ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Розділ 4. ОПИСАННЯ ПРОЦЕСУ ВИКОРИСТАННЯ ФАЙЛООБМІННИКА ЯК ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ ОБЛАСНОЇ ПАРТІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Файлообмінник EX.ua є надзвичайно легким у використанні. Для повноцінного користування даним сервісом необхідно зареєструватись на ньому, створивши власний акаунт.

Користувач має можливість анонімного користування сервісом зберігання, пересилання і обміну файлів, в цьому випадку
доступ до об'єкта буде можливий тільки за допомогою ключа, який можна отримати при створенні об'єкта.

Для можливості повноцінного користування сервісом, що дає більше можливостей, а не лише передача файлів, шляхом їх завантаження на обмінник та закачування з нього, необхідно пройти реєстрацію.

Процес реєстрації простий та не вимагає складних зусиль (рис. 1,2).

Рис.1. Форма реєстрації

 

Рис.2. Повідомлення про успішну реєстрацію

 

Рис.3. Вигляд персональної сторінки користувача

 

Процес завантаження файлів на обмінник не менш легкий та простий у користуванні. Необхідно виконати наступну команду: EX-файли – Створити. Відкривається вікно Редагування, що містить поля: Ключ доступу (ідентифікаційний номер завантажених файлів чи посилання на їх місцезнаходження), Заголовок, Текст, Файли в об’єкті (рис.4).

Рис.4. Вікно «Редагування»

 

 

Рис.5. Вигляд завантажених на обмінник файлів

Завантажені файли доступні лише його власнику. Для можливості доступу до файлів іншими користувачами, їх перегляду чи завантаження на ПК, необхідно мати код чи посилання на файли. Код передати можна за допомогою листа по електронній пошті чи смс-повідомленням чи в усній формі.

Так, наприклад, районна організація Політичної партії, провівши чергову акцію, інформує про захід Львівську обласну організацію для подальшого висвітлення інформації. У зв’язку з тим, що розмір всіх фото з акції перевищують допустимий розмір передачі даних по електронній пошті, посадова особа до короткої статті додає посилання на завантажені на файлообмінник файли, де їх можна переглянути та завантажити.

Рис.6. Електронний лист повідомлення

 

За допомогою отриманого коду посадова особа Львівської обласної організації отримує доступ до вказаних фалів (рис.7).

 

Рис.7. Перехід до файлів за допомогою коду

 

Також дістатись до файлів можна ввівши в адресну стрічку браузера адресу із посиланням на файли (рис.8).

 

Рис.8. Перехід до файлів за допомогою посилання

 

Рис.9. Вигляд файлів

 

Інші можливості файлообмінника EX.ua:

- Дає можливість створювати групи користувачів, яким надається обраний рівень доступу (тільки читання, читання + відгуки, редагування, повний доступ) до завантажених файлів.

 

Рис.10. Вікно налаштувань групи

 

- Дозволяє обмінюватись приватними повідомленнями між користувачами EX.ua, що дозволяє обмінюватись файлами без надання кодів та посилань.

 

Рис.11. Вибір логіну користувача

 

Рис.12. Вікно створення адресного повідомлення

Висновок

Проаналізувавши організаційну структуру Львівської обласної організації Політичної партії «УДАР Віталія Кличка», кадровий облік членів партії,що знаходяться на балансі даної обласної організації, можна зробити висновок, що робота структуризована, обласна організація поділена на районні, міські, районні у місті та первинні організації.

Інформаційна робота в організації проводиться щоденно проведенням акцій та інформуванням про них загал, шляхом висвітлення інформації на власних інформаційних ресурсах та за допомогою місцевих ЗМІ.

Використання електронної пошти для комунікації між структуризованими організаціями обмежує можливості передачі даних, оскільки їх розмір часто перевищує допустимі можливості серверів електронних скриньок.

Використання у повсякденній роботі прес-служби організації файлообмінного сервісу дає можливість обмінюватись інформацією до 50 Мб. Завантажувати файли один раз на сервер та надавати доступ до них кільком користувачам чи користувачам, що є в створеній групі.

Окрім того, використання файлообмінного сервісу виводить роботу прес-служби на якісно новий рівень роботи, з врахуванням новітніх технологічних досягнень та інформаційних методів. Це дозволяє оперативно реагувати на усі можливі зміни та виклики.

На наше глибоке переконання, в майбутній парламент здатні потрапити лише ті партії, які йдуть в ногу з сучасними технологіями збору та обробки даних, до яких, в тому числі, відносяться і персональні дані про членів партії. Тому прийняте рішення про автоматизацію партійно-облікової роботи в Львівській обласній організації Політичної партії «УДАР Віталія Кличка» ми вважаємо своєчасним і правильним. В перспективі, якщо це нововведення себе виправдає, його слід буде запропонувати для впровадження в усіх структурних ланках Політичної партії «УДАР Віталія Кличка».

 

Література

1. Про вибори народних депутатів України: Закон України // Офіційний веб-портал ВРУ: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4061-17. – 2011. - №4061-17.

2. Про захист персональних даних: Закон України // Офіційний веб-портал ВРУ: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2297-17. – 2010. - №2297-VI.- Поточна редакція від 09.06.2013 р., підстава 245-18.

3. Про комітети Верховної Ради України: Закон України // Офіційний веб-портал ВРУ: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/116/95-%D0%B2%D1%80. – 1995. – №19. - Поточна редакція від 30.12.2012, підстава 10-18.

4. Про політичні партії в Україні: Закон України // Офіційний веб-портал ВРУ: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2365-14. – 2001. - № 2365-III.

5. Про Регламент Верховної Ради України: Закон України // Офіційний веб-портал ВРУ: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1861-17. - 2006 р.- № 3547. – поточна редакція від 09.06.2013 р., підстава 224-18, 245-18.

6. Конституція України: Документ 254к/96-вр, чинний, поточна редакція. — Тлумачення від 29.05.2013, підстава v002p710-13 // Офіційний веб-портал ВРУ: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

7. Статут Політичної партії «УДАР Віталія Кличка» // Офіційний сайт Політичної партії «УДАР Віталія Кличка»: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://klichko.org/ua/about/statut/1-zagalni-polozhennya.

8. Бесчастний В.М. Громадські об’єднання в Україні: навчальний посібник / В.М.Бесчастний, О.В.Філонов, В.М.Субботін; за ред. В.М.Бесчастного. — К.: Знання, 2007. — 415 c.

9. Ворона В., Шульга М. (ред.) Українське суспільство 1992-2010. Соціологічний моніторинг. Київ: ІС НАНУ, 2010. - 636 с.

10. Гонюкова Л. Розвиток законодавства щодо фінансування політичних партій // Вісн. НАДУ. - 2006. - № 2. - С. 311-320; Політичні партії як чинник демократизації суспільства // Актуальні проблеми внутрішньої політики: Зб. наук. пр. - 2004. - № 4. - С. 103-111.

11. Конончук С.Г. Партійна система України: ідеологічний вимір. / Світлана Конончук, Олег Ярош; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. - К.: (Агентство "Україна"), 2010. - 76 с.

12. Конституційне право України: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ед.. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. – 544 с.

13. Левенець Ю.А. (ред.) Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку. К.: ІПіЕНД 2012. – 588 с.

14. Пахарєв А.Д. Політичні інститути і процеси в сучасній Україні. Навчальний посібник. – К., 2011. – 182 с.

15. Політичні партії як інститут державної політики та управління: теоретико-методологічний аналіз : монографія / Лілія Гонюкова; за наук. ед.. Д-ра політ. Наук Л. Є. Шкляра. – К. : НАДУ, 2009. – 392 с.

16. Примуш М.В. Політичні партії: історія та теорія. Навч. Посібн.- К., 2008.- 416 с.

17. Ребкало В.А., Гонюкова Л.В. Партії та громадсько-політичні рухи: світовий досвід і Україна. – К.: Вид-во НАДУ, 2004. – 88 с.

18. Тищенко Ю. Моделі політичної комунікації: політичні партії та громадянське суспільство. / Ю. Тищенко, П. Байор, М. Товт, С. Горобчишина; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. - К.: (Агентство "Україна"), 2010. - 148 с.

19. Ярош Б.О., Ярош О.Б. Загальна теорія політики: Навч. Посіб. Для студ. Спец. «Політологія» вищ. Навч. Закладів. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. Держ. Ун-ту Ім. Лесі Українки, 2005.- 240 с.

20. Як розбудувати партію: посібник для політичних партій // Громадська організація Фундація «Відкрите суспільство». – 2012. – с. 38-40.

21. Історія Партії // Офіційний сайт Політичної партії «УДАР Віталія Кличка»: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://klichko.org/ua/about/history.

22. Основні відомості про політичні партії України // Центральна виборча комісія: офіційний веб-сервер: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cvk.gov.ua/paty/.

23. Правовий статус політичних партій та громадських організацій в Україні: реферат // Бібліофонд: електронна бібліотека: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=442987.

24. Як краще завантажувати файли - торентом або з файлообмінника? // Архів статей: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://arhiv-statey.pp.ua/index.php?newsid=17248.

25. Файлообмінник //Вікіпедія: інтернет-енциклопедія: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA.

26. EX.UA //Вікіпедія: інтернет-енциклопедія: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/EX.UA.

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти