ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Київський національний торговельно-економічний університет

Київський національний торговельно-економічний університет

Вище комерційне училище

Комплексна контрольна робота

Для підготовки кваліфікованих робітників за професією 5122 « Кухар»

Навчальний предмет

«Основи галузевої економіки та підприємництва»

 

Варіант 1

1.Дайте визначення: поняття ефективний ринок .

2.Дайте визначення: поняття продуктивність праці.

3.Продовжіть визначення: Державний бюджет – це основний фінансовий план створення і використання…….

4.Детально поясніть яке призначення ринку товарів і послуг в ринковій економіці.

5.Вкажіть правильну відповідь:

1) Яке з наведених визначень найбільш повно і точно виражає сутність грошей:

а) гроші – це законний платіжний засіб;

б) гроші - це все те, що використовується як гроші;

в) гроші – це абсолютно ліквідний актив;

г) гроші – це загальний еквівалент;

2) До якого з видів конкуренції належить визначення: конкуренція між суб’єктами господарської діяльності різних галузей виробництва:

а) міжгалузева.

б) внутрішньогалузева.

в) досконала.

г) недосконала.

3) На фінансовому ринку відбувається:

а) купівля – продаж різних національних валют.

б) купівля – продаж засобів виробництва.

в) купівля – продаж науково – технічної продукції.

г) купівля – продаж фінансових ресурсів.

4) До суб’єктів малого підприємництва в Україні належать підприємства на яких працює:

а) до 50 осіб.

б) до 100 осіб.

в) до 200 осіб.

г) до 300 осіб.

5) Які з наведених елементів не входять до інфраструктури ринку:

а) податкова система.

б) магазини.

в) аукціони, ярмарки.

г) біржі.

 

.

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Київський національний торговельно-економічний університет

Вище комерційне училище

Комплексна контрольна робота

Для підготовки кваліфікованих робітників за професією 5122 « Кухар»

Навчальний предмет

«Основи галузевої економіки та підприємництва»

 

Варіант 2

1.Дайте визначення: поняття економіка.

2.Дайте визначення: поняття підприємництво.

3.Продовжіть визначення: Власність з економічної точки зору відображає з одного боку….

4.Детально поясніть: яке призначення ринку науково – технічних розробок та інформації.

5.Вкажіть правильну відповідь:

1) До галузевих економічних наук відносять:

а)економіку промислового підприємства; торговельного підприємства; банку.

б) економіку промисловості; сільського господарства; торгівлі.

в) економіку окремої країни; регіону; взаємодіючих країн.

г) економіку праці; фінансів; теорію менеджменту.

2) Засоби виробництва - це:

а) робоча сила і предмет праці. б) предмет праці і засоби праці. в) засоби праці і робоча сила. г) засоби праці. 3) Емісія це: а) кошти суб’єктів господарювання. б) кошти фізичних осіб. в) цінні папери в банку. г) випуск грошей в обіг. 4) За ступенем зрілості ринкових відносин ринок є: а) розвинений; монопольний, олігопольний; ринок що формується. б) легальний, нелегальний. в) місцевий, національний, світовий. г) ринок предметів споживання і послуг; ринок засобів виробництва. 5) Як виробляти товари визначає: а) попит. б) продавці і покупці. в) конкуренція між виробниками. г) уряд.

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Київський національний торговельно-економічний університет

Вище комерційне училище

Комплексна контрольна робота

Для підготовки кваліфікованих робітників за професією 5122 « Кухар»

Навчальний предмет

«Основи галузевої економіки та підприємництва»

Варіант 3

1.Дайте визначення: поняття натуральне господарство.

2.Дайте визначення: поняття конкуренція.

3.Продовжіть визначення: Гроші – за своєю економічною сутністю…….

4.Детально поясніть: яке призначення валютного ринку в ринковій економіці.

5.Вкажіть правильну відповідь:

1) Особисті економічні потреби поділяються на:

а)загальні, індивідуальні, інтелектуальні.

б) соціальні, виробничі, колективні.

в) соціальні, інтелектуальні, фізіологічні.

г) споживчі, визначальні, майнові.

2) Нематеріальне виробництво - це:

а) матеріальні блага, духовні цінності. б) нематеріальні послуги, духовні цінності. в) нематеріальні послуги, матеріальні блага. г) нематеріальні послуги, матеріальні послуги. 3) До витрат виробництва належить: а) капітал. б) оренда. в) земля. г) амортизація. 4) Які блага належать до економічних: а)вугілля,руда на металургійних комбінатах. б) дикорослі плоди. в) природні копалини. г) вірної відповіді немає. 5) Що належить до сфери матеріального виробництва: а) роздрібна торгівля. б) громадське харчування. в) оптова торгівля. г) побутове обслуговування.

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Київський національний торговельно-економічний університет

Вище комерційне училище

Комплексна контрольна робота

Для підготовки кваліфікованих робітників за професією 5122 « Кухар»

Навчальний предмет

«Основи галузевої економіки та підприємництва»

 

Варіант 4

1.Дайте визначення: поняття попит .

2.Дайте визначення: поняття товар і послуга.

3.Продовжіть визначення: Виробництво – це процесс створення…….

4.Детально поясніть: за рахунок яких надходжень формується державний бюджет країни.

5.Вкажіть правильну відповідь:

1) Закон попиту діє тоді, коли:

а)ціна на товар підвищується.

б) ціна на товар знижується.

в) при дефіциті товару.

г) при надвиробництві товару.

2) До предметів праці належать:

а) будівлі та споруди. б) устаткування, механізми. в) верстати, машини . г) сировина, напівфабрикати. 3) За принципом встановлення податки можуть бути: а) загальні, специфічні. б) прямі, непрямі. в) пропорційні, прогресивні. г) загальні, місцеві. 4) Які з перелічених благ забезпечуються державою: а) продукти харчування. б) одяг, взуття. в) охорона правопорядку. г) послуги зв’язку. 5) Яка функція ринку сприяє заохоченню тих, хто найбільш раціонально використовує чинники виробництва: а) інтегруюча. б) розподільча. в) регулювальна. г) стимулююча.

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Київський національний торговельно-економічний університет

Вище комерційне училище

Комплексна контрольна робота

Для підготовки кваліфікованих робітників за професією 5122 « Кухар»

Навчальний предмет

«Основи галузевої економіки та підприємництва»

 

Варіант 5

1.Дайте визначення: поняття пропозиція .

2.Дайте визначення: поняття товарне виробництво.

3.Продовжіть визначення: Потреба – це необхідність…….

4.Детально поясніть: призначення ринку засобів виробництва.

5.Вкажіть правильну відповідь:

1) Закон пропозиції діє тоді, коли:

а)ціна на товар підвищується.

б) ціна на товар знижується.

в) при дефіциті товару.

г) при надвиробництві товару. 2) До засобів праці належать:

а) продукти харчування. б) устаткування, механізми. в) предмети гігієни . г) сировина, напівфабрикати. 3) За способом стягнення податки можуть бути: а) загальні, специфічні. б) прямі, непрямі. в) пропорційні, прогресивні. г) загальні, місцеві. 4) Вид підприємницької діяльності за якого здійснюється виробництво товарів та надання послуг з подальшою їх реалізацією називається: а) фінансове підприємництво. б) комерційне підприємництво. в) виробниче підприємництво. г) посередницьке підприємництво. 5) Конкуренція між товаровиробниками однієї галузі за найбільш вигідні умови виробництва і збуту продукції це: а) монопольна конкуренція. б) міжнаціональна конкуренція. в) міжгалузева конкуренція. г) внутрішньогалузева конкуренція.

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Київський національний торговельно-економічний університет

Вище комерційне училище

Київський національний торговельно-економічний університет

Вище комерційне училище

Київський національний торговельно-економічний університет

Вище комерційне училище

Київський національний торговельно-економічний університет

Вище комерційне училище

Київський національний торговельно-економічний університет

Вище комерційне училище

Київський національний торговельно-економічний університет

Вище комерційне училище

Київський національний торговельно-економічний університет

Вище комерційне училище

Київський національний торговельно-економічний університет

Вище комерційне училище

Київський національний торговельно-економічний університет

Вище комерційне училище

Вище комерційне училище

Вище комерційне училище

Вище комерційне училище

Вище комерційне училище

Вище комерційне училище

Вище комерційне училище

Вище комерційне училище

Вище комерційне училище

Вище комерційне училище

Вище комерційне училище

Вище комерційне училище

Вище комерційне училище

Вище комерційне училище

Вище комерційне училище

Вище комерційне училище

Вище комерційне училище

Київський національний торговельно-економічний університет

Вище комерційне училище

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти