ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Історичні типи формування світоглядних орієнтацій.

Підкреслимо , що світогляд — не просто узагальнене уявлення про світ , а форма суспільної самосвідомості людини , вузловими категоріями якої виступають поняття " світ " і " людина ". Через ці поняття суб ' єкт світогляду усвідомлює своє призначення у світі і формує життєві установки . Світогляд за самою своєю суттю є універсальним і практич - ним , оскільки орієнтує на вирішення найважливіших проблем людського існування , виражає імперативи поведінки людини та сенс її життя . В цьому і полягає функціональне призначення світогляду . Першим дійшов висновку про те , що міф є стадією розвитку сві - домості , яка відповідає певній історичній добі , французький культуролог Л . Леві - Брюль .

Для міфологічного світогляду характерним є , по - перше , усвідомлення роду як колективної особи , переконаної у наявності спільного предка — тотема . Релігія є більш пізньою та зрілою формою світогляду людства , а тому і більш дослідженою . В ній буття осягається іншими , ніж у міфі засобами . В релігійній свідомості вже чітко розділяються суб ' єкт і об ' єкт , а отже , долається характерна для міфу неподільність людини й природи і закладаються основи проблематики , яка стане специфічною для філософії . В релігії ідея відділяється від матерії і навіть протиставляється їй . Світ роздвоюється на духовний та тілесний , земний і небесний , горний і дольний , природний і надприродний , до того ж земний починає розглядатися як наслідок надприродного . Міфологічні ж персонажі ( а в пізніх міфах " язицьких релігіях " і боги ) живуть у феноменальному світі ( на горі Олімп , на горі Меру тощо ).

Релігія є більш пізньою та зрілою формою світогляду людства , а тому і більш дослідженою . Чітко розділяється суб ' єкт і об ' єкт . Долається характерна для міфу неподільність людини і природи . Закладаються основи специфічні для філос . Проблематики - ідея відділяється від матерії і протиставляється їй . Світ роздвоюється на духовний та тілесний , земний та небесний , горний і дольний , природний і надприродний . Земний починає розглядатися як наслідок надприродного . У релігії виникає ноуменальний світ , не доступний органам чуттів і розуму - в об ' єкт надприродного треба вірити . Віра - головний спосіб осягання буття . Релігія відкриває світ ідеальних сутносте - пріоритет духовного над тілесним Зв ' язок з Богом через культ та релігійну організацію ( церкву ) є критерієм наявності реліг . світогл . та належ , до певної релігійної конфесії . Практичність релігійного світогляду - віра без справ мертва - віра в Бога , надприродний світ надає ентузіазм , життєву енергію , яка надає розумінню світа життєвого характеру . Релігію творить народ - він об ' єкт і суб ' єкт реліг творчості , яка у історії виступала джерелом потужних суспільних зрушень . У релігії поряд із світовідчуттям добре розвинуте світорозуміння - є релігійна ідея , яка добре обґрунтовується теологами . Для релігії головне обгрунтування досягнення єдності з Богом , як втіленням святості та абсолютної. цінності .

 

Можна з повним правом сказати, що вивчення філософії - це школа, яка допомагає виховувати культуру розумного мислення, вміння вільно керувати рухом думки, доводити і спростовувати. Зрозуміло, що наука мислити не може бути взята напрокат, оволодіння нею вимагає зусиль, напруги інтелектуальних здібностей.

Звичайно, це зовсім не просто і припускає, зокрема, знайомство з історією філософії, щоб крок за кроком простежити, як вирішувалися " вічні проблеми "протягом багатьох століть, а головне, щоб підготувати себе до розуміння шляхів їх вирішення в сучасній філософії, в тому числі й у філософії діалектико-матеріалістичної.

Роль філософії в наші дні велика і в реалізації гуманістичних ідеалів, бо тільки через призму гуманізму може знайти потрібну орієнтацію науково-технічний прогрес, можуть бути вирішені в інтересах людини і людства глобальні проблеми - від зняття загрози термоядерної війни до ліквідації загрози генетичним основам і психіці людини.

Філософія важлива і для кращої орієнтації в Вашої майбутньої спеціальності, а головне - для поглибленого розуміння життя у всій її багатогранності. Ці два моменти тісно пов'язані між собою - філософські аспекти технічного знання і НТП і, що не менш важливо, широкий кругозір філософський, що виходить далеко за вузькі рамки спеціальності.

Можна сказати, що світогляд - це ядро, стрижень свідомості та самосвідомості особистості. Воно виступає як більш-менш цілісне розуміння людьми миру і самих себе, свого місця в ньому. Воно є в кожного. Але його рівень, його зміст, форма і т. д. різні. Але про це далі. Тут же відзначимо, по-перше, що світогляд історично конкретно, оскільки виростає на грунті культури свого часу і разом з нею зазнає серйозних змін. По-друге, суспільство в кожну епоху соціально неоднорідне, воно ділиться на різні групи і спільності зі своїми інтересами. До того ж самі люди розрізняються не тільки за їх місцем у суспільстві, а й за своїм розвитком, своїм устремлінням і т.д. Іншими словами, світогляд кожної епохи реалізується в безлічі групових і індивідуальних варіантів.

До того ж світогляд як система включає в себе ряд компонентів. Перш за все це знання, що мають своєю опорою істину, а разом з цим і цінності, найбільш яскраво виражені в моральних і естетичних складовихсвітогляду, що мають своєю базою добро і красу.

У виробленні світогляду беруть участь не тільки наш розум, а й наші почуття. Це означає, що світогляд включає в себе як би два зрізу - інтелектуальний та емоційний. Емоційно-психологічна сторона світогляду представлена світовідчуттям і світосприйняттям, а інтелектуальна - світобачення.

Структура світогляду.

 

Світо́гляд — сукупність переконань, оцінок, поглядів та принципів, які визначають найзагальніше бачення та розуміння світу і місце особистості у ньому, а також її життєві позиції, програми поведінки та діяльності. Світогляд людини зумовлений особливостями суспільного буття та соціальними умовами.

Світогляд тісно пов'язаний з філософією, хоча поняття світогляд ширше. Філософія визначає себе, як теоретичний світогляд. Світогляд властивий кожній людині, незалежно від того, чи є він раціонально усвідомлений. Основою для світогляду можуть бути, наприклад, міфи.

Передусім світогляд — це процес чуттєвопрактичного відношення людини до світу.

Структура світогляду

Схема 2. Структура світогляду

Залежно від того, які методи використовуються в пізнанні світу і наскільки глибоко суб'єкт, який пізнає, проникає в сутність світу, виділяються рівні світогляду: буденно-життєвий (стихійні, несистематизовані уявлення про світ і людину, здоровий глузд) і теоретичний, науковий (пізнання світу і людини на рівні законів - істотних зв'язків, - систематизоване знання). Філософію звичайно пов'язують з теоретичним рівнем світогляду, так як вона являє собою систематизоване, логічно обгрунтоване знання. Філософія не просто висловлює судження про що-небудь, а і розгортає його в логічно-обґрунтовану систему. Однак існує і так звана життєва мудрість, здатність людини вирішувати універсальні загальні проблеми. От чому іноді стверджують, що кожна людина - філософ або філософом називають людину, схильну до загальних міркувань, до узагальнених висновків.

Світовідчуття – спосіб ствердження світогляду, в якому світ і ставлення людини до нього відтворюються у чуттєво-емоційній формі. Переживання та оцінки звернені не до окремих явищ, а до світу в цілому і до загальної позиції людини в ньому. Це є духовний стан людини, який визначає прийняття чи неприйняття людиною світу, її довіру або недовіру у ставленні до людей тощо.

Світосприйняття – на цьому рівні світогляду світ дається людині як цілком предметна реальність, яка певним чином організована та впорядкована. На цьому етапі переважають різного типу знання, просторово-часові уявлення про світ, які об’єднуючись утворюють цілісний образ світу.

Світорозуміння – рівень світогляду, на якому відбувається подальша конкретизація світосприйняття, що перетворює його в вищий рівень організації світогляду, що дозволяє надати людині мотиви та орієнтири вибору у кожній життєвій ситуації. Тобто світ набуває цілісності. Світорозуміння – абстрактне мислення + теоретичне пізнання.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти