ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема: Мистецтво Відродження. Титани епохи.

Вступ

Урок - це педагогічне творіння.

М.Н. Скаткін

Активний пошук шляхів розвитку дитини, гуманне ставлення до кожного учня, глибинний аналіз художнього твору, емоційність, яскравість, чіткість думок, наполегливість у досягненні мети, осмислення високих духовних проблем в літературі, формування душі, особистості, учня-інтелектуала, заохочення ініціативи, поглиблення ерудиції кожного гімназиста - саме таким я бачу сучасний урок зарубіжної літератури. На мою думку, це має бути особистісно зорієнтований урок, який повинен давати можливість кожній дитині по-своєму і самій пізнати світ. На такому уроці кожен учень може максимально розкрити свій інтелектуальний, творчий потенціал, свої духовні, емоційні можливості.

Керуючись філософією сенсуалізму (світ пізнається через почуття та відчуття), основним підходом до викладання літератури вважаю реалізацію принципу: Через емоції - до зацікавлення, із зацікавленням - до осмислення і засвоєння, через засвоєння - до переконань.

Епоха Відродження дозволила людині відкрити для себе незнану до цього радість, самостійно приймати рішення, ставити перед собою певну мету, яка може здійснитись, до якої впевнено можна прямувати, не дивлячись на те, що на цьому шляху людину чекає небезпека трагічних помилок. Але перевага в тому, що людина - вільна, вона відчула свободу і відмовитися від неї вже не може.

Щоб створити ситуацію успіху для кожної дитини, заохотити до висловлювання оригінальних ідей та гіпотез, практикую такі види діяльності, як приваблива мета, подив, відстрочена відповідь. Вивчаючи тему «мистецтво Відродження», на початку уроку ставлю перед учнями завдання, правильну відповідь на яке можна отримати, вислухавши інформацію. Такий метод сприяє тому, що учні самі формулюють визначення, роблять висновки та узагальнення. Результатом такої відстроченої відповіді стало визначення епохи Відродження ученицею Аліною JL: «Відродження - це епоха змін і наукових відкриттів, доба гуманізму, де світ цікавий і недосліджений приваблює людину, яка є центром Всесвіту».

Відродження не тільки найщасливіша, але одна з найтрагічніших епох в історії людства. Саме протиріччя епохи Відродження знайшли відображення у творчості В. Шекспіра, який відродив забуту в попередніх

з

• оптимально вибирати методи, прийоми, види та форми роботи на уроці, які будуть сприяти розвитку розумової діяльності школярів забезпечувати емоційне сприйняття ними художнього твору;

• зрозуміти твір в цілому і в той же час звернути увагу на місце та роль його окремих частин.

Найдоцільнішим на уроках компаративного аналізу є використання методів творчого читання, евристичного та дослідницького; створення проблемної ситуації, проблемних пізнавальних завдань, диспуту.

Практика підтвердила ефективність проведення уроків-диспутів, які дають учням можливість пройти шляхом пошуку істини при обговоренні складного суперечливого питання. Такі уроки активізують мислення школярів, підсилюють інтерес до літератури як мистецтва слова; формують навички культури спілкування, ведення аргументованої дискусії; розвивають почуття товариськості, толерантності до чужої думки.

Проводячи урок на тему «Гамлет - вічний образ світової літератури», пропоную учням картки, в яких висловлені різні протилежні точки зору щодо головного героя, які допоможуть зрозуміти його вчинки, а тоді виношу на їхній розсуд питання: «Хто ж такий Гамлет - переможець чи переможений?» У процесі дискусії і роботи з текстом приходимо до висновку, що Гамлет загинув, але здобув моральну перемогу, тому що його життя стало прикладом для майбутніх поколінь. Хай ціною жертв, але правда і справедливість повинні перемогти.

Вважаю за доцільне провести урок, присвячений Офелії, адже Офелія - єдина радість бентежної душі Гамлета. Кохання до Гамлета стало причиною загибелі Офелії. Вона не змогла пережити те, що її коханий убив батька. Божевільна, вона оплакує водночас і мертвого батька, і Гамлета. Виникає питання: «У чому трагедія Офелії?» Роздумуючи над долею Офелії, учні співчувають їй, стараються зрозуміти її трагедію і, принісши квіти на урок, сплітають вінок - символ святості, чистоти, надії на щастя, яке носила в своєму серці героїня.

Вивчаючи трагедію В. Шекспіра «Гамлет», не можна не інсценізувати окремі епізоди. Елементи театралізації вносять в канву уроку помітне пожвавлення і не залишають нікого байдужими, а діти-актори, перевтілюючись в літературних героїв, можуть виявити приховані творчі здібності, а також глибше зрозуміти психологію та характер літературного персонажа.

Література епохи «Відродження», зокрема творчість Шекспіра, - одне з найбільших досягнень світової літератури. Окрім високої естетичної

наснаги, вона водночас розкриває важливі життєві питання, актуальні для кожної епохи і для кожної людини зокрема. Розкрити значення одного з найкращих творінь людського генія за декілька уроків, відведених шкільною програмою, звичайно неможливо, але донести до учнів безсмертні образи героїв трагедії, їхні думки та переконання, замислитися над їх вчинками та діями, спонукати до роздумів - ось завдання вчителя зарубіжної літератури.

Мета: дати загальну характеристику доби Відродження, узагальнюючи та поповнюючи знання учнів, отримані у попередніх класах, розкрити суспільно-історичні передумови зародження нової культури, її гуманістичний пафос, схарактеризувати творчість титанів доби Відродження та показати їхній вплив на сутність духовно-культурного перевороту, що відбувався в Європі за доби Ренесансу; розвивати вміння співставляти історичні події та характер нової культури, навички дослідницької діяльності та підготовки повідомлення на задану тему, розвивати вміння виступати з повідомленнями; виховувати високі естетичні смаки та інтерес до культури епохи Ренесансу.

Вступ

Урок - це педагогічне творіння.

М.Н. Скаткін

Активний пошук шляхів розвитку дитини, гуманне ставлення до кожного учня, глибинний аналіз художнього твору, емоційність, яскравість, чіткість думок, наполегливість у досягненні мети, осмислення високих духовних проблем в літературі, формування душі, особистості, учня-інтелектуала, заохочення ініціативи, поглиблення ерудиції кожного гімназиста - саме таким я бачу сучасний урок зарубіжної літератури. На мою думку, це має бути особистісно зорієнтований урок, який повинен давати можливість кожній дитині по-своєму і самій пізнати світ. На такому уроці кожен учень може максимально розкрити свій інтелектуальний, творчий потенціал, свої духовні, емоційні можливості.

Керуючись філософією сенсуалізму (світ пізнається через почуття та відчуття), основним підходом до викладання літератури вважаю реалізацію принципу: Через емоції - до зацікавлення, із зацікавленням - до осмислення і засвоєння, через засвоєння - до переконань.

Епоха Відродження дозволила людині відкрити для себе незнану до цього радість, самостійно приймати рішення, ставити перед собою певну мету, яка може здійснитись, до якої впевнено можна прямувати, не дивлячись на те, що на цьому шляху людину чекає небезпека трагічних помилок. Але перевага в тому, що людина - вільна, вона відчула свободу і відмовитися від неї вже не може.

Щоб створити ситуацію успіху для кожної дитини, заохотити до висловлювання оригінальних ідей та гіпотез, практикую такі види діяльності, як приваблива мета, подив, відстрочена відповідь. Вивчаючи тему «мистецтво Відродження», на початку уроку ставлю перед учнями завдання, правильну відповідь на яке можна отримати, вислухавши інформацію. Такий метод сприяє тому, що учні самі формулюють визначення, роблять висновки та узагальнення. Результатом такої відстроченої відповіді стало визначення епохи Відродження ученицею Аліною JL: «Відродження - це епоха змін і наукових відкриттів, доба гуманізму, де світ цікавий і недосліджений приваблює людину, яка є центром Всесвіту».

Відродження не тільки найщасливіша, але одна з найтрагічніших епох в історії людства. Саме протиріччя епохи Відродження знайшли відображення у творчості В. Шекспіра, який відродив забуту в попередніх

з

• оптимально вибирати методи, прийоми, види та форми роботи на уроці, які будуть сприяти розвитку розумової діяльності школярів забезпечувати емоційне сприйняття ними художнього твору;

• зрозуміти твір в цілому і в той же час звернути увагу на місце та роль його окремих частин.

Найдоцільнішим на уроках компаративного аналізу є використання методів творчого читання, евристичного та дослідницького; створення проблемної ситуації, проблемних пізнавальних завдань, диспуту.

Практика підтвердила ефективність проведення уроків-диспутів, які дають учням можливість пройти шляхом пошуку істини при обговоренні складного суперечливого питання. Такі уроки активізують мислення школярів, підсилюють інтерес до літератури як мистецтва слова; формують навички культури спілкування, ведення аргументованої дискусії; розвивають почуття товариськості, толерантності до чужої думки.

Проводячи урок на тему «Гамлет - вічний образ світової літератури», пропоную учням картки, в яких висловлені різні протилежні точки зору щодо головного героя, які допоможуть зрозуміти його вчинки, а тоді виношу на їхній розсуд питання: «Хто ж такий Гамлет - переможець чи переможений?» У процесі дискусії і роботи з текстом приходимо до висновку, що Гамлет загинув, але здобув моральну перемогу, тому що його життя стало прикладом для майбутніх поколінь. Хай ціною жертв, але правда і справедливість повинні перемогти.

Вважаю за доцільне провести урок, присвячений Офелії, адже Офелія - єдина радість бентежної душі Гамлета. Кохання до Гамлета стало причиною загибелі Офелії. Вона не змогла пережити те, що її коханий убив батька. Божевільна, вона оплакує водночас і мертвого батька, і Гамлета. Виникає питання: «У чому трагедія Офелії?» Роздумуючи над долею Офелії, учні співчувають їй, стараються зрозуміти її трагедію і, принісши квіти на урок, сплітають вінок - символ святості, чистоти, надії на щастя, яке носила в своєму серці героїня.

Вивчаючи трагедію В. Шекспіра «Гамлет», не можна не інсценізувати окремі епізоди. Елементи театралізації вносять в канву уроку помітне пожвавлення і не залишають нікого байдужими, а діти-актори, перевтілюючись в літературних героїв, можуть виявити приховані творчі здібності, а також глибше зрозуміти психологію та характер літературного персонажа.

Література епохи «Відродження», зокрема творчість Шекспіра, - одне з найбільших досягнень світової літератури. Окрім високої естетичної

наснаги, вона водночас розкриває важливі життєві питання, актуальні для кожної епохи і для кожної людини зокрема. Розкрити значення одного з найкращих творінь людського генія за декілька уроків, відведених шкільною програмою, звичайно неможливо, але донести до учнів безсмертні образи героїв трагедії, їхні думки та переконання, замислитися над їх вчинками та діями, спонукати до роздумів - ось завдання вчителя зарубіжної літератури.

Тема: Мистецтво Відродження. Титани епохи.

Мета: дати загальну характеристику доби Відродження, узагальнюючи та поповнюючи знання учнів, отримані у попередніх класах, розкрити суспільно-історичні передумови зародження нової культури, її гуманістичний пафос, схарактеризувати творчість титанів доби Відродження та показати їхній вплив на сутність духовно-культурного перевороту, що відбувався в Європі за доби Ренесансу; розвивати вміння співставляти історичні події та характер нової культури, навички дослідницької діяльності та підготовки повідомлення на задану тему, розвивати вміння виступати з повідомленнями; виховувати високі естетичні смаки та інтерес до культури епохи Ренесансу.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти