції форматування дійсні тільки для виділених об’єктів.Розрізняють три основні операції форматування: форматування символів, форматування абзаців, форматування сторінок.

Форматування символів. При форматуванні символів можна змінити шрифт, його розмір. Форматування здійснюється командою Формат/ Шрифт. При цьому на екрані з'являється вікно діалогу Шрифт, в якому можна встановити такі параметри:

· Шрифт ( вибирається із списку шрифтів);

· Стиль ( звичайний, курсив, напівжирний, напівжирний курсив);

· Розмір шрифту;

· Підкреслення;

· Колір символів;

· Ефекти ( верхній і нижній індекси, перекреслений).

Форматування абзаців. Під абзацом у Microsoft Word розуміють частину документу, за якою поміщається маркер абзацу. При введенні тексту абзац закінчується клавішею [ Enter ]. Процес форматування абзацу містить в собі:

· Вирівнювання абзаців;

· Встановлення відступів абзаців;

· Встановлення відстані між рядками і абзацами.

Для форматування абзацу використовують команду Формат/ Абзац, яка відкриває вікно діалогу Абзац. При встановленні параметрів форматування абзацу зовнішній вигляд цього абзацу відображається у полі Образец вікна діалогу абзац.

Форматування сторінок. При введенні і друкуванні тексту Microsoft Word використовує встановлені по замовчуванню розміри поля сторінки. Змінити їх можна командою Файл/ Параметры страницы. При цьому відкривається діалогове вікно Параметры страницы, яка має ряд вкладок.

Вкладка Поля дозволяє встановити розміри верхнього, нижнього, лівого і правого полів. Поле Образец цієї вкладки показує, який вигляд матиме сторінка з встановленими параметрами поля при друкуванні.

Вкладка Размер бумаги дозволяє вибрати стандартні розміри із списка форматів, які підтримує Microsoft Word. В полі Ориентация потрібно вибрати орієнтацію документа Книжная ( рядки документа паралельні короткій стороні аркуша) або Альбомная ( рядки паралельні довгій стороні аркуша).

Стиль форматування. Якщо потрібно придати певну форму всьому документу, то зручніше один раз підібрати шрифт, розміри полів і інші атрибути. Для вибору стилю слід відкрити список стилів панелі інструментів Форматирование і вибрати потрібний. Будь-який стиль можна змінити.

Більш широкі можливості має команда Формат/ Стиль і вікно діалогу Стиль. Вони дають можливість не тільки форматувати абзац, а й створити новий шаблон відповідно до відформотованого абзацу.

10. Опишіть принципи роботи з таблицями в Microsoft Office Word.

Таблиця – це упорядкована в рядках і стовпцях інформація. Таблиця може складатися з будь-якої кількості рядків і стовпців. Перетинаючи, стовпці і рядки утворять комірки.

Якщо фрагмент тексту не поміщається в одній рядку, Word автоматично створює нову збільшує висоту осередків. Під час роботи з таблицями можна легко переставити рядки і стовпчики, і навіть привернути увагу деяким елементам таблиці з допомогою обрамлення і фонових заливок.

За допомогою засобів Word створення таблиць можна створити групу комірок, розміри яких автоматично збільшуються, щоб у них розмістився весь текст, що вводиться, чи графічні зображення. Єдине обмеження полягає в тім, що розмір комірки не повинен перевищувати розміру сторінки. Можна змінювати розміри стовпчиків і комірок, а також додавати рядки, стовпчики й комірки. Word має у своєму розпорядженні команди, що значно полегшать редагування таблиць.

Створення таблиці

У Word існує кілька способів створення таблиці в текстовому документі:

вставити таблицю простої структури;

накреслити таблицю довільної структури;

перетворити фрагмент тексту в таблицю.

вставити таблицю з колекції шаблонів (Word 2007);

Для таблиці можна застосовувати наступні властивості:

розмір таблиці – задається шириною таблиці в сантиметрах або у відсотках від ширини сторінки;

кількість стовпців і рядків у таблиці;

вирівнювання таблиці на сторінці - може набувати таких значень: за лівим краєм, за правим краєм, по центру;

обтікання таблиці текстом – може набувати таких значень: без обтікання, з обтіканням навколо таблиці;

межі таблиці – задаються кольором, типом і шириною меж всієї таблиці або окремих її об'єктів;

заливка об'єктів таблиці – задається кольором і візерунком та ін.

Редагування таблиці та її об'єктів

Задати розміри рядків і стовпців можна так: виділіть потрібний рядок і оберіть команду Таблица — Свойства таблицы.

Вставка рядка (стовпця) у таблицю.

Розташуйте курсор в один з рядків вище чи нижче від місця вставки. Оберіть команду меню Таблица —Добавить —Строки выше (або Строки ниже). Якщо ж потрібно вставити кілька рядків, наприклад два, виділіть два рядки та виконайте одну із зазначених команд. Вставка стовпців виконується аналогічно командою Столбцы слева (Столбцы справа).

Видалення рядків, стовпців, таблиці.

Клацніть мишею всередині рядка чи стовпця, що видаляється, й оберіть команду меню Таблица → Удалить →(Столбцы або Строки). Для видалення усієї таблиці потрібно клацнути мишею всередині будь-якої комірки і виконати команду меню Таблица → Удалить → Таблица.

Зміна розмірів таблиці.

Найпростіше розмір таблиці регулюється за допомогою маркера зміни розміру, який має вигляд маленького квадрата і з'являється в нижньому правому куті після виділення всієї таблиці. Встановіть на нього покажчик миші (покажчик набуде форми двосторонньої стрілки, орієнтованої по діагоналі таблиці), натисніть на кнопку миші й потягніть маркер у потрібний бік до одержання необхідного розміру таблиці по вертикалі та горизонталі й відпустіть кнопку.

Об'єднання комірок у таблиці.

Іноді необхідно об'єднати кілька комірок. Для об'єднання слід виділити ці комірки і виконати команду Таблиця →Об'єднати комірки. У результаті інформація, розташована у виділених комірках, об'єднається в одній комірці.

Форматування таблиці

Вирівнювання тексту в комірці.

У таблицях Word за умовчанням текст вирівнюється водночас по лівому і верхньому краях комірки. Змінити це можна так: виділіть елементи таблиці, в яких потрібне вирівнювання, і клацніть правою кнопкою миші по зоні виділення. З контекстного меню оберіть команду Выравнивание в ячейке й у палітрі оберіть спосіб вирівнювання або використати Таблица — Свойства таблицы.

Додавання обрамлення.

Параметри діалогового вікна Границя і заливка дозволяють додати обрамлення навколо комірки чи групи комірок.

Додати обрамлення і заливку можна також за допомогою команди Таблиця → Автоформат. Якщо виконати цю команду, Word представить список різних стилів обрамлення і заливок. Тут потрібно вибрати який-небудь формат у діалоговому вікні Автоформат таблиці і клацнути на кнопці ОК.

Можна не тільки додати обрамлення, але і вказати його тип. Після цього вказати тип ліній і колір обрамлення, установивши лінію зверху, знизу, праворуч і ліворуч і додавши обрамлення усередині і зовні.

Сортування рядків таблиці.

Рядки таблиці можна відсортувати за зростанням або спаданням. Сортування можна виконувати за даними одного, двох або трьох стовпців. Якщо обирається сортування, наприклад, за двома стовпцями, то спочатку рядки таблиці впорядковуються за вмістом першого вказаного стовпця. Потім для тих рядків, у яких вміст у першому з указаних стовпців збігається, виконується сортування за вмістом другого стовпця (Таблиця→Сортировка).

Виконання обчислень у таблиці.

Текстовий процесор Word має засоби для проведення обчислень над числовими даними, розміщеними в клітинках таблиці. Для цього потрібно у відповідних клітинках таблиці записати формули для обчислення.

Формула задається виразом, який починається зі знака =. У цьому виразі можуть бути використані числа, знаки арифметичних дій, посилання на діапазон клітинок, вбудовані функції Word та інші.

Щоб провести обчислення, необхідно виконати такий алгоритм:

1. Установити курсор у клітинку, в якій повинен розміститися результат обчислень.

2. Виконати Макет → Дані → Формула що відкриває діалогове вікно Формула.

3. Записати у відповідному полі діалогового вікна формулу, ввівши її з клавіатури або вставивши необхідну функцію зі списку Вставити функцію.

4. Установити за потреби формат одержуваного результату.

5. Вибрати кнопку ОК.

Зміна даних у клітинках таблиці результати обчислень автоматично не змінює. Для оновлення результатів необхідно виділити таблицю чи клітинку з формулою і натиснути клавішу або в контекстному меню клітинки вибрати команду Оновити поле.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти