ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Відмінювання означеного та неозначеного артиклів

Число Відмінок Означений Неозначений
однина   m n f m n f
Nominativ der das die ein ein eine
Genitiv des der eines einer
Dativ dem der einem einer
Akkusativ den das die einen ein eine
множина Nominativ die Нульовий артикль.
Genitiv der
Dativ den
Akkusativ die

Das Substantiv
(Іменник)

Іменник у німецькій мові може бутичоловічого, жіночогоісереднього
роду: Maskulinum (m). Femininum (f). Neutrum (n)
Він змінюється за
відмінками і має форму однини і множини (der Singular, der Plural).
У реченні іменник може бути головним або другорядним членом речення

До чоловічого роду належать:

    1. Слова, що означають:

а) осіб чоловічої статі: der Mann, der Junge;

б) тварин чоловічої статі: der Bär, der Löwe.

    1. Назви:

а) пір року: der Winter, der Sommer;

б) місяців: der Januar, der Februar;

в) днів тижня: der Montag, der Dienstag;

г) частин доби: der Morgen, der Tag, der Abend, але: die Nacht.

    1. Назви небесних світил (загальні і власні): der Stern, der Planet, der Mars,
     der Saturn, але: die Venus.
    2. Назви сторін світу: der Norden, der Süden, der Westen, der Osten.
    3. Назви більшої частини гір і гірських масивів: der Harz, der Brocken.
    4. Назви опадів: der Regen, der Schnee.
    5. Назви грошових одиниць: der Schilling, der Dollar, der Euro, але: die
     Mark, die Krone.

Типові суфікси іменників чоловічого роду:

-er der Schüler -ner der Amerikaner
-1er der Künstler -ling der Feigling
-at der Soldat -et der Athlet
-ant der Aspirant -ent der Student
-är der Sekretär -eur der Ingenieur
-ier der Offizier -ist der Sozialist
-ismus der Sozialismus -or der Professor

До жіночого роду належать:

     1. Слова, що означають:

а) осіб жіночої статі: die Frau, die Tochter

б) тварин жіночої статі: die Kuh, die Katze

     1. Назви більшості дерев і квітів: die Tanne, die Rose
     2. Назви багатьох плодів і ягід: die Tomate, die Birneта iн.

Типовi суфікси іменників жіночого роду:

-heilt dzie Schönheit -keit die Neuigkeit
-schaft die Gesellschaft -ei die Bäckerei
-le die Melodie -ik die Politik
-ion die Union -tion die Organisation
-tät die Universität -ur die Natur
-ung die Bildung -in die Lehrerin

До середнього роду належать:

      1. Назви дітей та молодих тварин: das Kind, das Kalb;
      2. Назви більшості країн: (das) England, (das) Frankreich;
      3. Назви міст: (das) Berlin, (das) Poris;
      4. Назви металів та інших хімічних елементів: das Eisen, das Gold,
       але: der Stahl.

Типові суфікси іменників середнього роду:
-chen das Häuschen -lein das Tischlein

-teldas Viertel -(i)umdas Studium

-mentdas Parlament das Museum

Рід складних іменників (das zusammengesetzte Substantiv)залежить в
роду основного слова (das Grundwort).

Як означальне слово (das Bestimmungswort) виступають різні части
мови:

іменник в однині і множині - das Tonband, die Bildergalerie;

дієслово - der Lesesaal;

прикметник або прислівник у короткій формі - die Großmutter, das
Frühstück;

прийменник - das Nebenzimmer.

У складноскорочених словах (die Abbreviaturen) можуть бути скорочені
всі елементи (die BRD)або перший елемент скорочений, а другий збері-
гається повністю (die U-Bahn).

Рід складноскорочених слів визначається за родом основного слова
(тобто так само, як і в складних словах).

Рід субстантивованих частин мови

Субстантивовані частини мови пишуться, як і всі іменники, з великої
букви. Найчастіше субстантивуються дієслова в інфінітиві, прикметники,
дієприкметники і числівники.

Субстантивований інфінітив завжди середнього роду: das Lesen
(читання), das Leben (життя), das Gehen (ходьба), das Lachen (сміх) та інші.

Рід субстантивованих прикметників, дієприкметників і порядкових чис-
лівників визначається за таким правилом: якщо вони означають особу, то
належать до чоловічого або жіночого роду; якщо це абстрактне поняття - до
середнього роду: der Alte, die Alte, das Alte.

Субстантивовані кількісні числівники жіночого роду вживаються:

       1. для позначення цифр: die Acht - цифра «вісім»;
       2. для позначення оцінок: die Zwei - два, die Fünf - п'ять;
       3. як назви спортивних команд за кількістю гравців: die Elf - футбольна
        команда.

Множина іменників

У німецькій мові для утворення множини використовуються:

        1. Суфікси -е, -(e)n, -er, -s: der Tisch - die Tische, die Zeitung - die Zeitungen,

das Bild - die Bilder, der Park - die Parks;

        1. Умлаут: der Vater - die Väter, die Mutter - die Mütter;
        2. Артикль: der Wagen - die Wagen, das Zimmer - die Zimmer.

Ці засоби утворення множини можуть сполучатися (пор.: das Buch - die
Bücher),
але основним засобом є суфікси.

Більшість іменників вживається в німецькій і українській мовах як в
однині, так і у множині, але деякі іменники вживаються тільки в однині або
тільки у множині.

Іменники, які вживаються тільки в однині, в німецькій та українській
мовах, як правило, збігаються.

die Butter масло

die Milch молоко

das Fleisch м 'ясо

Порівняйте:

die Ruhe спокій

die Liebe любов

Іменники, які вживаються тільки у множині, в німецькій та українській
мовах часто не збігаються.

Порівняйте: die Brille - die Brillen die Schere - die Scheren der Schlitten - die Schlitten окуляри ножиці сани  
 
 
Збігаються: die Ferien канікули die Eltern батьки die Leute люди    
 
 

 

Die Deklination der Substantive
(Відмінювання іменників)

Відмінок Відповідає па запитання
Nominativ N Wer? Was? хто? що?
Genitiv G Wessen? чий? чия? чиє? чиї?
Dativ D Wem? Wo?кому? де?
Akkusativ А Wen? Was? Wohin? кого? що? куди?

 

В однині розрізняють сильну (die starke Deklination), слабку (die
schwache Deklination) і жіночу відміну (die weibliche Deklination).

Відмінок Сильна відміна Слабка відміна Відміна іменників жіночого роду
N -
G -(е)s -еn -
D - -еn -
А -еn -

 

Сильна відміна іменників:

 • більшість іменників чоловічого роду;
 • всі іменники середнього роду (крім das Herz).
N der Tag das Kind
G des Tages des Kindes
D dem Tag dem Kind
А den Tag das Kind

 

Слабка відміна іменників:

Назви істот чоловічого роду:

 • іменники, що закінчуються на -е, і такі, що не мають закінчень;
 • слова іншомовного походження з суфіксами -ist, -ent, -ad, -at, -et, -ant,
  -nom, -ot.
N der Junge der Mensch der Student
G des Jungen des Menschen des Studenten
D dem Jungen dem Menschen dem Studenten
А den Jungen den Menschen den Studenten

 

Відміна іменників жіночого роду:
Всі іменники жіночого роду.

N die Lehrerin die Wand
G der Lehrerin der Wand
D der Lehrerin der Wand
А die Lehrerin die Wand

Окремим випадком відмінювання е відмінювання іменників чоловічого
роду: der Buchstabe. der Gedanke, der Friedenабо der Friede, der Nameі
деяких інших, а також іменника середнього роду das Herz.

N der Name das Herz
G des Namens des Herzens
D dem Namen dem Herzen
А den Namen das Herz

 

Die Deklination der Substantive im Plural
(Відмінювання іменників у множині)

У множині всі іменники відмінюються однаково. Вони приймають
закінчення -(е)nтільки у давальному відмінку.

Якщо іменник має суфікс множини -(е)n, то в давальному відмінку він не
має ніякого закінчення.

Якщо суфікс множини -s, то в давальному відмінку нема закінчення -(е)n.

Відмінок Множина
N die Lehrer Söhne Bücher Frauen Jungen Klubs
G der Lehrer Söhne Bücher Frauen Jungen Klubs
D den Lehrern Söhnen Büchern Frauen Jungen Klubs
А die Lehrer Söhne Bücher Frauen Jungen Klubs

 

Die Deklination der Eigennamen
(Відмінювання власних імен)

Власні імена приймають тільки в родовому відмінку закінчення -s:
Goethes Werke, Walters Freund, die Flüsse Frankreichs.

Але в сучасній німецькій мові замість родового відмінка власних імен
частіше вживають давальний відмінок з прийменникомvon: die Gedichte von
Heine, die Hauptstadt von Österreich.

Das Adjektiv
(Прикметник)

Німецькі прикметники мають дві форми: повну і коротку. Прикметники у
повній формі бувають у реченні означенням. Повна форма прикметників
відмінюється, змінюється за родами і числами і стоїть перед означуваним
іменником, узгоджуючись з ним у роді, числі і відмінку:

коротка форма:

Die Übung ist schwer.
Das Buch ist schön.

Die Deklination der Adjektive
(Відмінювання прикметників)

Відмінювання прикметників у німецькій мові залежить від того, чи стоїть
перед іменником, крім прикметника, супровідне слово (артикль або
займенник), чи його нема.

Якщо супровідного слова нема чи воно не досить чітко показує відмінок,
рід або число, то сам прикметник приймає закінчення, з яких видно відмінок,
рід і число означуваного ним іменника.

Залежно від того, які закінчення приймає прикметник, розрізняють види
відміни: слабку (вона ж іменна, названа за схожість зі слабкою відміною
іменників типу der Junge - юнак, хлопець),сильну (вона ж займенникова,
названа за схожість з відмінюванням означеного артикля і вказівних
займенників типу dieser) і мішану відміну.

Die schwache Deklination der Adjektive
(Слабка відміна прикметників)

За слабкою відміною прикметники відмінюються, коли перед ними
вжито означений артикль, займенники:

welcher, -е, -es; jeder, -е, -es;

solcher, -е, -es; jener, -e, -es;

dieser, -e, -es; derselbe, dieselbe, dasselbe;

mancher, -e, -es;

повна форма:

ein großer Erfolg
ein kleines Mädchen

а у множині також присвійний займенник і займенники keine, alle, beide,
samtliehe.

Відмінок Однина   Множина (для всіх родів)
  m n   zzf -en
N -e -e   -e
G D   -en  
A -e -e
  m   n
N der gut-e   Tag das gut-e Buch
а des gut-en T ages des gut-en Buches
D dem gut-en   Tag dem gut-en Buch
A den gut-en   Tag das gut-e Buch
                 

 

f множина
N die gut-e Tat die gut-en Waren
G der gut-en Tat der gut-en Waren
D der gut-en Tat den gut-en Waren
А die gut-e Tat die gut-en Waren

 

Die starke Deklination der Adjektive
(Сильна відміна прикметників)

За сильною відміною прикметники відмінюються, коли перед ними немає
артикля чи займенника, а у множині також після manche, mehrere, viele,
wenige, zwei, drei і.т.д.

Відмі- Однина Множина (для всіх родів)
нок m n f
N -er -es -e -e
G -en -er -er
D -em -er -en
А -en -es -e -e
 
m n
N gut-er Tag gut-es Buch
G gut-en Tages gut-en Buches
D gut-em Tag gut-em Buch
А gut-en Tag gut-es Buch
f множина
N gut-e Tat gut-e Waren
G gut-er Tat gut-er Waren
D gut-er Tat gut-en Waren
А gut-e Tat gut-e Waren

 

Die gemischte Deklination der Adjektive
(Мішана відміна прикметників)

Коли перед прикметниками вжито неозначений артикль, присвійний
займенник або займенник kein, прикметники відмінюються за мішаним
типом. (Закінчення сильної відміни характерні лише для однини. У множині
відмінювання відбувається за моделлю слабкої відміни.)

Відм. Однина Множина (для всіх родів)
  m n f  
N -er -es -e  
G       -en
D   -en    
А   -es -e  

 

Відм. m n
N ein gut-er Tag ein gut-es Buch
G eines gut-en Tages eines gut-en Buches
D einem gut-en Tag einem gut-en Buch
А einen gut-en Tag ein gut-es Buch
 
Відм. f множина
N eine gut-e Tat keine gut-en Waren
G einer gut-en Tat keiner gut-en Waren
D einer gut-en Tat keinen gut-en Waren
А eine gut-e Tat keine gut-en Waren

 

Die Steigerungsstufen der Adjektive
(Ступені порівняння прикметників)

Поряд з основною формою (der Positiv) якісні прикметники мають у
німецькій мові два ступені порівняння: вищий (der Komparativ) і
найвищий (der Superlativ).

Вищий ступінь утворюється за допомогою суфікса -er.
Вищий ступінь: основа прикметника + -er

schön - schön-er jung - jung-er

klein - klein-er kalt - kält-er

Більшість прикметників з кореневими голосними а, о, u приймають
умлаут:

kalt- kält-er

rot - röt-er

kurz- kurz-er

Найвищий ступінь утворюється за допомогою суфікса -(e)st. Більшість
прикметників з кореневими голосними а, о, U приймають умлаут.

Найвищий ступінь:

 1. відмінювана форма: основа прикметника + (e)st
 2. невідмінювана форма: am основа прикметника + (e)sten
  klein - der. die, das kleinste / am kleinsten

kalt - der. die, das kälteste / am kält-esten

Прикметники у найвищому ступені мають суфікс -est, якщо їхня основа
закінчується на d, t, z, ß, sch, а в інших випадках - суфікс -st:

kalt - der. die, das kält-est-e

rot - der, die, das röt-est-e
kurz - der, die, das kürz-est-e
klein - der, die, das klein-st-e

Крім цієї форми найвищого ступеня, є ще й інша - am... (e)sten: am
kältesten, am kürzesten.

Особливі форми ступенів порівняння прикметників

der Positiv der Komparativ der Superlativ
gut besser der, die, das beste, am besten
hoch höher der, die, das höchste, am höchsten
nah näher der, die, das nächste, am nächsten

Das Pronomen
(Займенник)

Займенники можуть виступати в ролі іменника або прикметника і залежно
від цього бувають у реченні підметом, додатком, предикативом або
означенням.

Personalpronomen
(Особові займенники)

Особа Однина Множина
1. ich wir
2. du ihr
  er sie
3. sie Sie
  es (форма ввічливого
    звертання)

Відмінювання особових займенників

Відмінок Однина Множина
1-ша особа 2-гa особа 3-тя особа 1-iua особа 2-ra особа 3-тя особа
N ich du er sie es wir ihr sie
D mir dir ihm ihr ihm uns euch ihnen
А mich dich ihn sie es uns euch sie

Примітка. У таблиці немає родового відмінка особових займенників, бо ці
форми в сучасній німецькій мові майже не вживаються.

Деякі особові займенники мають однакову форму, але різне значення.
Особливо це стосується займенників sie та Sie. Порівняйте:

Sie ist meine Schwester. (3-тя особа однини)

Sie besuchen uns oft. (3-тя особа множини)

Herr Meier, rufen Sie mich bitte an! (Ввічлива форма, при звертанні до
однієї особи, якщо той, хто говорить, з нею на Ви.)

Meine Damen und Herren, ich möchte Sie herzlich grüßen. (При звертанні до
багатьох осіб, якщо той, хто говорить, з кожною із них на Ви.)

Займенник ihr вживається при звертанні до багатьох осіб, якщо той, хто
говорить, з кожним із них на ти.

Kinder, ihr müßt diesen Text lesen und übersetzen.

Possessivpronomen
(Присвійні займенники)

У німецькій мові кожна особа мас свій присвійний займенник.

Однина Особові займенники Присвійні займенники
  Однина Множина
    m n f (для всіх родів)
  1. ich mein mein meine meine

 

  2. du dein dein deine deine
3. er, sie, es sein, ihr sein, ihr seine, ihre seine,ihre
Множина 1. wir unser unser unsere unsere
2. ihr euer euer euere euere
3. sie, Sie ihr, Ihr ihr, Ihr ihre, Ihre ihre, Ihre

 

Відмінювання присвійних займенників

Відмінок Однина Множина (для всіх родів)
m n f
N mein mein meine meine
G meines mein-es mein-er mein-er
D mein-em mein-em mein-er mein-en
А mein-en mein mein-e mein-e

На зразок займенника mein відмінюються і всі інші присвійні за-
йменники.

Зверніть увагу на збіг форм присвійних займенників у різних
відмінках та порівняйте відмінювання присвійних займенників з
відмінюванням означених артиклів.

Вживаючи присвійний займенник 3-ї особи однини sein та ihr, треба
звертати увагу на рід тієї особи, якій належить предмет. Для чоловічого і
середнього роду вживається займенник sein, а для жіночого - ihr; у 3-й
особі множини незалежно від роду - займенник ihr.

Присвійні займенники вживаються звичайно як прикметники. Вони
стоять перед іменником і узгоджуються з ним у роді, числі і відмінку.

Er hatte seine Arbeit (sein Hobby, seinen Beruf) gern.

Sie las ihren Aufsatz (ihr Referat, ihre Übung) vor.

Das Reflexivpronomen
(Зворотний займенник)

У німецькій мові є тільки один зворотний займенник sich, який вжи-
вається з інфінітивом дієслова, у 3-й особі однини і множини і у формі
ввічливого звертання.

В інших особах при відмінюванні дієслів з siсh вживається знахідний
відмінок відповідних особових займенників:

 1. ich waschemich 1. wir waschenuns
 2. du wäschstdich 2.ihr waschteuch
 3. er, sie, es wäschtsich 3. sie waschensich

Sie waschensich

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти