ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Параметри полів імпортованої таблиці даних

  Имя поля Тип данных Индекс He импортировать (пропустить) поле
Табельний номер Длинное целое Да(Совпадения не допускаются) Не включать
Прізвище Текстовый Нет Не включать
Посада Текстовый Нет Не включать
Оклад Денежный Нет Не включать
Дата прийому Дата/Время Нет Не включать

14.8.4.2. Виконайте фіксацію на кнопці “Далее” (Next).

14.8.5. На п’ятому кроці рекомендується встановити поле первинного ключа для таблиці.

14.8.5.1. В області, у верхній частині вікна пропонується три варіанти визначення ключового поля:

Ø Автоматически создать ключ (Let Access add Primary Key);

Ø Определить следующий ключ (Choose my own Primary Key);

Ø Не создавать ключ (No Primary Key).

Виконайте активізацію перемикача обраного варіанта, у нашім прикладі Не создавать ключ;

14.8.5.2. Для перевірки й зміни роздільника в датах і числах виконайте фіксацію на кнопці “Дополнительно”;

14.8.5.3. У вікні “Спецификация импорта”, що відкрилося, у полях - “Разделитель компонентов даты” і “Разделитель целой и дробной частей чисел” уведіть символ крапка й виконайте фіксацію на кнопці “Ok”;

14.8.5.4. Виконайте фіксацію на кнопці “Далее” (Next).

14.8.6. На шостому (останньому) кроці майстра пропонується задати ім'я імпортованої таблиці.

14.8.6.1. У полі “Импорт в таблицу”за замовчуванням майстер пропонує ім’я, що задано імпортованому файлу в текстовому редакторі.

Залишіть ім’я, пропоноване програмою, у нашім прикладі Personnel4.

14.8.6.2. Виконайте фіксацію на кнопці “Готово” (Finish);

14.8.6.3.Для завершення процесу імпорту у вікні, що відкрилося, виконайте фіксацію на кнопці “Ok”;

14.8.6.4. У вікні БД з’явилася нова таблиця з ім’ям Personnel4.

14.9. У вікні БД відкрийте імпортовану таблицю в режимі конструктора, проаналізуйте й при необхідності відредагуйте структуру полів.

14.10. Перегляньте імпортовану таблицю в режимі таблиці.

15. Вбудовування таблиць.

Примітка: Крім можливості імпортування даних з файлів іншої прикладної програми, в Access існує можливість аналізувати дані, представлені у форматі іншої прикладної програми, а також обробляти їх без виконання імпортування. Такі дані представляють для Access зовнішню таблицю, вони залишаються у вихідному форматі й можуть оброблятися як в оригінальній прикладній програмі, так і в Access.

16. Завдання: Припустимо, що у всі вихідні й підсумкові дані по витратах на виробництво, транспортування й передпродажний сервіс для машин зберігається в таблиці Excel на другому аркуші файлу Models.

17. Для рішення поставленого завдання необхідно виконати наступну послідовність дій.

17.1. Згорніть Microsoft Access.

17.2. Розгорніть Excel і на другому аркуші файлу Personnel1 створіть таблицю й виконайте обчислення підсумкових даних по відповідних стовпчиках, наведених в табл. 3.13.

Таблиця 3.13

Таблиця для виконня обчислення підсумкових даних

  A B C D
Модель Заводська_ціна Транспортні_витрати Передпродажна_підготовка
Corolla LiftbackXL
Corolla LiftbackGT
Corolla CompactGT
Corolla CompactXL
Corolla Kombi
Разом ? ? ?

17.3. Збережіть змінений файл, помістивши його на диску C:\Мои документы\Папка з шифром Вашої групи\, під ім’ям, наприклад Models (в імені файлу необхідно використовувати тільки латинські символи).

17.4. Згорніть Microsoft Excel.

17.5. Розгорніть Microsoft Access.

17.6. Для того, щоб вмонтувати таблицю Excel у файл бази даних під ім’ям, наприклад, Models необхідно виконати наступну послідовність дій.

17.6.1. У пункті меню “Файл” (File) виконайте фіксацію на команді “Внешние данные” (Get External Data) і в підменю на команді “Связь с таблицами” (Link Tables);

або

у межах робочої поверхні вікна Бази даних виконайте фіксацію правої кнопки миші й у контекстному меню, що відкрилося, виконайте фіксацію на пункті “Связь с таблицами” (Link Tables);

17.6.2. У діалоговому вікні “Связь”(Link), що відкрилося:

17.6.2.1. У списку, що розкривається, поля “Тип файла” (Files of type), де перебуває список форматів файлів, дані з яких у вигляді таблиці можуть бути вбудовані в БД Access, виконайте фіксацію на пункті “Microsoft Excel (*.xls)”;

17.6.2.2. У полі “Папка” виконайте установку папки, де розміщений створений в Microsoft Excel файл;

17.6.2.3. У робочій поверхні вікна виконайте маркування файлу, який треба вмонтувати, у нашім прикладі Models;

17.6.2.4. Виконайте фіксацію на кнопці “Связь” (Link).

17.7. Відкривається діалогове вікно “Связь с электронной таблицей”, у якому за кілька кроків Майстер зв’язку (Link Wizard) допоможе вмонтувати Excel-Дані в таблицю Access.

17.7.1. На першому кроці вибирається потрібний об’єкт.

17.7.1.1. В області, розміщеної у верхній частині вікна пропонується вибрати аркуші робочої книги або іменований діапазон:

Ø Листы;

Ø Именованные диапазоны.

Виконайте активізацію перемикача обраного варіанта, у нашім прикладі “Листы”;

17.7.1.2. У полі виконайте маркування аркуша робочої книги, на якому розміщена таблиця, у нашім прикладі Лист2.

17.7.1.3. Виконайте фіксацію на кнопці “Далее” (Next).

17.7.2. На другому кроці вказується використання даних з першого рядка як імена полів таблиці.

17.7.2.1. У нашім прикладі, включіть вимикач “Первая строка содержит заголовки столбцов” (First Row Contains Column Headings);

17.7.2.2. Виконайте фіксацію на кнопці “Далее” (Next).

17.7.3. На третьому (останньому) кроці майстра пропонується задати ім'я убудованої таблиці.

17.7.3.1. У полі “Имя связанной таблицы”за замовчуванням майстер пропонує ім’я Лист2 і т.і.

Залишіть ім’я, пропоноване програмою, або введіть нове, наприклад, Models;

17.7.3.2. Виконайте фіксацію на кнопці “Готово” (Finish).

17.7.4. Для підтвердження завершення процесу вбудовування в діалоговому вікні, що відкрилося, виконайте фіксацію на кнопці “Ok”.

17.7.5. У вікні БД з’явилася нова таблиця з ім’ям Models.

Примітка:У вікні бази даних поруч зі значком убудованої таблиці з’явиться стрілка, що свідчить про те, що зовнішня таблиця убудована в Access.

17.8. У вікні БД відкрийте вбудовану таблицю в режимі конструктора.

Примітка:Відкривши убудовану таблицю в режимі конструктора таблиць, ви переконуєтеся в тім, що вона виглядає, як звичайна Access-таблиця, але структуру полів цієї таблиці змінити не можна.

17.9. У вікні БД відкрийте імпортовану таблицю в режимі таблиці, відредагуйте числові дані й закрийте вікно.

17.10. Розгорніть Microsoft Excel і переконайтеся, що всі внесені в убудовану таблицю зміни автоматично змінилися й у таблиці Excel.

17.11. В Microsoft Excel у колонку F, яку озаглавте, наприклад Загальна сума, виконайте обчислення підсумкових даних по відповідних рядках і виконайте збереження змін у файлі Models.

17.12. У вікні БД відкрийте імпортовану таблицю в режимі таблиці й переконайтеся, що всі внесені в таблицю Excel зміни автоматично змінилися й в убудованій таблиці.

18. Експортування даних з Microsoft Access в електронні таблиці й текстові файли.

Примітка: Користувач може експортувати дані з Access-таблиць у текстові файли, електронні таблиці, файли інших прикладних програм управління базами даних, а також в іншу базу даних Access.

19. Завдання: Створену в MS Access таблицю необхідно експортувати в Excel для подальшої обробки.

20. Для рішення поставленого завдання необхідно виконати наступну послідовність дій.

20.1. Розгорніть Microsoft Access.

20.2. Відкрийте базу даних, що містить експортовану таблицю, наприклад Клієнти.

20.3. У вікні БД виконайте маркування експортованої таблиці, у нашім прикладі Клієнти.

20.4. У пункті меню “Файл” (File) виконайте фіксацію на команді “Сохранить как/Экспорт” (Save As/Export).

або

у межах робочої поверхні вікна Бази даних установите курсор миші на значку таблиці, у нашім прикладі Клієнти, виконайте фіксацію правої кнопки миші й у контекстному меню, що відкрилося, виконайте фіксацію на пункті “Сохранить как/Экспорт” (Save As/Export).

20.5. У діалоговому вікні “Сохранение объекта” (Save As), що відкрилося, пропонується два варіанти розміщення експортованих даних:

Ø Во внешнем файле или базе данных(Те an External File or Database);

Ø В текущей базе данных (Within the Current Database as).

20.5.1. Виконайте активізацію перемикача обраного варіанта, у нашім прикладі “Во внешнем файле или базе данных”;

20.5.2. Виконайте фіксацію на кнопці “Ok”.

20.6. У діалоговому вікні “Сохранение объекта: Таблица ’Клиенты’ в…”,яке відкрилося:

20.6.1. У списку, що розкривається, поля “Тип файла” (Files of type), де перебуває список доступних для експортування форматів файлів, виконайте фіксацію на пункті “Microsoft Excel (*.xls)”;

20.6.2. У полі “Папка” виконайте установку папки, де передбачається розмістити експортований файл;

20.6.3. У полі “Имя файла” (File Name) за замовчуванням майстер експорту пропонує ім’я, що відповідає імені таблиці тобто Клієнти. Залишіть ім’я, пропоноване програмою, або введіть нове, наприклад, Personnel;

20.6.4. Виконайте фіксацію на кнопці “Экспорт” (Export).

Примітка:У результаті Access створить Excel-файл із усіма даними з Access-таблиці й вставить імена полів таблиці в перший рядок таблиці Excel.

20.7. В Microsoft Excel відкрийте й перегляньте експортований файл.

20.8. Закрийте Microsoft Excel.

21. Завдання: Самостійно виконайте експорт у текстовий файл, створеної в MS Access таблиці, наприклад Personnel1, для подальшої обробки.

Примітка: Ім’я таблиці Access, експортованої в текстовий файл, повинне містити тільки латинські символи.

22. Результати представте викладачеві для оцінки Вашої роботи.

23. Закрийте файл БД.

24. Вийдіть із Microsoft Access.

25. Виключіть ПК (за вказівкою викладача).

26. Оформіть дану роботу.

Бібліографічний список до практичного заняття:

[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 11 ], [ 12 ].

 

 


Практичне заняття №10

Тема 13. «Microsoft Office. СУБД Access»

Мета заняття: Закріпити теоретичні знання студентів і набути практичні навички роботи в середовищі СУБД Access відповідно до плану заняття.

План заняття

1. Створення бази данихНакладная”.

2. Створення структури таблиць бази даних.

3. Встановлення зв’язків між таблицями бази даних.

4. Введення даних у таблиці.

 

Обладнання: персональний комп’ютер.

Методичні рекомендації до практичного заняття

Для виконання практичних завдань слід уважно ознайомитися з методичними рекомендаціями до самостійної роботи з теми. При необхідності слід використовувати додаткову літературу з бібліографічного списку до теми та довідкову систему Access.

Практичні завдання

 

5. Ознайомтеся з переліком таблиціь Бази даних“Накладная”, який наведено в табл.3.14.

Таблиця 3.14

Перелік таблиць Бази данихНакладная

№ з.п. Найменування таблиці Інформація, що міститься в таблиці
ОснСведНак Основні свідчення про товарну накладну: номер, дата, назва контрагенту, операція, додаткові свідчення.
Спецификация Специфікація накладної: назва товару, кількість та його ціна.
Контрагенты Довідник контрагентів: коротка назва, повна назва контрагенту, інформація про сплачення ПДВ, місто знаходження, додаткові свідчення.
Товары Довідник товарів: назва товару, ціна реалізації за замовчуванням, короткий опис товару (якщо необхідно).
Города Довідник населених пунктів

6. Ознайомтеся зСхемою даних БД “Накладная”, зв’язок між таблицями й тип відношень показано на рис. 8.

 

Рис. 8: Схема даних БД “Накладная”

7. Створіть структури таблиць БД “Накладная”. Назви таблиц, і’мя полів та дані, які потрібно ввести в таблиці файлу БД, наведено у табл.. 3.15-3.19.

Таблиця 3.15

Структура та дані таблиці «Основные сведения накладной»

ОснСведНак
НомНак Дата Контрагент Операция
1/256 05.01.07 Компьютерный мир +
2/134 06.01.07 Все для дома +
06.01.07 Иванов ЧП -
07.01.07 Электрон -
5/5а 15.01.07 Компьютерный мир +
16.01.07 Сидоров ЧП -

 

Таблиця 3.16

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти