ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Назвіть оболонки матки свійських тварин

(у бланку відповідей впишіть латинською мовою вірну відповідь трьома словами)

Які з названих складових виділяють на сечовому міхурі?

Crista urethralis
Vertex vesice
Corpus uteri
Corpus vesice
Cervix vesice

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Факультет ветеринарної медицини

Напрям підготовки (спеціальність) ветеринарна медицина

Форма навчання стаціонарна

Семестр ___ курс______

Окр „Бакалавр”

Кафедра анатомії тварин

Дисципліна Анатомія свійських тварин

Викладачі доц. Стегней М.М., Костюк В.К.

„Затверджую”

Завідувач кафедри ___________(Рудик С.К.)

„______”___________20___р.

Варіант № 5

Які шари виділяють в основі шкіри

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь двома словами)

У яких видів тварин молочна залоза називається вим'ям?

Кобила
Корова
Свиня
Собака

 

Яке слово пропущене в реченні?

Система органів шкірного покриву називається ……. (у бланку відповідь подати двома словами латинською мовою)

4. Сальні залози за типом секреції належать до ….

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним словом)

Вкажіть особливості будови легень корови і свині.

А. Корови 1. наявний додатковий бронх
2. права верхівкова частка ділиться на частки
3 права верхівкова частка не ділиться на частки
Б. Свині 4. малюнок легень добре виражений
5. малюнок легень не чіткий

Назвіть послідовно камери шлунка великої рогатої худоби

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь чотирма словами)

Яке слово пропущене в реченні?

Вхід стравоходу у шлунок називається …. (у бланку відповідь подати одним словом латинською мовою)

Чим обмежений вхід у ротову порожнину?

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь двома словами)

9. Як називається вихід з ротової порожнини?

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь двома словами латинською мовою)

Які органи входять до головної кишки?

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь двома складовими)

Назвіть складові середньої і задньої кишок.

А. Середня кишка 1. Intestinum duodenum
2. Intestinum colon
3. Intestinum cecum
Б. Задня кишка 4. Intestinum jejunum
5. Intestinum illium
6. Intestinum rectum

Назвіть латинською мовою середню частину шлунка з боку великої кривини

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь двома словами)

Підберіть відповідну кількість піднебінних валиків у названих видів тварин

1. Кінь А. 6-9(10)
2.Корова Б. 20-22
3. Свиня В. 15-20
4. Собака Г. 16-18

14. Поздовжні м’язові волокна сліпої кишки коня і свині утворюють……

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним словом)

Класифікуйте нирки

1. Корова А. Гладкі однососочкові
2. Кінь Б. Гладкі багатососочкові
3. Свиня В. Борозенчасті багатососочкові
4. Собака Г. Множинні

Як класифікують шлунки за будовою?

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь двома словами)

Яке слово пропущене в реченні?

Структурною і функціональною одиницею нирки є …….. (у бланку відповідь подати одним словом)

Слизова оболонка, що вкриває склепіння ротової порожнини називається .

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь двома словами

Назвіть смакові сосочки язика

Papillae filiformes
Papillae fungiformes
Papillae conicae
Papillae vallatae
Papillae foliatae

20. Складка слизової оболонки під кінчиком язика по середній лінії називається …

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь двома словами латинською мовою)

Підберіть латинські назви до сім’явиносних шляхів самців

1. прямі сім’яні канальці А. ductus aberantes
2. сім’явиносні канальці Б. tubuli seminiferi recti
3. сім’япровід В. ductus deferens
4. сечостатевий канал Г. canalis urogenitalis

Назвіть органи розміщені в ротовій порожнині

Linguae
Palatum durum
Dentes
Gl. submandibularis

Назвіть складові сім’яникового мішка

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь двома складовими)

Які слова пропущені в реченні?

Серозна оболонка легень називається ... (у бланку відповідь подати одним словом)

Назвіть застінні слинні залози ротової порожнини

Gl. parotis
Gl. labialis
Gl. submandibularis
Gl. buccalis

У якого виду свійських тварин немає жовчного міхура?

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним словом)

Підберіть до українських назв відповідні їм латинські терміни

1. Яєчник А. Tuba uterina
2. Яйцепровід Б. Vulva
3. Матка В. Ovarium
4. Піхва Г. Vestibulum vaginae
5. Присінок піхви Д. Uterus
6. Зовнішні статеві органи Е. Vagina

Які частини розрізняють на матковій трубі (яйцепроводі)?

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь трьома словами)

Яке слово пропущене в реченні?

Серозна оболонка, що вистилає черевну порожнину називається .... (у бланку відповідь подати одним словом)

Назвіть складові статевого члена?

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь двома складовими)

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Факультет ветеринарної медицини

Напрям підготовки (спеціальність) ветеринарна медицина

Форма навчання стаціонарна

Семестр ___ курс______

Окр „Бакалавр”

Кафедра анатомії тварин

Дисципліна Анатомія свійських тварин

Викладачі доц. Стегней М.М., Костюк В.К.

„Затверджую”

Завідувач кафедри ___________(Рудик С.К.)

„______”___________20___р.

Варіант № 6

Назвіть латинською мовою складний спеціалізований утвір, розміщений на дистальних кінцях ніг однокопитних

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним словом латинською мовою)

Яке слово пропущене в реченні?

Вихід з носової порожнини називають................. (у бланку відповідей подати одним словом)

Назвіть частини молочної пазухи корови?

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь двома словами)

Яке слово пропущене в реченні?

Виділення секрету молочними альвеолами проходить за .......... типами секреції.   (у бланку відповідь подати двома словами)

Назвіть анатомічні складові копита.

Limbus ungulae
Ungula
Corona ungulae
Paries ungulae
Solea ungulae

Чим відділена ротова порожнина від глотки?

Palatum durum
Linguae
Palatum mole
Dens

7. Назвіть латинською мовою застінну травну залозу зовнішньої і внутрішньої секреції …

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним словом)

Яке слово пропущене в реченні?

Кишені сліпої кишки утворюють..... м’язові волокна (у бланку відповідь подати одним словом)

9. Intestinum crassum представлена кишками ...

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь, трьома словами)

Які частки виділяють на печінці?

Lobus dexter
Lobus diaphragmalis
Lobus accessorius
Lobus qudratus

Які органи належать до А- товстої і Б – тонкої кишок .

А. 1. Hepar
2. Intestinum cecum
3. Intestinum duodenum
Б. 4. Pancreas
5. Intestinum colon
6. Anus

Яке слово пропущене в реченні?

За характером будови зуби свійських тварин поділяються на … (у бланку відповідь подати двома словами)

13. Вхід у ротову порожнину називається …

(у бланку відповідей впишіть латинською мовою вірну відповідь двома словами)

Яке слово пропущене в реченні?

Присінок рота поділяється на …….. (у бланку відповідь подати двома словами)

15. У коней .... кишка поділяється на велику (висхідну) і малу (нисхідну)

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним словом)

Які з названих органів відділяють присінок рота від власне ротової порожнини

Palatum durum
Linguae
Palatum mole
Arcus dentalis

Назвіть типи виділення секрету залозами шкіри

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь трьома словами)

Серозна оболонка, що вистилає черевну порожнину називається

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним словом)

Які частини розрізняють на стравоході?

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь трьома словами)

20. Зовнішня оболонка шийної частини стравоходу називається ...

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним словом)

Назвіть поверхні, що розрізняють на легенях і печінці

1. Легені А. діафрагмальна
Б. нутрощева
2. Печінці В. середостінна
Г. реберна

22. М’язи, що звужують вхід у гортань називаються …

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним словом)

Яке слово пропущене в реченні?

Голосові складки ділять порожнину гортані на ... (у бланку відповідей подати трьома словами)

Назвіть частки правої легені собаки.

Верхівкова
Серцева
Серцево-діафрагмальна
Діафрагмальна

У якого виду тварин трахейні кільця мають поперечно-овальну форму?

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним словом)

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти