ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема: Найпростіші обчислювання, форматування даних в Excel. Побудова діаграм.

Лабораторна робота №1.

Тема: Найпростіші обчислювання, форматування даних в Excel. Побудова діаграм.

 

Мета роботи: Оволодіння навичками створення таблиць та засвоєння основних прийомів виконання розрахунків на робочих сторінках Excel. Побудова діаграм.

 

План.

1. Введення даних у таблицю. Типи даних.

2. Коригування даних.

3. Налаштування «формату даних».

4. Застосування елементарних формул для обчислення.

5. Копіювання формул.

6. Технологія оформлення таблиць.

7. Типи діаграм.

8. Технологія побудови діаграм, що містить один ряд даних.

9. Аналіз отриманих результатів.

 

Завдання до лабораторної роботи:

1. Створити електронну таблицю в Excel, виконавши розрахунки відповідно Вашого варіанту;

2. За даними розрахунків побудувати діаграму;

3. Надрукувати:

Текст завдання (документ WORD);

Результати обчислень (таблиця Excel);

Формули, за якими велись розрахунки (таблиця Excel, режим відображення – формули);

Діаграму.

Варіант № 11

Створити електронну таблицю розрахунку планової калькуляції собівартості продукції:

    Культура Затрати на 100 га (грн.) Планова собівартість 1ц
Оплата праці Насіння Добрива Засоби Захисту Аморт. відрахування Накладні Витрати
Озима пшениця  
Гречка  
Картопля  
Горох  
Цукрові буряки  

1). Передбачити розрахунок даних планової собівартості культур при очікуваній урожайності : Озима пшениця – 42 ц/га ; Гречка - 26 ц/га; Картопля - 160 ц/га; Горох - 32 ц/га;

2). Представити на окремому аркуші в графічному вигляді структуру затрат по озимій пшениці.

Лабораторна робота №2.

Тема: Використання логічних функцій Excel.

Мета роботи: засвоєння прийомів використання логічних функцій Excel, математичних і статистичних функцій з елементами логіки.

 

План.

1. Введення даних у таблицю. Налаштування «формату даних».

2. Логічна функція ЕСЛИ.

3. Логічна функція СЧЕТЕСЛИ.

4. Логічна функція СУММЕСЛИ.

5. Технологія обчислення логічних функцій.

6. Аналіз отриманих результатів.

 

Завдання до лабораторної роботи:

4. Створити електронну таблицю в Excel, виконавши розрахунки відповідно Вашого варіанту;;

5. У формулах використовувати логічні функції Excel та функції, наведені у вказівках;

6. Надрукувати:

Текст завдання (документ WORD);

Результати обчислень (таблиця Excel);

Формули, за якими велись розрахунки (таблиця Excel, режим відображення – формули).

Варіанти до виконання роботи

Варіант 11

Розрахувати рівень механізації окремих робіт в господарстві та господарства в цілому, як співвідношення об‘єму робіт, виконаних за допомогою механізмів, до загального об‘єму робіт.

Назва робіт Виконано всього робіт, (га) В тому числі машинами, (га) Рівень механізації, (%)
Збір цукрових буряків *
Копання картоплі *
Збір овочів *
Внесення добрив *
Всього: * * *

За даними таблиці:

1. Визначити кількість робіт в господарстві з рівнем механізації, вищим 0.5.

2. Об’єм робіт, рівень механізації яких дорівнює 1.

3. Зазначити назву роботи, об’єм якої найбільший.

Вказівки до виконання роботи.

1 завдання - використовувати функцію СЧЕТЕСЛИ,

2 завдання - використовувати функцію СУММЕСЛИ,

3 завдання - використовуючи функцію ЕСЛИ, вивести “Найбільше” в додатковій графі для відповідного виду роботи.

 

Лабораторна робота №3.

Тема: Робота з базами даних в Excel.

Мета роботи: оволодіння навичками побудови бази даних в Excel, використання екранної форми для заповнення бази даних, здійснення вибірки з бази даних, використовуючи область критеріїв та цільову область.

 

План.

1. Створення шапки таблиці – уведення назв полів.

2. Введення рядів даних (записів) за допомогою форми даних.

3. Технологія автофільтрації даних за простими критеріями.

4. Технологія «расширенного фильтра».

5. Аналіз отриманих результатів.

 

Завдання до лабораторної роботи:

1. За даними таблиці, відповідно до варіанту, побудувати базу даних Excel, заповнити базу даних, використовуючи екранну форму, виконати, де необхідно, обчислення, за вказаними критеріями здійснити вибірку з бази даних, для вибірки створити область критерії та цільову область.

2. Надрукувати:

2.1. текст завдання (документ WORD);

2.2. базу даних та результати вибірки(таблиця Excel);

2.3. макет екранної форми;

2.4. формули, за якими велись обчислення(таблиця Excel, режим відображення – формули).

 

 

Варіанти до виконання роботи:

Варіант 11

Задача. Сформувати базу даних Excel. Заповнити базу даних за допомогою форми даних. Провести розрахунки за вказаними формулами. Вибрати та помістити в цільову область дані про філії, в яких уставний фонд на 1.01.99р. більше, ніж 30000 грн..

 

Відділення Уставний фонд на 1.01.98 р., грн Уставний фонд на 1.01.99р,грн Уставний фонд на 1.01.00р., грн Доля від всього на 1.01.98.р Доля від всього на 1.01.99 р. Доля від всього на 1.01.00 р. Відхилення на 1.01.00
Гр.1 Гр.2 Гр.3 Гр.4 Гр.5 Гр.6 Гр.7 Гр.8
Філія 1        
Філія 2        
Філія 3        
Філія 4        
Філія 5        
Філія 6        
Всього S1 S2 S3        

Гр.5=(Гр.2/S1)*100; Гр.6=(Гр3/S2)*100; Гр.7=(Гр.4/S3)*100; Гр.8=Гр.4-Гр.2

 

Лабораторна робота №4.

Тема: Excel. Табулювання функції з використанням функції користувача, розробленої на VBA.

Мета роботи: Отримання практичних навичок табулювання функції з використанням функцій користувача

 

План.

1. Поняття «Табулювання функції».

2. Елементи мови VBA.

3. Технологія створення функції користувача.

4. Технологія застосування функції користувача, розробленої на VBA.

5. Аналіз отриманих результатів.

 

Завдання до лабораторної роботи:

Задача 1. Розрахувати та вивести на друк таблицю зміни значень функції y=f(x) (див табл.1) на інтервалі від xпочаткового. до xкінцевого при зміні аргументу на величину h і відомих aтаb. Для визначення функції y=f(x) розробити функцію користувача з ім¢ям Y(x).

Надрукувати:

- таблицю значень функції;

- формули, за якими велись обчислення;

- текст функції користувача

 

Варіант 11

Розрахувати та вивести на друк таблицю змін значень рівня ефективності використання усіх засобів підприємства за минулий рік в залежності від зміни значень чистого прибутку.

Розрахунок робити за формулою: ,

де: U - рівень ефективності використання засобів підприємства, Р - чистий прибуток підприємства; R - видаток на оплату відсотків; S - середньорічна сума всіх засобів підприємства, яка визначається за формулою: S = 0,5 (A+B),
де: А - активи за минулий рік; В - активи за позаминулий рік.

Дані для розрахунку: R=288, A=1200, B=855, значення Р змінюються від 520 до 580 з кроком 15.

Для визначення рівня ефективності розробити функцію користувача з ім¢ям РІВЕФ(P,А,В).

 

Таблиця змін значень рівня ефективності використання усіх засобів виробництва
Значення P Значення F
0,51
0,52
0,54
0,55
0,56
Початкові дані
R
A
B
H
P початкове
P кінцеве

 

 

Таблиця змін значень рівня ефективності використання усіх засобів виробництва
Значення P Значення F
=F6 =U(A3;$F$3;$F$4)
=A3+$F$5 =U(A4;$F$3;$F$4)
=A4+$F$5 =U(A5;$F$3;$F$4)
=A5+$F$5 =U(A6;$F$3;$F$4)
=A6+$F$5 =U(A7;$F$3;$F$4)

 

Лабораторна робота №1

«Найпростіші обчислювання, форматування даних в Excel. Побудова діаграм.»

Виконав: студент 2 курсу

факультету ЕіМ

Групи ЕП 1301-1

Загура С. А.

Перевірила: Логвіненко В.Г.

 

 

М. Суми – 2014 рік

Лабораторна робота №2

«Використання логічних функцій в Excel»

Виконав: студент 2 курсу

факультету ЕіМ

Групи ЕП 1301-1

Загура С. А.

Перевірила: Логвіненко В.Г.

 

 

М. Суми – 2014 рік

Лабораторна робота №3

«Робота з базами даних в Excel»

Виконав: студент 2 курсу

факультету ЕіМ

Групи ЕП 1301-1

Загура С. А.

Перевірила: Логвіненко В.Г.

 

 

М. Суми – 2014 рік

Лабораторна робота №4

«Excel. Табулювання функцій з використанням функції користувача, розробленої на VBA.»

Виконав: студент 2 курсу

факультету ЕіМ

Групи ЕП 1301-1

Загура С. А.

Перевірила: Логвіненко В.Г.

 

М. Суми – 2014 рік

Таблиця зміни значень функції F(x)
Значення Х Значення Y
1,2 1,8
2,7 3,3
4,2 4,8
5,7 6,3
7,2 7,8
8,7 9,3
10,2 10,8
11,7 12,3
13,2 13,8
14,7 15,3
16,2 16,8
Початкові дані
Значення а
Значення b 2,5
Початкове Х 1,2
Кінцеве Х 16,2
Крок h 1,5


 

 

Таблиця зміни значень функції F(x)
Значення Х Значення Y
=E4 =F(A3;$E$2;$E$3)
=A3+$E$6 =F(A4;$E$2;$E$3)
=A4+$E$6 =F(A5;$E$2;$E$3)
=A5+$E$6 =F(A6;$E$2;$E$3)
=A6+$E$6 =F(A7;$E$2;$E$3)
=A7+$E$6 =F(A8;$E$2;$E$3)
=A8+$E$6 =F(A9;$E$2;$E$3)
=A9+$E$6 =F(A10;$E$2;$E$3)
=A10+$E$6 =F(A11;$E$2;$E$3)
=A11+$E$6 =F(A12;$E$2;$E$3)
=A12+$E$6 =F(A13;$E$2;$E$3)

Лабораторна робота №1.

Тема: Найпростіші обчислювання, форматування даних в Excel. Побудова діаграм.

 

Мета роботи: Оволодіння навичками створення таблиць та засвоєння основних прийомів виконання розрахунків на робочих сторінках Excel. Побудова діаграм.

 

План.

1. Введення даних у таблицю. Типи даних.

2. Коригування даних.

3. Налаштування «формату даних».

4. Застосування елементарних формул для обчислення.

5. Копіювання формул.

6. Технологія оформлення таблиць.

7. Типи діаграм.

8. Технологія побудови діаграм, що містить один ряд даних.

9. Аналіз отриманих результатів.

 

Завдання до лабораторної роботи:

1. Створити електронну таблицю в Excel, виконавши розрахунки відповідно Вашого варіанту;

2. За даними розрахунків побудувати діаграму;

3. Надрукувати:

Текст завдання (документ WORD);

Результати обчислень (таблиця Excel);

Формули, за якими велись розрахунки (таблиця Excel, режим відображення – формули);

Діаграму.

Варіант № 11

Створити електронну таблицю розрахунку планової калькуляції собівартості продукції:

    Культура Затрати на 100 га (грн.) Планова собівартість 1ц
Оплата праці Насіння Добрива Засоби Захисту Аморт. відрахування Накладні Витрати
Озима пшениця  
Гречка  
Картопля  
Горох  
Цукрові буряки  

1). Передбачити розрахунок даних планової собівартості культур при очікуваній урожайності : Озима пшениця – 42 ц/га ; Гречка - 26 ц/га; Картопля - 160 ц/га; Горох - 32 ц/га;

2). Представити на окремому аркуші в графічному вигляді структуру затрат по озимій пшениці.

Лабораторна робота №2.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти