ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 8:The State System of the USA.

Завдання для перевірки знань лексики

Для більш ґрунтовного вивчення НТ 8 необхідно опрацювати зміст текстів, а саме:

Текст №1: US Government. English for Lawyers: навчальний посібник / Кафедра мовознавства. – Хмельницький: ХУУП, 2009. – С.164-167.

Текст №2: The Constitution as Supreme Law. English for Lawyers: навчальний посібник / Кафедра мовознавства. – Хмельницький: ХУУП, 2009. – С.168-169.

 

Завдання до тексту №1: US Government. English for Lawyers: навчальний посібник / Кафедра мовознавства. – Хмельницький: ХУУП, 2009. – С.164-167.

1. Прочитайте та перекладіть текст. Випишіть незнайомі слова з транскрипцією та перекладом.

2. Ознайомтесь з новою лексикою та вивчіть її.

3. Випишіть слова та вирази, які характеризують уряд США.

4. Дайте коротку характеристику трьох гілок влади США.

5. Дайте відповіді на запитання до тексту письмово (с.167-168).

Завдання до тексту №2:The Constitution as Supreme Law. English for Lawyers: навчальний посібник / Кафедра мовознавства. – Хмельницький: ХУУП, 2009. – С.168-169.

1. Прочитайте та перекладіть текст. Випишіть незнайомі слова з транскрипцією та перекладом.

2. Ознайомтесь з новою лексикою та вивчіть її.

3. Випишіть слова та вирази, які вживаються для розкриття теми.

4. Виконайте усно завдання 14 (с.170).

 

Завдання для перевірки знань граматики

1. Виділіть слово або сполучення, які найбільше відповідають граматичній формі дієслова.

1.Він сказав, що вони побудують міст наступного року.

A. will build

B. have built

C.build

D. would build

 

2. Вона сказала, що до 1 вересня (вже) навчатиметься 5 років у нашому університеті.

A. would study

B.study

C. will study

D. would have been studying

 

3.Він вирішив, що я працюватиму протягом наступного дня.

A. shall work

B. should work

C. should be working

D. shall be working

 

2. Знайдіть помилку в одному з підкреслених фрагментів речення.

1. She promised that she willlearnthe poem by heart.

a) will b) learn c) the d) by

 

2. We havebeenlearning English from 1997.

a) have b) been c) learning d) from

 

3. He said that shewill help me to translate this article.

a) she b) will c) to translate d) article

 

4. His teacher say he is a very goodpupil.

a) say b) is c) very good d) pupil

 

5. Tom said that he hashad dinner already.

a) that b) has c) had d) already

 

6. She said she didn’tknow when her boyfriend willfinish school.

a) didn’t b) know c) will d) finish

Завдання для перевірки розуміння прочитаного

Прочитайте текст The Constitution as Supreme Law та виконайте завдання 13 (English for Lawyers: навчальний посібник / Кафедра мовознавства. – Хмельницький: ХУУП, 2009. – С.169).


Тема 9: How the Bill becomes a Law.

 

Завдання для перевірки знань лексики

Для більш ґрунтовного вивчення НТ 9 необхідно опрацювати зміст текстів, а саме:

Текст №1: How a Bill Becomes a Law. English for Lawyers: навчальний посібник / Кафедра мовознавства. – Хмельницький: ХУУП, 2009. – С.185-186.

Текст №2: Making New Laws: Bills and Acts. English for Lawyers: навчальний посібник / Кафедра мовознавства. – Хмельницький: ХУУП, 2009. – С.190-195.

Текст№3: Constitutional Topic: How a Bill Becomes a Law – The US:www.usconstitution.net/costtop_law.html

Текст№4: How a Bill Becomes Law:

www.legis.state.wv.us/.../Bill_Becomes_Law

Текст№5: Bill (proposed law):

http://en.wikipedia.org/wiki /Bill(proposed_law)

 

Завдання до тексту №1: How a Bill Becomes a Law. English for Lawyers: навчальний посібник / Кафедра мовознавства. – Хмельницький: ХУУП, 2009. – С.185-186.

1. Прочитайте та перекладіть текст.

2. Випишіть незнайомі слова з транскрипцією та перекладом.

3. Ознайомтесь з новою лексикою та вивчіть її.

4. Дайте відповіді на запитання до тексту(с.188).

Завдання до тексту №2:Making New Laws: Bills and Acts. English for Lawyers: навчальний посібник / Кафедра мовознавства. – Хмельницький: ХУУП, 2009. – С.190-195.

1. Прочитайте та перекладіть текст.

2. Випишіть незнайомі слова з транскрипцією та перекладом.

3. Ознайомтесь з новою лексикою та вивчіть її.

4. Виписати слова та вирази, які вживаються для розкриття теми.

Завдання до тексту№3: Constitutional Topic: How a Bill Becomes a Law – The US:www.usconstitution.net/costtop_law.html

1. Прочитайте та перекладіть текст.

2. Випишіть незнайомі слова з транскрипцією та перекладом.

3. Ознайомтесь з новою лексикою та вивчіть її.

4. Напишіть анотацію до тексту.

Завдання до тексту№4: How a Bill Becomes Law:

www.legis.state.wv.us/.../Bill_Becomes_Law

1. Прочитайте та письмово перекладіть текст.

2. Випишіть незнайомі слова з транскрипцією та перекладом.

3. Ознайомтесь з новою лексикою та вивчіть її.

 

Завдання до тексту№5: Bill (proposed law):

http://en.wikipedia.org/wiki /Bill(proposed_law)

1. Прочитайте та перекладіть текст.

2. Випишіть незнайомі слова з транскрипцією та перекладом.

3. Ознайомтесь з новою лексикою та вивчіть її.

4. Виписати слова та вирази, які вживаються для розкриття теми.

Завдання для перевірки знань граматики

1. Замініть пряму мову на непряму.

1. Jack said to his father, “I have lost my notebook”.

2. Henry said to me, “I didn’t throw stones at your dog.”

3. Bob said to Tom, “Henry doesn’t sit next to me in class.”

4. I said to the policeman, I saw the thief in the garden.”

5. Jack’s father said to him, “You haven’t cleaned your shoes.’’

6. Mary said, “I don’t want to wear my old dress.”

7. I said to Jack, ”Please give me your dictionary.”

8. The bus-conductor said to the passengers, “Don’t get off the bus while it is going.”

9. I asked my friend, “How do you feel after your holiday?’

10. I asked him, “Who are you looking at?”

11. A man asked his friend, “When did you buy your car?’’

 

2. Визначте правильний варіант перекладу.

1. He knew that Nina was in Kyiv.

а) Він знав, що Ніна в Києві.

б) Він знав, що Ніна була в Києві.

в) Він знає, що Ніна в Києві.

г) Він знає, що Ніна була в Києві.

 

2. He knew why she had been to Lviv several times.

а) Він знав, чому вона кілька разів була у Львові.

б) Він знає, чому вона кілька разів була у Львові.

в) Він занв, що вона була кілька разів у Львові

г) Він знав, чому вона побуває кілька разів у Львові.

 

3. We didn’t know he had written a new book.

а) Ми не знали, що він написав нову книжку.

б) Ми не знали, що він писав нову книжку.

в) Ми не знали, чи він писав нову книжку.

г) Ми не знали. Що нова книжка написана ним.

 

4. He knew that everything had been done to save the girl.

а) Він знав, що він усе зробив, щоб урятувати дівчину.

б) Він знав, що все буде зроблено, щоб урятувати дівчину.

в) Він знав, що все зроблено для того, щоб урятувати дівчину.

г) Він знав, що все робиться для того, щоб урятувати дівчину.

 

5. I asked if my friends had been busy.

а) Я запитав, чи мої друзі були зайняті.

б) Я запитав, чи мої друзі зараз зайняті.

в) Я запитав би, якби мої друзі були зайняті.

г) Я запитав би, чи мої друзі були зайняті.

 

6. We thought that you were going to visit your friends.

а) Ми думали, що ви збираєтесь відвідати своїх друзів.

б) Ми думали, що ви збирались відвідати своїх друзів.

в) Ми думали, що ви підете відвідати своїх друзів.

г) Ми думали, що ви йшли відвідати своїх друзів.

Завдання для перевірки розуміння прочитаного

Прочитайте текст Making New Laws: Bills and Acts. English for Lawyers: навчальний посібник / Кафедра мовознавства. – Хмельницький: ХУУП, 2009. – С.190-195. Уважно прочитайте 10 тверджень, частина яких відповідає змісту тексту, а частина - ні. Виділіть речення, які відповідають змісту тексту.

Твердження до тексу

1. The main types of legislation considered by British Parliament are Private Bills and Public Bills.

2. Government Bills embody government policy.

3. Private Bills are promoted by any political party.

4. Private Member’s Bill can be introduced only by peers.

5. Hybrid Bills are usually introduced by the government or frontbenchers.

6. Statutory Instruments are known as secondary legislation.

7. There are three readings of every bill in the both houses of the British Parliament.

8. The Committee Stage is the most thorough examination of the bill.

9. The Consideration is a detailed examination by all MP’s.

10. After the third reading a bill is ready for the Royal Assent.

 

Змістовий модуль 5

Тема10:The Court System of Ukraine.

Завдання для перевірки знань лексики

Для більш ґрунтовного вивчення НТ 10 необхідно опрацювати зміст текстів, а саме:

Текст №1: Serving the law. Ukrajina Incognita. English for Lawyers: навчальний посібник / Кафедра мовознавства. – Хмельницький: ХУУП, 2009. – С.220-224.

Текст №2: Judicial system of Ukraine

http://en.wikipedia.org/wiki/Judicial_system_of_Ukraine

 

Текст №3: Court and Arbitration in Ukraine

www.hg.org/article.asp?id=5682

 

Завдання до тексту №1: Serving the law. Ukrajina Incognita. English for Lawyers: навчальний посібник / Кафедра мовознавства. – Хмельницький: ХУУП, 2009. – С.220-224.

1. Прочитайте та перекладіть текст.

2. Випишіть незнайомі слова з транскрипцією та перекладом.

  1. Ознайомтесь з новою лексикою та вивчіть її.
  2. Дайте відповіді на запитання до тексту(C.224).

Завдання до тексту №2: Judicial system of Ukraine

http://en.wikipedia.org/wiki/Judicial_system_of_Ukraine

1. Прочитайте та перекладіть текст.

  1. Схематично відобразіть судову систему України.

 

Завдання до тексту №3: Court and Arbitration in Ukraine

www.hg.org/article.asp?id=5682

1. Прочитайте та письмово перекладіть текст.

2. Випишіть незнайомі слова з транскрипцією та перекладом.

  1. Ознайомтесь з новою лексикою та вивчіть її.

Завдання для перевірки знань граматики

1. Виконайте завдання І, ІІІ. English for Lawyers: навчальний посібник / Кафедра мовознавства. – Хмельницький: ХУУП, 2009. – С.216.

Завдання для перевірки розуміння прочитаного

Прочитайте текст та проаналізуйте текст. Дайте письмово відповіді на запитання до тексту.

 

DNA

Deoxyribonucleic acid, commonly called DNA, determines characteristics such as hair color, susceptibility to certain illnesses, and height, as well as every other inherited physical trait of an individual. Found in the nucleus of every cell, DNA is unique for each individual—a genetic fingerprint. DNA from any tissue, sperm, skin, blood, or any other cell can identify the individual from which it came. Recently scientists have found that DNA is extremely useful in criminal inves­tigations. The genetic code of a sample of blood, sperm, or tissue found on the scene of a crime can be matched to that of a suspect and is extremely accurate in identifying the person who left the sample. The identification is so conclusive that there is only one in two billion chances of its being wrong. It has proved to be particularly useful in identifying rapists and the parents of children.

One of the first cases in which DNA proved useful in the United States was that of the Congress Avenue rapist. The Boynton Beach, Florida, rapes began in December 1986 with an attack on a young mother pushing her baby in a stroller through a park on Congress Avenue. Subsequent victims in the vicinity were joggers. The rapist always wore a black knitted ski mask and surgical gloves so there was no way for the victims to identify him. The assaults lasted for 10 months while the police were unable to find any suspects.

But then a police officer spotted a pickup truck in the vicinity of a rape. Tracking the license to a golf course in the area, police searched the locker of the truck's owner, George Forrest, a groundskeeper and found a black knitted mask and surgical gloves. Confronted with the evidence, George Forrest confessed. Later he recanted his confession, accusing the police of coercion. However, one victim who had been raped in her home became pregnant. Using the DNA from the fetus, scientists were able to identify the suspect as the father. Confession or not, there was no doubt that George Forrest was the Congress Avenue rapist.

Another demonstration of the detection power of DNA comes from a case in Great Britain. In 1983, a young woman was raped and murdered in Narborough, a small village in England. No clues were found and no suspect was apparent. Three years later, another young woman was raped and murdered in the same small town. This time a tip led to the arrest of a kitchen porter who confessed to the crime. However, the suspect's father, aware of the discovery of DNA as a genetic fingerprint and convinced of his son's innocence, insisted that his son's blood be compared to semen taken from the body. The samples did not match. The police demanded that every male in the vicinity born between 1953 and 1970 be tested. An employee at a local bakery, Colin Pitchfork, paid a coworker to take the test for him. When the police were informed of the payment, they tested Pitchfork. Sure enough, he was identified as the rapist.

The use of DNA as evidence is being contested in court. There is some question as to the procedure used in analyzing it in some laboratories. Is the use of DNA an invasion of a person's privacy? Should a defendant be allowed to refuse testing? Should the police keep a bank of DNA samples as they do fingerprints? Should people who are arrested automatically give DNA samples? Should everyone in an area be required to be tested, as in the case in Narborough? Would it be right for the police to take a hair from a suspect surreptitiously and have this tested?

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти