ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Зміст курсової роботи з дисципліни

12-02-37

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи з дисципліни

«Проектування транспортно-складських комплексів»

для студентів напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» денної і заочної форми навчання

 

 

Рекомендовано

Методичною комісією за

напрямом підготовки

6.070101 «Транспортні технології

(автомобільний транспорт)»

Протокол № 3 від 25 грудня 2013 р.

 

 

Рівне - 2014

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Проектування транспортно-складських комплексів» для студентів напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» денної і заочної форми навчання / Турченюк М.О., Кірічок О.Г. – Рівне: НУВГП, 2014. – 39 с.

 

Упорядники: Турченюк М.О., к.т.н., доцент кафедри транспортних технологій і технічного сервісу;

Кірічок О.Г., к.т.н., доцент кафедри транспортних технологій і технічного сервісу.

 

 

Відповідальний за випуск: Швець М.Д., заступник завідувача кафедри транспортних технологій і технічного сервісу, кандидат технічних наук, доцент.

 

© Турченюк М.О.,

Кірічок О.Г., 2014

© НУВГП, 2014

Зміст

Зміст курсової роботи з дисципліни

«Проектування транспортно-складських комплексів»………………..........4

Загальні положення……………………………………………………….......5

ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ…………………………………………….......5

Вступ………………………………………………………………………...... 5

Розділ І. Загальна характеристика вантажів…………………………….......6

1.1. Вантаж, його характеристика, вантажообіг……………………......6

1.2. Упакування вантажів на складі…………………………………......6

1.3. Засоби пакування вантажів на складі…………………………........7

Розділ ІІ. Технологічні операції на окремих ділянках складу……………..9

2.1. Розвантаження товарів на складі…………………………………….9

2.2. Вхідний контроль поставок товарів на склад…………………......14

2.3. Зберігання товарів на складах……………………………………...14

2.4. Відбір асортименту товару зі складу за замовленнями

споживачів………………………………………………………………. 19

2.5. Відвантаження товарів зі складу………………………………….. 20

Розділ ІІІ. Проектування складських приміщень

та технологічних зон……………………………………………………….. 21

3.1. Структура складських приміщень…………………………………22

3.2. Вимоги до складських будівель і споруд………………………….23

3.3. Визначення розмірів загальної площі складу……………………..25

3.4. Розрахунок розмірів вантажного майданчика складу…………… 25

3.5. Розрахунок допоміжного майданчика складу (площі

проходів та проїздів)……………………………………………………. 26

3.6. Розрахунок майданчика дільниці приймання вантажу…………..27

3.7. Розрахунок майданчика дільниці комплектування складу……… 28

3.8. Розрахунок площ експедиційних приміщень…………………….. 29

3.9. Санітарно-побутові та адміністративні приміщення

складських комплексів……………………………………………..........30

3.10. Проектування складських приміщень……………………………30

Розділ IV. Технічне забезпечення складського

технологічного процесу……………………………………………………..30

4.1. Вимоги до технічного забезпечення складського

технологічного процесу…………………………………………………30

4.2. Розрахунок потреби в засобах механізації………………………...33

4.3. Формування структури парку автотранспортних

засобів для централізованого вивезення вантажів…………………….34

4.4. Розрахунок оптимального числа місць відвантаження

вантажів зі складу……………………………………………………..... 35

Розділ V. Охорона праці на складі………………………………………… 36

Висновки …………………………………………………………………… 39

Рекомендована література…………………………………………………. 39

Зміст курсової роботи з дисципліни

«Проектування транспортно-складських комплексів»

На тему: «Розробка технології і організації вантажних процесів

в транспортно-складських комплексах»

Вступ

Розділ І. Загальна характеристика вантажів

1.4. Вантаж, його характеристика, вантажообіг

1.5. Упакування вантажів на складі

1.6. Засоби пакування вантажів на складі

Розділ ІІ. Технологічні операції на окремих ділянках складу

2.1. Розвантаження товарів на складі

2.2. Вхідний контроль поставок товарів на склад

2.3. Зберігання товарів на складах

2.4. Відбір асортименту товару зі складу за замовленнями споживачів

2.5. Відвантаження товарів зі складу

Розділ ІІІ. Проектування складських приміщень та технологічних зон

3.1. Структура складських приміщень

3.2. Вимоги до складських будівель і споруд

3.3. Визначення розмірів загальної площі складу

3.4. Розрахунок розмірів вантажного майданчика складу

3.5. Розрахунок допоміжного майданчика складу (площі проходів та проїздів)

3.6. Розрахунок майданчика дільниці приймання вантажу

3.7. Розрахунок майданчика дільниці комплектування складу

3.8. Розрахунок площ експедиційних приміщень

3.9. Санітарно-побутові та адміністративні приміщення складських комплексів

3.10. Проектування складських приміщень

Розділ IV. Технічне забезпечення складського технологічного процесу

4.1. Вимоги до технічного забезпечення складського технологічного процесу

4.2. Розрахунок потреби в засобах механізації

4.3. Формування структури парку автотранспортних засобів для централізованого вивезення вантажів

4.4. Розрахунок оптимального числа місць відвантаження вантажів зі складу

Розділ V. Охорона праці на складі

Висновки

Список використаної літератури

Загальні положення

Вихідні дані до курсової роботи з дисципліни «Проектування транспортно-складських комплексів» студент вибирає згідно із порядковим номером в журналі викладача.

Тема курсової роботи – «Розробка технології і організації вантажних процесів в транспортно-складських комплексах».

В першому розділі розглядаються транспортні характеристики вантажу, види упакування вантажів в транспортну чи складську тару, засоби пакування вантажів. Особливу увагу необхідно звернути на вантажообіг складу, середньодобове надходження матеріальних цінностей на склад тощо.

В другому розділі необхідно розглянути технологічні операції на окремих технологічних зонах складу, а саме: розвантаження товарів, приймання, комплектування, зберігання та відвантаження товарів споживачам.

Третій розділ курсової роботи присвячений проектуванню складських приміщень складу, тобто проектуванню:

- розмірів вантажної площі складу;

- розмірів допоміжної площі (проїзди, проходи в складі);

- площі дільниці приймання та комплектування вантажів;

- площ експедиційних приміщень (експедиції приймання та експедиції відвантаження вантажу).

Четвертий розділ розглядає питання забезпечення складських технологічних процесів засобами механізації, визначення потреби в техніці, малій механізації тощо.

В процесі виконання курсової роботи студент користується нормативною та довідковою літературою, яка наведена в списку рекомендованої літератури цих методичних вказівок.

ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Вступ

У вступі необхідно зазначити актуальність теми, мету і завдання курсової роботи, дати коротку характеристику транспортно-складських комплексів, види, умови користування для різних видів матеріально-товарних цінностей. Необхідно розглянути типовий проект складу, основні принципи проектування транспортно-складських комплексів. Об’єм вступу – 2-3 стор.

Розділ І. Загальна характеристика вантажів

Вантаж, його характеристика, вантажообіг

В даному пункті курсової роботи необхідно провести аналіз властивостей характеристик товару (див. вихідні дані до курсової роботи), вантажооборот.

Крім того, слід розглянути тару, в якій надходить товар на склад для зберігання. Це необхідно для подальшого вибору та формування пакетів, в яких товар буде зберігатись на складі і відвантажуватись кінцевим споживачам.

При написанні даного пункту курсової роботи необхідно використати відповідну літературу [2, с. 24; 80].

Розділ ІІ. Технологічні операції на окремих ділянках складу

Даний розділ присвячений проектуванню технологічного процесу та окремих операцій в технологічних зонах складського комплексу. У вступі до нього необхідно дати характеристику технологічним зонам складського комплексу та операціям, пов’язаним з розвантаженням, прийманням, зберіганням вантажів на складі, комплектуванням та відвантаженням кінцевим споживачам.

Відбір асортименту товару зі складу

За замовленнями споживачів

Операції ручного відбору і підготовки товарів до відвантаження на склад є найбільш складним процесом і вимагає від завідуючого складом та комірника чіткого та своєчасного їх виконання. Ці операції включають в себе відбір товару з місць зберігання, комплектування і упаковку, оформлення супровідних документів, передачу тарних місць в експедицію для централізованої доставки споживачам.

Відбір товару проводять двома способами: індивідуальним і комплексним.

Індивідуальний відбір – це послідовне комплектування окремого замовлення. При цьому працівник складу обходить стелажі, виймаючи із місць зберігання необхідну кількість товару даного замовлення. Товар розміщують на піддон чи контейнер і переміщують на дільницю комплектування.

Комплексний відбір використовують при виконанні невеликих замовлень. Працівник складу послідовно виймає із місць зберігання товари для всієї партії замовлень згідно зі зведеним листом відбору.

В подальшому проводять додаткову операцію – сортування відібраних товарів по окремих замовленнях. Даний метод відбору дозволяє широко використовувати механізми, оскільки загальна кількість товарів відбирається великими партіями.

Вибір технологічної схеми робіт з комплектування відбувається за критерієм мінімізації витрат трудових і технічних ресурсів. В якості критерію мінімізації витрат можна використати коефіцієнт числа найменувань, який характеризує, як часто позиція даного товару зустрічається в замовленнях; його визначають за формулою

, (2.14)

де n – число замовлень в період часу t, шт.;

L – число найменувань товарів, замовлених за період часу t;

Мі – кількість позицій в і-тому замовленні.

Значення Кз = 1 показує, що позиція товару А зустрічається в замовленнях один раз. Ефект від об’єднання замовлень стає відчутним при Кз ≤ 0,7.

Та технологічних зон

Даний розділ курсової роботи присвячений розрахунку площ складських приміщень а саме:

- розмірів вантажного майданчика;

- розрахунок допоміжної площі складу (проїзди, проходи);

- визначення площі дільниць приймання та комплектування вантажів;

- розрахунок площ експедиційних приміщень.

Складських комплексів

До санітарно-побутових приміщень складських комплексів відносяться кімнати відпочинку, приміщення для медичного обслуговування, їдальня, туалетні кімнати та ряд інших приміщень. В складському комплексі необхідно передбачити гардеробні приміщення для зберігання вуличного одягу та взуття. Ці приміщення обладнують індивідуальними шафами та лавами, крім того, передбачають приміщення для душових, вмивальників, туалетів.

В залежності від кількості працівників складського комплексу організовують їдальні, буфети та кімнати для приймання їжі.

Якщо кількість працівників складу більше 30 осіб, передбачають приміщення для медичного обслуговування, площа якого не повинна бути меншою 12 м2.

Площу адміністративних приміщень розраховують в залежності від кількості працюючих, але не менше 5 м2 на одного службовця при штаті 3-5 працівників і 3,25 м2 – при штаті більше 5 працівників.

Технологічного процесу

Основним видом техніки, яка використовується на складах для розвантаження, навантаження та переміщення товарів до місць зберігання, є електронавантажувачі та електроштабелери.

Електронавантажувачі – машини напільного без рельсового транспорту, які приводяться в рух електродвигуном від акумуляторних батарей. Електронавантажувачі призначені для механізації

 

 


навантажувально-розвантажувальних робіт, штабелювання і транспортування на невеликі відстані тарно-штучних вантажів по складській території з твердим рівним покриттям підлоги.

Електронавантажувачі – це машини, центр ваги вантажу в яких знаходиться поза опорним контуром коліс.

Характерною ознакою фронтальних універсальних електронавантажувачів загального призначення є постійне переднє розміщення вантажопідйомника з консольно встановленим на каретці робочим органом. Основним захватом вантажу є вилковий, при підніманні і транспортуванні вантаж знаходиться за межами колійної бази.

В електроштабелерах, на відміну від електронавантажувачів, центр ваги вантажу знаходиться всередині опорного контуру або максимально до нього наближений. Це забезпечує електроштабелерам достатню стійкість і дозволяє працювати без противаги.

В передній частині електроштабелерів змонтована вантажопідйомна мачта з гідравлічним підйомом вилкової каретки, яка може переміщуватись в горизонтальному напрямку.

Наявність в електроштабелерів висувного вантажопідйомника або вил дозволяє збільшити колісну базу та створити компактні та маневрені машини невеликої маси.

Вибираючи навантажувач, в першу чергу, варто звернути увагу на його технічні характеристики. Найбільш важливі з них: вантажопідйомність, висота підйому вантажу, потужність, трансмісія, центр ваги вантажу, тип шин і тип двигуна. Розглянемо більш детально деякі з них.

Вантажність. Під вантажністю транспортного засобу розуміють масу вантажу, на перевезення якого розрахований даний транспортний засіб.

За вантажністю навантажувачі бувають:

- малої вантажності – 1-4 тонни;

- середньої – 4-16 тонн;

- великої – 16 тонн.

Висота підйому вантажу. Висота штабелювання навантажувача безпосередньо залежить від типу встановленої на ньому щогли:

1). Двосекційна щогла. Стандартний навантажувач, обладнаний двосекційною щоглою, може піднімати вантажі на третій ярус стелажів. Висота здійснення операцій до 3 м.

2). Двосекційна щогла з вільним ходом. Вилковий навантажувач з двосекційною щоглою з вільним ходом може бути використаний для роботи в обмежених умовах, наприклад, у вантажних контейнерах або залізничних вагонах, висота підйому вантажу – до 5 м.

3). Трисекційна щогла. Навантажувач, оснащений трьохсекційною щоглою, може піднімати вантаж на висоту 7 м.

Чотирьохколісний фронтальний електронавантажувач показаний на рис. 4.1.

 

 

Рис. 4.1. Електронавантажувач

Вантажів зі складу

Оптимальне число місць відвантаження і чисельність комплексів машин і устаткування для забезпечення вантажно-розвантажувальних робіт і операцій, пов’язаних з відправленням і оформленням вантажів, визначається за формулою

Nопт = , (4.16)

де - інтенсивність вихідного потоку автомашин, од./год.;

– середній час очікування машин у черзі на завантаження, год.;

- інтенсивність обслуговування одного відправника вантажу (обернено пропорційна середньому часу обслуговування одного відправника вантажу), од./год.

Середній час очікування машин у черзі на завантаження, год.

= - . (4.17)

Її складовими є середній час простою автомобіля під навантаженням-розвантаженням та середній час обслуговування автомобіля

= , (4.18)

де – час обслуговування одного автомобіля, год.

; (4.19)

. (4.20)

Інтенсивність обслуговування одного відправника вантажу, од./год.

μ= . (4.21)

Інтенсивність вихідного потоку автомашин λ може бути визначена за формулою

λ = ; (4.22)

 

, (4.23)

де Т – час роботи складу протягом доби з приймання та відправлення вантажів зі складу, год./добу;

– середня вантажопідйомність транспортних засобів, що використовуються.

Висновки

За результатами виконання курсової роботи студенту необхідно підготувати узагальнюючі висновки, а саме: здійснено проектування складських приміщень складу, розглянуті питання забезпечення складських технологічних процесів засобами механізації. Були визначені розміри вантажної площі складу, розміри допоміжної площі приміщень складу, площі дільниці приймання та комплектування вантажів тощо.

Рекомендована література

1. Афанасьев Л.Л. Единая транспортная система и автомобильные перевозки: Учебник / Л.Л. Афанасьев, Н.Б. Островский, С.М. Цукерберг. – 2 изд. перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1984. – 333 с.

2. Батищев И.И. Организация и механизация погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном транспорте: Учебник. – М.: Транспорт, 1988. – 367 с.

3. Вирабов С.А. Складское и тарное хозяйство: Монография. – К.: Вища школа, 1989. – 304 с.

4. Волгин В.В. Склад: Практ. пособие. – 2-е издание. – М.: Дашков и К, 2001. – 315 с.

5. Гриневич Г.П. Комплексно-механизированные и автоматизированные склады на транспорте: Монография. – М.: Транспорт, 1987. – 296 с.

6. Контейнерная транспортная система / Под ред. Л.А. Когана. – М.: Транспорт, 1991. – 254 с.

7. Погрузочно-разгрузочные работы / Под ред. М.П. Ряузова. – М.: Стройиздат, 1988. – 442 с.

 

12-02-37

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи з дисципліни

«Проектування транспортно-складських комплексів»

для студентів напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» денної і заочної форми навчання

 

 

Рекомендовано

Методичною комісією за

напрямом підготовки

6.070101 «Транспортні технології

(автомобільний транспорт)»

Протокол № 3 від 25 грудня 2013 р.

 

 

Рівне - 2014

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Проектування транспортно-складських комплексів» для студентів напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» денної і заочної форми навчання / Турченюк М.О., Кірічок О.Г. – Рівне: НУВГП, 2014. – 39 с.

 

Упорядники: Турченюк М.О., к.т.н., доцент кафедри транспортних технологій і технічного сервісу;

Кірічок О.Г., к.т.н., доцент кафедри транспортних технологій і технічного сервісу.

 

 

Відповідальний за випуск: Швець М.Д., заступник завідувача кафедри транспортних технологій і технічного сервісу, кандидат технічних наук, доцент.

 

© Турченюк М.О.,

Кірічок О.Г., 2014

© НУВГП, 2014

Зміст

Зміст курсової роботи з дисципліни

«Проектування транспортно-складських комплексів»………………..........4

Загальні положення……………………………………………………….......5

ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ…………………………………………….......5

Вступ………………………………………………………………………...... 5

Розділ І. Загальна характеристика вантажів…………………………….......6

1.1. Вантаж, його характеристика, вантажообіг……………………......6

1.2. Упакування вантажів на складі…………………………………......6

1.3. Засоби пакування вантажів на складі…………………………........7

Розділ ІІ. Технологічні операції на окремих ділянках складу……………..9

2.1. Розвантаження товарів на складі…………………………………….9

2.2. Вхідний контроль поставок товарів на склад…………………......14

2.3. Зберігання товарів на складах……………………………………...14

2.4. Відбір асортименту товару зі складу за замовленнями

споживачів………………………………………………………………. 19

2.5. Відвантаження товарів зі складу………………………………….. 20

Розділ ІІІ. Проектування складських приміщень

та технологічних зон……………………………………………………….. 21

3.1. Структура складських приміщень…………………………………22

3.2. Вимоги до складських будівель і споруд………………………….23

3.3. Визначення розмірів загальної площі складу……………………..25

3.4. Розрахунок розмірів вантажного майданчика складу…………… 25

3.5. Розрахунок допоміжного майданчика складу (площі

проходів та проїздів)……………………………………………………. 26

3.6. Розрахунок майданчика дільниці приймання вантажу…………..27

3.7. Розрахунок майданчика дільниці комплектування складу……… 28

3.8. Розрахунок площ експедиційних приміщень…………………….. 29

3.9. Санітарно-побутові та адміністративні приміщення

складських комплексів……………………………………………..........30

3.10. Проектування складських приміщень……………………………30

Розділ IV. Технічне забезпечення складського

технологічного процесу……………………………………………………..30

4.1. Вимоги до технічного забезпечення складського

технологічного процесу…………………………………………………30

4.2. Розрахунок потреби в засобах механізації………………………...33

4.3. Формування структури парку автотранспортних

засобів для централізованого вивезення вантажів…………………….34

4.4. Розрахунок оптимального числа місць відвантаження

вантажів зі складу……………………………………………………..... 35

Розділ V. Охорона праці на складі………………………………………… 36

Висновки …………………………………………………………………… 39

Рекомендована література…………………………………………………. 39

Зміст курсової роботи з дисципліни

«Проектування транспортно-складських комплексів»

На тему: «Розробка технології і організації вантажних процесів

в транспортно-складських комплексах»

Вступ

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти