ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Факультет ветеринарної медицини

Напрям підготовки (спеціальність) ветеринарна медицина

Форма навчання стаціонарна

Семестр ___ курс______

Окр „Бакалавр”

Кафедра анатомії тварин

Дисципліна Анатомія свійських тварин

Викладачі доц. Стегней М.М.,

„Затверджую”

Завідувач кафедри ___________(Рудик С.К.)

„______”___________20___р.

 

Варіант № 1

Назвіть складові скелета кінцівок

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь трьома словами)

У якому відділі осьового скелету є поперечні відростки?

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним словом)

Яке слово пропущене в реченні?

Хребці, у яких відсутні дужка або тіло називають ........ (у бланку відповідей подати одним словом)

 

У яких видів тварин орбіта замкнена?

Кінь
Корова
Собака
Свиня

 

5. Характерною особливоістю сьомого шийного хребця є наявність ….

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь трьома словами)

 

Підберіть м’язи згиначі і розгиначі плечового суглобу

А. Згиначі 1. m. infraspinatus
2. m. teres major
3. m. biceps brachii
Б. Розгиначі 4. m. teres minor
5. caput longum m. triceps brachii

 

Скільки грудних хребців у коня?

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним словом)

Яке слово пропущене в реченні?

Другий шийний хребець називають …… (у бланку відповідь подати одним словом)

Назвіть складові каркової зв’язки.

Lig. supraspinatus
Funiculus nuchae
Lamina nuchae
Lig. interspinatus

Назвіть складові атланта

Processus spinosus
Corpus vertebrae
Arcus ventralis
Crista ventralis
Arcus dorsalis

Які види синартроза ви знаєте?

Syndesmosis
Diarthrosis
Synchondrosis
Articulatio
Synsarcocis

Назвіть анатомічні складові вискової кістки латинською мовою.

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь двома складовими)

Які кістки утворюють кісткове піднебіння?

Processus palatinus os incisivi
Processus palatinus os maxilare
Os nasale
Lamina gorisontalis os palatinum

Назвіть фаланги пальців латинською мовою

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь трьома словами)

Підберіть відповідну кількість поперекових хребців у назвних видів тварин

1. Кінь А. 7
2.Корова Б. 5-6
3. Свиня В. 6  
4. Собака

Яке слово пропущене в реченні?

Безперервне з’єднання кісток за допомого сполучної тканини називають …… (у бланку відповідь подати одним словом)

 

Що розрізняють на гілці нижньої щелепи?

1. Foramen mandibule
2. Fossa maseterica
3. Foramen mentale
4. Fossa pterigoidea
5. Crista gali
6. Condilus mandibule

Назвіть перший суглоб тазової кінцівки.

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь двома словами)

Класифікуйте суглоби за будовою і за вісями руху

А. За будовою 1. Одновісні
2. Прості
3. Двовісні
Б. За вісями руху 4. Багатовісні
5. Складні

На які групи поділяють м’язи голови?

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь двома словами)

 

21. М’язи, що зебезпечують вдих і видих називають ….

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним словом)

Назвіть голівки m. quadratus femoris

Caput longum
M. rectus femoris
Caput laterale
M. vastus lateralis
M. vastus medialis
M. vastus intermedius

Підберіть до уркаїнських назв відповідні їм латинські терміни

1. Розгинач А. Levator
2. Згинач Б. Abductor
3. Відвідний м’яз В. Rotator
4.Привідний м’яз Г.Flexor
5. М’яз обертач Д. Extensor
6. М’яз піднімач Е. Adductor

Яке слово пропущене в реченні?

Розділ анатомії, що вивчає з’єднання кісток називають……….. (у бланку відповідь подати одним словом)

Які м’язи виконують функцію вдиху?

m. seratus dorsalis cranialis
mm. levatores costarum
m. seratus dorsalis caudalis
m. inetrcostales externi

26. Функцію грудочоровної перетинки виконує …

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним словом)

Назвіть м’язи аддуктори тазової кінцівки

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь двома словом)

Вкажіть м’язи задньостегнової групи розгиначів кульшового суглобу.

m. semitendinosus
m. semimembranosus
m. gluteus medius
m. biceps femoris
m. gracilis

29. Мяз випрямляч хребта називається ….

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь трьома словами)

Які з названих м’язів утворюють пахвовий канал?

m. oliquus internus abdominis
m. serratus ventralis
m. oliquus externus abdominis
m. pectoralis profundus
m. cutaneus trunci

 


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Факультет ветеринарної медицини

Напрям підготовки (спеціальність) ветеринарна медицина

Форма навчання стаціонарна

Семестр ___ курс______

Окр „Бакалавр”

Кафедра анатомії тварин

Дисципліна Анатомія сиійських тварин

Викладачі доц. Стегней М.М.,

„Затверджую”

Завідувач кафедри ___________(Рудик С.К.)

„______”___________20___р.

Варіант № 2

Вкажіть назву хребця латинською і грецькою мовами

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь двома словами)

У яких видів тварин ручка груднини з’єднується з тілом суглобом?

Кінь
Корова
Свиня
Собака

 

Яке слово пропущене в реченні?

Розділ анатомії, що вивчає кістки називається ……. (у бланку відповідь подати одним словом)

4. Характерною особливістю шостоного шийного хребця є відсутність ….

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь двома словами)

Вкажіть особливості будови атланта і епістрофея.

А. Атлант 1. arcus dorsalis
2. crista epistrophei
3 arcus ventralis
Б. Епістрофей 4. foramen transversale
5. foramen alare
6.foramen intervertebrale

Назвіть складові нижньої щелепи

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь двома словами)

Яке слово пропущене в реченні?

Грудний хребець, пара ребер і груднина утворюють …....... (у бланку відповідь подати трьома словами)

Назвіть складові груднини

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь чотирма складовими)

9. Назвіть складові тазової кістки латинською мовою

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь вказавши трьома словами)

На які відділи поділяють скелет ссавців

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь двома словами)

Підберіть кістки зейгоподію передньої і задньої кінцівок

А. Кістки передпліччя Ulna
Tibia
Б. Кістки гомілки Radialis
Fibia

Назвіть анатомічні складові ребра латинською мовою

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь чотирма словами)

Підберіть відповідну кількість крижових хребців у назвних видів тварин

1. Кінь А. 3
2.Корова Б. 4
3. Свиня В. 5  
4. Собака

14. Тіло клиноподібної кістки поділяється на ……

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь двома словами)

Підберіть відповідні напрями на голові

1. До носа А. Вентрально
2.До хвоста Б.Дорсально
3. Донизу В. Рострально
4. Доверху Г. Медіально
5. Всередину Д. Каудально

Як класифікують суглоби за будовою?

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь двома словами)

Яке слово пропущене в реченні?

Переривчасте з’єднання кісток за допомогою суглобів називають …….. (у бланку відповідь подати одним словом)

18. Розділ анатомії, що вивчає м’язи називається……

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним словом)

Назвіть жувальні м’язи

m. buccalis
m. masseter
m.orbicularis oris
m. pterigoideus

20. Драбинчастий м’яз виконує функцію …

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним словом)

Підберіть відповідні визначення до наведених нижче термінів

1. м’язи, що підіймають А. mm. retractores
2. м’язи, що опускають Б. mm. depresores
3. м’язи, що відтягують В. levatores

Назвіть м’язи розгиначі ліктьового суглоба

м. biceps brachii
m. triceps brachii
m. brachialis
m. tensor fasciae antebrachii

Скільки отворів має діафрагма.

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним словом)

Які слова пропущені в реченні?

Триголовий м’яз плеча виконує функцію згинання … та розгинання … суглобів (у бланку відповідь подати одвома словами)

Назвіть м’язи сідничної групи розгиначів кульшового суглоба

m. gluteus superficialis
m. piriformis
m. biceps femoris
m. gluteus profundus

Які частини має трапефієподібний м’яз.

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь двома словами)

Підберіть до уркаїнських назв відповідні їм латинські терміни

1. Розгинач А. Levator
2.Згинач Б. Abductor
3.Відвідний м’яз В. Rotator
4.Привідний м’яз Г.Flexor
5.М’яз обертач Д. Extensor
6. М’яз піднімач Е. Adductor

Які частини розрізняють на діафрагмі?

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь двома словами)

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Факультет ветеринарної медицини

Напрям підготовки (спеціальність) ветеринарна медицина

Форма навчання стаціонарна

Семестр ___ курс______

Окр „Бакалавр”

Кафедра анатомії тварин

Дисципліна Анатомія свійських тварин

Варіант № 3

Назвіть складові суглоба.

Капсула суглоба
Суглобовий хрящ
Зв’язка суглоба
Мінімум дві кістки

Факультет ветеринарної медицини

Напрям підготовки (спеціальність) ветеринарна медицина

Форма навчання стаціонарна

Семестр ___ курс______

Окр „Бакалавр”

Кафедра анатомії тварин

Дисципліна Анатомія свійських тварин

Варіант № 4

Назвіть шари шкіри.

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь трьома складовими)

Назвіть слинні залози.

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь трьома складовими)

Класифікуйте шлунки

А. За будовою 1. Однокамерні
2. Стравохідні
3. Стравохідно-кишкові
Б. За особливостями будови слизової оболонки 4. Багатокамерні
5. Кишкові

Факультет ветеринарної медицини

Напрям підготовки (спеціальність) ветеринарна медицина

Форма навчання стаціонарна

Семестр ___ курс______

Окр „Бакалавр”

Кафедра анатомії тварин

Дисципліна Анатомія свійських тварин

Варіант № 5

Класифікуйте нирки

1. Корова А. Гладкі однососочкові
2. Кінь Б. Гладкі багатососочкові
3. Свиня В. Борозенчасті багатососочкові
4. Собака Г. Множинні

Факультет ветеринарної медицини

Напрям підготовки (спеціальність) ветеринарна медицина

Форма навчання стаціонарна

Семестр ___ курс______

Окр „Бакалавр”

Кафедра анатомії тварин

Дисципліна Анатомія свійських тварин

Варіант № 6

Факультет ветеринарної медицини

Напрям підготовки (спеціальність) ветеринарна медицина

Форма навчання стаціонарна

Семестр ___ курс______

Окр „Бакалавр”

Кафедра анатомії тварин

Дисципліна Анатомія свійських тварин

Варіант № 7

Назвіть шари основи шкіри.

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь двома складовими)

Класифікуйте шлунки

А. За будовою 1. Однокамерні
2. Стравохідні
3. Стравохідно-кишкові
Б. За особливостями будови слизової оболонки 4. Багатокамерні
5. Кишкові

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Факультет ветеринарної медицини

Напрям підготовки (спеціальність) ветеринарна медицина

Форма навчання стаціонарна

Семестр ___ курс______

Окр „Бакалавр”

Кафедра анатомії тварин

Дисципліна Анатомія свійських тварин

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти