ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Мета і завдання дослідження.

КУРСОВА РОБОТА

з курсу: “INTERNET-технології опрацювання інформаційних ресурсів”

на тему: «Використання файлообмінних сервісів для забезпечення життєдіяльності обласної партійної організації»

 

 

Студентки 5 курсу

Групи ДЗІс-11

Спеціальності «Документознавство

та інформаційна діяльність»

Кухар М.С.

Науковий керівник:

Старший викладач

Марковець О.В.

 

Львів – 2013

З М І С Т

Вступ. 3

Розділ 1. АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРНИХ ТА НОРМАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ.. 5

1.1. Огляд наукових та навчально-методичних джерел. 5

1.2. Огляд законодавчих і нормативних актів. 8

Розділ 2. АНАЛІЗ СТАНУ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ 10

2.1. Аналіз Львівської обласної організації Політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка». 10

2.2. Аналіз об’єктів предметної області та взаємозв’язків між ними. 14

Розділ 3. ВИБІР ЗАСОБІВ УДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ 16

3.1. Огляд можливих варіантів. 16

3.2. EX.ua. 19

Розділ 4. ОПИСАННЯ ПРОЦЕСУ ВИКОРИСТАННЯ ФАЙЛООБМІННИКА ЯК ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ ОБЛАСНОЇ ПАРТІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 20

Висновок. 25

Література. 26

 

 

Вступ

На сучасному етапі розвитку інформаційні ресурси відіграють надзвичайно важливу роль у діяльності будь-якої установи, підприємства, організації чи фірми. Відомий афоризм «Хто володіє інформацією, той володіє світом» перестає бути афоризмом, стає реальністю.

Існує багато суспільних інститутів, які всю свою діяльність побудували/будують лише на інформації: її збирання, обробки, переробки, зберігання, використання. Такі, наприклад, державні і комерційні органи науково-технічної інформації; служби розвідки – економічної, політичної, військової тощо.

Таким чином, інформаційні ресурси – основа діяльності як окремої установи, так і їх сукупності – у локальному, регіональному, державному, міждержавному і глобальному масштабі. Зокрема, Інтернет – це глобальна система інформаційних ресурсів.

Файлообмінник, файлхостинг та файловий хостинг – сервіс, що надає користувачеві місце під його файли і цілодобовий доступ до них через web, як правило, по протоколу HTTP. Такий сервіс дозволяє зручно «обмінюватися» файлами. На спеціальній сторінці файлообмінник (найчастіше на головній) користувач завантажує файл на сервер файлообмінника, який віддає користувачеві постійне посилання, яке він може розсилати по e-mail, публікувати в блогах, на форумах або пересилати через системи інформаційних мереж. Перейшовши по такому посиланню будь-який інший користувач може завантажити початковий файл.

У цій курсовій роботі пропонується дослідити використання файлообмінних серверів для забезпечення життєдіяльності Партії «УДАР Віталія Кличка» (на прикладі Львівської обласної орагнізації).

Актуальність теми визначається важливістю та доцільністю використання файлообмінних сервісів (файлообмінників) для забезпечення життєдіяльності обласної організації Політичної пратії «УДАР Віталія Кличка» та для системної роботи усіх її підрозділів (струкрутрних організацій).

 

Мета і завдання дослідження.

Метою курсового дослідження є визначення сутності файлообмінних сервісів та їх значення для функціонування Львівської обласної організації Політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка».

Реалізація мети роботи зумовила необхідність вирішення таких завдань:

· Проаналізувати джерельну базу, що забезпечує та регулює діяльність політичних партій;

· Проаналізувати апарат управління та структуру Політичної партії «УДАР Віталія Кличка» та Львівської обласної організації зокрема;

· Проаналізувати інформаційні зв’язки структурних організацій ЛОО ПП «УДАР Віталія Кличка»;

· Дослідити інформаційні ресурси кадрового обліку обласної організації;

· Обґрунтувати раціональні пропозиції щодо вдосконалення обміну інформацією між структуриними партійними орагнізаціями ЛОО ПП «УДАР Віталія Кличка».

Об’єкт дослідження: Львівська обласна організація Політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка».

Предметом дослідження є теоретично-методологічні засади інформаційних ресурсів обласної організації та засоби і методи їх взаємообміну.

Для вивчення сутності файлообмінних сервісів та їх важливості для функціонування обласної партійної організації в дослідженні були використані різні методи. До них слід віднести перш за все метод комплексного вивчення проблеми на основі використання принципів системності й структурно-функціонального аналізу.

Структура роботи. Робота складається із вступу, 3-ох розділів, які в свою чергу поділяються на підрозділи, висновків, переліку використаних джерел (26 позицій) та додатків.

 

 

Розділ 1. АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРНИХ ТА НОРМАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ

Розділ 2. АНАЛІЗ СТАНУ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ

Розділ 3. ВИБІР ЗАСОБІВ УДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ

Характеристика файлообмінника EX.ua

EX.ua — найбільший український файлообмiнник, заснований влітку 2009 року. Усі сервери розташовані на території України. Сервіс дозволяє завантажувати файли до 50 ГБ. За даними Alexa.com, станом на листопад 2011 року, EX.ua займає 10 місце найвідвідуваніших сайтів серед українських інтернет-користувачів.

Кожен користувач може завантажити свої файли. Якщо об'єкт не використовувався більше 30 днів, він може бути видалений системою.

На сервери EX.ua можна завантажувати будь-які види файлів, включаючи відеофайли, зображення, аудіо, текст та образи дисків з іграми та програмами. З грудня 2010 звантаження файлів дозволено лише для українських користувачів.

На сайті можливо передивитись завантажені зображення, відео, прослухати аудіо без завантаження на комп'ютер. Завантажені зображення автоматично зменшуються до 800 пікселівпо ширині і висоті якщо це необхідно при перегляді. Файли, які підтримуються попереднім переглядом:

· зображення у форматах JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF

· аудіо у форматі MP3

· відео у форматі AVI, MKV, SWF, FLV, MP4, 3GP, M4V, RBS

 

Висновок

Проаналізувавши організаційну структуру Львівської обласної організації Політичної партії «УДАР Віталія Кличка», кадровий облік членів партії,що знаходяться на балансі даної обласної організації, можна зробити висновок, що робота структуризована, обласна організація поділена на районні, міські, районні у місті та первинні організації.

Інформаційна робота в організації проводиться щоденно проведенням акцій та інформуванням про них загал, шляхом висвітлення інформації на власних інформаційних ресурсах та за допомогою місцевих ЗМІ.

Використання електронної пошти для комунікації між структуризованими організаціями обмежує можливості передачі даних, оскільки їх розмір часто перевищує допустимі можливості серверів електронних скриньок.

Використання у повсякденній роботі прес-служби організації файлообмінного сервісу дає можливість обмінюватись інформацією до 50 Мб. Завантажувати файли один раз на сервер та надавати доступ до них кільком користувачам чи користувачам, що є в створеній групі.

Окрім того, використання файлообмінного сервісу виводить роботу прес-служби на якісно новий рівень роботи, з врахуванням новітніх технологічних досягнень та інформаційних методів. Це дозволяє оперативно реагувати на усі можливі зміни та виклики.

На наше глибоке переконання, в майбутній парламент здатні потрапити лише ті партії, які йдуть в ногу з сучасними технологіями збору та обробки даних, до яких, в тому числі, відносяться і персональні дані про членів партії. Тому прийняте рішення про автоматизацію партійно-облікової роботи в Львівській обласній організації Політичної партії «УДАР Віталія Кличка» ми вважаємо своєчасним і правильним. В перспективі, якщо це нововведення себе виправдає, його слід буде запропонувати для впровадження в усіх структурних ланках Політичної партії «УДАР Віталія Кличка».

 

Література

1. Про вибори народних депутатів України: Закон України // Офіційний веб-портал ВРУ: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4061-17. – 2011. - №4061-17.

2. Про захист персональних даних: Закон України // Офіційний веб-портал ВРУ: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2297-17. – 2010. - №2297-VI.- Поточна редакція від 09.06.2013 р., підстава 245-18.

3. Про комітети Верховної Ради України: Закон України // Офіційний веб-портал ВРУ: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/116/95-%D0%B2%D1%80. – 1995. – №19. - Поточна редакція від 30.12.2012, підстава 10-18.

4. Про політичні партії в Україні: Закон України // Офіційний веб-портал ВРУ: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2365-14. – 2001. - № 2365-III.

5. Про Регламент Верховної Ради України: Закон України // Офіційний веб-портал ВРУ: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1861-17. - 2006 р.- № 3547. – поточна редакція від 09.06.2013 р., підстава 224-18, 245-18.

6. Конституція України: Документ 254к/96-вр, чинний, поточна редакція. — Тлумачення від 29.05.2013, підстава v002p710-13 // Офіційний веб-портал ВРУ: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

7. Статут Політичної партії «УДАР Віталія Кличка» // Офіційний сайт Політичної партії «УДАР Віталія Кличка»: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://klichko.org/ua/about/statut/1-zagalni-polozhennya.

8. Бесчастний В.М. Громадські об’єднання в Україні: навчальний посібник / В.М.Бесчастний, О.В.Філонов, В.М.Субботін; за ред. В.М.Бесчастного. — К.: Знання, 2007. — 415 c.

9. Ворона В., Шульга М. (ред.) Українське суспільство 1992-2010. Соціологічний моніторинг. Київ: ІС НАНУ, 2010. - 636 с.

10. Гонюкова Л. Розвиток законодавства щодо фінансування політичних партій // Вісн. НАДУ. - 2006. - № 2. - С. 311-320; Політичні партії як чинник демократизації суспільства // Актуальні проблеми внутрішньої політики: Зб. наук. пр. - 2004. - № 4. - С. 103-111.

11. Конончук С.Г. Партійна система України: ідеологічний вимір. / Світлана Конончук, Олег Ярош; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. - К.: (Агентство "Україна"), 2010. - 76 с.

12. Конституційне право України: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ед.. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. – 544 с.

13. Левенець Ю.А. (ред.) Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку. К.: ІПіЕНД 2012. – 588 с.

14. Пахарєв А.Д. Політичні інститути і процеси в сучасній Україні. Навчальний посібник. – К., 2011. – 182 с.

15. Політичні партії як інститут державної політики та управління: теоретико-методологічний аналіз : монографія / Лілія Гонюкова; за наук. ед.. Д-ра політ. Наук Л. Є. Шкляра. – К. : НАДУ, 2009. – 392 с.

16. Примуш М.В. Політичні партії: історія та теорія. Навч. Посібн.- К., 2008.- 416 с.

17. Ребкало В.А., Гонюкова Л.В. Партії та громадсько-політичні рухи: світовий досвід і Україна. – К.: Вид-во НАДУ, 2004. – 88 с.

18. Тищенко Ю. Моделі політичної комунікації: політичні партії та громадянське суспільство. / Ю. Тищенко, П. Байор, М. Товт, С. Горобчишина; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. - К.: (Агентство "Україна"), 2010. - 148 с.

19. Ярош Б.О., Ярош О.Б. Загальна теорія політики: Навч. Посіб. Для студ. Спец. «Політологія» вищ. Навч. Закладів. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. Держ. Ун-ту Ім. Лесі Українки, 2005.- 240 с.

20. Як розбудувати партію: посібник для політичних партій // Громадська організація Фундація «Відкрите суспільство». – 2012. – с. 38-40.

21. Історія Партії // Офіційний сайт Політичної партії «УДАР Віталія Кличка»: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://klichko.org/ua/about/history.

22. Основні відомості про політичні партії України // Центральна виборча комісія: офіційний веб-сервер: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cvk.gov.ua/paty/.

23. Правовий статус політичних партій та громадських організацій в Україні: реферат // Бібліофонд: електронна бібліотека: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=442987.

24. Як краще завантажувати файли - торентом або з файлообмінника? // Архів статей: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://arhiv-statey.pp.ua/index.php?newsid=17248.

25. Файлообмінник //Вікіпедія: інтернет-енциклопедія: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA.

26. EX.UA //Вікіпедія: інтернет-енциклопедія: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/EX.UA.

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з курсу: “INTERNET-технології опрацювання інформаційних ресурсів”

на тему: «Використання файлообмінних сервісів для забезпечення життєдіяльності обласної партійної організації»

 

 

Студентки 5 курсу

Групи ДЗІс-11

Спеціальності «Документознавство

та інформаційна діяльність»

Кухар М.С.

Науковий керівник:

Старший викладач

Марковець О.В.

 

Львів – 2013

З М І С Т

Вступ. 3

Розділ 1. АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРНИХ ТА НОРМАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ.. 5

1.1. Огляд наукових та навчально-методичних джерел. 5

1.2. Огляд законодавчих і нормативних актів. 8

Розділ 2. АНАЛІЗ СТАНУ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ 10

2.1. Аналіз Львівської обласної організації Політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка». 10

2.2. Аналіз об’єктів предметної області та взаємозв’язків між ними. 14

Розділ 3. ВИБІР ЗАСОБІВ УДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ 16

3.1. Огляд можливих варіантів. 16

3.2. EX.ua. 19

Розділ 4. ОПИСАННЯ ПРОЦЕСУ ВИКОРИСТАННЯ ФАЙЛООБМІННИКА ЯК ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ ОБЛАСНОЇ ПАРТІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 20

Висновок. 25

Література. 26

 

 

Вступ

На сучасному етапі розвитку інформаційні ресурси відіграють надзвичайно важливу роль у діяльності будь-якої установи, підприємства, організації чи фірми. Відомий афоризм «Хто володіє інформацією, той володіє світом» перестає бути афоризмом, стає реальністю.

Існує багато суспільних інститутів, які всю свою діяльність побудували/будують лише на інформації: її збирання, обробки, переробки, зберігання, використання. Такі, наприклад, державні і комерційні органи науково-технічної інформації; служби розвідки – економічної, політичної, військової тощо.

Таким чином, інформаційні ресурси – основа діяльності як окремої установи, так і їх сукупності – у локальному, регіональному, державному, міждержавному і глобальному масштабі. Зокрема, Інтернет – це глобальна система інформаційних ресурсів.

Файлообмінник, файлхостинг та файловий хостинг – сервіс, що надає користувачеві місце під його файли і цілодобовий доступ до них через web, як правило, по протоколу HTTP. Такий сервіс дозволяє зручно «обмінюватися» файлами. На спеціальній сторінці файлообмінник (найчастіше на головній) користувач завантажує файл на сервер файлообмінника, який віддає користувачеві постійне посилання, яке він може розсилати по e-mail, публікувати в блогах, на форумах або пересилати через системи інформаційних мереж. Перейшовши по такому посиланню будь-який інший користувач може завантажити початковий файл.

У цій курсовій роботі пропонується дослідити використання файлообмінних серверів для забезпечення життєдіяльності Партії «УДАР Віталія Кличка» (на прикладі Львівської обласної орагнізації).

Актуальність теми визначається важливістю та доцільністю використання файлообмінних сервісів (файлообмінників) для забезпечення життєдіяльності обласної організації Політичної пратії «УДАР Віталія Кличка» та для системної роботи усіх її підрозділів (струкрутрних організацій).

 

Мета і завдання дослідження.

Метою курсового дослідження є визначення сутності файлообмінних сервісів та їх значення для функціонування Львівської обласної організації Політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка».

Реалізація мети роботи зумовила необхідність вирішення таких завдань:

· Проаналізувати джерельну базу, що забезпечує та регулює діяльність політичних партій;

· Проаналізувати апарат управління та структуру Політичної партії «УДАР Віталія Кличка» та Львівської обласної організації зокрема;

· Проаналізувати інформаційні зв’язки структурних організацій ЛОО ПП «УДАР Віталія Кличка»;

· Дослідити інформаційні ресурси кадрового обліку обласної організації;

· Обґрунтувати раціональні пропозиції щодо вдосконалення обміну інформацією між структуриними партійними орагнізаціями ЛОО ПП «УДАР Віталія Кличка».

Об’єкт дослідження: Львівська обласна організація Політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка».

Предметом дослідження є теоретично-методологічні засади інформаційних ресурсів обласної організації та засоби і методи їх взаємообміну.

Для вивчення сутності файлообмінних сервісів та їх важливості для функціонування обласної партійної організації в дослідженні були використані різні методи. До них слід віднести перш за все метод комплексного вивчення проблеми на основі використання принципів системності й структурно-функціонального аналізу.

Структура роботи. Робота складається із вступу, 3-ох розділів, які в свою чергу поділяються на підрозділи, висновків, переліку використаних джерел (26 позицій) та додатків.

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти