ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Особливості етапів взаємодії суспільства й природи

Ознаки, харак-теритики етапу Період мисливсько-збиральниць-кої культури Період аграрної культури Період індустріаль-ного суспільства Період постіндустріального суспільства
Тривалість етапу        
Житло людини          
Знаряддя праці          
Харчування          
Види діяль-ності, господ-дарювання        
Вплив людини на природу          
Кількість балів від 1 до 10        
Екологічні кризи, їх наслідки        

Графік 1.

Характер впливу людини на природу

Бали

Період

Висновок: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Фахівці стверджують

ü За умов існуючих темпів експлуатації природних ресурсів людству вистачить їх до 2050 року.

ü Щороку вирубається 25 млн. га лісу (це відповідає площі трьох територій України).

ü Згідно з прогнозами населення Землі може подвоїтися впродовж наступного півстоліття.

ü ООН попереджає, що у 2025 році 2,7 млрд. людей буде загрожувати значна нестача питної води.


 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №2

Порівняння обсягів і структури забруднення міст України

Мета: сформувати поняття про види та джерела забруднень; виявити шляхи стійкості довкілля щодо антропогенного навантаження; за допомогою інформаційного матеріалу порівняти дані щодо забруднення атмосфери, літосфери, гідросфери міст України різними речовинами; визначити екологічно забруднені міста України; виявити причини забруднення та шляхи покращення атмосферного повітря; виховувати активну життєву позицію, уважність, допитливість, екологічну культуру.

Обладнання:інструктивна картка, карта України з показниками забруднення міст України, атлас економічної і соціальної географії України, лінійка, олівець.

Хід роботи

1. Ознайомтеся з теоретичними відомостями та складіть опорну схему із забруднення вашого району (міста, області).

Теоретичні відомості

Забруднення

Забруднення – це привнесення або утворення у середовищі не характерних для нього фізичних, хімічних, біологічних агентів, перевищення їхньої концентрації, що порушує в системах рівновагу, відхиляється від норми.

Види забруднення навколишнього середовища:

1. Природні (повені, виверження вулканів і т.п.).

2. Антропогенні (наслідок діяльності людини).

Види антропогенних забруднень:

- мікробіологічні (поява мікроорганізмів на субстратах або середовищах, змінених у результаті діяльності людини);

- механічні (засмічення середовища агентами, що здійснюють механічну дію без фізико-хімічних наслідків);

- хімічні (зміни природних хімічних властивостей середовища або надходження речовин у концентраціях, що перевищують гранично допустимі (ГДК));

- фізичні (зміни природного фізичного стану середовища):

· теплові (виникають внаслідок підвищення температури середовища);

· світлові (порушення природної освітленості);

· шумові (утворюються в результаті збільшення інтенсивності шуму);

· електромагнітні (з’являються в результаті зміни електромагнітних властивостей середовища від ліній електропередач, радіо, телебачення і т. д.);

· радіоактивні (пов’язані з підвищенням рівня радіоактивних речовин).

Диспропорції у розміщенні продуктивних сил (промислових і сільськогосподарських об’єктів) призвели до того, що рівень забруднення природного середовища в різних містах України дуже відрізняється, а в цілому перевищує аналогічні показники розвинутих держав у 4-5 разів.

За ступенем забруднення всю територію України можна умовно розподілити на зони:

1- чисті (7% загальної земельної площі – заповідники й національні парки);

2- умовно чисті – 8% від всієї території країни;

3- мало забруднені – 14%;

4- забруднені – 40%;

5- дуже забруднені – 30%;

6- зони екологічної катастрофи (майже 1% всієї території України). Це насамперед зона відчуження після аварії на ЧАЕС та райони, прилеглі до неї, а також окремі місцевості в Донецькій, Дніпропетровській, Луганській, Львівській і деяких інших областях.

Регіони з найбільш напруженою та гостро кризовою екологічною ситуацією мають найвищу густоту населення. Такими регіонами є передусім Донбас, Кривбас, Харківська, Запорізька і Дніпропетровська промислові агломерації. Нині тут проживає понад чверть усього населення України, яке зазнає значного негативного впливу надмірно забрудненого і отруєного довкілля, особливо повітря, води, ґрунтів.

Схема 1.

 

2. Проаналізуйте динаміку основних показників викидів шкідливих речовин у атмосферне повітря України в історичній ретроспективі (1990-2011рр). Побудуйте відповідні графіки. Чому кількість викидів змінилася?

Таблиця 2.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти