ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Електронні таблиці: основні поняття

Одним з основних призначень комп’ютера є організація обчислень. Для цього існують такі можливості:

а) використання калькулятора;

б) використання готової проблемно-орієнтованої програми;

в) створення власної програми;

в) використання табличного процесора (системи обробки електронних таблиць).

Кожна з наведених можливостей має свої переваги та недоліки. Так, наприклад, використання калькулятора дозволяє проводити нескладні обчислення, і не вимагає, як правило, спеціальної підготовки. Але функціональний набір та коло завдань, що розв’язуються, обмежені. Проблемно-орієнтовані програми дозволяють розв’язувати досить широке коло завдань, але позбавляє користувача модифікувати проведення обчислень та одержувати результати, не передбачені програмою. Створення власної програми дозволяє реалізувати потреби користувача в розв’язанні завдань але вимагає досконалого знання мови програмування. Найбільш універсальним є використання табличного процесора. Він дозволяє суміщати простоту опрацювання даних з потужними функціональними можливостями програми. Основними можливостями системи табличної обробки даних є:

1) зручне подання вихідних даних та результатів;

2) графічна інтерпретація даних;

3) великий функціональний набір операцій;

4) створення простих баз даних;

5) розширення функціонального набору за рахунок створення власних програм за допомогою вбудованої мови програмування.

Документом табличного процесора є електронна таблиця. Вона являє собою модель структурування, подання та обробки даних в табличній формі. Стосовно Excel електронна таблиця називається робочою книгою. На відміну від документа Word робоча книга складається з окремих складових, які називаються робочими листами. Загальний вид вікна програми наведений на рис 13.1.

Основними складовими вікна є заголовок, головне меню, панель інструментів, рядок формул, робочий лист. Табличний простір робочого листа складається з рядків та стовпчиків. Їх перетин утворює комірки. вони є мінімальними елементом електронної таблиці для збереження даних. Для кращого візуального відображення таблиці комірки розділені лініями сітки. Кожна комірка має координати. Стовпчики індексуються латинськими літерами від A до IV, рядки – натуральним рядом чисел до 65536. Комірка, доступна в даний момент для опрацювання, називається поточною, або активною. Вона виділяється напівжирною рамкою. Ця рамка фактично виконує роль курсору. В правому нижньому кутку активної комірки розташований маленький чорний квадратик – маркер автозаповнення. Він дозволяє прискорити введення даних.

Створення шаблону

Не дивлячись на те, що в комплект постачання Word включена велика кількість шаблонів, для створення документів може потрібно новий шаблон. Новий шаблон можна створити на основі існуючого шаблону або використовувати існуючий документ, зберігши його в одній з тек шаблонів. Якщо в який-небудь шаблон ввести текст, малюнки, елементи списку автотексту і тому подібне, то вони повторюватимуться у всіх нових документах, створених на основі цього шаблону, існуючі документи не зміняться. Після того, як шаблон створений, він може відкриватися, як будь-який документ і в нього можуть бути внесені будь-які необхідні зміни.

Створення шаблону на основі існуючого документа

Аби створити шаблон на основі існуючого документа, виконаєте наступні дії.
1. Відкрийте документ, який використовуватиметься як шаблон і внесіть до нього необхідні зміни:

§ видалите непотрібний текст, графіку та інші всі елементи, які не повинні з'являтися в документах;

§ додайте текст або малюнки, які будуть присутні у всіх нових документах, заснованих на цьому шаблоні. Текст і малюнки розташовуватимуться в документі так, як ви розташуєте їх в шаблоні, наприклад, додайте емблему вашої фірми

§ зміните параметри форматування символів і абзаців, визначите стилі, розміри полів і сторінок, задайте і відформатуйте колонтитули.

2. Збережете документ як шаблон таким чином:

§ виберіть команду Зберегти як (Save As) у меню Файл (File). У вікні Збереження документа (Save As) у полі Тип файлу (Save as type) встановите Шаблон документа (Document Template). У полі Тека (Look in) автоматично з'явиться тека Шаблони;

§ ви можете зберегти шаблон в цій теці. В цьому випадку при виборі команди Створити (New) з меню Файл (File) значок шаблону відображуватиметься на вкладці Загальні (General). При збереженні шаблону в одній з тек, вкладених в теку Шаблони значок шаблону відображуватиметься на однойменної вкладки діалогового вікна Шаблони (Templates);

§ введіть ім'я шаблону в поле Ім'я файлу (File Name) і натискуйте кнопку ОК. Ви можете створити шаблон для ділового листа, що посилається від імені вашої фірми, в якому будуть представлені емблема вашої фірми, її адреса, слова вітання, підпис і тому подібне

Створення шаблону шляхом зміни існуючого шаблону

Аби створити новий шаблон на основі наявного шаблону, виконаєте наступні дії:

§ виберіть команду Відрити (Open) у меню Файл (File);

§ у списку, що розкривається Тип файлу (Files of Type) виберіть рядок Шаблони документів (*.dot) (Document Templates);

§ внесіть необхідні зміни до шаблону і збережете файл.

Прісоєдинение шаблону до документа

При роботі над документом, як правило, можна використовувати лише налаштування, збережені в шаблоні, приєднаному до цього документа, або в шаблоні Normal.dot. Для заміни шаблону і оновлення стилів виберіть в менюСервіс (Tools) команду Шаблони і налаштування (Templates And Add-Ins) і в діалоговому вікні, що відкрилося, натискуйте кнопку Приєднати (Attach) (мал. 10.12). На екрані відображуватиметься діалогове вікно Приєднання шаблону (Attach Template) у якому буде видно вміст теки з шаблонами.
Виберіть шаблон, який ви хочете приєднати і натискуйте кнопку Відкрити (Open). Ви повернетеся в діалогове вікно Шаблони і надбудови, в якому встановите прапорець Автоматично оновлювати стилі (Automatically Update Document Styles) і натискуйте кнопку ОК.
Стилі абзаців і символів приєднаного шаблону копіюються, замінюючи всі існуючі стилі іншими іменами. Текст, графіка і налаштування параметрів сторінок не стають частиною документа.

Самостійна робота №11

Система табличного оброблення даних

У типовому варіанті вікно Excel має вигляд, наведений на малюнку.Вікно містить ряд типових елементів.

2.1. Рядок заголовка (верхній рядок вікна) містить назву програми "Microsoft Excel". Крайня ліва кнопка є кнопкою виклику управляючого меню. Праворуч розміщені відповідно кнопка згортання, відновлення та закриття вікна.

2.2. Рядок меню розміщується під вікном заголовка і включає такі пункти:

"Файл" — робота з файлами книг (створення, збереження, відкритті) файлів, друкування файлів книг);

"Правка" — редагування книг;

"Вид" -перегляд книг;

"Вставка" — вставка у аркуші книг малюнків, діаграм та інші типів даних;

"Формат" — форматування книг (встановлення параметрі форматів таблиць);

"Сервис" — сервісні функції (встановлення параметрі настройки Excel);

"Даннме" — робота з базами даних;

"Окно" — робота вікнами книг;

'' ?'' — виклик довідкової інформації.

Кожний пункт меню має вертикальне підменю. Для відкриття меню слід натиснути клавішу [Alt] або [FIO]. Робота з меню аналогічна тій що ми розглядали при вивченні Windows. 5. В Word існує ще один спосіб виклику команд. Клацання правою кнопкою миші на виділеному тексті, слові призводить до виведення на екран контек­стного меню. Це меню містить команди, які можна застосувати до виділеного об'єкту.

Користувач має змогу відмітити останню введену команду, виконавши командуПравка/Отменить.

2.3. Панелі інструментів. Під рядком меню розміщуються звичайно панелі інструментів. Панелі інструментів — це рядок кнопок, при натискуванні на які виконується певна дія. Для натискування кнопки слід клацнути мишею по кнопці. При фіксації курсора миші на кнопці під нею з'являється її назва, а в рядку стану — коротка довідка про призначення кнопки. Ряд кнопок дублюють відповідні пункти меню. Однак користуватись кнопками панелі значно швидше і зручніше. Excel забезпечує користувача декількома панелями» інструментів. Для вибору потрібної панелі слід скористатися командою Вид/Панель инструментов. При цьому на екрані з'явиться вікно діалогу Панелін инструментов, у списку якого можна вибрати необхідні панелі. За замовчуванні ням Excel виводить на екран панелі інструментів Стандартная і Форма-тирование.

2.4. Рядок формул. Під панеллю інструментів розміщується рядок формул. Призначення полів цього рядка буде розглянуто пізніше.

2.5. Рядок стану. Цей рядок розміщується у нижній частині вікна Excel. У цей рядок виводиться інформація про хід виконання деяких операцій.

Слід відзначити, що загальний вигляд вікна Excel і наявність деяких елементів залежать від параметрів, встановлених командамиСервис/Парамет-рьі і Вид.

2.5. Довідкова система. В будь-який момент роботи з Excel користувач може одержати довідку декількома способами. Для одержання довідки про команду або елемент екрана слід натиснути кнопку '' ?'' стандартної панелі інструментів, встановити курсор миші (який при цьому набере форму знака питання) на вибраний елемент і натиснути кнопку миші. Короткий опис кнопок панелі інструментів відображається в рядку стану при установці на них курсора миші. Кожне вікно діалогу також містить кнопку ?, при натискуванні якої виводиться довідка про елемент вікна. Ширші можливості відкриваються при використанні пункту ''?'' основного меню.

Створення. Для створення нового файла книги можна виконати командуФайл/Создать або натиснути кнопкуСоздать на панелі інструментівСтандартная.

При використанні команди на екрані з'явиться вікно діалогуСоздание документа.

Відкриття файлів. Для відкриття файлів використовують команду Файл/Открнть або кнопку Открнть панелі інструментів Стандартная.

Збереження файла. У менюФайл є п'ять команд, які дозволяють зберегти файл:Сохранить, Сохранить как, Сохранить рабочую область, Закрить і Внход. Кожна з цих команд має свою специфіку. КомандуСохранить какзвичайно використовують при першому збереженні файла, а командуСо-хранить для збереження змін у існуючому файлі. Аналогічно командіСо-хранить діє кнопкаСохранить на панелі інструментівСтандартная. При виборі командЗакрить абоВиход Excel завжди запитує про необхідність збереження змін.

КомандаФайл/Сохранить рабочую область відкриває вікно діалогуСо хранить рабочую область. Це вікно дозволяє зберегти поточний стан сере довища Excel (розміщення всіх відкритих книг, встановлені параметри). 3а замовчуванням робоча область зберігається у файлі Resume.xlw, але можна використати будь-яке інше ім'я.

При виборі командиФайл/Свойства Excel виводить вікно діалогуСвойстваде можна вказати загальні відомості про книгу (автор, назва, організація та ін.)

Самостійна робота №12

Обробка даних за допомогою табличного процесора Excel

Побудову діаграми полегшує Майстер діаграм. Він розбиває процес створення діаграми на декілька кроків.
Для відображення діалогового вікна Майстер діаграм (Chart Wizard) можна скористатися контекстним меню, клацнувши правою кнопкою миші ярличок робочого аркуша і вибравши в меню команду Додасть» (Insert). З'явиться діалогове вікно Вставка (Insert) у якому на вкладці Загальні (General) виділите значок Діаграма (Chart) і натискуйте кнопку ОК .
Аби відображувати на діаграмі назви стовпців і рядків, включите їх у виділений діапазон вічок. Для виділення декількох несуміжних діапазонів утримуйте клавішу Ctrl.

Вибір типа і вица діаграми

Діалогове вікно Майстер діаграм (крок 1 з 4): тип діаграми (Chart Wizard — Step 1 of 4 — Chart Type) має дві вкладки (мал. 17.1), на одній з яких ви повинні вибрати спочатку типа діаграми в списку 7мл (Chart type), а потім різновид у вікні Вигляд (Chart sub-type).

Кожен тип діаграми має декілька різновидів. Наприклад, стандартна гістограма представлена в 7 варіантах, лінійчата діаграма — в 6 варіантах (мал. 17.2). Можна залишити типа і вигляд, виділений за умовчанням.
Аби побачити, як ваші дані виглядатимуть при виборі різних типів діаграм, натискуйте і не відпускайте кнопку Перегляд результату (Press and hold to View Sample). Поле Вигляд (Chart sub-type) буде замінено полем Зразок (Sample) у якому відображуватиме діаграма. Кнопка в лівому нижньому кутку діалогового вікна дозволяє запустити помічника, вивести на екран ради і довідки, що допомагають при створенні діаграми.

Друга вкладка Нестандартні (Custom Types) надає додаткові можливості по вибору типа діаграми (мал. 17.3). Для багатократного використання нестандартного типа діаграми встановите перемикач в групі Ввести (Select form) у положення додаткові (User-defined).

Excel пропонує 14 типів діаграм, кожен з яких рекомендується для ефективного представлення даних певного класу. Їх сфера застосування приведена в таблиці 17.1.

Таблиця 17.1. Сфера застосування діаграм різних типів

Тип діаграми Сфера застосування
Гістограма (Column charts) Показує зміну даних впродовж відрізання часу. Для наочного порівняння різних величин використовуються вертикальні стовпці, які можуть бути об'ємними і плоскими. Висота стовпця пропорційна значенню, представленому в таблиці. Тривимірна гістограма показує розкладку значень по категоріях і рядах даних. Вісь категорій в гістограмі розташовується по горизонталі, вісь, значень — по вертикалі. Таке розташування осей підкреслює характер зміни значень в часі. На об'ємній гістограмі . з перспективою порівнювані значення розташовуються в площині (уздовж двох осей). Гістограма з накопиченням дозволяє представити відношення окремих складових до їх сукупного значення. Гістограма може бути нормованою на 100%*.
Лінійчата (Bar chart) Дає можливість порівнювати значення різних показників. Зовні нагадують повернені на 90 градусів гістограми. Вісь категорій розташована по вертикалі, вісь значень — по горизонталі. Це дозволяє звернути більшу увагу на порівнювані значення, ніж на якийсь час. Може бути побудована з накопиченням, аби показати вклад окремих елементів в загальну суму, і нормованою на 100%**.
Графік (Line chart) Показує, як міняється один з показників (Y) при зміні іншого показника (X) із заданим кроком. Excel дозволяє побудувати об'ємні графіки і стрічкові діаграми. Графік з накопиченням відображує зміну загальної суми за часом або по категорії.
Кругова діаграма (Pie chart) Показує співвідношення між різними 'Частинами одного ряду даних, що становить в сумі 100%. Зазвичай використовується в доповідях і презентаціях, коли необхідно виділити головний елемент і для відображення вкладу у відсотках кожного джерела. Для полегшення відображення маленьких секторів в основній діаграмі їх можна об'єднати в один елемент, а потім показати на окремій діаграмі поряд з основною.
Точкова діаграма (Scatter chart) Показує зміну чисельних значень декількох рядів даних (вісь Y) через нерівні проміжки (вісь X), або відображує дві групи чисел як один ряд координат х і біля. Розташовуючи дані, помістите значення х в один стовпець або один рядок, а відповідні значення біля в сусідні рядки або стовпці. Зазвичай використовується для наукових даних.
Діаграма з областями (Area chart) Показує зміни, що відбуваються з часом. Відрізняється від графіків тим, що дозволяє показати зміну суми значень всіх рядів даних і вклад кожного ряду.
Кільцева діаграма (Doughnut chart) Дозволяє показати відношення частин до цілого. Може включати декілька рядів даних. Кожне кільце кільцевій діаграмі відповідає одному .ряду даних.
Пелюсткова діаграма (Radar chart) Вводить для кожної категорії власні осі координат, що розходяться променями з початку координат. Лінії сполучають значення, що відносяться до одного ряду. Дозволяє порівнювати сукупні значення декількох рядів даних. Наприклад, при зіставленні кількості вітамінів в різних соках зразок, що охоплює найбільшу площу, містить максимальну кількість вітамінів.
Поверхня (3-D surface chart) Використовується для пошуку найкращого поєднання в двох наборах даних. Відображує натягнуту на крапки поверхню, залежну від двох змінних. Як на топографічній карті, області, що відносяться до одного діапазону значень, виділяються однаковим кольором або узором. Діаграму можна повертати і оцінювати з різних крапок зір.
Бульбашкова діаграма (Bubble chart) Відображує на площині набори з трьох значень. Є різновидом точкової діаграми. Розмір маркера даних показує значення третьої змінної. Значення, які відкладаються по осі X, повинні розташовуватися в одному рядку або в одному стовпці. Відповідні значення осі Y і значення, які визначають розміри маркерів даних, розташовуються в сусідніх рядках або стовпцях.
Біржова діаграма (Stock chart) Зазвичай застосовується для демонстрації цін на акції. Діаграму можна використовувати для демонстрації наукових даних, наприклад для відображення змін температури. Біржова діаграма, яка вимірює об'єми, має дві осі значень: одну для стовпців, які вимірюють об'єм, і іншу — для цін на акції. Для побудови біржових діаграм необхідно розташувати дані в правильному порядку.
Циліндрова (Cylinder), конічна (Cone) і пірамідальна (Pyramid) діаграми Мають вигляд гістограми із стовпцями циліндрової, конічної і пірамідальної форми. Дозволяють істотно поліпшити зовнішній вигляд і наочність об'ємної діаграми.


* Діаграма з накопиченням відображує вклад кожної категорії в загальну суму.
** Діаграма, що нормується на 100%, відображає долю кожної категорії в загальній сумі.
Майстер діаграм дозволяє побудувати діаграму за один, два, три або чотири кроки. Аби перейти до чергового етапу побудови, натискуйте кнопку Далі (Next). Якщо ви хочете обмежитися одним кроком, то натискуйте кнопку Готово (Finish).
Коректування розмірів джерела даних діаграми
На другому кроці побудови діаграми Майстер діаграм дозволяє відкоректувати розміри виділеного діапазону з даними. На вкладці Діапазон даних (Data Range) кнопка згортання діалогового вікна праворуч від поля Діапазон (Data range) дозволяє тимчасово скрутити вікно і вибрати мишею новий діапазон вічок (мал. 17.4). На аркуші з даними довкола виділеного діапазону вічок буде видна рамка, що біжить. Закінчивши виділення діапазону, натискуйте цю кнопку знову для відновлення діалогового вікна.

На вкладці демонструється вигляд діаграми з врахуванням заданих параметрів, Положенням перемикача: Ряди в рядках (Rows) або в стовпцях (Columns) можна змінити розташування даних на аркуші.
На вкладці Ряд (Series) у діалоговому вікні Майстер діаграм (крок 2 з 4): джерело даних діаграми (Chart Wizard — Step 2 of 4 — Chart Source Data) відображує список назв існуючих рядів даних. Ряди даних можна додати в діаграму або видалити з неї без зміни даних на аркуші. Більшість типів діаграм можуть бути представлене декількома рядами даних. Виняток становить кругова діаграма, що відображує лише один ряд даних. Для точкової і бульбашкової діаграм змінити можна лише тип всієї діаграми.
У багатьох об'ємних діаграмах зміна типа впливає на всю діаграму. Для об'ємних діаграм і для гістограм є можливість перетворити окремі ряди даних в конусну, циліндрову або пірамідальну діаграму:
Назви рядів можна змінити на вкладці (Series ) у полі Ім'я (Name) не змінюючи при цьому текст на аркуші. Введена назва відображуватиме в легенді для вибраного ряду. Ця назва не пов'язана з вічком аркуша. Аби додати значення нового ряду, виберіть або введіть новий діапазон в поле Значення (Values) . При введенні даних в це поле на аркуш вони не додаються.

Оформлення діаграми

На третьому кроці побудови діаграми в діалоговому вікні Майстер діаграм (крок 3 з 4) параметри діаграми (Chart Wizard — Step 3 of 4 — Chart Options ) користувачеві пропонується заповнити поля шести вкладок, що визначають оформлення діаграми. Наприклад, відкривши вкладку Заголовки (Titles) ( мал. 17.5), можна ввести у відповідні поля Назва діаграми (Chart Title) написи по осях координат: Вісь X(категорій) (Category (X) axis) і Вісь Y (значень) (Value (Z) axis) . Введений текст відображується в обрамленні маркерів. Маркери дозволяють перетягнути текст в інше місце діаграми. Для заміни тексту на діаграмі виділите його і введіть новий.

Вісь, як правило, відображується на лінійчатих діаграмах. Вона має шкалу для значень. Якщо дані на аркуші відформатували як дати, то автоматично використовується вісь масштабування за часом. Розмір шрифту написів автоматично міняється при зміні розміру діаграми.

Відображення ліній сітки на анаграмі

Лінії сітки розташовуються на діаграмі паралельно осям. Аби показати на діаграмі лінії сітки, відкрийте вкладку Лінії сітки (Gridlines) (мал. 17.6). Залежно від встановлених прапорців на екрані уздовж кожної осі можуть відображувати:

§ основні лінії (Major gridlines);

§ проміжні лінії (Minor gridlines).

Проміжні лінії розташовані частіше за основні лінії. Слід враховувати, що дуже велика кількість ліній сітки утрудняє сприйняття діаграми.

Якщо надалі ви захочете прибрати лінії сітки з діаграми, виберіть команду Параметри діаграми (Chart Options) у меню Діаграма (Chart) відкрийте вкладку Лінії сітки (Gridlines) і зніміть прапорець, що забезпечує відображення ліній сітки.

Легенда

Легендою називається прямокутник на діаграмі, що містить умовні позначення і назви рядів даних або категорій. Умовне позначення складається із знаку і кольору, призначених ряду даних або категорій.

Залежно від положення перемикача легенда знаходитиметься внизу (Bottom ), у правому верхньому кутку (Comer ), вгорі (Тор ), справа (Right ), зліва (Left ). Програма автоматично пропонує як легенду виділений крайній лівий ряд.

Вибір місця розташування діаграми

На останньому кроці Майстер діаграм пропонує положенням перемикача задати місце розміщення діаграми: на окремому аркуші (As new sheet ) або на тому, що є (As object in ) (мал. 17.8). За умовчанням Excel поміщає діаграму на аркуш з даними (мал. 17.9). Вона зберігається разом з даними і друкується разом з цим аркушем. Нею зручно користуватися в звітах і презентаціях, оскільки діаграма розташовується поряд з даними, на підставі яких вона побудована.

Аркуш книги, що містить лише діаграму, називається аркушем діаграми. З ним можна працювати окремо від даних, наприклад, для підготовки слайдів. Листи з діаграмами іменуються як Діаграмма1(Chart1), Діаграмма2 (Chart2), Діаграмма^ (Chart3). Аби створити аркуш діаграми в діалоговому вікні Майстер діаграм (Chart Wizard ) встановите перемикач в положення окремому. Аркуш діаграм вставляється зліва від аркуша даних. Діаграму на наявному аркуші (вбудовану) можна створювати лише на основі суміжного діапазону даних. У книгу можна вставити листи діаграм і модулі для створення і зберігання макросів. Кнопка Готово (Finish) дозволяє закінчити побудову діаграми.

Аби перейменувати аркуш, двічі клацніть його ярличок мишею. Упроваджена діаграма може бути відкрита в окремому вікні. Для цього необхідно клацнути діаграму, а потім викликати команду Вікно діаграми (Chart Window) у меню Вигляд (View).

Редагування діаграми

Якщо виділити діаграму, то її можна переміщати, додавати в неї дані, можна виділяти, форматувати, переміщати і змінювати розміри більшості вхідних в нього елементів. Для створення ефекту стенів і підлоги для об'ємних діаграм, а також для смуг і стовпців можна використовувати ефект заливки текстурою або зображенням.

Зміна типа діаграми

Для зміни типа діаграми виділите її. У меню Діаграма (Chart) виберіть пункт Тип діаграми (Chart Type). На вкладці Стандартні (Standard Types) або Нестандартні (Custom Types) виберіть необхідного типа.

Побудова графіків, що відображують зв'язок між X і Біля

Якщо узяти таблицю, що складається з двох стовпців, в яких представлені значення двох взаємозв'язаних змінних, наприклад, X і Біля, то, як правило Excel пропонує побудувати дві криві: одну для X, іншу — для У. Чтоби побудувати криву, що відображує зв'язок між X і Біля виконаєте наступні дії:

§ виділите стовпець, в якому представлені значення змінної Біля;

§ натискуйте кнопку Майстер діаграм (Chart Wizard) на панелі інструментів Стандартна (Standard) або виберіть команду Діаграма (Chart) у меню Вставка (Insert);

§ у діалоговому вікні Майстер діаграм (крок 1 з 4): тип діаграми (Chart Wizard — Step 1 of 4 — Chart Type) відкрийте вкладку Нестандартні (Custom Types) (мал. 17.4), виберіть Типа: Гладкі графіки і натискуйте кнопку Далі (Next) ;

На другому кроці побудови діаграми відкрийте вкладку Ряд (Series) встановите курсор в полі Підпису по осі X, натискуйте кнопка згортання діалогового вікна праворуч від цього поля і виділите значення, які будуть відкладені по осі абсцис. На аркуші з даними довкола виділеного діапазону вічок буде видна рамка, що біжить. Закінчивши виділення діапазону, натискуйте цю кнопку знову для відновлення діалогового вікна. Останні кроки побудови діаграми в діалоговому вікні Майстер діаграм вже були нами розглянуті вище в цьому розділі.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти