ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Існуюча і оптимальна структура природокористування в Україні

Мета: ознайомитися з видами природокористування; провести аналіз структури природокористування свого регіону та території України в цілому, визначити її оптимальний варіант; удосконалювати вміння застосовувати теоретичні знання на практиці; розвивати логічне мислення та творчі здібності; формувати розуміння того, що людина — частина природи; виховувати активну життєву позицію, уважність, допитливість, екологічну мораль.

Обладнання: інструктивна картка, економічні карти України та регіону, атласи з економічної і соціальної географії України.

Хід роботи

1. Виконайте вправу «Екологічна дилема».

В Україні для потреб наукової медицини використовують приблизно 110 видів рослин. Масова заготівля фітосировини за планом становить лише 50 і поза планом – ще 50 видів. Лише 40% потреби в рослинній лікарській сировині задовольняється за рахунок культивованих рослин, а решта 60% - за рахунок заготівлі дикорослих.

Сформулюйте головне правило, яке не можна порушувати, використовуючи природні ресурси, відповідно до принципів раціонального природокористування.

2. Опрацюйте теоретичний матеріал та виконайте наступні завдання:

ü Згрупуйте перелічені природні ресурси записавши їх в таблицю 7.

ü Визначте у своїй області основні галузі промисловості регіонального значення (за картою промисловості України та регіонів), дані занесіть до таблиці 8.

ü Запишіть у таблицю 9 необхідні природні ресурси для забезпечення виробництва і дайте характеристику кожному ресурсу, поставивши знак «+» у відповідний стовпчик.

ü Чи є можливість повторного використання відходів у розглянутих галузях промисловості? Зробіть позначку в таблицях 8,9.

Теоретичний матеріал

Природокористування

Це — сфера виробничої та наукової діяльності, спрямованої на комплексне вивчення, освоєння, використання, відновлення, поліпшення й охорону природного середовища та природних ресурсів із метою розвитку продуктивних сил, забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини.

Природні ресурси – це потенційно придатні для використання людиною природні компоненти та властивості середовища, які поділяють на невичерпні

Існуюча й оптимальна структура природокористування в Україні

Оскільки процес природокористування функціонує на стику суспільство - природа й охоплює багато видів виробничої і невиробничої діяльності людей, то в конкретний історичний період можна говорити про раціональний чи нераціональний типи природокористування.

Раціональне природокористування — це високоефективне, екологічно обґрунтоване господарювання, яке не призводить до різких змін природноресурсного потенціалу, підтримує продуктивність природних комплексів або окремих об’єктів, забезпечує умови існування людства й стабільного одержання матеріальних благ. Раціональне природокористування забезпечує максимальний економічний ефект при збереженні екологічної рівноваги у природних і антропогенних системах (геоекосистемах, ландшафтах),тобто сумарне навантаження на екосистеми не перевищує їх регенераційної здатності, тим самим величина навантажень не перевищує рівень гранично допустимих антропогенних навантажень. Це контрольоване, нормативне (ощадливе, невиснажливе) освоєння (використання) природних ресурсів, попередження можливих негативних наслідків діяльності людини, підтримання (підвищення) продуктивності й привабливості природних комплексів і окремих природних об’єктів. При раціональному природокористуванні економічна діяльність орієнтується на ресурсозберігання, доцільність використання природно-ресурсного потенціалу і застосування найновіших безвідходних або комплексне використання маловідходних технологій (ефективне використання відходів, бо яким би високим не був науково-технічний рівень виробництва, завжди є відходи, які є результатом незавершеного технологічного циклу, для якого ще не знайдено сферу оптимального використання). Отже, охорона навколишнього природного середовища є одним із чинників раціонального природокористування.

Нераціональним вважається таке природокористування, у результаті якого природа втрачає здатність до самовідтворення, самоочищення, порушується рівновага біосистем, вичерпуються матеріальні ресурси, погіршуються рекреаційні, оздоровчі та курортні умови, естетичні характеристики ландшафтів, умови проживання людини загалом. Нераціональне природокористування призводить до деградації природно-територіальних комплексів, втрати їх здатності до самовідновлення, що характеризується низькою ефективністю використання природних ресурсів, споживацьким ставленням до природи, урахуванням лише економічних принципів у процесі господарської діяльності. Нераціональне природокористування може бути навмисним, випадковим, або супутнім, може бути зумовлене плановоекономічними та проектними прорахунками, тимчасовими й вимушеними позиками у природи, неправильною оцінкою природних ресурсів, недосконалістю природоохоронного законодавства. Нераціональне природокористування не забезпечує збереження природно-ресурсного потенціалу, а, навпаки, запускає негативні процеси антропогенного впливу на навколишнє середовище (забруднення навколишнього природного середовища, порушення та деградація природних ландшафтів, зникнення деяких видів тварин і рослин, порушення зв’язків між елементами екосистеми).

Завдання 1. Згрупуйте перелічені природні ресурси: сонячна радіація, кухонна сіль, термоядерна енергія, руда, соболь, рослини, лось, кам’яне вугілля, ґрунт, повітря, торф, нафта, газ і заповніть таблицю.

Таблиця 7.

Не відновлюються Можуть бути відновлені при раціональному використанні Практично невичерпні
       

 

Завдання 2. Використовуючи додаток 6 , визначте та порівняйте, які напрямки природокористування переважають у різних регіонах України.

Зазначте в таблиці рівень рентабельності певної галузі промисловості (висока чи низька).

Таблиця 8.

Галузь промисловості Необхідні природні ресурси Характеристика ресурсу Можливість рециклювання відходів Економіко- рентабельність галузі
вичерпний невичерпний місцевий привізний
Деревообробна              
Машинобудування              
Хімічна              
Нафтохімічна              
Гірська металургія              
Харчова              
               
               
               
               
               

 

Завдання 3. Назвіть галузі промисловості всеукраїнського значення у вашому регіоні й охарактеризуйте їх за такою ж схемою.

Таблиця 9.

Галузь промисловості Необхідні природні ресурси Характеристика ресурсу Можливість рециклювання відходів Економіко- рентабельність галузі
вичерпний невичерпний місцевий привізний
Деревообробна              
Машинобудування              
Хімічна              
Нафтохімічна              
Гірська металургія              
Харчова              
               
               
               
               
               

Інформаційний матеріал

Острів Пасхи

Острів Пасхи розташований у Тихому океані на відстані близько 3200 км на захід від Південної Америки. Першими поселенцями, які прибули на острів приблизно 15 століть тому, були полінезійці.

Острів має напівпосушливий клімат, який пом’якшувався завдяки зеленому лісу, що затримував і зберігав вологу. Жителі острова (7 тис. осіб) вирощували зернові культури, розводили курей, ловили рибу та мешкали у невеликих селах. Місцеве населення острова Пасхи залишило спадщину – масивні восьмиметрові статуї з обсидіану, що були розставлені по всьому острову за допомогою катків, які виготовлялися зі стовбурів дерев.

Коли європейські переселенці досягли острова Пасхи у ХVІІ столітті, ці кам’яні статуї, відомі як моаї, були єдиними залишками колись досить розвиненої цивілізації, яка була зруйнована усього за кілька десятиліть до цього.

Крах цього суспільства був спричинений виснаженням обмеженої ресурсної бази острова.

Оскільки чисельність населення острова Пасхи зростала, його жителі почали рубати ліси, щоб отримати більше землі для сільського господарства. Дерева використовували для опалення, спорудження будинків і човнів, а також у релігійних цілях (транспортування статуй моаї).

Настав момент, коли на острові зникло останнє дерево. Більше не можна було будувати риболовні човни, і відповідно стало не вистачати їжі. Знищення лісів призвело до ерозії ґрунтів, що ще більше обмежило запаси їжі. Поступово люди стали переселятися до печер. Потім почали виникати збройні конфлікти, відновилося рабство. Щоб вижити, деякі люди навіть стали людоїдами.

Острів Пасхи є яскравим прикладом того, що може відбутися, коли економічна діяльність зростає в умовах обмеженої кількості ресурсів. Ізольована територія, на якій неможливо забезпечити харчування ззовні, стає непридатною для життя після вичерпання власних ресурсів.

Зі зникненням останніх кордонів та створенням взаємозалежної глобальної економіки людство в цілому досягло того поворотного моменту, який настав на острові Пасхи у ХVІ столітті.

Хоча може здаватися, що сучасні технології та становлення інтегрованої світової економіки покінчили з цією стародавньою схемою дій, вона могла просто перейти з місцевого рівня на глобальний. Наприклад, обсяги океанічного вилову риби різко зменшилися. Рівень ґрунтових вод знижується на кожному континенті. Пасовища ушкоджуються внаслідок надмірної експлуатації. Більшій частині тропічних лісів, що залишилися, загрожує зникнення, а концентрація вуглекислого газу в атмосфері досягла максимального рівня за останні 160 тис. років.

Якщо ці тенденції збережуться, то нове тисячоліття може не настати, оскільки життя на Землі буде знищене, як і 65 млн.. років тому, коли падіння метеориту, ймовірно, стало причиною вимирання динозаврів.

Зробіть висновки

Дайте відповіді на запитання.

Визначте та запишіть, які напрямки природокористування переважають у різних регіонахУкраїни (Донбас, Київ, Карпати; ЦентральнаУкраїна).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вкажіть негативні наслідки, які спричинені нераціональним природокористуванням для цих регіонов.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Який тип природокористування характерний для України?
____________________________________________________________________

Чи можна стверджувати, що для вашого регіону характерне раціональне природокористування? Відповідь поясніть.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Запропонуйте можливі рішення, які дозволять оптимізувати природокористування в регіонах України

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Чи вважаєте ви, що в Україні склалась нераціональна структура природокористування, яка є неефективною і екологічно небезпечною?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Додаток 6.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти