ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Охарактеризуйте стандартні функції Microsoft Office Excel.

Нижче наведено 10 функцій, які найбільше цікавлять користувачів.

Функція Опис
Функція SUM Ця функція додає значення до клітинок.
Функція IF Ця функція повертає одне значення, якщо умова виконується, або інше, якщо не виконується.Нижче додано відео про використання функції IF.
Функція LOOKUP Ця функція виконує пошук в одному рядку або стовпці та знаходить значення з таким самим розташуванням в іншому рядку або стовпці.
Функція VLOOKUP Ця функція шукає елементи в таблиці або діапазоні за рядком. Наприклад, знаходить прізвище співробітника за його номером або його номер телефону за прізвищем (як у телефонній книзі).Перегляньте це відео про використання функції VLOOKUP.
Функція MATCH Ця функція шукає вказаний елемент у діапазоні клітинок і повертає відносне розташування цього елемента в діапазоні. Наприклад, якщо в діапазоні A1:A3 є значення 5, 7 і 38, формула =MATCH(7;A1:A3;0) повертає число 2, оскільки 7 – другий елемент у діапазоні.
Функція CHOOSE Ця функція вибирає одне зі щонайбільше 254 значень на основі номера індексу. Наприклад, якщо діапазон "значення1" – "значення7" представляє дні тижня, функція CHOOSE повертає один із днів, якщо для аргументу index_num буде вказано значення від 1 до 7.
Функція DATE Ця функція повертає порядковий номер, який відповідає вказаній даті. Використовувати цю функцію доречно, якщо рік, місяць і день представлено у виглядів формул або посилань на клітинки. Наприклад, припустімо, є аркуш із датами у форматі, що не підтримується в програмі Excel, як-от РРРРММДД. Скористатися функцією DATEDIF, щоб обчислити кількість днів, місяців або років між двома датами.
Функція DAYS Ця функція повертає кількість днів між двома датами.
Функції FIND і FINDB Функції FIND і FINDB знаходять текстовий рядок у другому текстовому рядку та повертають індекс початкового розташування першого текстового рядка від першого символу другого текстового рядка.
Функція INDEX Ця функція повертає значення або посилання на значення з інших таблиці або діапазону.

У програмі Excel 2010 або пізнішої версії ці функції замінено на нові, які підвищують точність обчислень і мають імена, що краще відображають призначення функцій. Старі функції можна й надалі використовувати для сумісності з попередніми версіями програми Excel, але якщо зворотна сумісність необов’язкова, краще використовувати нові функції. Докладні відомості про нові функції див. в статтях Статистичні функції (довідка) іМатематичні та тригонометричні функції (довідка).

Якщо використовується програма Excel 2007, ці функції можна знайти в категоріях Статистичні абоМатематичні на вкладці Формули.

Функція Опис
Функція BETADIST Повертає інтегральну функцію бета-розподілу
Функція BETAINV Повертає обернену інтегральну функцію вказаного бета-розподілу
Функція BINOMDIST Повертає окреме значення ймовірності біноміального розподілу
Функція CHIDIST Повертає однобічну ймовірність розподілу хі-квадрат
Функція CHIINV Повертає обернене значення однобічної ймовірності розподілу хі-квадрат
Функція CHITEST Повертає критерій незалежності
Функція CONFIDENCE Повертає довірчий інтервал для середнього значення генеральної сукупності
Функція COVAR Повертає коваріацію, тобто середнє добутків парних відхилень
Функція CRITBINOM Повертає найменше значення, для якого інтегральний біноміальний розподіл менший від значення критерію або дорівнює йому
Функція EXPONDIST Повертає експоненційний розподіл
Функція FDIST Повертає F-розподіл імовірності
Функція FINV Повертає обернене значення F-розподілу ймовірності
Функція FLOOR Округлює число до меншого в напрямку до нуля.
Функція FTEST Повертає результат F-тесту
Функція GAMMADIST Повертає гамма-розподіл
Функція GAMMAINV Повертає обернений гамма-розподіл
Функція HYPGEOMDIST Повертає гіпергеометричний розподіл
Функція LOGINV Повертає обернене значення функції інтегрального логарифмічно-нормального розподілу
Функція LOGNORMDIST Повертає інтегральний логарифмічно-нормальний розподіл
Функція MODE Повертає значення, яке найчастіше трапляється в наборі даних
Функція NEGBINOMDIST Повертає від’ємний біноміальний розподіл
Функція NORMDIST Повертає нормальний інтегральний розподіл
Функція NORMINV Повертає обернене значення нормального інтегрального розподілу
Функція NORMSDIST Повертає стандартний нормальний інтегральний розподіл
Функція NORMSINV Повертає обернене значення стандартного нормального інтегрального розподілу
Функція PERCENTILE Повертає k-ий процентиль для значень діапазону
Функція PERCENTRANK Повертає відсоткову норму значення в наборі даних
Функція POISSON Повертає розподіл Пуассона
Функція QUARTILE Повертає квартиль набору даних
Функція RANK Повертає ранг числа у списку чисел
Функція STDEV Обчислює стандартне відхилення на основі вибірки
Функція STDEVP Обчислює стандартне відхилення на основі генеральної сукупності
Функція TDIST Повертає t-розподіл Ст’юдента
Функція TINV Повертає обернений t-розподіл Ст’юдента
Функція TTEST Повертає ймовірність, пов’язану з t-критерієм Ст’юдента
Функція VAR Обчислює дисперсію на основі вибірки
Функція VARP Обчислює дисперсію на основі генеральної сукупності
Функція WEIBULL Повертає розподіл Вейбулла
Функція ZTEST Повертає значення однобічної ймовірності z-тесту

Функції кубів

Функція Опис
Функція CUBEKPIMEMBER Ця функція повертає властивість ключового показника ефективності (KPI) і відображає ім’я KPI у клітинці. KPI – це кількісний показник, такий як місячний валовий прибуток або квартальна плинність кадрів, що використовується для дослідження роботи установи.
Функція CUBEMEMBER Ця функція повертає елемент або кортеж із куба. Використовується для перевірки, чи існує елемент або кортеж у кубі.
Функція CUBEMEMBERPROPERTY Ця функція повертає значення властивості елемента з куба. Використовується для перевірки, чи існує ім’я елемента в кубі, а також для повернення заданої властивості цього елемента.
Функція CUBERANKEDMEMBER Ця функція повертає n-ний або порядковий елемент у наборі. Використовується для повернення одного або кількох елементів із набору, наприклад найуспішнішого з 10 студентів або продавця з найвищими показниками продажів.
Функція CUBESET Визначає набір обчислених членів або кортежів за допомогою надсилання виразу набору до куба на сервері, який створює набір, а потім повертає його до програми Microsoft Office Excel.
Функція CUBESETCOUNT Повертає кількість елементів у наборі.
Функція CUBEVALUE Повертає агрегатне значення з куба.

Функції баз даних

Функція Опис
Функція DAVERAGE Повертає середнє значення вибраних записів бази даних
Функція DCOUNT Підраховує кількість клітинок бази даних, які містять числа
Функція DCOUNTA Підраховує кількість непустих клітинок у базі даних
Функція DGET Вибирає окремий запис бази даних, який відповідає вказаним умовам
Функція DMAX Повертає найбільше значення з вибраних записів бази даних
Функція DMIN Повертає найменше значення з вибраних записів бази даних
Функція DPRODUCT Перемножує значення певного поля записів бази даних, які відповідають указаним умовам
Функція DSTDEV Оцінює стандартне відхилення на основі вибірки з вибраних записів бази даних
Функція DSTDEVP Обчислює стандартне відхилення на основі генеральної сукупності вибраних записів бази даних
Функція DSUM Додає числа у стовпці поля записів бази даних, які відповідають указаним умовам
Функція DVAR Оцінює дисперсію на основі вибірки з вибраних записів бази даних
Функція DVARP Обчислює відхилення на основі генеральної сукупності вибраних записів бази даних

Функції дати й часу

Функція Опис
Функція DATE Повертає порядковий номер указаної дати
Функція DATEDIF Обчислює кількість днів, місяців або років між двома датами. Ця функція доречна у формулах, які використовуються для обчислення віку.
Функція DATEVALUE Перетворює дату в текстовому форматі на порядковий номер
Функція DAY Перетворює порядковий номер на день місяця
Функція DAYS360 Обчислює кількість днів між двома датами на основі 360-денного року
Функція EDATE Повертає порядковий номер дати за вказану кількість місяців до дати початку або після неї
Функція EOMONTH Повертає порядковий номер останнього дня місяця перед вказаною кількістю місяців або після неї
Функція HOUR Перетворює порядковий номер на години
Функція MINUTE Перетворює порядковий номер на хвилини
Функція MONTH Перетворює порядковий номер на місяць
Функція NETWORKDAYS Повертає кількість повних робочих днів між двома датами
Функція NOW Повертає порядковий номер поточної дати й часу
Функція SECOND Перетворює порядковий номер на секунди
Функція TIME Повертає порядковий номер для вказаного часу
Функція TIMEVALUE Перетворює час у текстовому форматі на порядковий номер
Функція TODAY Повертає порядковий номер сьогоднішньої дати
Функція WEEKDAY Перетворює порядковий номер на день тижня
Функція WEEKNUM Перетворює порядковий номер на номер тижня року
Функція WORKDAY Повертає порядковий номер дати до або після вказаної кількості робочих днів
Функція YEAR Перетворює порядковий номер на рік
Функція YEARFRAC Повертає значення частини року, яке відображає кількість повних днів між датою початку й датою завершення

Фінансові функції

Функція Опис
Функція ACCRINT Повертає накопичений відсоток для цінних паперів із періодичною виплатою відсотків
Функція ACCRINTM Повертає накопичений відсоток для цінних паперів із виплатою відсотків у момент погашення
Функція AMORDEGRC Повертає величину амортизації для кожного звітного періоду з використанням коефіцієнта амортизації
Функція AMORLINC Повертає величину амортизації для кожного звітного періоду
Функція COUPDAYBS Повертає кількість днів від початку купонного періоду до дня розрахунку
Функція COUPDAYS Повертає кількість днів у купонному періоді, який містить дату розрахунку
Функція COUPDAYSNC Повертає кількість днів від дати розрахунку до наступної купонної дати
Функція COUPNCD Повертає наступну купонну дату після дати розрахунку
Функція COUPNUM Повертає кількість купонів, які можна оплатити між датою розрахунку та датою погашення
Функція COUPPCD Повертає попередню купонну дату перед датою розрахунку
Функція CUMIPMT Повертає сукупну величину відсотків, які виплачуються між двома періодами
Функція CUMPRINC Повертає сукупну величину, яка виплачується між двома періодами на погашення основної суми позики
Функція DB Повертає величину амортизації активу за вказаний період із використанням методу фіксованого зменшення залишку
Функція DDB Повертає величину амортизації активу за вказаний період із використанням методу подвійного зменшення залишку або іншого вказаного методу
Функція DISC Повертає дисконтну ставку для цінних паперів
Функція DOLLARDE Перетворює ціну, виражену дробом, на ціну, виражену десятковим числом
Функція DOLLARFR Перетворює ціну, виражену десятковим числом, на ціну, виражену дробом
Функція DURATION Повертає річну дюрацію для цінних паперів із періодичною виплатою відсотків
Функція EFFECT Повертає ефективну річну відсоткову ставку
Функція FV Повертає майбутню вартість інвестицій
Функція FVSCHEDULE Повертає майбутнє значення початкової суми після застосування ряду складних процентних ставок
Функція INTRATE Повертає відсоткову ставку для повністю інвестованих цінних паперів
Функція IPMT Повертає суму сплати відсотків за інвестицією за вказаний період
Функція IRR Повертає внутрішню норму прибутковості для ряду грошових потоків
Функція ISPMT Обчислює відсотки, сплачені за певний період інвестиції
Функція MDURATION Повертає модифіковану дюрацію Маколея для цінних паперів з очікуваною номінальною вартістю 100 грн.
Функція MIRR Повертає внутрішню ставку прибутковості, за якої додатні та від’ємні грошові потоки мають різні ставки
Функція NOMINAL Повертає річну номінальну відсоткову ставку
Функція NPER Повертає кількість періодів сплати за інвестицією
Функція NPV Повертає чисту зведену вартість інвестиції на основі ряду періодичних грошових потоків і дисконтної ставки
Функція ODDFPRICE Повертає ціну за 100 грн. номінальної вартості цінних паперів із нерегулярним першим періодом
Функція ODDFYIELD Повертає прибуток для цінних паперів із нерегулярним першим періодом
Функція ODDLPRICE Повертає ціну за 100 грн. номінальної вартості цінних паперів із нерегулярним останнім періодом
Функція ODDLYIELD Повертає прибуток для цінних паперів із нерегулярним останнім періодом
Функція PMT Повертає суму періодичної виплати за ануїтетом
Функція PPMT Повертає суму виплати за основною сумою інвестиції за вказаний період
Функція PRICE Повертає ціну за 100 грн. номінальної вартості цінних паперів із періодичною виплатою відсотків
Функція PRICEDISC Повертає ціну за 100 грн. номінальної вартості дисконтованих цінних паперів
Функція PRICEMAT Повертає ціну за 100 грн. номінальної вартості цінних паперів із виплатою відсотків у момент погашення
Функція PV Повертає теперішню (зведену) вартість інвестиції
Функція RATE Повертає відсоткову ставку за період ануїтету
Функція RECEIVED Повертає суму, отриману на момент погашення повністю інвестованих цінних паперів
Функція RRI Повертає еквівалентну відсоткову ставку для зростання інвестицій
Функція SLN Повертає величину амортизації активу за один період із використанням лінійного методу
Функція SYD Повертає величину амортизації активу за вказаний період із використанням методу підсумовування річних чисел
Функція TBILLEQ Повертає еквівалентний облігації прибуток за казначейським векселем
Функція TBILLPRICE Повертає ціну за 100 грн. номінальної вартості для казначейського векселя
Функція TBILLYIELD Повертає прибуток за казначейським векселем
Функція VDB Повертає величину амортизації активу за вказаний або частковий період із використанням методу зменшення залишку
Функція XIRR Повертає внутрішню норму прибутковості для графіка грошових потоків (періодичних або неперіодичних)
Функція XNPV Повертає чисту поточну вартість для графіка грошових потоків (періодичних або неперіодичних)
Функція YIELD Повертає прибуток за цінними паперами з періодичною виплатою відсотків
Функція YIELDDISC Повертає річний прибуток для дисконтованих цінних паперів, наприклад казначейського векселя
Функція YIELDMAT Повертає річний прибуток за цінними паперами з виплатою відсотків у момент погашення

Інформаційні функції

Функція Опис
Функція CELL Повертає відомості про форматування, розташування або вміст клітинки ПРИМІТКА Ця функція недоступна в Excel Online.
Функція ERROR.TYPE Повертає номер, який відповідає типу помилки
Функція INFO Повертає відомості про поточне операційне середовище ПРИМІТКА Ця функція недоступна в Excel Online.
Функція ISBLANK Повертає логічне значення TRUE, якщо значення пусте
Функція ISERR Повертає логічне значення TRUE, якщо значення – не значення помилки #N/A
Функція ISERROR Повертає логічне значення TRUE, якщо значення – будь-яке значення помилки
Функція ISEVEN Повертає логічне значення TRUE, якщо число парне
Функція ISLOGICAL Повертає логічне значення TRUE, якщо число – логічне значення
Функція ISNA Повертає логічне значення TRUE, якщо значення – значення помилки #N/A
Функція ISNONTEXT Повертає логічне значення TRUE, якщо значення не текст
Функція ISNUMBER Повертає логічне значення TRUE, якщо значення – число
Функція ISODD Повертає логічне значення TRUE, якщо число непарне
Функція ISREF Повертає логічне значення TRUE, якщо значення – посилання
Функція ISTEXT Повертає логічне значення TRUE, якщо значення – текст
Функція N Повертає значення, перетворене на число
Функція NA Повертає значення помилки #N/A
Функція TYPE Повертає число, яке вказує тип даних значення

Логічні функції

Функція Опис
Функція AND Повертає значення TRUE, якщо всі аргументи мають значення TRUE.
Функція FALSE Повертає логічне значення FALSE.
Функція IF Указує логічну умову.
Функція IFERROR Повертає вказане значення, якщо обчислення формули призводить до помилки; інакше, повертає результат формули.
Функція NOT Перетворює логічне значення аргументу на протилежне.
Функція OR Повертає значення TRUE, якщо принаймні один аргумент має значення TRUE.
Функція TRUE Повертає логічне значення TRUE.

Функції для роботи з підстановками й посиланнями

Функція Опис
Функція ADDRESS Повертає посилання на окрему клітинку аркуша у вигляді тексту.
Функція AREAS Повертає кількість областей у посиланні.
Функція CHOOSE Вибирає значення зі списку значень.
Функція COLUMN Повертає номер стовпця посилання.
Функція COLUMNS Повертає кількість стовпців у посиланні.
Функція HLOOKUP Виконує пошук у першому рядку масиву та повертає значення визначеної клітинки.
Функція HYPERLINK Створює посилання, яке відкриває документ на мережному сервері, в інтрамережі або в Інтернеті.
Функція INDEX За допомогою індексу вибирає значення з посилання або масиву.
Функція INDIRECT Повертає посилання, визначене текстовим значенням.
Функція LOOKUP Шукає значення у векторі або масиві.
Функція MATCH Шукає значення в посиланні або масиві.
Функція OFFSET Повертає зсув посилання з указаного посилання.
Функція ROW Повертає номер рядка посилання.
Функція ROWS Повертає кількість рядків у посиланні.
Функція RTD Отримує дані в реальному часі з програми, яка підтримує автоматизацію COM
Функція TRANSPOSE Повертає транспонований масив.
Функція VLOOKUP Виконує пошук у першому стовпці масиву та проходить рядок, щоб повернути значення клітинки

Математичні та тригонометричні функції

Функція Опис
Функція ABS Повертає абсолютну величину числа.
Функція ACOS Обчислює арккосинус числа.
Функція ACOSH Повертає обернений гіперболічний косинус числа.
Функція AGGREGATE Обчислює агрегат у списку або базі даних.
Функція ARABIC Перетворює число римськими цифрами на число арабськими цифрами
Функція ASIN Повертає арксинус числа.
Функція ASINH Повертає обернений гіперболічний синус числа.
Функція ATAN Повертає арктангенс числа.
Функція ATAN2 Обчислює арктангенс за вказаними координатами x та y.
Функція ATANH Повертає обернений гіперболічний тангенс числа.
Функція CEILING Округлює число до найближчого цілого або до найближчого кратного значенню точності.
Функція CEILING.PRECISE Округлює число до найближчого цілого або до найближчого кратного значенню точності. Незалежно від знака числа воно округлюється до більшого.
Функція COMBIN Повертає кількість комбінацій для вказаного числа об’єктів.
Функція COS Повертає косинус числа.
Функція COSH Повертає гіперболічний косинус числа.
Функція DEGREES Перетворює радіани на градуси.
Функція EVEN Округлює число до найближчого більшого парного цілого.
Функція EXP Повертає число e, піднесене до вказаного степеня.
Функція FACT Повертає факторіал числа.
Функція FACTDOUBLE Повертає подвійний факторіал числа.
Функція FLOOR Округлює число до меншого в напрямку до нуля.
Функція FLOOR.PRECISE Округлює число до найближчого меншого цілого або до найближчого кратного значенню точності. Незалежно від знака числа воно округлюється до меншого.
Функція GCD Повертає найбільший спільний дільник.
Функція INT Округлює число до найближчого меншого цілого.
Функція LCM Повертає найменше спільне кратне.
Функція LN Повертає натуральний логарифм числа.
Функція LOG Повертає логарифм числа за вказаною основою.
Функція LOG10 Повертає десятковий логарифм числа.
Функція MDETERM Повертає визначник матриці масиву.
Функція MINVERSE Повертає обернену матрицю масиву.
Функція MMULT Повертає матричний добуток двох масивів.
Функція MOD Повертає остачу від ділення.
Функція MROUND Повертає число, округлене з потрібною точністю.
Функція MULTINOMIAL Повертає многочлен набору чисел.
Функція ODD Округлює число до найближчого більшого непарного цілого.
Функція PI Повертає число "пі".
Функція POWER Повертає число, піднесене до степеня.
Функція PRODUCT Перемножує аргументи.
Функція QUOTIENT Повертає цілу частину частки від ділення.
Функція RADIANS Перетворює градуси на радіани.
Функція RAND Повертає випадкове число в інтервалі від 0 до 1.
Функція RANDBETWEEN Повертає випадкове число в указаному інтервалі.
Функція ROMAN Перетворює число, записане арабськими цифрами, на число римськими цифрами в текстовому форматі
Функція ROUND Округлює число до вказаної кількості знаків.
Функція ROUNDDOWN Округлює число до меншого в напрямку до нуля.
Функція ROUNDUP Округлює число до більшого в напрямку від нуля.
Функція SERIESSUM Повертає суму степеневого ряду на основі формули.
Функція SIGN Повертає знак числа.
Функція SIN Повертає синус указаного кута.
Функція SINH Повертає гіперболічний синус числа.
Функція SQRT Повертає додатне значення квадратного кореня.
Функція SQRTPI Повертає квадратний корінь із числа, помноженого на число "пі".
Функція SUBTOTAL Повертає проміжний підсумок списку або бази даних.
Функція SUM Підсумовує аргументи.
Функція SUMIF Підсумовує клітинки, визначені вказаною умовою.
Функція SUMIFS Підсумовує клітинки в діапазоні, які відповідають кільком умовам.
Функція SUMPRODUCT Повертає суму добутків відповідних елементів масиву.
Функція SUMSQ Повертає суму квадратів аргументів.
Функція SUMX2MY2 Повертає суму різниць квадратів відповідних значень двох масивів.
Функція SUMX2PY2 Повертає суму сум квадратів відповідних значень двох масивів.
Функція SUMXMY2 Повертає суму квадратів різниць відповідних значень двох масивів.
Функція TAN Повертає тангенс числа.
Функція TANH Повертає гіперболічний тангенс числа.
Функція TRUNC Видаляє дробову частину числа

Статистичні функції

Функція Опис
Функція AVEDEV Повертає середнє абсолютних значень відхилень точок даних від середнього.
Функція AVERAGE Повертає середнє арифметичне аргументів.
Функція AVERAGEA Повертає середнє арифметичне аргументів, враховуючи числа, текст і логічні значення.
Функція AVERAGEIF Повертає середнє (середнє арифметичне) усіх клітинок діапазону, які відповідають указаній умові.
Функція AVERAGEIFS Повертає середнє (середнє арифметичне) усіх клітинок, які відповідають кільком умовам.
Функція CORREL Повертає коефіцієнт кореляції між двома наборами даних.
Функція COUNT Підраховує кількість чисел у списку аргументів.
Функція COUNTA Підраховує кількість значень у списку аргументів.
Функція COUNTBLANK Підраховує кількість пустих клітинок у діапазоні.
Функція COUNTIF Підраховує кількість клітинок у діапазоні, які відповідають указаним умовам.
Функція COUNTIFS Підраховує кількість клітинок у діапазоні, які відповідають кільком умовам.
Функція DEVSQ Повертає суму квадратів відхилень.
Функція FISHER Повертає перетворення Фішера.
Функція FISHERINV Повертає обернене перетворення Фішера.
Функція FORECAST Повертає значення відповідно до лінійного наближення. ПРИМІТКА У програмі Excel 2016 цю функцію замінено на функціюFORECAST.LINEAR, яка належить до функцій прогнозування, але функція FORECAST усе ще доступна для сумісності з попередніми версіями.
Функція FREQUENCY Повертає розподіл частот у вигляді вертикального масиву.
Функція GAMMALN Повертає натуральний логарифм гамма-функції, Г(x).
Функція GEOMEAN Повертає середнє геометричне.
Функція GROWTH Повертає значення за експоненційним наближенням.
Функція HARMEAN Повертає середнє гармонічне.
Функція HYPGEOM.DIST Повертає гіпергеометричний розподіл.
Функція INTERCEPT Повертає координату перетину лінії лінійної регресії.
Функція KURT Повертає ексцес набору даних.
Функція LARGE Повертає k-е за величиною значення в наборі даних.
Функція LINEST Повертає параметри лінійного наближення.
Функція LOGEST Повертає параметри експоненційного наближення.
Функція MAX Повертає найбільше значення у списку аргументів.
Функція MAXA Повертає найбільше значення у списку аргументів, враховуючи числа, текст і логічні значення.
Функція MEDIAN Повертає медіану вказаних чисел.
Функція MIN Повертає найменше значення у списку аргументів.
Функція MINA Повертає найменше значення у списку аргументів, враховуючи числа, текст і логічні значення.
Функція PEARSON Повертає коефіцієнт кореляції Пірсона.
Функція PERMUT Повертає кількість перестановок для вказаної кількості об’єктів.
Функція PROB Повертає ймовірність знаходження значень діапазону в указаних межах.
Функція RSQ Повертає квадрат коефіцієнта кореляції Пірсона.
Функція SKEW Повертає асиметрію розподілу.
Функція SLOPE Повертає нахил лінії лінійної регресії.
Функція SMALL Повертає k-е найменше значення в наборі даних.
Функція STANDARDIZE Повертає нормалізоване значення.
Функція STDEVA Обчислює стандартне відхилення на основі вибірки, враховуючи числа, текст і логічні значення.
Функція STDEVPA Обчислює стандартне відхилення на основі генеральної сукупності, враховуючи числа, текст і логічні значення.
Функція STEYX Повертає стандартну похибку прогнозованих значень Y для кожного X у регресії.
Функція TREND Повертає значення за лінійним наближенням.
Функція TRIMMEAN Повертає середнє внутрішньої частини набору даних.
Функція VARA Обчислює дисперсію на основі вибірки, враховуючи числа, текст і логічні значення.
Функція VARPA Обчислює дисперсію на основі генеральної сукупності, враховуючи числа, текст і логічні значення.

Текстові функції

Функція Опис
Функція ASC Перетворює англійські повноширинні (двобайтні) букви або символи катакани в ряді символів на напівширинні (однобайтні) символи.
Функція BAHTTEXT Перетворює число на текст із використанням формату грошової одиниці ß (бат).
Функція CHAR Повертає символ за вказаним кодом.
Функція CLEAN Видаляє всі недруковані символи з тексту.
Функція CODE Повертає числовий код першого символу в текстовому рядку.
Функція CONCATENATE Об’єднує кілька текстових рядків в один.
Функція DOLLAR Перетворює число на текст із використанням формату грошової одиниці $ (долар).
Функція EXACT Перевіряє ідентичність двох текстових значень.
Функції FIND і FINDB Шукають одне текстове значення в межах іншого (з урахуванням регістра).
Функція FIXED Форматує число як текст з указаною кількістю десяткових знаків.
Функції LEFT і LEFTB Повертають крайні ліві символи текстового рядка.
Функції LEN і LENB Повертають кількість символів у текстовому рядку.
Функція LOWER Перетворює текст на нижній регістр.
Функції MID і MIDB Повертають вказану кількість символів у текстовому рядку, починаючи з указаної позиції.
Функція PHONETIC Вилучає фонетичні знаки (фурігана) з текстового рядка.
Функція PROPER Перетворює першу букву кожного слова текстового значення на велику.
Функції REPLACE і REPLACEB Замінюють символи в тексті.
Функція REPT Повторює текст указану кількість разів.
Функції RIGHT і RIGHTB Повертають крайні праві символи текстового рядка.
Функції SEARCH і SEARCHB Шукає одне текстове значення в межах іншого (без урахування регістра).
Функція SUBSTITUTE Замінює в текстовому рядку старий текст на новий.
Функція T Перетворює аргументи на текст.
Функція TEXT Форматує число й перетворює його на текст.
Функція TRIM Видаляє з тексту пробіли.
Функція UPPER Перетворює текст на верхній регістр.
Функція VALUE Перетворює текстовий аргумент на число

Функції користувача, які інсталюються з надбудовами

Якщо інстальовані надбудови містять функції, ці надбудови або автоматичні функції будуть доступні в категоріїВизначені користувачем діалогового вікна Вставлення функції.

ПРИМІТКА Функції користувача недоступні в Excel Online.

Функція Опис
Функція CALL Викликає процедуру з бібліотеки динамічного компонування або кодового ресурсу
Функція EUROCONVERT Перетворює числа на євро, перетворює євро на грошову одиницю країни ЄС або перетворює грошову одиницю певної країни ЄС на іншу, використовуючи євро як проміжну грошову одиницю (тріангуляція)
Функція REGISTER.ID Повертає код реєстрації вказаної бібліотеки динамічного компонування (DLL) або раніше зареєстрованого кодового ресурсу
Функція SQL.REQUEST Підключається до зовнішнього джерела даних і виконує запит з аркуша з поверненням результатів у вигляді масиву без необхідності використовувати макропрограмування

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти