ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Основні концепції походження стародавніх словян

Походження давніх словян пояснюється 4 концепціями:

1.автор нестор «повість минулих літ» - концепція карпато-дунайська

2. вісло-одерська .автори:по. Вч. Костишевський і Рудницький

3. вісло-дгністровська

4. дніпро-одерська. Прихильник Рибаков. Ця концепція представлена Тшинецько-комарівською культурою

Згідно археологічних даних словянські племена у 1 тис. до н.е. займали регіон між Дніпром і Одером. Сучасна наука розрізняє три етапи розвитку укр.. культури: мізинський;трипільський;черняхівський.Для мізинської культури характерно:камяні знаряддя праці; глиняний посуд, кераміка;житло з дерева і кісток. Навчились добувати вогонь. Головним знаряддям було полювання примітивні вірування: магія, фетишизм , анімізм. Ук період мезоліту почали виготовляти лук і стріли. Було приручено собаку.

.

8.Камяний вік на території України. Трипільська культура

Доба неоліту, яка датується VІ_ІІІ тис. до н. е., була добою величезних змін у розбудові людської цивілізації. Досягнення людства у неоліті називають “неолітичною революцією”, бо в цей час первісні люди перейшли від присвоювального характеру гос_

подарства (полювання, збиральництво, рибальство) до відтворювальних форм господарства, тобто до виробництва їжі, одягу. Неоліт знаменитий тим, що люди почали приручати диких травоїдних тварин і перейшли до скотарства, вирощування їстивних рослин. У неоліті вдосконалюються кам’яні знаряддя і виникають нові. У техніці обробітки каменю застосовуються нові прийоми – шліфування, пиляння, свердлування, що підвищувало продуктивність праці.Особливої уваги заслуговує виникнення цього часу керамічного посуду. Він був простим за формою, погано обпаленим. Ліпили його з глиняних джгутиків і обпалювали на відкритих вогнищах. До глини домішували траву, пісок. Зовнішня поверхня посудини старанно орнаментувалася. Хоч і примітивним був цей посуд, але він створив для людини можливість робити запаси продуктів харчування, вживати варену їжу тощоНаразі в межах України виявлено близько 700 поселень доби неоліту. Цю епоху в Україні яскраво репрезентує трипільська культура. У межах України відомі сотні трипільських поселень. Ідеологічні погляди трипільців складні. Риси їх духовного життя відображені у поховальному обряді, численних зображеннях на посуді, в антропоморфній і зооморфній пластиці, моделях жител, у домашніх і родових святилищах. Головним аспектом ідеології був культ родючості з його складною обрядністю і символікою. Відображали цей культ жіночі статуетки, які виконували роль охоронниць домашнього вогнища, слугували амулетами родючості, оберегами від злих духів. Помітну роль у віруваннях трипільців відігравав бик як чоловічий початок і символ сонця. Змій_дракон, що літає, зображення якого зустрічається на посуді, вважався охоронцем їстивних запасів і оберегом лона майбутньої матері. Ритуальні предмети концентрувалися у домашніх і общинних святилищах або у спеціальних культових приміщеннях. Про рівень матеріального і культурного розвитку трипільців свідчить їх керамічне виробництво. Посуд трипільців можна розділити на дві великі групи: кухонний істоловий. Кухонний був простим за формою, з нанесеним небагатим орнаментом. Значно досконалішим був столовий посуд. Для його виготовлення використовувалася якісніша глина, цей посуд добре випалювався. Орнамент на столовому посуді більш вишу_каний. Серед орнаментальних знаків зустрічаються зображення людей і тварин. У трипільців особливого розвитку набула глиняна пластика. Більшу частину її складають жіночі статуетки з випаленої глини, знайдені майже на всіх поселеннях. У них підкреслені форми жіночої фігури, зображення голови схематичне. Часто статуетки прикрашені врізаними лініями, наколами, фарбами. Ці чудові вироби образотворчого

мистецтва дають нам яскраве свідчення досить високого рівня розвитку трипільців. Для кераміки неоліту характерні досить широкі форми. Посуд відносно тонкостінний, добре випалений. Орнаментація небагата, але своєрідна: візерунок розміщувався лише у верхній частині посудини. Численні знахідки зображень тварин дають підстави вважати, що людина неолітичного періоду поклонялася тваринам і силам при_роди. Про рівень мистецького розвитку говорять і прикраси, зокрема кістяні напівкруглі пряжки з пишною орнаментацією.

Кочові племена та їх роль у формуванні української культури

Першим народом, ім’я якого зафіксоване в письмових джерелах, були кіммерійці. Кіммерійці були вправними стрільцями з лука. Луки виготовляли з дерева, кістки та рогу. На озброєнні мали мечі, кинджали, кам’яні бойові молотки, булави. Своїх померлих ро_

дичів кіммерійці ховали під курганами, у гробницях із дерева. Кіммерійці були войовничими племенами. Вони здійснювали походи на Ассирію, Фригійське царство, на західні землі Малої Азії. Кіммерійське мистецтво мало прикладний характер. Складні орнаменти прикрашали руків’я кинджалів, деталі вузди, наносилися на посуд.Скіфська культура була локальним варіантом євроазійської лінії культурного розвитку. Форми і прояви культури скіфів формувалися поступово. Кіммерійські племена були завойовані скіфами, отже, скіфська культура увібрала в себе як місцеві, так і при внесені елементи. Пізніше вона зазнала впливу передньоазіатської цивілізації, а за часів Північно_Причорноморської Скіфії взаємодіяла з античною культурою, що позначилося, насамперед, на розвитку мистецтва степовиків. Геродот, який побував у Скіфії в V ст. до н.е., описав їх звичаї у своєму творі“Історія”.У скіфському суспільстві була багата верхівка і маса бідніших, які пасли стада багатих скіфів, стригли овець, обробляли шкіри, хутра. Захоплених під час воєнних походів полонених скіфи перетворювали на рабів і використовувал їхпрацю у сільському господарстві. Характер господарства скіфів впливав на всі сфери їх життя. Основу господарської діяльності скіфів становило скотарство. Одяг скіфів, який був пристосований до верхової їзди, прикрашався хутром, оздоблювався золотими нашивними платівками. У скіфських похованнях знаходили іноді велику кількість таких платівок. Основою скіфського мистецтва був так званий звіри_

ний стиль. Зображення птахів, риб, оленів, вовків прикрашають зброю, кінську вузду,

предмети побуту. Шедевром скіфського мистецтва є золота пектораль, знайдена при розкопках

Товстої Могили. Діаметр прикраси — 30 см, вага —1150 грамівУ ІІІ ст. до н.е. не територію Скіфії починають вторгатися іраномовні племена

сарматів, яких античні автори спочатку називали савроматами. Згодом вони витіснили

скіфів з степів України. У складі сарматського масиву були різні племінні об’єднання,

яких грецькі письменники називають язигами, роксоланами, аорсами, сіраками, алана_

ми. Найбільш численними і відомими серед них були роксолани і алани. Сармати займа_

ли переважно степову частину України з ІІІ ст. до н.е. до ІІІ ст. н. е. Сарматські племена продовжили традиції скіфського мистецтва. Вірування сар_

матів мало чим відрізнялися від скіфських. Основними у сарматів були культи сонця і

вогню та Великої Богині_матері Астарти, а також культ бога війни, уособленням якого

був меч. Сармати вірили у потойбічне життя, тому великого значення у їх віруваннях

набував культ мертвих. Елементи релігійної системи скіфів перейшли до сарматів, а

згодом сармати передали їх у спадок слов’янам. Зокрема, під впливом сарматської куль_

тури у слов’ян змінився тип поховань і поховальний ритуал, а наділення дзеркал особ_

ливою магічною силою спостерігається і в українському світогляді.

Одним із головних релігійних культів сарматів був культ коня. Часто до могили

померлого клали не коня, як це робили скіфи, а його вуздечку. Зброя і кінське спорядження було неодмінною належністю чоловічих похорон. У

похованнях жінок переважали прикраси. Сармати принесли новий стиль прикладного

мистецтва — поліхромний.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти