ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Глобалізація розвитку і фактори виникнення глобальних проблем.

Поняття "глобальний" виникло від французького Global, що означає всезагальний, охоплюючий всю земну кулю.

До глобальних проблем належать:

· "демографічний вибух", нерівномірний по регіонах світу і окремих країнах;

· Нарощування промисло вого, сільськогосподарського виробни­цтва;

· Збільшен­ня видобутку корисних копалин;

· житлове, промислове будівництво та прокладен­ня все нових транспортних ­ магістралей і комуніка­цій;

· Забруд­нення навколишнього середовища.

Причинами названих явищ є:

o нерегульовании приріст населення;

o низький рівень впровадження ресурсо та енергоощадних виробництв;

o незначне використання екологічно чистих технологій;

o Урбанізація, створення гігантських мегаполісів;

o неефективна регіональна економічна політика.

Вирішення глобальних екологічних проблем вимагає:

· співробітництва держав та урядів;

· особистої участі кожної окремої людини.

 

14. Основні глобальні проблеми людства:

1 .Відвернення війни та збереження миру - глобальна проблема

Воєнно-політична конфронтація і пов'язана з нею гонка озброєнь є найближчою загрозою виживання людства. Причини воєн коріняться, передусім, в антагонізмі класів і держав, рас і націй, релігійних конфесій. За підрахунками істориків упродовж останніх шість тисяч років мирними, тобто без воєн були 292 роки на кожного жителя планети, в т.ч. немовлят припадає від 4-х до 15-ти тон вибухівки при перерахунку ракетно-ядерних засобів на звичайну вибухову речовину.

Ядерна зброя - заснована на використанні внутріядерної енергії поділяється в залежності віл типу заряду на : атомну, термоядерну, комбіновану, нейтронну(малогабаритний з термоядерним зарядом, 70 % всієї енергії виділяється у вигляді проникаючої радіації).

Хімічна зброя - дія через токсичні хімічні речовини, токсинів та фітотоксинів які уражають організм людини або тварини. (22 квітня 1918 р. німці використали для атаки хлор).

Біологічна зброя. Використання властивостей деяких хвороботворних мікробів і токсичних продуктів. Поділяються: бактерії; рикетсії-клітини, палички; грибки.

Нові види зброї

· Променева (пристрої, генератори вражаюча дія яких заснована на використанні гострослрямованих променів електромагнітної енергії або концентрованого пучка елементарних частинок, розігнаних до великих швидкостей);

· радіочастотна (заснована на використання електромагнітних випромінювань надвисоких або наднизьких частот, що приводить до порушення життєво важливих функцій органів і систем людини: мозок, серце) ;

· радіологічна( застосування відходів ядерних реакторів або бойових радіоактивних речовин);

· геофізична (штучний ураган, землетруси, гірські обвали, лавини, зсуви, посухи, руйнування озонового шару).

Проведення конверсії суспільного виробництва, переключення виробництва на випуск мирної продукції має пріоритетне значення.

2. Проблеми народонаселення (демографічні проблеми) - це сукупність соціально-демографічних проблем сучасності, які зачіпають інтереси всього людства.

Найважливіші проблеми народонаселення (п.н.), які загрожують найбільш негативними наслідками:

· стрімке зростання населення, або т.з. демографічний вибух в країнах, що розвиваються.

· загроза депопуляції, або т.з. демографічна криза в економічно розвинутих країнах.

Найактуальніша проблема науки і демографічної політики - стримування зростання населення в країнах, що розвиваються.

3. Продовольча проблема визначається спроможністю Землі прогодувати нинішнє і майбутнє населення планети.

Співвідношення чисельності населення і обсягу їжі визнане однією з найважливіших глобальних проблем людства. У 2010 році населення землі перетнуло межу 7 млрд. Межі чисельності народонаселення землі з урахуванням можливостей продовольчого, ресурсного, енергетичного, економічного від 10 до 20 млрд.

Вперше на актуальність проблеми співвідношення росту вказав англійський економіст Т.Мальтус. Мальтузіанство - сукупність концепцій, в яких необмежене зростання чисельності населення призводить до соціальних лих, політичних потрясінь та екологічних катастроф.

Шляхи вирішення продовольчої проблеми зовсім очевидні. Є підстави думати, що для підвищення ефективності с/г виробництва необхідні впровадження передової агротехніки, високоврожайних культур, розвиток високопродуктивного тваринництва, обмеження споживацьких інстинктів.

Їх значення і цінність для людини не лише в тому, що це сировина, предмети і фактори її праці, але й елементи цілісної екологічної системи, руйнування якої робить неможливим існування людей.

Під загрозою зникнення знаходяться:

· 10 % рослин і 30% всіх тварин;

· Біомаса суходолу зменшилася на 7%, а її продуктивність на 20%.

· Інтенсивність життя в світовому океані впала на 30%.

· лісами зараз покрито 1/5 поверхня Землі, тоді як у 2-й пол. 20ст. більше ¼.

Шляхи вирішення ресурсної проблеми:

o зниження матеріаломісткості продукції, відходів виробництва використання

o Безвідходне виробництво

o освоєння ресурсів світового океану і космічного простору

4. Енергетична проблема.

Розвиток технічної цивілізації на Землі в XX ст. характеризується стрімким збільшенням енергоспоживанням. За 1945-2010 pp. на планеті використано 2/3 всього палива, добутого людством за час свого існування. Спостерігається ресурсна обмеженість, зумовлена можливістю швидкого вичерпання найбільш доступних родовищ і перехід до розробки більш складних, що викликає подорожчання енергоносіїв.

Заходи, спрямовані на зменшення негативних тенденцій:

· підвищення ефективності використання енергії

· зменшення шкідливих викидів у атмосферу

· альтернативної енергетики

· сповільнення темпів росту населення.

5. Екологічна криза - виникла в результаті демографічного вибуху, інтенсивного використання природних ресурсів, масивного забруднення природного середовища, що проявляється в порушенні природних процесів через:

o надмірну антропогенну дію

o Непередбачувані наслідки НТР

o зростання енергоспоживання і спалювання викопного палива

o збройні конфлікти та техногенні катастрофи

Забруднення навколишнього середовища в результаті дії людства відбувається в різних формах:

· насичення середовища інертними матеріалами

· насичення середовища хімічно активними сполуками

· радіаційне забруднення

· електромагнітні впливи

На сучасних умовах спостерігаються небезпечні глобальні тенденції:

o зміна складу атмосфери

o парниковий ефект

o забруднення Космосу

o забруднення Світового океану нафтовою плівкою

o скорочення видового складу флори і фауни та їх генофонду

o скорочення озонового шару

o деградація лісів, головної "фабрики" кисню

6. Ліквідація небезпечних хвороб - актуальна глобальна проблема.

За даними ВООЗ кожний п'ятий житель планети зараз

o страждає від недоїдання

o має погане здоров я

o хворий

Внаслідок негативних змін в навколишньому середовищі значно збільшились захворювання:

· Онкологічна

· Алергічні

· Серцево-судинні

· Психічні

· Шлунково-кишкові

· Шкірні

Зростання загального фону мутагенних факторів (радіація, вплив хімічних сполук та ін.) створює можливість порушення генетичної інформації у людини, що спричиняє різні вроджені дефекти.

Нині екологічна ситуація стала руйнівною для основ життєдіяльності людини, відтворення її як біологічного виду.

СНІД «чума XX ст. ».

8. Подолання відсталості країн, що розвиваються - гостра глобальна проблема сучасності, яка загрожує розвитку і самому виживанню людства.

Причинами відсталості цих країн стали:

· нерівноправне становище в світовому поділі праці

· обтяжливість етнічних, релігійних, соціальних конфліктів

· не відповідність культурно-історичних характеристик великих масивів населення імперативам модернізації і повноцінної участі в глобальних проблемах сучасності

Все це на фоні науково-технічної трансформації світової економіки та інтернаціоналізації суспільного життя, перетворило бідність, відсталість і нестабільність відсталих країн у дійсно глобальну проблему. Населення країн, що розвиваються, зростає щорічно приблизно на 2%. Це майже втричі перевищує темпи зростання населення у розвинених країнах (0,7%). Від недоїдання та недостатнього споживання поживних речовин і мікроелементів страждає понад 1млрд. людей.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти