ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Структури інших полів таблиці даних

Область проекта таблицы Область свойства поля
Имя поля Тип данных Размер поля Формат поля Индексированное поле
  Номер_запису   Счетчик       Да (Совпадения не допускаются)
  Прізвище   Текстовый       - Да (Допускаются совпадения)
Ім’я Текстовый - Нет
По_батькові Текстовый - Нет
Адреса Текстовый - Нет
Поштовий_ індекс Числовой   Длинное целое -   Нет
Продовження таблиці 3.2
Населений_ пункт Текстовый   - Нет
Телефон Текстовый - Нет
Дата_ народження Дата/ Время - Краткий формат даты Нет

Примітки: Для поля Прізвище встановлене тип даних “Текстовий”.

Для поля Прізвище встановлене параметр “Да (Допускаются совпадения)”, оскільки в нашої БД можуть бути однофамільці, а при встановленні параметра “Да (Совпадения не допускаются)” у Вас було б тільки одне із цих прізвищ.

Для поля Телефон установлений тип даних “Текстовый”, тоді номер телефону можна ввести в текстове поле в будь-якій звичній для користувача формі.

8. Для збереження структури й значень властивостей полів таблиці необхідно скористатися одним з наступних способів:

8.1. I спосіб:

8.1.1. У пункті меню “Файл” (File) виконаєте фіксацію на команді “Сохранить” (Save).

8.1.2. У діалоговому вікні “Сохранение” (Save), що відкрилося:

8.1.2.1. У поле “Имя таблицы” уведіть ім’я таблиці, у нашім прикладі – Клієнти;

8.1.2.2. Виконайте фіксацію на кнопці “Оk”.

8.2. II спосіб:

8.2.1. На панелі інструментів виконайте фіксацію на піктограмі “Сохранить” (Save);

8.2.2. У діалоговому вікні “Сохранение” (Save), що відкрилося:

8.2.2.1. У поле “Имя таблицы” уведіть ім’я таблиці, у нашім прикладі – Клієнти.

8.3.2.2. Виконайте фіксацію на кнопці “Оk”.

Оберіть спосіб, яким Ви будете користуватися.

9. Для заповнення таблиці даними необхідно відкрити її в режимі таблиці, для чого можна скористатися одним з наступних способів:

9.1. I спосіб:

9.1.1. Якщо Ви вийшли з конструктора таблиць, виконайте маркірування таблиці у вікні файла бази даних;

9.1.2. Виконайте фіксацію на кнопці “Открыть”(Open) на панелі інструментів у вікні файла бази даних.

9.2. II спосіб:

9.2.1. Якщо Ви вийшли з конструктора таблиць, виконайте подвійну фіксацію на піктограмі таблиці у вікні бази даних.

9.3. III спосіб:

9.3.1. Якщо Ви вийшли з конструктора таблиць, виконайте фіксацію правої кнопки миші на піктограмі таблиці у вікні бази даних.

9.3.2. У контекстному меню, що відкрилося, виконайте фіксацію на команді “Открыть”(Open).

9.4. IV спосіб:

9.4.1. Якщо Ви не вийшли з конструктора таблиці а потрібно встановити режим таблиці, необхідно:

9.4.2. У пункті меню “Вид”(View)виконайте фіксацію на команді “Режим таблицы”(DatasheetView) або на панелі інструментів виконайте фіксацію на кнопці “Вид”(View).

Оберіть спосіб, яким Ви будете користуватися.

10. Уведіть у таблицю 10 довільних записів.

Примітки: Порядок уведення інформації в таблицю наступний: заповнення таблиці даними виконується послідовно по одному запису ліворуч на право, починаючи з першого атрибута без пропуску полів. Для переходу між полями використовуйте клавішу [Tab]. Після закінчення уведення чергового запису при натисканні клавіші [Tab], Access автоматично збереже тільки що уведений запис. Ніколи не заповнюйте кілька записів одночасно: це може привести до збою програми й втраті уведеної інформації.

В поле Номер_запису дані не вводяться – програма сама автоматично привласнює послідовний номер для кожного нового запису.

11. Для закриття таблиці з даними необхідно скористатися одним з наступних способів:

11.1. I спосіб:

11.1.1. У вікні таблиці виконайте фіксацію на кнопці “Закрыть”(Close).

11.2. II спосіб:

11.2.1. У вікні таблиці виконайте фіксацію на системній кнопці;

11.2.2. У системному меню виконайте фіксацію на команді “Закрыть” (Close).

11.3. III спосіб:

11.3.1. У пункті меню “Файл” (File) виконайте фіксацію на команді “Закрыть” (Close).

Оберіть спосіб, яким Ви будете користуватися.

12. Відкрийте таблицю в режимі таблиці.

13. Переміщення по таблиці здійснюється у такий спосіб:

Примітка: Для коректної роботи із записами й полями вікно даних повинне бути представлене в полноэкранном відображенні.

13.1. Для активізації одного поля запису виконаєте фіксацію на ньому;

13.2. Поле, що перебуває в невидимій частині, відображається на екрані за допомогою смуг прокручування;

13.3. Активізація наступних полів здійснюється за допомогою клавіші [Tab]або[®];

13.4. Активізація попередніх полів здійснюється за допомогою комбінації клавіш [Shift]+[Tab] або [].

Примітки: В Access зміст поля повністю виділяється, якщо перехід зроблений за допомогою клавіш управління курсором або клавіші [Tab].

Якщо ж поле активізоване за допомогою фіксації курсором миші, у ньому з’являється курсор уведення. Це пов’язане з наявністю в Access двох режимів обробки даних таблиці – режиму заміни й режиму вставки.

13.5. Для переходу в режим заміни або в режим вставки використовується клавіша [Ins]. Режим заміни позначається індикатором “ЗМЩ” (OVR) у рядку стану вікна Access.

13.5.1. У режимі заміни вміст активізованого поля повністю маркірується й видаляється в момент уведення нових даних.

13.5.2. У режимі вставки усередині активізованого поля з’являється курсор уведення. При уведенні нових даних старі не видаляються, а зміщаються вправо.

13.6. Для переміщення від запису до запису необхідно скористатися одним з наступних способів:

13.6.1. I спосіб:

13.6.1.1. У пункті меню“Правка” (Edit) виконайте фіксацію на команді“Перейти”(Go To).

13.6.1.2. У підменю, що відкрилося, виконайте фіксацію на необхідній команді:

Ø Первая запись;

Ø Последняя запись;

Ø Следующая запись;

Ø Предыдущая запись;

Ø Новая запись (<Ctrl> + <+>).

13.6.2. II спосіб:

13.6.2.1.В області “Запись” (Record), розташованої в лівому нижньому куті аркуша даних, використовуйте відповідні кнопки, приведені на рис.1.

 
 

 

Рис.1. Кнопки області “Запись”

Примітка: Ці кнопки відповідають командам підменю “Перейти” меню “Правка”.

13.6.2.2. Для активізації запису з відомим номером уведіть цей номер у спеціальне поле в області “Запис” і натисніть клавішу [Enter].

13.6.3.III спосіб:

13.6.3.1. Переміщення між записами таблиці здійснюється за допомогою клавіш управління курсором [á] і [â].

Оберіть спосіб, яким Ви будете користуватися.

14. Маркування однієї, декількох або всіх записів в “Режиме таблицы” (Table Datasheet) виконуваються таким чином.

14.1. Для маркування одного запису необхідно скористатися одним з наступних способів:

14.1.1.I спосіб:

14.1.1.1. Встановіть курсор миші на маркері рядка, розташованому ліворуч від запису, при цьому він здобуває вид ⇨, і виконайте фіксацію.

14.2.2.II спосіб:

14.2.2.1. Активізуйте запис, яку необхідно маркірувати;

14.2.2.2. У пункті меню “Правка” (Edit) виконайте фіксацію на команді “Выделить запись” (Select record).

14.2. Для маркування декількох суміжних записів необхідно скористатися одним з наступних способів:

14.2.1. I спосіб:

14.2.1.1. Установите курсор миші на маркері рядка, розташованому ліворуч від першої або останньої з виділюваних записів, при цьому він здобуває вид ⇨ ;

14.2.1.2. Виконайте фіксацію й, утримуючи ліву кнопку миші, ведіть долілиць або нагору до останньої (першої) запису, яку необхідно маркірувати;

14.2.1.3. Відпустіть кнопку миші.

14.2.2. II спосіб:

14.2.2.1. Виконаєте маркування першої або останньої із цих записів;

14.2.2.2. Натисніть клавішу [Shift] і, утримуючи її, скористайтеся відповідною клавішею управління курсором [á] або [â].

14.3. Для скасування маркування об’єктів виконайте фіксацію у вікні даних таблиці або натисніть одну із клавіш управління курсором, або натисніть клавішу [Tab].

14.4. Для маркування всіх записів таблиці необхідно скористатися одним з наступних способів:

I спосіб:

14.4.1. Виконайте фіксацію на кнопці в лівому верхньому куті вікна даних.

II спосіб:

14.4.2. У пункті меню “Правка” (Edit) виконайте фіксацію на команді “Выделить все записи” (Select All Record).

III спосіб:

14.4.3. Виконаєте команду [Ctrl] + [A].

Оберіть спосіб, яким Ви будете користуватися.

15. Маркування одного поля в “Режиме таблицы” (Table Datasheet) здійснюються в такий спосіб:

15.1. Встановіть курсор миші на цьому полі в рядку заголовка полів таблиці, при цьому він здобуває вид ⇓;

15.2.Виконайте фіксацію ЛКМ.

16. Маркування декількох суміжних полів в “Режиме таблицы” (Table Datasheet) здійснюються у такий спосіб:

16.1. Встановіть курсор миші на рядку заголовка полів, на першому або останньому з виділюваних полів, при цьому він здобуває вид ⇓;

16.2. Виконайте фіксацію і, утримуючи ліву кнопку миші, проведіть вправо або вліво до останнього поля, які необхідно маркірувати;

16.3. Відпустіть кнопку миші.

17. Для вставки нового поля в “Режиме таблицы” (Table Datasheet) необхідно скористатися одним з наступних способів:

17.1.I спосіб:

17.1.1. Виконайте маркування поля, перед яким необхідно вставити нове;

17.1.2. У пункті меню “Вставка”(Insert)виконайте фіксацію на команді “Столбец”(Column).

17.2. II спосіб:

17.2.1. Виконайте маркування поля, перед яким необхідно вставити нове;

17.2.2. Встановіть курсор у межах маркірованого об’єкта;

17.2.3. Виконайте фіксацію правої кнопки миші;

17.2.4. У контекстному меню, що відкрилося, виконайте фіксацію на команді “Добавить столбец”(Insert Cоlumn).

18. Для видалення поля в “Режимі таблиці” (Table Datasheet) необхідно скористатися одним з наступних способів:

18.1. I спосіб:

18.1.1. Виконайте маркування поля, який необхідно видалити;

18.1.2. У пункті меню “Правка” (Edit)виконаєте фіксацію на команді “Удалить столбец”(Delete Column);

18.1.3. Для підтвердження видалення в діалоговому вікні, що відкрилося, виконайте фіксацію на кнопці “Да”.

18.2. II спосіб:

18.2.1. Виконайте маркування поля, яке необхідно видалити;

18.2.2. Встановіть курсор у межах маркірованого об’єкта;

18.2.3. Виконайте фіксацію правої кнопки миші;

18.2.4. У контекстному меню, що відкрилося, виконайте фіксацію на команді “Удалить столбец”(DeleteCоlumn);

18.2.5. Для підтвердження видалення в діалоговому вікні, що відкрилося, виконайте фіксацію на кнопці “Да”.

19. Для копіювання записів в “Режиме таблицы” (Table Datasheet) необхідно скористатися одним з наступних способів:

Примітка: Запис можна копіювати тільки в кінець таблиці.

19.1.I спосіб:

19.1.1. Виконайте маркування однієї або декількох записів, які необхідно скопіювати;

19.1.2. У пункті меню “Правка” (Edit)виконайте фіксацію на команді “Копировать”(Copy);

19.1.3. Виконайте маркування нового запису;

19.1.4. У пункті меню “Правка” (Edit)виконайте фіксацію на команді “Вставить”(Paste);

19.2. II спосіб:

19.2.1. Виконайте маркування однієї або декількох записів, які необхідно скопіювати;

19.2.2. На панелі інструментів виконаєте фіксацію на піктограмі “Копировать”(Copy);

19.2.3. Виконайте маркування нового запису;

19.2.4. На панелі інструментів виконайте фіксацію на піктограмі “Вставить”(Paste).

19.3. III спосіб:

19.3.1. Виконайте маркування однієї або декількох записів, які необхідно скопіювати;

19.3.2. Встановіть курсор у межах маркірованого об’єкта;

19.3.3. Виконайте фіксацію правої кнопки миші;

19.3.4. У контекстному меню, що відкрилося, виконаєте фіксацію на команді “Копировать”(Copy);

19.3.5. Виконайте маркування нового запису;

19.3.6. Встановіть курсор у межах маркірованого об’єкта;

19.3.7. Виконайте фіксацію правої кнопки миші;

19.3.8. У контекстному меню, що відкрилося, виконаєте фіксацію на команді “Вставить”(Paste);

19.4. IV спосіб:

19.4.1. Виконайте маркування однієї або декількох записів, які необхідно скопіювати;

19.4.2. Виконайте команду [Ctrl] + [C];

19.4.3. Виконайте маркування нового запису;

19.4.4. Виконайте команду [Ctrl] + [V].

Оберіть спосіб, яким Ви будете користуватися.

20. Для переміщення записів в “Режиме таблицы” (Table Datasheet) необхідно скористатися одним з наступних способів:

Примітка: Записи можна переміщати тільки в кінець таблиці.

20.1.I спосіб:

20.1.1. Виконайте маркування однієї або декількох записів, які необхідно перемістити;

20.1.2. У пункті меню “Правка” (Edit)виконайте фіксацію на команді “Вырезать”(Cut);

20.1.3. Для підтвердження видалення в діалоговому вікні, що відкрилося, виконайте фіксацію на кнопці “Да”;

20.1.4. Виконайте маркування нового запису;

20.1.5. У пункті меню “Правка” (Edit)виконайте фіксацію на команді “Вставить”(Paste);

20.1.6. Для підтвердження вставки в діалоговому вікні, що відкрилося, виконайте фіксацію на кнопці “Да”.

Примітка: Діалогове вікно для підтвердження вставки відкривається тільки у випадку переміщення двох і більше записів, а при переміщенні одного запису після виконання команди вставка виконується безпосередньо.

20.2. II спосіб:

20.2.1. Виконайте маркування однієї або декількох записів, які необхідно перемістити;

20.2.2. На панелі інструментів виконайте фіксацію на піктограмі “Вырезать”(Cut);

20.2.3. Для підтвердження видалення в діалоговому вікні, що відкрилося, виконайте фіксацію на кнопці “Да”;

20.2.4. Виконайте маркування нового запису;

20.2.5. На панелі інструментів виконайте фіксацію на піктограмі “Вставить”(Paste);

20.2.6. Для підтвердження вставки в діалоговому вікні, що відкрилося, виконайте фіксацію на кнопці “Да”.

20.3. III спосіб:

20.3.1. Виконайте маркування однієї або декількох записів, які необхідно перемістити;

20.3.2. Установите курсор у межах маркірованого об’єкта;

20.3.3. Виконайте фіксацію правої кнопки миші;

20.3.4. У контекстному меню, що відкрилося, виконайте фіксацію на команді “Вырезать”(Cut);

20.3.5. Для підтвердження видалення в діалоговому вікні, що відкрилося, виконайте фіксацію на кнопці “Да”;

20.3.6. Виконайте маркування нового запису;

20.3.7. Встановіть курсор у межах маркірованого об’єкта;

20.3.8. Виконаєте фіксацію правої кнопки миші;

20.3.9. У контекстному меню, що відкрилося, виконайте фіксацію на команді “Вставить”(Paste);

20.3.10. Для підтвердження вставки в діалоговому вікні, що відкрилося, виконайте фіксацію на кнопці “Да”.

20.4. IV спосіб:

20.4.1. Виконайте маркування однієї або декількох записів, які необхідно перемістити;

20.4.2. Виконайте команду [Ctrl]+[X];

20.4.3. Для підтвердження видалення в діалоговому вікні, що відкрилося, виконайте фіксацію на кнопці “Да”;

20.4.4. Виконайте маркування нового запису;

20.4.5. Виконайте команду [Ctrl]+[V];

20.4.6. Для підтвердження вставки в діалоговому вікні, що відкрилося, виконайте фіксацію на кнопці “Да”.

Оберіть спосіб, яким Ви будете користуватися.

21. Для видалення записів в “Режиме таблицы” (Table Datasheet) необхідно скористатися одним з наступних способів:

21.1. I спосіб:

21.1.1. Виконайте маркування однієї або декількох записів, які необхідно видалити;

21.1.2. Натисніть клавішу [Del];

21.1.3. Для підтвердження видалення в діалоговому вікні, що відкрилося, виконайте фіксацію на кнопці “Да”.

21.2. II спосіб:

21.2.1. Виконайте маркування однієї або декількох записів, які необхідно видалити;

21.2.2. У пункті меню “Правка” (Edit)виконайте фіксацію на команді “Удалить запись”(Delete Record);

21.2.3. Для підтвердження видалення в діалоговому вікні, що відкрилося, виконайте фіксацію на кнопці “Да”.

21.3.III спосіб:

21.3.1. Виконайте маркування однієї або декількох записів, які необхідно видалити;

21.3.2. Встановіть курсор у межах маркірованого об’єкта;

21.3.3. Виконайте фіксацію правої кнопки миші;

21.3.4. У контекстному меню, що відкрилося, виконайте фіксацію на команді “Удалить запись”(DeleteRecord);

21.3.5. Для підтвердження видалення в діалоговому вікні, що відкрилося, виконайте фіксацію на кнопці “Да”.

21.4. IV спосіб:

21.4.1. Виконайте маркування однієї або декількох записів, які необхідно видалити;

21.4.2. На панелі інструментів виконаєте фіксацію на піктограмі “Удалить запись” (Delete Record);

21.4.3. Для підтвердження видалення в діалоговому вікні, що відкрилося, виконаєте фіксацію на кнопці “Да”.

Оберіть спосіб, яким Ви будете користуватися.

Примітка: Вилучені записи з даними будуть безповоротно загублені.

22. Для зміни ширини полів таблиці в “Режиме таблицы” (Table Datasheet) необхідно скористатися одним з наступних способів:

22.1.I спосіб:

22.1.1. Для зміни ширини одного поля встановіть курсор миші у рядку заголовка полів таблиці на границі цього поля з наступним, при цьому він здобуває вид двунаправленної стрілки з вертикальною рисою посередині;

22.1.2. Виконайте фіксацію і, утримуючи ліву кнопку миші, ведіть вправо або вліво до встановлення необхідної ширини поля;

22.1.3. Відпустіть кнопку миші.

22.2. II спосіб:

22.2.1. Для зміни ширини декількох полів необхідно їх промаркірувати;

22.2.2. Встановіть курсор у рядку заголовка полів таблиці на границі одного із цих полів, при цьому він здобуває вид двунаправленої стрілки;

22.2.3. Виконайте фіксацію й, утримуючи ліву кнопку миші, ведіть вправо або вліво до встановлення необхідної ширини полів;

22.2.4. Відпустите кнопку миші.

22.3.III спосіб:

22.3.1. Виконайте маркування полів, ширину яких необхідно змінити;

22.3.2. У пункті меню “Формат” (Format)виконайте фіксацію на команді “Ширина столбца”(Column Width);

22.3.3. У діалоговому вікні “Ширина столбца” (Column Width), що відкрилося:

22.3.3.1. У поле “Ширина стовпця” уведіть із клавіатури число, що визначає ширину полів або активізуйте вимикач “Стандартна” для автоматичної установки стандартної ширини – 15,4111, або виконайте фіксацію на кнопці “По ширине данных” (Best Fit) для установки точної ширини поля;

22.3.3.2. Виконайте фіксацію на кнопці “Ok”.

22.4.IV спосіб:

22.4.1.Виконайте маркування полів, ширину яких необхідно змінити;

22.4.2. Встановіть курсор миші у межах маркірованого об’єкта;

22.4.3. Виконайте фіксацію правої кнопки миші;

22.4.4. У контекстному меню, що відкрилося, виконайте фіксацію на команді “Ширина столбца”(Column Width);

22.4.5. У діалоговому вікні “Ширина столбца” (Column Width), що відкрилося:

22.4.5.1. У поле “Ширина столбца” уведіть із клавіатури число, що визначає ширину полів або активізуйте вимикач “Стандартна” для автоматичної установки стандартної ширини – 15,4111, або виконайте фіксацію на кнопці “По ширине данных” (Best Fit) для установки точної ширини поля;

22.4.5.2. Виконайте фіксацію на кнопці “Ok”.

Оберіть спосіб, яким Ви будете користуватися.

23. Для зміни висоти рядків записів таблиці (тільки всіх) в “Режиме таблицы” (Table Datasheet) необхідно скористатися одним з наступних способів:

23.1.I спосіб:

23.1.1. Встановіть курсор на маркері рядків, розташованому ліворуч від записів, на границі одного з рядків таблиці; при цьому він здобуває вид двунаправленной стрілки з горизонтальною рисою посередині;

23.1.2. Виконайте фіксацію й, утримуючи ліву кнопку миші, ведіть вгору або вниз до встановлення необхідної висоти рядків;

23.1.3. Відпустіть кнопку миші.

23.2.II спосіб:

23.2.1. У пункті меню “Формат” (Format)виконайте фіксацію на команді “Высота строки”(Row Height);

23.2.2. У діалоговому вікні “Высота строки”(Row Height), що відкрилося:

23.2.2.1. У полі “Высота строки” уведіть із клавіатури число, що визначає висоту рядків, або активізуйте вимикач “Стандартная” для установки стандартної висоти 12,75;

23.2.2.2. Виконайте фіксацію на кнопкці “Ok”.

23.3.III спосіб:

23.3.1. Виконайте маркування будь-якого запису;

23.3.2. Встановіть курсор у межах маркірованого об’єкта;

23.3.3. Виконайте фіксацію правої кнопки миші;

23.3.4. У контекстному меню, що відкрилося, виконайте фіксацію на команді “ Высота строки”(Row Height);

23.3.5. У діалоговому вікні “Высота строки”(Row Height), що відкрилося:

23.3.5.1. У поле “ Высота строки” уведіть із клавіатури число, що визначає висоту рядків, або активізуйте вимикач “ Стандартная” для установки стандартної висоти 12,75;

23.3.5.2. Виконайте фіксацію на кнопці “Ok”.

Оберіть спосіб, яким Ви будете користуватися.

24. Для зміни ім’я поля в “Режиме таблицы” (Table Datasheet) необхідно скористатися одним з наступних способів:

24.1.I спосіб:

24.1.1. Установіть курсор у рядку заголовка полів таблиці на поле, ім’я якого буде змінюватися;

24.1.2. Виконайте подвійну фіксацію;

24.1.3. Уведіть нове ім’я;

24.1.4. Натисніть клавішу [Enter].

24.2.II спосіб:

24.2.1. Виконайте маркування або активізуйте будь-який осередок поля, ім’я якого буде змінюватися;

24.3.2. У пункті меню “ Формат” (Format)виконайте фіксацію на команді “ Переименовать столбец”(Rename Column);

24.3.3. Уведіть нове ім’я;

24.3.4. Натисніть клавішу [Enter].

24.3.III спосіб:

24.3.1. Виконайте маркування поля, ім’я якого буде змінюватися;

24.3.2. Установіть курсор у межах маркірованого об’єкта;

24.3.3. Виконайте фіксацію правої кнопки миші;

24.3.4. У контекстному меню, що відкрилося, виконайте фіксацію на команді “Переименовать столбец”(Rename Column);

24.3.5. Уведіть нове ім’я;

24.3.6. Натисніть клавішу [Enter].

Оберіть спосіб, яким Ви будете користуватися.

Примітка: Якщо запити, форми, звіти, вираження або програми Visual Basic для додатків, що містять посилання на поле, ім’я якого змінилося, то в них необхідно внести відповідні виправлення.

25. Для переміщення, наприклад, поля “Телефон”, перед полем “Адрес” необхідно виконати наступну послідовність дій:

25.1. Виконайте маркування поля, що буде переміщатися, у нашім прикладі - поле “Телефон”;

25.2. Установіть курсор на заголовок маркірованого поля;

25.3. Виконайте фіксацію й, утримуючи ліву кнопку миші, перемістіть в поле “Адреса”, перед яким необхідно розмістити, поле “Телефон”;

25.4. Відпустіть кнопку миші.

26. Для приховання полів таблиці в “Режиме таблицы” (Table Datasheet) необхідно скористатися одним з наступних способів:

26.1.I спосіб:

26.1.1. Виконайте маркування полів, відображення яких необхідно скасувати;

26.1.2. У пункті меню “Формат” (Format)виконайте фіксацію на команді “Скрыть столбцы”(Hide Columns).

26.2.II спосіб:

26.2.1. Виконайте маркування полів, відображення яких необхідно скасувати;

26.2.2. Установіть курсор у межах маркірованого об’єкта;

26.2.3. Виконайте фіксацію правою кнопкою миші;

26.2.4. У контекстному меню, що відкрилося, виконайте фіксацію на команді “Скрыть столбцы”(Hide Columns).

Примітка: Сховані поля не використовуються при виконанні пошуку й обробці запитів.

27. Для відновлення відображення полів в “Режиме таблицы” (Table Datasheet) необхідно виконати наступну послідовність дій:

27.1. У пункті меню “Формат” (Format)виконайте фіксацію на команді “Отобразить столбцы”(Unhide Columns);

27.2. Діалогове вікно “Отображение столбцов”(Unhide Columns), що відкрилося, містить список полів активної таблиці. У цьому вікні можна як скасувати, так і відновити відображення полів, виконавши фіксацію на відповідних перемикачах;

27.3. Виконайте фіксацію на кнопці “Закрыть”(Close).

28. Для фіксації полів таблиці в “Режиме таблицы” (Table Datasheet) з метою їхнього постійного відображення в лівій частині таблиці необхідно виконати наступну послідовність дій:

28.1. Виконайте маркування поля, відображення якого необхідно зафіксувати, наприклад, Прізвище;

28.2. У пункті меню “Формат” (Format)виконайте фіксацію на команді “Закрепить столбцы”(Freeze Columns).

Примітки: Закріплене поле або поля автоматично переміщаються в початок таблиці.

При прокручуванні закріплені поля залишаються видні.

На границі закріпленого поля або полів з’являється чорна смуга.

29. Для звільнення закріплених полів необхідно у пункті меню “Формат” (Format)виконати фіксацію на команді “Освободить все столбцы”(Unfreeze All Columns).

30. Для переходу з “Режима таблицы” (Table Datasheet) в “Режим конструктора” (Design View) необхідно скористатися одним з наступних способів:

30.1.I спосіб:

30.1.1. Закрийте вікно таблиці;

30.1.2. Для підтвердження збереження змін у макеті таблиці в діалоговому вікні, що відкрилося, виконайте фіксацію на кнопці “Да”.

30.1.3. У вікні бази даних маркіруйте ім’я таблиці, у нашім прикладі Клієнти;

30.1.4. Виконайте фіксацію на кнопці “Конструктор”(Design View).

30.2.II спосіб:

30.2.1. У пункті меню “Вид” (View)виконайте фіксацію на команді “Конструктор”(Design View).

30.3.III спосіб:

30.3.1. На панелі інструментів виконайте фіксацію на піктограмі “Вид”(View).

Оберіть спосіб, яким Ви будете користуватися.

31. Для вставки нового поля в “Режиме конструктора” (Design View) необхідно скористатися одним з наступних способів:

31.1. I спосіб:

31.1.1. Виконайте маркування поля, перед яким необхідно вставити нове;

31.1.2. У пункті меню “Вставка”(Insert)виконайте фіксацію на команді “Строки”(Rows).

31.2. II спосіб:

31.2.1. Виконайте маркування поля, перед яким необхідно вставити нове;

31.2.2. Установіть курсор у межах маркірованого об’єкта;

31.2.3. Виконайте фіксацію правою кнопкою миші;

31.2.4. У контекстному меню, що відкрилося, виконайте фіксацію на команді “Добавить строки”(Insert Rows).

31.3. III спосіб:

31.3.1. Виконайте маркування поля, перед яким необхідно вставити нове;

31.3.2. На панелі інструментів виконайте фіксацію на піктограмі “Добавить строки”(Insert Rows).

Оберіть спосіб, яким Ви будете користуватися.

Примітка: Вставка поля ніяк не впливає на інші поля або існуючі дані.

32. Для видалення поля в “Режиме конструктора” (Design View) необхідно скористатися одним з наступних способів:

32.1. I спосіб:

32.1.1. Виконайте маркування поля, який необхідно видалити;

32.1.2. У пункті меню “Правка”(Edit)виконайте фіксацію на команді “Удалить строки”(Delete Rows);

32.1.3. Для підтвердження видалення в діалоговому вікні, що відкрилося, виконайте фіксацію на кнопці “Да”.

32.2. II спосіб:

32.2.1. Виконайте маркування поля, яке необхідно видалити;

32.2.2. Установіть курсор у межах маркірованого об’єкта;

32.2.3. Виконайте фіксацію правої кнопки миші;

32.2.4. У контекстному меню, що відкрилося, виконайте фіксацію на команді “Удалить строки”(Delete Rows);

32.2.5. Для підтвердження видалення в діалоговому вікні, що відкрилося, виконайте фіксацію на кнопці “Да”.

32.3. III спосіб:

32.3.1. Виконайте маркування поля, який необхідно видалити;

32.3.2. На панелі інструментів виконайте фіксацію на піктограмі “Удалить строки”(Delete Rows);

32.3.3. Для підтвердження видалення в діалоговому вікні, що відкрилося, виконайте фіксацію на кнопці “Да”.

33. Для відновлення вилученого поля в “Режиме конструктора” (Design View) необхідно у пункті меню “Правка”(Edit)виконати фіксацію на команді “Отменить удаление”(Undo Delete).

Оберіть спосіб, яким Ви будете користуватися.

Примітка: Скасувати операцію видалення можна тільки в тому випадку, якщо вона була виконана останньою.

34. Для зміни розташування поля в “Режиме конструктора” (Design View) необхідно виконати наступну послідовність дій:

34.1. Виконайте маркування одного або декількох полів, які необхідно перемістити;

34.2. Установіть курсор миші на маркері маркірованих полів, при цьому він здобуває вид стрілки, спрямованої нагору й уліво;

34.3. Виконайте фіксацію, при цьому над верхнім з маркірованих полів з’явиться біла горизонтальна смуга;

34.4. Утримуючи ліву кнопку миші, ведіть вгору або вниз до поля, перед яким необхідно помістити ці поля;

34.5. Відпустіть кнопку миші.

35. Для зміни ім’я поля в “Режиме конструктора” (Design View) необхідно виконати наступні дії:

35.1. Виконайте фіксацію або подвійну фіксацію на імені поля, яке необхідно перейменувати;

35.2. Відредагуйте або введіть нове ім’я поля, дотримуючись угод про імена об’єктів Microsoft Access;

35.3. Натисніть клавішу [Enter] або виконайте фіксацію в будь-якому іншому полі.

Примітка: Зміна розміру, типу даних також здійснюється в “Режиме конструктора” (Design View).

36. Використовуючи отримані практичні навички, відновіть структуру таблиці бази даних.

37. Для переходу з “Режима конструктора” (Design View) в “Режим таблицы” (Table Datasheet) необхідно скористатися одним з наступних способів:

37.1.I спосіб:

37.1.1. Закрийте вікно конструктора;

37.1.2. Для підтвердження збереження змін у макеті або структурі таблиці в діалоговому вікні, що відкрилося, виконайте фіксацію на кнопці “Да”;

37.1.3. У вікні бази даних маркіруйте ім’я таблиці, у нашім прикладі - Клієнти;

37.1.4. Виконайте фіксацію на кнопці Открыть”(Close).

37.2.II спосіб:

37.2.1. У пункті меню “Вид” (View)виконайте фіксацію на команді “Режим таблицы”(Table Datasheet);

37.2.2. Для підтвердження збереження змін у таблиці в діалоговому вікні, що відкрилося, виконайте фіксацію на кнопці “ Да”.

37.3.III спосіб:

37.3.1. На панелі інструментів виконайте фіксацію на піктограмі “Вид”(View);

37.3.2. Для підтвердження збереження змін у таблиці в діалоговому вікні, що відкрилося, виконайте фіксацію на кнопці “Да”.

Оберіть спосіб, яким Ви будете користуватися.

38. Використовуючи отримані практичні навички, відредагуйте таблицю бази даних.

39. Закрийте таблицю.

40. Для виходу з Access необхідно скористатися одним з наступних способів:

40.1. I спосіб:

40.1.1. У рядку заголовка вікна Access виконайте фіксацію на кнопці “Закрыть”(Close).

40.2. II спосіб:

40.2.1. У пункті меню “Файл” (File) виконайте фіксацію на команді “Закрыть”(Exit).

40.3.III спосіб:

40.3.1. Виконайте команду [Alt] + [F4].

Оберіть спосіб, яким Ви будете користуватися.

41. Збережіть створену Вами базу даних з ім’ям ПЗ-Прізвище.

Увага!: Всі практичні заняття цього семестру виконуються в одній базі даних, файл якої Ви тільки що створили. Для гарантованого збереження цього файлу постійно використовуйте особистий змінний носій інформації!

42. Виключіть ПК (за вказівкою викладача).

 

Бібліографічний список до практичного заняття:

[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 11 ], [ 12 ].

 


Практичне заняття №2

Тема 13. «Microsoft Office. СУБД Access»

Мета заняття: Закріпити теоретичні знання студентів і набути практичні навички роботи в середовищі СУБД Access відповідно до плану заняття.

План заняття

1. Робота з таблицею, створеною на практичному занятті №1.

2. Відновлення відображення записів.

3. Пошук й заміна даних.

4. Копіювання й видалення таблиць.

5. Сортування й фільтрація записів.

6. Установка параметрів шрифту.

 

Обладнання: персональний комп’ютер.

Методичні рекомендації до практичного заняття

Для виконання практичних завдань слід уважно ознайомитися з методичними рекомендаціями до самостійної роботи з теми. При необхідності слід використовувати додаткову літературу з бібліографічного списку до теми та довідкову систему Access.

 

Практичні завдання

 

1. Увімкніть ПК.

2. Виконайте запуск Access;

3. При необхідності виконайте пошук інформаційної допомоги по тематиці даної роботи;

4. Виконайте активізацію файлу Вашої Бази Даних.

5. Відкрийте таблицю, в нашому прикладі Клієнти, в “Режиме таблицы” (Table Datasheet).

6. Access дозволяє сховати існуючі записи в процесі уведення в таблицю нових даних і відновити їх відображення, для чого:

6.1. Для приховання існуючих записів таблиці файлу Бази Даних (БД) при уведенні нових записів у пункті меню “Записи”(Records)виконайтефіксацію на команді “Ввод данных” (Data Entry);

6.2. Для відновлення відображення всіх записів таблиці файлу БДу пункті меню “Записи”(Records)виконайтефіксацію на команді “Удалить фильтр” (Remove Filter).

Примітка: Пункт меню “Записи” доступний тільки в режимі заповнення таблиці.

7. Для додавання записів у таблицю необхідно скористатися одним з наступних способів:

7.1.I спосіб:

7.1.1. У пункті меню “Вставка” (Insert)виконайте фіксацію на команді “Новая запись” (NewRecord).

7.2. II спосіб:

7.2.1. На панелі інструментів виконайте фіксацію на піктограмі “Новая запись” (NewRecord).

8. Додайте в таблицю 5 записів.

9. Для пошуку даних у таблиці необхідно виконати наступну послідовність дій:

9.1. Для відкриття діалогового вікна “Поиск” (Find), необхідно скористатися одним з наступних способів:

9.1.1.I спосіб:

9.1.1.1. У пункті меню “Правка” (Edit)виконайте фіксацію на команді “Найти”(Find).

9.1.2.II спосіб:

9.1.2.1. На панелі інструментів виконаєте фіксацію на піктограмі “Найти” (Find);

9.1.3. III спосіб:

9.1.3.1. Виконайте команду [Ctrl] + [F].

9.2. У діалоговому вікні “Поиск в поле…” (Find), яке відкрилося:

9.2.1. У поле “Образец”(Find What) вказується шуканий об’єкт (уміст поля або його частина), наприклад, потрібно знайти запис із певним прізвищем і для пошуку введіть у це поле відповідне прізвище.

Оберіть спосіб, яким Ви будете користуватися.

Примітка: Істотно розширити коло пошуку можна, застосувавши символи шаблонів “ * ”і “ ? ”. Зірочка заміняє будь-яку кількість с

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти