ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Основні екологічні зміни грунтів під впливом людської діяльності

Шкідливий антропогенний вплив, а також розгул стихій, природних та посилених людиною, завдають ґрунтам величезної, інколи непоправної шкоди. Це, насамперед, водна і вітрова ерозія, погіршення ґрунтової структури, механічне руйнування та ущільнення ґрунту, постійне збіднення на гумус та поживні речовини, забруднення ґрунту мінеральними добривами, отрутохімікатами, мастилами та пальним, перезволоження та засоленість земель.Деякі види антропогенних впливів на ґрунти, котрі зумовлюють зміну їхньої родючості. Втрата ґрунтами грудкуватої структури у верхньому горизонті відбувається внаслідок постійного зменшення вмісту органічних

речовин, механічного руйнування структури різноманітними знаряддями обробітку, а також під впливом опадів, вітру, перепаду температур тощо.Ще однією причиною втрати родючості є багаторазовий обробіток ґрунтів різними знаряддями за допомогою потужних і важких тракторів.

Проблеми що стримують екологічно безпечний розвиток України

структурні та сутнісні соціоекологічні проблеми, які нині реально стримують екологычно безпечний розвитокВсеохоплююча екологічна стратегія розвитку України як вияв волі її влади для того, щоб забезпечити сталий безпечний еколого-економічний розвиток України. ...... Реалізація основних напрямів державної політики України у галузі охорони.

 

Антропогенні забруднення грунтів

Різні грунтові забруднення, більшість з яких антропогенного характеру, можна розділити за джерелом надходження цих забруднень в грунт:

З атмосферними опадами. Багато хімічні сполуки, що потрапляють в атмосферу в результаті роботи підприємств, потім розчиняються в крапельках атмосферної вологи і з опадами випадають у грунт. Це, в основному, гази - оксиди сірки, азоту та ін Більшість з них не просто розчиняються, а утворюють хімічні сполуки з водою, що мають кислотний характер. Таким чином і утворюються кислотні дощі.

осідає у вигляді пилу та аерозолів. Тверді і рідкі з'єднання за сухої погоди зазвичай осідають безпосередньо у вигляді пилу і аерозолів. Такі забруднення можна спостерігати візуально, наприклад, навколо котелень взимку сніг чорніє, покриваючись частинками сажі. Автомобілі, особливо в містах і біля доріг, вносять значну лепту в поповнення грунтових забруднень.

При безпосередньому поглинання грунтом газоподібних сполук. У суху погоду гази можуть безпосередньо поглинатися грунтом, особливо вологою.

З рослинним опадами. Різні шкідливі сполуки, в будь-якому агрегатному стані, поглинаються листям через продихи або осідають на поверхні. Потім, коли листя опадає, всі ці сполуки надходять знову-таки в грунт.

108Визначте особливості й основні завдання щодо ефективного еколого-економічного збалансованого розвитку
України.

Завдання:

· забезпечення переходу економіки на інноваційну модель розвитку;

· структурна перебудова економіки шляхом прискорення розвитку високотехнологічних галузей;

· створення конкурентоспроможної, соціально орієнтованої ринкової моделі економіки;

· впровадження сталих економічних механізмів природокористування та імплементація екологічної складової в систему національних рахунків;

· підвищення ефективності інвестиційних процесів, у тому числі у сфері відновлення природного капіталу;

· стимулювання впровадження екологічно безпечних, енергетично ефективних та ресурсозберігаючих технологій;

· розвиток технологій замкнутого циклу і технологій очищення, переробки та утилізації промислових і побутових відходів;

· підтримка екологічно ефективного виробництва енергії, включаючи використання відтворювальних джерел енергії та вторинних енергетичних ресурсів;

· розвиток екологічно безпечних видів транспорту та транспортних комунікацій, створення альтернативних видів палива у тому числі невуглеводневого.

Особливості:

Можна, навіть, говорити, що політики збалансованого розвитку в Україні не існує.

Особливості інтегрування України в світовий економічний простір.

Важкі метали що накопичуються в грунтах,найбільш небезпечні

Зростаюча увага до охорони навколишнього середовища викликала особливу зацікавленість до питань впливу на грунти важких металі. Деякі важкі метали, наприклад, ртуть, плюмбум, кадмій, які, очевидно, не дуже важливі для рослин та тварин, шкідливі для здоров’я людини навіть при низьких концентраціях. Головним джерелом антропогенного надходження важких металів на земну поверхню є промислові викиди гірничодобувної металургії та хімічної промисловості. Тільки внаслідок роботи металургійних підприємств на поверхню землі щорічно надходить не менше 155 тисяч т купруму, 122 тисяч т цинку, 89 000 т свинцю, 12 000 т нікелю, 765 т кобальту, 1 500 т молібдену, 30,5 т ртуті.

Фактори від яких залежить ціна екологічної ліцензії

Екологічні ліцензії (ЕЛ) — це цінні папери, що дають право на викиди конкретного забруднювача на конкретний проміжок часу й у конкретних обсягах. Ці права можуть продаватися державним органом підприємствам і одним підприємством іншому. Ціна ЕЛ залежить від добового часу, сезону, обстановки в регіоні. Торгівля квотами на забруднення — найгнучкіший з усіх відомих методів економічного регулювання якості природного середовища.

Додатком до ЕЛ є страхування екологічної невизначеності.

Останнім часом уводяться ліцензії на родовища — цінні папери, що дають право на видобування й продаж корисних копалин.

У ході комплексної економічної оцінки природоохоронних заходів передбачається виконання таких процедур:

· визначення чистого економічного ефекту;

· оцінка варіантів очищення промислових стічних вод;

· оцінка варіантів очищення атмосферних забруднень;

· оцінка варіантів переробки відходів;

· оцінка технологічних рішень;

· оцінка конструкторських рішень;

· екологічна експертиза проектів;

· оцінка ризику аварій.

Найнебезпечніші радіонукліди,якими забруднюються

Чорнобильська катастрофа (1986 р.) суттєво змінила радіаційну ситуацію на значних територіях України та сусідніх країн. Викид радіоактивних речовин з аварійного блока на великі висоти визначив глобальний характер забруднення довкілля, а варіації погодних умов на момент осаджень та різномаїття природних ландшафтів зумовили його строкатість (мозаїчність). Вивчення особливостей постчорнобильського забруднення свідчить про ландшафтну залежність вмісту 137Cs в ґрунтах гірських масивів (які є своєрідними природними перепонами на шляху хмар з радіоактивними викидами), зумовлену їх впливом на переміщення повітряних потоків, збільшення тут атмосферних випадінь, а отже, і на збільшення щільності осадженого на їх території радіонукліда. радіонукліди йоду, цезію і телуру, 3-6% тугоплавких радіонуклідів барію, стронцію, плутонію. Викид 50 млн кюрі техногенних радіонуклідів, у тому числі довгоживучих – цезію-137, стронцію-90, радію-226 – у повітря, водойми (переважно річки Прип'ять та Дніпро), на поверхню ґрунту призвів до радіаційного забруднення майже 20% території України. Наявність стронцію-90 виявлено на тих же територіях, де і цезію-137, з тією різницею, що стронцієві плями трапляються, крім того, ще і в східному напрямі від Чорнобильської АЕС.

Термін Екологія

Термін "екологія" виник у 1866 р. Автор терміну, Е.Геккель, вперше використав його в праці "Загальна морфологія організмів". Визначення, яке він надав новому поняттю, звучало так: "Екологія - це пізнання економіки природи, одночасне дослідження всіх взаємовідносин живого з органічними і неорганічними компонентами середовища, включаючи обов'язково неантагоністичні і антагоністичні взаємовідносини тварин і рослин, які контактують одне з одним. Одним словом, екологія - це наука, яка вивчає всі складні взаємозв'язки і взаємовідносини в природі, котрі Дарвін розглядає як умови боротьби за існування"

Рекультивація земель

Рекультивація – штучне відновлення родючості ґрунтів і рослинного покриву після техногенного порушення природи.

Види:

1.Біологічна рекультивація земель - це комплекс біологічних заходів, спрямованих на відновлення родючості порушених земель з метою вирощування на них сільськогосподарських і лісових культур.
Вона поділяється на два основні види: сільськогосподарську рекультивацію і лісову, або лісогосподарську, рекультивацію.
Сільськогосподарська рекультивація передбачає вирощування на порушених землях відповідного асортименту сільськогосподарських культур і в подальшому переведення цих земель у ріллю, кормові та інші види сільськогосподарських угідь.
Лісова, або лісогосподарська, рекультивація передбачає вирощування на порушених землях відповідного набору лісових культур, які пізніше можна використовувати як товарні чи паркові лісопосадки, спортивно-оздоровчі та захисно-декоративні зони.

2.Гірничотехні́чна рекультива́ція — комплекс гірничотехнічних робіт з відновлення природного ландшафту, зміненого внаслідок відкритої розробки родовищ.

Завдання гірничотехнічної рекультивації — підготовка порушених земель до передачі їх у використання сільському або лісному господарствам.

Основні об'єкти гірничотехнічної рекультивації: відвали рокривних порід і вироблені простори кар'єрів, мулонакопичувачі та шламовідстійники.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти