ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Er fragte: «Kommt sie heute?»

Форма ввічливості
(Höflichkeitsform)

Написання особових займенників з великої літери зберігається лише у
ввічливій формі звертання Sie - Ви: Sehr geehrter Herr Müller, Sie und Ihre
Gattin....

Особові займенники другої особи однини і множини пишуться за новими
правилами з малої літери: Lieber Hans, ich habe deinen Brief endlich bekommen....

Власні імена

Власні імена, як і раніше, пишуться з великої літери.

Власні імена з граматичної точки зору є іменниками і пишуться з
великої літери відповідно до правил написання німецьких іменників. У
сполученнях власних імен з прикметниками, що становлять невід'ємну
частину цього імені, прикметники пишуться з великої літери: der Stille Ozean;
die Schweizerischen Bundesbahnen.

За новим правописом прикметники у сталих словосполученнях слід писати в
основному з малої літери. З великої літери прикметники пишуть тільки у:

а) званнях, титулах: Königliche Hoheit; der Regierende Bürgermeister;

б) біологічних видах, тобто у назвах тварин і рослин: das Fleißige Lieschen
(вид кімнатної рослини); Roter Milan(вид птаха);

в) назвах особливих днів календаря: Heiliger Abend, Weißer Sonntag;

г) назвах історичних подій: der Deutsch-Französische Krieg, der
Westfälische Frieden;

д) географічних назвах: der Stille Ozean, der Nahe Osten.

За новим правописом прикметники на -isch або -sсh писатимуться лише з
малої літери: das schillerische Werk.

Для особливого виділення іменника, від якого утворено прикметник,
можна використати апостроф, і в такому разі прикметник пишеться з великої
літери: das Schiller'sсhe Werk.Це правило формальне і запам'ятати його
нескладно: das ohmsche Gesetz,але: das Ohm'sсhe Gesetz.

Написання іменників звеликої літери

Відповідно до нових правил з великої літери пишуться:

 1. іменники у сталих словосполученнях: in Bezug auf; mit Bezug auf; Auto fahren;
  Radfahren; Schlange stehen; Schlittschuh laufen; Angst haben; Recht haben.
  Іменники, вжиті з дієсловами
  sein, bleibenта werden,слід писати з малої
  літери: Angst haben, але mir wird angst; Bange machen, але mir ist bange;
  Schuld geben, але schuld sein;
 2. іменники, що вказують на час доби після прислівників gestern, heute,
  morgen
  тощо; heute Morgen, gestern Abend;
 3. субстантивовані прикметники, що мають числове значення: jeder
  Einzelne; als Einzelner; der Einzige; als Einziger; das Ganze; als Ganzes.
  Відповідно до нових правил передбачається написання з малої літери
  тільки чотирьох найчастіше вживаних слівviel, wenig, ein, anderі їх
  граматичних форм: Die einen kommen, die anderen gehen.

Якщо названі прикметники мають нечислове значення, то їх слід писати
з великої літери: Sie strebte ganz Anderes (тобто ganz Andersartiges).

 1. субстантивовані прикметники у найвищому ступені порівняння: das
  Beste; zum Besten; das Herzlichste.

Прикметники у найвищому ступені з прийменникомaufsмають
подвійні форми написання: aufs herzlichste / aufs Herzlichste.

 1. субстантивовані прикметники, які становлять складову частину
  сталого словосполучення: es ist das Richtige; im Folgenden; im Großen
  und Ganzen;
 2. субстантивовані прикметники у парних словосполученнях, що
  означають істот: Groß und Klein; Jung und Alt; Arm und Reich;
 3. субстантивовані прикметники, що означають кольорову гаму або
  мовну належність: bei Grün; auf Rot; auf Deutsch; aus dem Ukrainischen
  ins Englische;
 4. субстантивовані порядкові числівники: der Erste; als Zweiter; jeder Dritte.

Написання слів окремо, разом і через дефіс

Написання слів окремо і разом у німецькій мові завжди було досить
проблематичним. Існуючі правила орфографії не могли охопити, на жаль,
усієї різноманітності випадків, що трапляються в мові. Тому часто
допускались подвійні форми написання, наприклад: auseinandertreten /
auseinander treten; Maß halten / maßhalten.

Разом слід писати:

  1. Усі форми зirgend,як ранішеirgendwerабоirgendwann,слід писати

Разом: irgendetwas, irgendjemand.

Виняток: Окремо пишеться словосполучення, частина якого може
бути розширена, як у irgend so ein.

  1. Прийменники і прислівникиdurch-, hinter-, über-, um-, unter-,
   wider-, wieder-,
   що перейшли в розряд префіксів, у сполученні з
   дієсловами пишуться разом, якщо наголос припадає на другу частину
   складного слова: durchbrechen, hintergehen, übersetzen, umfahren,
   unterstellen, widersprechen, wiederholen.
  2. дієслова, першою частиною яких є такі компоненти:

heim-heimbringen, heimfahren;
irre-irreführen, irreleiten;
preis-preisgeben;
statt-stattfinden;
teil-teilnehmen;
wett-
Wettrennen;
hoch-hochrechnen;
wahr-wahrsagen.

  1. складні слова, у яких одна зі складових частин не має аналогу у мові
   у вигляді вільної морфеми, тобто не може вживатися самостійно:
   denkfaul, schwerbehindert.

При цьому складні слова bauchreden, sandstrahlend, schutzimpfen,
todtraurig, feuchtwarm, kopfüber
пишуться, як і раніше, разом,
оскільки окреме написання їх складових частин призводить до втрати
закладеноговних змісту.

  1. складні слова, складові частини яких являють собою скорочені
   словосполучення: angsterfüllt (von Angst erfüllt); bahnbrechend (sich eine
   Bahn brechend); butterweich (weich wie Butter); fingerbreit (einen Finger
   breit); freudestrahlend (vor Freude strahlend).

Окремо слід писати:

   1. so viele іwie viele так само, якso viel таwie viel;
   2. словосполучення, що складаються з іменника і дієслова: Schlange
    stehen; Maschine schreiben; Klavier spielen; Kopf stehen; Auto fahren; Rad
    fahren; Ski laufen; Eis laufen; Gefahr laufen; Teppich klopfen; Halt machen;
    Maß halten;
   3. складні дієслова: kennen lernen, spazieren gehen, stehen bleiben, sitzen
    bleiben, liegen lassen, gefangen nehmen;
   4. дієприкметникові словосполучення: nahe stehend, Laub tragend, Hilfe
    suchend, Aufsehen erregend;
   1. сполучення зі словами (взаємними займенниками) aneinander,
    aufeinander, auseinanderі т. п.: auseinander gehen, gegeneinander stoßen,
    aneinander legen;
   2. сполучення з дієсловом sein:aufsein, beisammen sein;
   3. сполучення з прислівниками, що закінчуються на -wärt!: aufwärts
    gehen, vorwärts kommen;
   4. сполучення з прикметників та дієслів, до яких можна додати слова
    sehrабоganz: ernst nehmen (sehr ernst nehmen), gerade sitzen (ganz
    gerade sitzen);
   5. сполучення з двох прикметників або прикметника та дієприкметника:
    bläulich grün, riesig groß, drückend heiß, leuchtend blau.

За новими правилами прийменникові словосполучення можуть мати
подвійні форми написання(написання разом з малої літери, або окремо,
друга частина - з великої):

an Stelle von (anstelle von); auf Grund von (aufgrund von); außer Stande
(außerstande); auf Seiten (aufseilen); im Stande (imstande); in Frage stellen
(infrage stellen); mit Hilfe (mithilfe); von Seiten (vonseiten); zu Gunsten von
(zugunsten von); zu Lasten von (zulasten von); zu Mute (zumute); zu Rande
(zurande); zu Schulden (zuschulden).

Через дефіс слід писати:

    1. складні слова з цифровою або літерною частиною: der 8-Pfünder (раніше
     der 8pfünder); 375-seitig (раніше 375seitig); 15-jährig (раніше 15jährig); 3-
     silbig (раніше 3silbig); 2-mal (раніше 2mal); 99-prozentig (99prozentig); in den
     90er-Jahren (in den 90er Jahren); die 3-Zimmer-Wohnung; der S-Bahn-Wagen.
    2. складні слова з метою полегшення сприйняття їх структури та значення:
     das Musiker-Leben, das Musik-Erleben;
    3. складні слова іноземного походження, насамперед англійського: das
     Round-Table-Gespräch, der Do-it-yourself-Laden;
    4. субстантивовані речення та сполучення: das In-den-April-Schicken; das Ins-
     Blaue-Fahren;
    5. складні прикметники: die blau-weiß-rote Fahne, bitter-süß (можливо також
     написання разом: die blauweißrote Fahne, bittersüß).

Пунктуація

Значних змін за новими правилами зазнали розділи про вживання коми зі
сполучникамиundіoder,про кому у інфінітивних та партиципіальних групах
чи зворотах, а також про вживання лапок у комбінації з комою.

Слід зазначити, що була здійснена спроба дуже обережно втрутитися в
усталений порядок з метою спрощення правил. Як і раніше, кома є обов'язковим

розділовим знаком для відокремлення підрядного речення, незалежно від того,
стоїть воно перед головним, у середині чи після головного речення.

Раніше перед сполучниками und і oder, після яких стояло самостійне
речення, ставили кому:

Sie liest ein Buch, und er löst ein Kreuzworträtsel. Wir warten auf euch, oder
die Kinder gehen schon voraus.

Це правило було дійсним і для парних сполучників weder... noch, sowohl...
als auch.

За новими правилами перед цими сполучниками кому ставити не слід:

Sie liest ein Buch und er löst ein Kreuzworträtsel. Er kaufte weder rote Äpfel
noch grüne Birnen oder Orangen.

Однак перед aber, sondern, doch, jedoch кома ставиться:

Sie las ein dickes, aber spannendes Buch. Sie reist nicht nach Bonn, sondern
nach Köln.

Надзвичайно складними і такими, що відносно довільно застосовуються
на практиці, є правила про вживання коми перед інфінітивними групами і
зворотами. Так, за діючим правилом кома ставиться, якщо інфінітив мас при
собі групу слів, що його пояснюють:

Sie hatte geplant, ins Kino zu gehen, (але Sie hatte geplant zu gehen).

Кома не ставилась, якщо поширений інфінітив як підмет стояв на
початку речення:

Diesen Film gesehen zu haben hat noch niemandem geschadet.

Якщо інфінітивна група на початку речення виконувала синтаксичну
функцію доповнення, то кома ставилась обов'язково:

Fremdsprachen zu lernen, ist nicht leicht.

Засвоїти всі ці правила було досить складно, і як наслідок - відносно
велика кількість помилок навіть серед носіїв мови, тим більше - серед
іноземців.

За новими правилами з інфінітивними групами кома не вживається: Ich
rate ihm zu helfen.

У цьому реченні відсутність коми ускладнює визначення його
структури. Тому в аналогічних реченнях доцільно, але не обов'язково
зберігати кому: Ich rate, ihm zu helfen,та Ich rate ihm, zu helfen.

Це правило діє стосовно дієприкметникових (партиципіальних) груп, але
для визначення структури речення і полегшення сприйняття змісту можна
ставити кому: Er kam, vor Anstrengung heftig keuchend, die Treppe herauf.

За новими правилами: Er kam vor Anstrengung heftig keuchend die Treppe
herauf

Коми допомагають виділити висловлене у дієприкметниковій групі як
додаткову обставину.

Не варто виділяти комою так звані формальні підрядні речення, як wenn
nötig або wie bereits gesagt: Die Eltern haben wie bereits erwähnt mit ihren
Kindern große Probleme.

За новим правописом кома ставиться у прямій мові обов'язково, якщо
слова автора стоять або продовжуються після прямої мови: «Wann kommst
du?», fragte sie mich. Sie sagte: «Ich komme gleich wieder», und ging hinaus.

Підрядні речення, як і раніше, обов'язково відокремлюються комами:
Sie sah, dass es regnete, und spannte ihren Regenschirm auf

Перенос слів

За новими правилами слова можна переносити відповідно до
мовного складу: Mau-er, Stu-be, frie-ren, Krä-he.

Буквосполучення st можна ділити, при цьому на наступний рядок
переноситься лише остання приголосна: Küs-te, Wes-te, meis-tens. Fens-ter.

Слова із сполученням приголосних сkслід переносити не як раніше
k-k, а як сполучення ch та sch, тобто як єдине ціле: ba-cken. De-ckel, Zu-
cker, tro-cken.

Правило про неможливість поділу при переносі сполучень, з буквами г і
1, а також із буквосполученнями gn та kn в іншомовних словах стає
необов'язковим: Quad-rat(раніше Qua-drat), möb-liert(раніше mö-bliert);
Indust-rie
(раніше Industrie); Mag-net (раніше Ma-gnet).

Складні слова при переносі, як і раніше, слід ділити на складові
компоненти. Первісно складні слова, які втратили у подальшому свою
структуру, за новими правилами дозволяється переносити так само, як і
прості. Дозволяються подвійні форми переносу як німецьких слів wa-rum /
war-um, hi-nauf / hin-auf ei-nan-der / ein-an-der, beo-bach-ten / be-ob-ach-ten,
так і запозичених з латинської чи грецької мов: Pä-da-go-gik /Päd-ago-gik;
Chi-rurg / Chir-urg; Nos-tal-gie / Nost-al-gie; pa-ral-tel /par-al-lel.

GRAMMATIK
(ГРАМАТИКА)

Morphologie
(Морфологія)

Der Artikel
(Артикль)

У німецькій мові іменник вживається разом зі службовим словом, яке
називається артиклем.

Артикль буває двох видів: означений (der bestimmte Artikel) і
неозначений (der unbestimmte Artikel).

Означений артикль

Однина.

Неозначений артикль

Однина.

чоловічий рід- der

жіночий рід - die
середній рід - das
Множина - die

чоловічий рід- ein
жіночий рід - eine
середній рід - ein
Множини немає

Артикль вказує на рід, число і відмінок іменника, характеризує предмет,
що позначається іменником, як уже відомий чи такий, про який говориться
вперше.

Неозначений артикль вживається в таких випадках:

 1. коли предмет називається вперше або коли артикль відповідає в
  українській мові займенникам один, якийсь:

Das ist ein Tisch (ein Buch, eine Lampe).

 1. коли говорять про предмет, не виділяючи в ньому особливих ознак, що
  відрізняють його від інших однорідних предметів:

Im Zimmer steht ein Schrank (ein Sofa, eine Couch).

 1. після дієслова haben:

Sie hat eine Freundin (einen Bruder, ein Kind).

 1. після виразу es gibt:

Hier gibt es einen Park (eine Bibliothek, ein Cafe).

 1. в іменному присудку:

Leipzig ist eine Messestadt.

Означений артикль вживається в таких випадках:

1) коли предмет згадується вдруге:
Der Tisch (das Buch, die Lampe) ist neu.

  1. коли говорять про предмет, в якому виділяються якісь ознаки, що
   відрізняють його від інших однорідних предметів: Der neue Tisch (das
   neue Buch, die neue Lampe) ist gut.
  2. якщо іменник означає не окремий предмет, а всю категорію цих
   предметів (тобто має узагальнююче значення):

Die U-Bahn ist das schnellste Verkehrsmittel in den Großstädten.

  1. коли говорять про предмети, добре відомі тому, хто говорить, і
   співрозмовникові:

Mache die Hausaufgabe schriftlich!

Lest den Text!

Ist der Lehrer schon da?

  1. коли говорять про єдині в своєму роді предмети, а саме назви зірок,
   планет, країн світу, пір року, місяців, днів тижня, річок, озер, морів,
   океанів, гір, гірських хребтів:

Wie weit liegt der Mond von der Erde entfernt?
Im Sommer fahren wir gewöhnlich nach dem Süden.
Diese Stadt liegt am Rhein.
Im Juli und August haben die Schüler Ferien.
Am Montag und Donnerstag hater Deutschunterricht.

  1. якщо назви міст і країн середнього роду вживаються з означенням:
   Das heutige Deutschland besteht aus 16 Bundesländern.
  2. у назвах країн жіночого та чоловічого роду: die Ukraine, die Schweiz, die
   Slowakei, der Irak, der Iran.

Назви деяких країн вживаються тільки у множині: die Niederlande, die USA.

Артикль відсутній в таких випадках:

   1. якщо перед іменником стоїть займенник або кількісний числівник:
    Meine Freundin heißt Inge. Zwei Schüler sind heute nicht da.
   2. у множині, якщов однині іменник вживався з неозначеним артиклем:
    Das sind Bücher.
   3. у звертаннях:
    Kinder, steht auf!
   4. якщо перед іменником стоїть означення в родовому відмінку:
    Olgas Vater ist Arzt.
   5. перед назвами міст і країн середнього роду (без означення):
    Deutschland und Österreich sind Bundesstaaten.
   6. перед власними іменами:

Heinrich Boll ist ein bekannter deutscher Schriftsteller.

   1. перед іменниками, що означають назви речовин:
    Morgens kaufen wir Brot, Butter, Milch und Käse.
   2. часто перед абстрактними іменниками:
    Überall herrschte Stille.

10) часто в сталих словосполученнях, прислів'ях, приказках:
Wissen ist Macht. Ende gut, alles gut.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти