ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Зберігання товарів на складах

На товарних складах зберігається велика номенклатура товарів різного асортименту, тому оптимальне їх розміщення по місцях зберігання значно спрощує роботу складу.

Основними умовами, яким повинна відповідати організація зберігання товарів на складах є:

- забезпечення кількісного і якісного зберігання товару;

- забезпечення відповідних умов зберігання (температура, вологість, сонячне світло тощо);

- збереження фізико-хімічних властивостей товару.

Розміщення товарів необхідно проводити з урахуванням способу зберігання товару (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Види способів зберігання товарів

При сортовому зберіганні кожний новий товар, який надійшов на склад, розміщується біля товару того ж найменування і сорту. Товари різного сорту зберігаються окремо. При партійному способі зберігання кожна партія товару, яка надійшла на склад, зберігається окремо, рух товарів по найменуваннях і сортах теж відбувається незалежно. Недоліком даного способу є зниження ефективності використання складського об’єму та управління складським процесом, тому що залишки товару одного сорту зберігаються в різних місцях.

Раціональне розміщення і укладка товарів на складі залежить від виду укладки.

В залежності від виду, об’єму товарних запасів, розмірів партій вантажу, способів переробки використовують в основному два способи зберігання:

1. Стелажний, при якому товари можуть зберігатись в упакованому та в неупакованому вигляді.

2. Штабельний, при якому товари зберігаються в тарі з використанням різних типів піддонів.

Для тарних і штучних товарів зазвичай застосовують штабельний і стелажний способи укладання. Для зберігання товарів, тарованих в мішки, кіпи, кулі, ящики, бочки застосовують штабельне укладання. Формуючи штабель, забезпечують його стійкість, допустиму висоту і вільний доступ до товарів. Висота штабелю визначається властивостями товару і його упаковки, можливостями штабелера, граничним навантаженням на 1 м2 підлоги, висотою складу.

Штабельне укладання застосовується в трьох варіантах: пряме, в перехресну клітку, в зворотну клітку. При прямому укладанні, частіше вживаному для штабелювання ящиків і бочок однакового розміру, кожен ящик ставиться строго і рівно на ящик в нижньому ряду. Підвищення стійкості штабелю забезпечує пряме пірамідальне укладання: у кожному верхньому ряду на одне місце менше і кожне верхнє місце встановлюється на два нижніх. У перехресну клітку укладають ящики різних розмірів. При укладанні товарів в штабель стежать за тим, щоб в складі забезпечувалися нормальна циркуляція повітря, санітарні і протипожежні вимоги. Штабелі розміщують не ближче 0,5 м від стін і 1,5 м від опалювальних приладів. Між штабелями залишають проходи шириною близько 1,5 м. Штабельне зберігання товарів, укладених на стоякові і ящикові піддони, дозволяє раціональніше використовувати приміщення і застосовувати механізми.

При стелажному способі зберігання товари на піддонах, розпаковані, а також товари в індивідуальній упаковці укладають у вічка стелажів. Стелажне зберігання товарів на піддонах зручно, оскільки за допомогою штабелерів піддони укладають на полицях, розташованих на будь-якій доступній механізмам висоті. На нижніх полицях можна зберігати товари, відбір яких виконують вручну, на верхніх – товари, що відвантажуються цілком на піддоні.

Товари укладаються на стелажі, піддони, в штабелі тощо. Вага вантажу на піддоні не повинна перевищувати розрахункової вантажопідйомності стандартного піддону. При розміщенні товарів в приміщеннях розміри відступів повинні складати: від стін приміщення – 0,7 м, від приладів опалювання – 0,5 м, від джерел освітлення – 0,5 м, від підлоги – 0,15-0,30 м. Зазори в штабелі мають бути: між ящиками – 0,02 м, між піддонами і контейнерами – 0,05-0,10 м.

Розміри відступів від приладів опалювання мають бути збільшені, якщо цього вимагають умови зберігання товару. При штабелюванні вантажів слід забезпечувати стійкість штабелю і безпеку людей, що працюють на штабелі або біля нього. Не допускається укладання в штабель вантажів в пошкодженій упаковці або в різногабаритній тарі, в тарі із слизькими поверхнями, в упаковці, що не забезпечує стійкість пакету.

Вантажі в ящиках і мішках, не сформовані в пакети, слід укладати в штабель вперев’язку. Для стійкості штабелю слід через кожних 2 ряди ящиків прокладати рейки, а через кожних 5 рядів мішків – дошки.

Висота складування тарно-пакувальних і штучних вантажів визначається, виходячи з висоти приміщення, навантаження на перекриття, технічних характеристик і засобів механізації, технологічних правил і умов зберігання. Висота штабелю при ручному укладанні затарених вантажів в ящиках масою до 50 кг, в мішках до 70 кг не повинна перевищувати 2 м.

Висота укладання бочок в горизонтальному положенні (лежачи) має бути не більше 3 рядів з обов’язковим укладанням прокладок між рядами і підклинюванням всіх крайніх рядів. При установці бочок стоячи висота укладання допускається не більше, ніж в 2 ряди вперев’язку з прокладкою рівних по товщині дощок між рядами.

При стелажному зберіганні товару на складі кількість комірок стелажів та кількість ярусів стелажів ведуть в такій послідовності:

1. Визначаємо вантажомісткість складу за формулою

Ес = Рдоб ∙ kн ∙ Тсрхр , т, (2.5)

де Тсрхр – середня тривалість збереження вантажів на складі, діб (Тсрхр = 1,5 доби);

kн – коефіцієнт нерівномірності надходження вантажів на склад.

2. Добова продуктивність складу

Рдоб = , т/добу, (2.6)

де Д – кількість днів роботи складу в році.

3. Коефіцієнт використання місткості складу

kмс = . (2.7)

4. При визначенні необхідної робочої площі для вантажів, складованих на стелажах, за основу розрахунку приймається обсяг робочої комірки стелажа

vяч = l ∙ b ∙ h , м2, (2.8)

де l – довжина комірки (2,7 м);

b – ширина комірки (1,25 м);

h – висота комірки (1,15 м).

 

Рис. 2.3. Схема до розрахунку коефіцієнта місткості стелажа

 

5. Визначаємо вагову місткість комірки стелажа, т

Еяч = vяч∙γв ∙kзаповн , (2.9)

де γв – об’ємна вага складованого вантажу, т/м3 (приймаємо згідно з додатком 1);

kзаповн – коефіцієнт заповнення комірки вантажем (0,5-1,0).

6. Кількість робочих комірок стелажів, що необхідна для розміщення вагової ємності складованого вантажу

Nяч = . (2.10)

7. Визначаємо число робочих комірок у нижньому ярусі стелажів

Z = , (2.11)

де Кяр – кількість ярусів стелажів (3-5).

Рис. 2.4. Розміри вантажної площадки складу

при стелажному зберіганні вантажів

8. Сумарна робоча площа складу, призначеного для збереження вантажів на стелажах

Fван = Fзб = (l + b')∙В∙Z, (2.12)

де b' – ширина прорізів між суміжними комірками, м (0,1 м);

В – ширина стелажа, м (приймаємо 1,25 м).

При штабельному зберіганні товарів необхідно дотримуватись положень, викладених вище.

Мішки з сіллю або борошном складають в штабелі на дерев’яні підтоварні решітки. Штабелі розміщують окремо за видами товару, сортами, датами надходження. Висота штабелю залежить від пори року, умов зберігання, сорту та вологості продукції. Так, при температурі повітря на складі більше 10°С мішки складають у 10 рядів, а при t = 10-0°С – в 12 рядів. Як правило, висота штабеля з сіллю, цукром, борошном на складах не перевищує 6-8 рядів мішків (рис. 2.5).

 


Рис. 2.5. Формування пакетів з мішків борошна

Розрахунок вантажної площадки для зберігання товарів в штабелях ведуть в такій послідовності:

1. Згідно з вихідними даними до курсової роботи на складі в мішках зберігаються товари В і С.

2. Для зберігання товарів В і С необхідно вибрати номер мішка (для закритих складів використовують два номери: №12 розмірами 730×600 мм масою 50 кг та №13 розмірами 840×500 мм масою 50 кг).

3. Згідно з рис. 2.3 вибирають спосіб укладання мішків в штабель: прямий, перехресну клітку, в зворотню клітку.

4. Висоту штабелю для укладки мішків приймаємо 2 м, тобто в одному штабелі розміщується 21 мішок.

5. Визначаємо кількість мішків, які необхідно зберігати на складі; для цього вантажооборот товарів В і С необхідно розділити на 50, тобто

Nміш = Qрічб і с/50 . (2.12)

6. При перехресній клітці укладання товарів площа штабелю рівна

Fшт. = (730 + 600)∙730 = 0,97 м2.

7. Загальна площа робочої (вантажної) площадки для штабельного і стелажного зберігання товарів на складі дорівнює

Fван. = Fстван+ Fштван.. (2.13)

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти