ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Двосторонні договори та угоди.

Крім вищезазначених організацій у справу охорони праці вносять свій

внесок також

 

 

1. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці з якими організаціями?

 

-Міжнародна організація праці МОП

- Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ),

-Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ),

-Міжнародна організація зі стандартизації (ISO),

-Міжнародна організація авіації (ІКАО) та ряд інших.

Система стандартів безпеки праці

Значне місце серед міжнародних договорів, якими регулюються трудові

відносини, займають конвенції Міжнародної Організації Праці у галузі

поліпшення умов праці та рекомендації щодо їх застосування. До МОП зараз входить 173 країни. Структурно МОП складається з Міжнародної

Конференції праці, Адміністративної Ради та Міжнародного Бюро праці,

мета МОП – сприяти створенню можливостей для жінок і чоловіків

отримати гідну і продуктивну роботу в умовах свободи, рівності,

соціальної захищеності і поваги людської гідності.

Міжнародна Конференція праці - вищий орган МОП і тому вона зветься

також Всесвітнім Парламентом праці - проводиться щороку у червні за

участю представників всіх країн-членів.

Міжнародне Бюро праці - це постійний секретаріат організації, який

розробляє Кодекси практичних заходів, здійснює моніторинг фінансових справ, розробляє порядок денний наступних Міжнародних Конференцій праці.

Адміністративна Рада включає 28 урядових представників, 14

представників роботодавців та 14 представників робітників. Адміністративна

Рада здійснює контроль за діяльністю Міжнародного Бюро праці та зв'язок між ним і Міжнародною Конференцією праці.

Всі механізми прийняття рішень у МОП пов'язані з її унікальною

структурою, яка базується на принципі ТРИПАРТИЗМУ, тобто рівного

представництва трьох сторін - уряду, роботодавців і працівників. Так

приймаються рішення кожної країни-члена, а також рішення по результатах 10 роботи комітетів Конференції по Міжнародних Конвенціях, Рекомендаціях тощо.

Розглянутий вище принцип державної політики нашої країни в галузі

охорони праці, який полягає у ".координації діяльності органів державної влади, установ, організацій, об'єднань громадян, що розв'язують проблеми охорони здоров'я, гігієни та безпеки праці, а також співробітництва і проведення консультацій між роботодавцями та працівниками..." базується на унікальному, майже 90-річному, світовому досвіді використання принципу трипартизму.

Технічне сприяння МОП у сфері охорони праці носить різні форми.

Деякі проекти допомогли країнам-членам під час розробки нових

законодавств з охорони праці і при зміцненні інспекційних служб. В інших країнах здійснювалась підтримка при створенні інститутів із виробничої безпеки та гігієни праці для сприяння науковим дослідженням і розробці навчальних програм. Основними формами діяльності МОП є розробка стандартів, дослідження, збір та розповсюдження інформації, технічне сприяння. При активному співробітництві з країнами-членами ці заходи роблять більш успішною боротьбу за досягнення соціальної справедливості та миру у всьому світі. За свою діяльність МОП отримала у 1969 р. Нобелівську Премію Миру.

 

Тема: Вимоги до орган1заціі робочого місця.Основні вимоги безпеки під час роботи.Режим прац1 та відповідальність за порушенням правил безпеки.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.Що повинн1 пройти художники оформлювачі щоб допустили до самостійноі роботи?

1.1. К самостоятельной работе художником-оформителем допускаются лица, прошедшие медицинскую комиссию, обучение и инструктаж по технике безопасности.

2.Які інструктажі проходить художник на робочому місці та хто проводить та де регіструються?

1.2. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый, текущий проводит непосредственный руководитель работ. О проведении инструктажа и проверке знаний делается запись в журнале регистрации с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

Чим роботодавець зобов’язаний забезпечити художника-оформлювача згідно діючим нормам з охорони праці?

1.3. Работодатель обязан обеспечивать художника-оформителя спецодеждой в соответствии с выполняемой ими работой и согласно действующим нормам.

Які вимоги до художника-оформлювача при виконанні робіт?

1.4. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы.

Як1 вимоги інструкціі зобов’язаний художник-оформлювач дотримуватись?

1.5. Художник-оформитель обязан соблюдать требования настоящей Инструкции по охране труда, трудовую и производственную дисциплину, правила технической эксплуатации оборудования, правила внутреннего распорядка, личной гигиены, требования электробезопасности и предупреждать своих товарищей о недопустимости нарушения этих правил и инструкций.

В яких випадках возникающих у художника-оформлювача з приводу виконання дорученоі роботи зобов’язаний терміново звернутися до роботодавця?

1.6. В случае каких-либо неясностей или сомнений, возникающих у художника-оформителя по поводу выполнения порученной работы, а также в случае явной опасности обязан немедленно обратиться за дополнительным инструктажем к работодателю.

Чим роботодавець зобов’язаний забезпечити художника-оформлювача від небеспечних випадків?

1.7. Работодатель обязан обеспечить художника-оформителя соответствующими приспособлениями и средствами защиты.

Яка відповідальність за невиконання художником-оформлювачем вимог інструкцій ?

1.8. Художник-оформитель несет ответственность за несоблюдение требований Инструкции, производственный травматизм и аварии, которые произошли по его вине, в соответствии с действующим законодательством.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Що повинен зробити художник-оформлювач перед початком роботи?

2.1. Надеть специальную одежду, застегнуть ее на все пуговицы, волосы убрать под головной убор.

2.2. Осмотреть оборудование и рабочее место.

2.3. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения руководителя к работе не приступать.

 

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

Які вимоги до художника-оформлювача під час роботи?

3.1. Выполнять только порученную работодателем работу.

3.2. Не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной работе. Не передоверять оборудование другому лицу.

Які вимоги до роботи на висоті?

3.3. Во время работы на высоте надевать предохранительный пояс и подвязываться веревкой к прочной конструкции здания. Веревка должна быть испытана на прочность статистической нагрузкой в 300 кг. Испытание веревок производится 4 раза в год.

Які вимоги до освітлення при виконанні робіт?

3.4. Все места производства работ должны быть хорошо освещены. Работать в темноте или при недостаточном освещении запрещается.

Які вимоги до стрем’янок,драбин?

3.5. Стремянки, подставные (переносные) лестницы должны быть легкими и удобными для переноски и должны проходить ежегодно испытания.

3.6. Ступеньки (бруски) лестниц должны иметь только прямоугольное сечение. Применение лестниц с брусками (ступеньками), пришитыми гвоздями без врезок в тетивы, а также ступенек круглого сечения запрещается. Если ступенька вдолблена в тетивы, то лестница должна быть скреплена металлическими стяжками не реже чем через 2 метра.

Які правила до нарощування драбин?

3.7. Наращивание лестниц допускается только при условии прочного и плотного соединения их металлическими скреплениями; накладками с болтами, обручным железом и т.д. Сращивания гвоздями, а также сращивание более двух звеньев запрещается. Сращенные лестницы не должны иметь качания и заметного прогиба при подъеме по ним рабочих.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти