ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Розвантаження товарів на складі

Технологічний процес на складі являє собою послідовність виконання наступних операцій:

- розвантаження транспорту;

- приймання товару;

- розміщення товару для збереження;

- відбір товару з місць складування;

- комплектування та упаковка товару;

- навантаження товару зі складу.

Найбільш тісний логістичний зв’язок складу з постачальниками і клієнтами виникає при виконанні операцій з вхідними і вихідними матеріальними потоками, тобто при виконанні навантажувально-розвантажувальних робіт.

Навантаження – це операція, пов’язана з подачею, орієнтуванням та розміщенням вантажу в транспортному засобі.

Розвантаження – операція, пов’язана з вивільненням транспортного засобу від вантажу.

Технологія виконання навантажувально-розвантажувальних робіт на складі залежить від характеру вантажу, типу транспортного засобу та виду підйомно-транспорних механізмів.

Організація розвантаження товарів на складі включає в себе вирішення наступних завдань:

- облаштування площадок для маневрування і паркування автомобілів;

- облаштування і обладнання площадок під розвантаження;

- організація робіт розвантажувальних постів;

- визначення кількості технічних засобів та чисельності робітників на розвантаженні товарів;

- координація робіт по розвантаженню з роботами на інших дільницях складу.

Розглянемо кожний етап розвантаження окремо.

Розмір площадки для парковки і маневрування автомобілів, що прибули під розвантаження, визначається довжиною і глибиною фронту розвантаження.

Довжина фронту розвантаження заалежить від кількості та розмірів транспортних засобів, які прибули на склад під розвантаження, та від часу необхідного для розвантаження. Кількість транспортних засобів, які прибули за зміну на склад, можна визначити поділивши середній змінний вантажооборот на середню вантажопідйомність автомобіля, з урахуванням коефіцієнтів використання вантажопідйомності та нерівномірності надходження вантажів на склад за формулою

, (2.1)

де - середній вантажообіг складу за зміну, т/зміну;

kні – коефіцієнт нерівномірності надходження товарів на склад;

k – коефіцієнт використання вантажопідйомності.

Коефіцієнт нерівномірності надходження вантажів на склад визначається діленням місячного вантажообороту найбільш завантаженого місяця в році на середньомісячний вантажооборот складу.

Кількість автомобілів, які одночасно знаходяться під розвантаженням, повинна відповідати кількості постів розвантаження, які визначаються за формулою

, (2.2)

де - середня продуктивність одного поста розвантаження, яка дорівнює

, (2.3)

де - тривалість робочої зміни, год.;

- середній час розвантаження автомобіля, год.

Загальна довжина фронту розвантаження визначається за залежністю

, (2.4)

де Nn – необхідна кількість постів розвантаження, шт.;

lавт – ширина кузова автомобіля, м;

ln – відстань між автомобілями, встановленими перпендикулярно до рампи, приймаємо рівною 1,1-1,2 м.

Габарити автотранспортних засобів не повинні перевищувати по ширині 2,5 м, тому відстань між осями для місць розвантаження не повинна бути менше 3,6 м. Реальні вхідні потоки автомобілів під розвантаження протягом доби можуть коливатись, тому для уникнення черг необхідно підвищити продуктивність поста та збільшити чисельність бригад розвантаження товарів.

Глибина фронту розвантаження визначається довжиною автомобіля та його положенням відносно осі рампи розвантаження. Глибина площадки, необхідної для маневрування та парковки вантажного автомобіля перпендикулярно до рампи, повинна на 2 м перевищувати подвійну довжину транспортного засобу (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Розміри площадки для маневрування та парковки автомобіля

при чотирьох постах розвантаження

Приклад розрахунку розмірів площадки розвантаження вантажу наведений в табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Приклад розрахунку розмірів площадки розвантаження вантажу

№ з/п Назва показника Одиниця виміру Формула для розрахунку Значення показника
1. Вантажооборот складу т/рік задано
2. Число робочих днів у році днів задано
3. Число змін в день зм./день задано
4. Середнє число автомобілів під розвантаження в зміну авт./зміну за формулою (2.1)
5. Вантажопідйомність автомобіля т задано

продовження табл. 2.1

6. Коефіцієнт використання вантажопідйомності   задано 0,8
7. Коефіцієнт нерівномірності надходження вантажу   задано 1,2
8. Тривалість зміни год. задано
9. Відстань між автомобілями м задано 1,2
10. Ширина кузова автомобіля м задано 2,4
11. Довжина автомобіля м задано 9,0
12. Середній час розвантаження оддного автомобіля год./авт. задано 0,5
13. Продуктивність одного поста авт./зм. 8/12
14. Кількість постів розвантаження од. 4/13 3,75
15. Прийнята кількість постів розвантаження од. округлене в більшу сторону
16. Загальна довжина фронту розвантаження м за формулою (2.4) 13,3
17. Загальна глибина фронту розвантаження м 9×2+2
18. Площа площадки для паркування автомобілів м2 17×16

Розвантаження товарів відбувається або з рівня дороги або зі спеціальної рампи, піднятої на рівень кузова транспортного засобу.

Мінімальна ширина рампи розвантаження повинна бути не менше радіуса повороту на ній навантажувача плюс 1 м. Більшість сучасних складів проектують з шириною рамп розвантаження В = 6 м.

Висота рамп повинна узгоджуватись з висотою кузова автомобіля. Для вантажних автомобілів висота кузова від рівня підлоги кузова до рівня дороги коливається в межах від 550 до 1450 мм. Крім того, висота кузова залежить від завантаженості автомобіля. Так, для повністю завантаженого кузов може бути нижче 30 см незавантаженого.

В сучасних умовах висота рамп приймається в межах від 1100 до 1900 мм.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти