ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема. Основи роботи з текстовим процесором. Введення й редагування тексту. Форматування тексту. Практична робота №7 «Введення, редагування й форматування тексту».

Тема. Основи роботи з текстовим процесором. Введення й редагування тексту. Форматування тексту. Практична робота №7 «Введення, редагування й форматування тексту».

Мета: розглянути: призначення й можливості систем обробки текстів; класифікацію систем обробки текстів; ввести поняття: текстового редактора; розглянути: методи виділення фрагментів тексту та роботи з ними; використання спеціальних клавіш та їх комбінацій; ввести поняття: фрагменту тексту; буфера обміну; сформувати вміння: виділяти суцільні та несуцільні текстові фрагменти; копіювати й переміщувати фрагменти тексту з використанням та без використання буфера обміну, в межах одного або між різними документами; знаходити й замінювати фрагменти тексту в автоматичному режимі; перевіряти правопис текстових документів та виправляти помилки в автоматизованому режимі; розвивати навички і вміння працювати з текстовим документом; виховувати інтерес до вивчення інформатики і суміжних дисциплін

Хід уроку

І. Організаційний етап.

Тема, яку ми починаємо вивчати, — «Текстовий редактор».

ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Клавіатура, призначення клавіш.

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності, оголошення теми і мети уроку

До недавніх пір обробкою текстів займалися в основному професіонали: друкарки, видавці, працівники друкарень. Тепер, завдяки поширенню персональних комп’ютерів, підготовка тексту стала доступною практично кожній людині, що має навички користувача ПК. Для роботи з текстовою інформацією розроблене відповідне програмне забезпечення: текстові редактори, текстові процесори, видавничі системи. Спробуємо розібратися в цих поняттях більш детально.

ІV. Вивчення нового матеріалу

Текстовий процесор

Довгий час знання, яких набувала людина протягом життя, передавались усно від покоління до покоління, що не забезпечувало безперервного поповнення бази знань людства в цілому. Безперервний процес збереження інформації забезпечила писемність, яка дозволяла накопичувати інформацію.

Спочатку люди викарбовували написи на камінні, потім видавлювали гострими паличками на глиняних дощечках. Писали паличками на папірусі, пензликами на шовку і перами на папері. Гусяче перо змінили ручки з металевим пером, а їх — графітові олівці, авторучки, а згодом друкарські машини.

Проте в роботі з текстами залишалося незмінним головне: щоб внести зміни в текст, його потрібно було щоразу переписувати або передруковувати. І лише застосування комп’ютерів і спеціальних програм принципово змінило технологію роботи з текстом. У чому ж полягають переваги у використанні ПК для обробки текстів? (Відповіді учнів записуються й аналізуються.)

Для роботи з текстом на ПК використовують: текстові редактори, текстові процесори та видавничі системи. У загальному їх називають системами обробки текстів — програми, які призначені для створення, редагування й друку текстових документів.

Ø Текстовий редактор — це програма, що дозволяє вводити, редагувати, форматувати та зберігати текст.

Ø Текстовий процесор — це програма, що дозволяє вводити, редагувати й форматувати текст, вставляти малюнки й таблиці, перевіряти правопис, складати зміст, виконувати перенос слів та багато інших складних операцій.

Ø Настільна видавнича система (НВС) — це програма, за допомогою якої можна створювати високоякісні оригінал-макети, що містять текст і графічні зображення для тиражування в друкарні.

Наприклад: текстові редактори (Multі-Еdіt, Блокнот, WоrdРаd, Твір, Лексикон); текстові процесори (Mісrоsоft Wоrd, Wоrd Рrеfесt, ОреnОffісе, Wоrd-Stаr); настільні видавничі системи (Аdоbе РаgеMаkеr, Соrеl Vеnturа, Рublіshеr, QuаrkХРrеss,).

Можливості текстових редакторів

Об’єкти текстового документа

Основне місце в текстовому документі займає текст — саме тому ці документи й називаються текстовими. Найпростіші текстові документи складаються тільки з текстових об’єктів: символів, слів, речень, рядків, абзаців, сторінок. З удосконаленням систем опрацювання текстів у текстові документи почали включати й нетекстові об’єкти: графічні зображення, таблиці, формули, діаграми, схеми, карти тощо. З появою мультимедійного обладнання та комп’ютерних мереж список об’єктів текстових документів поповнився відео і аудіоінформацією, мультиплікацією, звуковим супроводом, посиланнями на різні мережні ресурси. Кожен з цих об’єктів має свої властивості.

Формати файлів текстових документів

Існує багато форматів файлів, в яких системи опрацювання текстів зберігають текстові документи. Кожна з цих систем використовує певний набір форматів, які користувач може вибрати для запису файлів залежно від потреб. У кожній із програм один із форматів є стандартним і встановлений за замовчуванням. Так, наприклад, в текстовому редакторі Блокнот стандартним є формат .tхt, а в текстовому процесорі Wоrd — формат .dос, docx.

Для роботи з файлами інших форматів системи опрацювання текстів мають у своєму складі спеціальні програми-конвертори, які перетворюють файли текстового документа з одного формату в інший.

Робота зі шрифтами

11.1. Параметри шрифтів:

вигляд шрифту (гарнітура);

написання шрифту;

розмір (кегль);

колір шрифту.

Розмір шрифту

У вікні Розмір можна вибрати зі списку розмір шрифту від 8 до 72 пунктів. Можна встановити свій розмір від 1 до 1638 з точністю до 0,5. Дробові числа пишуться через кому!

Спеціальні ефекти

Wоrd дозволяє спеціальні ефекти з виділеним текстом:

Закреслений, Верхній індекс, А222 , нижній індекс , С2Н5ОН, а також подвійне закреслення, з тінню, контур, піднятий, утоплений тощо.

Колір шрифту

Головна → шрифт → вибрати колір.

Робота зі списками

Якщо потрібно оформити список, Wоrd дає можливість їх маркувати символами або нумерувати як цифрами, так і літерами.

Головна → Абзац → Список… → діалогове вікно → вибрати Маркированный, Нумерованный або Многоуровневый. Вибрати символи для маркування або Вид нумерации і клацнути на кнопці ОK.

V. Практична робота№7.

Інструктаж з правил техніки безпеки

Учням роздаються електронні копії завдань.

Завдання

1. Набрати текст:

Клавіші, які використовують найчастіше:

Еntеr — перехід до нового абзацу, створення нового абзацу.

Dеlеtе — видалення виділеного фрагмента або символу праворуч від курсору.

BасkSрасе — видалення символу ліворуч від курсору.

Shіft — короткотривала зміна регістру.

СарsLосk — довготривала зміна регістру (перемикання клавіатури для введення великих (малих) літер). При цьому засвічений індикатор у правій частині клавіатури вказує на ввімкнений режим ВЕЛИКИХ літер.

Сtrl, Аlt — клавіші керування, що змінюють призначення інших клавіш (збільшують можливість мапінулювання клавіатурою).

Hоmе, Еnd — швидке переведення текстового курсору відповідно на початок рядка, кінець рядка.

Раgе Uр, Раgе Dоwn — прокручування тексту на розмір поточного вікна відповідно вперед і назад.

 

2. Використовуючи операції над фрагментами, виправити текст відповідно до зразка:

Текстовий редактор — це програма, що дозволяє вводити, редагувати й форматувати текст та зберігати його.

Текстовий процесор — це програма, що дозволяє вводити, редагувати й форматувати текст, вставляти малюнки й таблиці, перевіряти правопис, складати зміст, виконувати перенос слів та багато інших складних операцій.

Настільна видавнича система (НВС) — це програма, за допомогою якої можна створити високоякісні оригінал-макети, що містять текст і графічні зображення для тиражування в друкарні.

Текстовий редактор — редагувати й форматувати текст та зберігати його це програма, що дозволяє вводити,.

Текстовий процесор — це програма, за допомогою якої можна створювати високоякісні оригінал-макети, що містять текст і графічні зображення для тиражування в друкарні.

Настільна видавнича система (НВС) — це програма, що дозволяє вводити, редагувати і форматувати текст, вставляти малюнки й таблиці, перевіряти правопис, складати зміст, виконувати перенос слів та багато інших складних операцій.

Виправити помилки.

Інформатика, фрагмент тексту, текстовий процесор, байт, комп’ютер.

Інформмматика, фрмент тексту, текстовии процессор, бйт, компютер.

4. Використовуючи автоматичну заміну, відкоригуйте розклад уроків, замінивши скорочення повними назвами уроків:

№ уроку Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця
Алг Фіз Укр Геог Хім
Геог Фіз Іст Англ Біо
Укр Астр Хім Алг Інф
Укр Укр Біо Іст Інф
Фіз-ра Алг Англ Фіз Інф
Іст Економ Англ Фіз Фіз-ра

5. Впорядкуйте назви днів тижня (розмістіть в один стовпчик). П’ятниця Субота Вівторок Понеділок Середа Четвер Неділя

6. Виконайте автоматичну перевірку правопису у тексті.

VІІІ. Домашнє завдання

Опрацювати конспект і відповідний розділ підручника

Тема. Основи роботи з текстовим процесором. Введення й редагування тексту. Форматування тексту. Практична робота №7 «Введення, редагування й форматування тексту».

Мета: розглянути: призначення й можливості систем обробки текстів; класифікацію систем обробки текстів; ввести поняття: текстового редактора; розглянути: методи виділення фрагментів тексту та роботи з ними; використання спеціальних клавіш та їх комбінацій; ввести поняття: фрагменту тексту; буфера обміну; сформувати вміння: виділяти суцільні та несуцільні текстові фрагменти; копіювати й переміщувати фрагменти тексту з використанням та без використання буфера обміну, в межах одного або між різними документами; знаходити й замінювати фрагменти тексту в автоматичному режимі; перевіряти правопис текстових документів та виправляти помилки в автоматизованому режимі; розвивати навички і вміння працювати з текстовим документом; виховувати інтерес до вивчення інформатики і суміжних дисциплін

Хід уроку

І. Організаційний етап.

Тема, яку ми починаємо вивчати, — «Текстовий редактор».

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти