ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Поняття гіпертекстового документа, гіперпосилання, веб-сторінки та веб-сайту. Мови розробки електронних ресурсів мережі Інтернет.

Гіпертекстовий документ в комп'ютерному виконанні - це файл (текст, графічне зображення чи інший фрагмент інформації), що має в своїй структурі ссилки на інші файли (документи). Так, наприклад, якщо в якомусь електронному матеріалі згадуються організації, особи, події чи інші явища , про які вже є інформація в мережах, автор може зробити на них гіперссилки (слова в тексті при цьому фарбуються іншим кольором). Читач, звернувшись до цього матеріалу при бажанні може клацнути кнопкою миші на потрібному посиланні и за лічені секунди перенестись до цих данних, незалежно від того чи знаходяться вони на сервері в сусідній кімнаті чи на комп'ютері іншого континенту.

Гіперпосила́ння (інколи гіперланка) — це активний (виділеним кольором) текст, зображення чи кнопка на веб-сторінці, натиснення на яку (активізація гіперпосилання) викликає перехід на іншу сторінку чи іншу частину поточної сторінки.

За іншим визначенням гіперпосилання — це адреса іншого мережевого інформаційного ресурсу у форматі URL (англ. Universal Resource Locator), який тематично, логічно або будь-яким іншим способом пов'язаний з документом, у якому це посилання визначене.

Веб-сторінка (англ. Web-page) — інформаційний ресурс доступний в мережі World Wide Web (Всесвітня павутина), який можна переглянути у веб-браузері. Зазвичай, інформація веб-сторінки записана в форматі HTML або XHTML, і обов'язково присутній гіпертекст з навігаційними гіперпосиланнями на інші веб-сторінки.

Веб-сторінки можуть зберігатись на локальному комп'ютері або отримуватись із віддаленого веб-сервера. Веб-сервер може накладати обмеження на доступ до веб-сторінок, наприклад, дозволяти перегляд лише з локальної мережі (інтранет), або відкривати доступ до сторінок в мережі Інтернет. Запити на отримання та передача веб-сторінок з веб-серверів відбувається за протоколом HTTP.

Веб-сторінки можуть складатись із статичних текстових файлів, що зберігаються у файловій системі веб-сервера (статичні веб-сторінки), або веб-сервер може створювати сторінки за запитом браузера (динамічні веб-сторінки). Застосування сценаріїв на стороні клієнта після завершення завантаження сторінки може прискорювати роботу користувача з нею.

Сайт (від англ. website, місце, майданчик в інтернеті), (також зустрічається застаріле веб-сайт) — сукупність веб-сторінок, доступних у мережі (Інтернеті), які об'єднані як за змістом, так і навігаційно. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах.

Сайтом також називають вузол мережі Інтернет, комп'ютер, за яким закріплена унікальна ІР-адреса, і взагалі будь-який об'єкт в Інтернеті, за яким закріплена адреса, що ідентифікує його в мережі (FTP-site, WWW-site тощо).

Набір зв'язаних між собою інформаційних онлайнових ресурсів, призначених для перегляду через комп'ютерну мережу за допомогою спеціальних програм — браузерів. Веб-вузол може бути набором документів в електронному вигляді, онлайновою службою.

Мови розробки електронних ресурсів мережі Інтернет:

Java - мова програмування, розроблена компанією Sun Microsystems й нагадує структурою і синтаксисом мову програмування С. Вона є сьогодні в Internet у двох варіантах: JavaScript і Java. Перший варіант мови є всього лише надбудовою стандарту HTML і значно розширює можливості документа, створеного в цьому форматі. Модуль, написаний мовою JavaScript, інтегрується у файл HTML як підпрограма і викликається на виконання з відповідного рядка HTML-коду стандартною командою. Вбудований у браузер інтерпретатор мови сприймає і скрипт, і код гіпертексту як єдиний документ, обробляючи дані одночасно. Модуль Java на відміну від JavaScript не інтегрується у використовуючу його сторінку, а існує як самостійне застосування з розширенням .class у вигляді аплета. Він також викликається зhtml-файла відповідною командою, але завантажується, ініціалізо-вується і запускається для виконання у вигляді окремої програми у фоновому режимі.

Технологія Common Gateway Interface (CGI) застосовує у складі ресурсу Internet інтерактивні елементи на базі застосувань, що забезпечують передачу потоку даних від об'єкта до об'єкта.

У загальному випадку принцип роботи CGI виглядає так: користувач заповнює на Web-сторінці певну форму і натискає на кнопку, після чого вбудований у HTML-код рядок виклику CGI-скрипта запускає відповідну програму CGI і передає їй управління процесом обробки інформації. Введені користувачем дані відсилаються цій програмі, а вона у свою чергу вбудовує їх в іншу сторінку, відправляє поштою або трансформує іншим способом.

Server Side Includes (SSI) - технологія, що дає можливість реалізувати такі можливості, як висновок у документі того чи іншого тексту залежно від певних умов або згідно з заданим алгоритмом, формувати файл HTML з фрагментів, що динамічно змінюються, або вбудовувати результат роботи CGI у певній його ділянці.

Hypertext Preprocessor (PHP, препроцесор гіпертексту) - мова програмування, створена для генерації сторінок на Web-сервері і роботи з базами даних. У наш час підтримується переважною більшістю представників хостинга. Входить у LAMP - стандартний набір для створення Web-сайтів (Linux, Apache, MySQL, PHP (Python або Perl)).

Active Server Pages (ASP, активні сторінки сервера) - ще одна технологія, подібна до JavaScript і PHP. Для того, щоб зробити Web-сторінку інтерактивною з застосуванням технології ASP, необхідно вбудувати в її код відповідний скрипт, написаний макромовою. Скрипт інтерпретується і виконується безпосередньо на сервері, після чого призначеному для користувача браузеру відправляється вже html-документ з результатами роботи сценарію ASP.

Visual Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code Script (VBScript, або Visual BASIC Script, візуальний символічний універсальний командний код для початківців) - мова, що інтерпретується, вбудовується в літі-документ з метою включення до складу Web-сторінки інтерактивних елементів. Visual Basic Scripting Edition є компонентом Windows Script Host. Він широко використовується при створенні скриптів в операційних системах сімейства Windows. VBScript було створено компанією Microsoft з метою заміни застарілої пакетної мови. VBScript є спрощеною версією синтаксису Visual Basic, зокрема не підтримується типізація: усі змінні мають тип Variant.

 

Мова структурного програмування. Алфавіт, лексеми. Основні поняття мови: оператори, ідентифікатори, числа, рядки, константи. Стандартні типи даних мови програмування. Приклади.

Мова програмування — це система позначень для опису алгоритмів та структур даних, певна штучна формальна система, засобами якої можна виражати алгоритми. Мову програмування визначає набір лексичних, синтаксичних і семантичних правил, що задають зовнішній вигляд програми і дії, які виконує виконавець (комп'ютер) під її управлінням.

Лексеми: класифікация

Лексеми

 


Спеціальні символи

Зарезервовані слова

Ідентифікатори

Предопределенные ідентифікатори

Ідентифікатори директив

Ідентифікатори стандартних процедур и функцій

Пользовательские ідентифікатори

Метки

Числа

Десяткові

Шістнадцяткові

Строки

Коментарі

Спеціальні символи:

+ - * / < = > ( ) { } [ ] . , : ; ^ @ # $ := “ <= >= (* *) (. .)

Зарезервовані (ключові слова)

ü Зарезервовані слова не можуть бути використані в якості ідентифікаторів;

ü Між прописними и строковими буквами зарезервованого слова нема різниці;

Ідентификатори

Ідентифікатор – послідовність букв и цифр, починаючи з букви .

Ідентифікатори = Буква{Буква|Цифра}.

Буква=A|B|C|D…|Z|a|b|c|…|z|_.

Цифра=0|1|2|3|4|5|6|7|8|9.

Стандартні визначені ідентифікатори

- До них відносяться імена вбудованих в мову процедур та функцій (read, write, sin, cos), типів даних, (integer, real), і директив. Використання цих ідентифікаторів в якості ім’я змінної допускається, але в цьому випадку їх стандартна дія буде для даної програми втрачене.

Мітки

Мітка=(Цифра{Цифра}).

Числа

Число=[Знак]ЧислоБезЗнаку.

Знак=+|-.

ЧислоБезЗнаку=Ціле|Дійсне.

Ціле=Цифра{Цифра}.

Дійсне=Ціле[.Ціле][е|Е[Знак]Ціле].

Рядки

Рядок – послідовність символів з набору символів ASCII. Рядок символів укладається в апострофи; якщо в ряду повинен бути сам апостроф як символ, то він подвоюється.

Коментар

Коментар – набір символів, укладений у фігурні дужки {}. В коментарі програмістом описуються призначення підпрограм, типів даних, змінних, а також призначення чи особливості фрагменту програми.

Роздільники

В якості роздільників лексем використовуються символи:

Пробіл (код 32) – клавіша Пробіл; Табуляція(код 09) – клавіша Tab

Повернення каретки(коди 13 и10) – клавіша Enter

Між будь-якими двома лексемами може знаходитись довільна кількість символів – роздільників

Лексеми групи «спеціальні роздільники» самі являються роздільниками.

 

Класифікація типів даних

Типи даних мови Pascal діляться на стандартні та користувацькі

До стандартних відносяться:

ü Цілі (ShortInt, Integer, LongInt, Byte, Word)

ü Дійсні (Single, Real, Double, Extended, Comp)

ü Булеві (Boolean, ByteBool, WordBool, LongBool)

ü Символьний (Char)

ü Рядковий (Pchar, String)

ü Вказівні (Pointer)

ü Текстовий (Text)

До користувацьких типів відносяться:

ü Перерахований

ü Інтервальний

ü Вказівний (кроме Pointer)

ü Структуровані типи

ü Процедурний

До структурованих типам відносяться:

ü Тип-масив (array)

ü Тип-множина (set)

ü Тип-запис(record)

ü Файловий тип (file)

ü Об’єктний тип (object)

В мові Pascal використовуються також поняття простого та порядкового типу.

До простого відносяться порядковий і дійсний типи.

До порядкового відносяться символьний, цілі, булеві, перераховані и інтервальні типи.

Порядкові типи характеризуються наступними властивостями:

1. Множина допустимих значень будь-якого порядкового типу представляє собою впорядковану послідовність, кожний елемент якої має свій порядковий номер. Порядковий номер являється цілим числом. Перше значення любого порядкового типу має значення 0, наступне 1 і т.д. Виключення – типи Integer, ShortInteger, LongInteger. Порядковим номером значень цих типів являється саме значення.

2. До будь-якого значення порядкового типу можна застосувати стандартні функції Ord, Pred, Succ.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти