ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 14. Програмування на мові SQL

Мета заняття: Закріпити теоретичні знання студентів і набути практичні навички програмування на мові SQL відповідно до плану заняття.

План заняття

1. Ознайомлення з теоретичними основами інструкції SELECT.

2. Створення запитів з умовами.

3. Створення запиту з використанням параметра WHERE (завдання 1).

4. Створення запиту з декількими умовами запиту (завдання 2).

5. Створення запиту з використанням оператора BETWEEN (завдання 3).

6. Створення запиту з полями, що обчислюються (завдання 4).

6. Створення запиту з обедненням полів (завдання 5).

 

Обладнання: персональний комп’ютер.

Методичні рекомендації до практичного заняття

Для виконання практичних завдань слід уважно ознайомитися з методичними рекомендаціями до самостійної роботи з теми. При необхідності слід використовувати додаткову літературу з бібліографічного списку до теми та довідкову систему Access.

 

Практичні завдання

1. Увімкніть ПК.

2. Виконайте запуск Access.

3. Виконайте активізацію файлу Бази Даних “Накладна”, якийзнаходиться за адресою:C:\ Мои документы \ Папка з шифром Вашої групи\Накладна \ (місце знаходження файлу БД уточніть у викладача).

Ознайомтесь зтеоретичними основами інструкції SELECT.

I. Створення запитів з умовами

Для створення запитів за умовами використовується параметр WHERE, після якого записуються необхідні умови вибору. При виконанні запиту для кожного запису перевіряються ці умови і вибираються тільки ті, які відповідають цим умовам.

Якщо умов декілька, то вони об’єднуються або оператором AND або оператором OR.

Якщо дві умови об’єднуються оператором AND, то записи обираються тільки ті, які відповідають цим умовам одночасно. При об’єднанні умов оператором OR результатом вибору будуть записи, які відповідають хоча б одній із умов. При наявності трьох та більш за кількості умов можуть одночасно використовуватись оператори AND та OR для об’єднання різних умов та їх угруповань.

5. Завдання 1: Вибратиприходнінакладні. Результат відсортувати по даті накладних та представити у вигляді табл.3.20.

Таблиця 3.20

Структура таблиці результатів запиту завдання 1

Дата Накладна № Постачальник
     

5.1. Рішення:

SELECT Дата, НомНак AS [Накладна №], Контрагент AS Постачальник

FROM ОснСведНак

WHERE Операция=“+”

ORDER BY Дата;

Примітка: В приведеному рішенні нове ім’я для поля НомНак записано в квадратних дужках. Ця потреба виникла у зв’язку з тим, що воно складається із двох слів, розділених пробілом.

5.2. Результат запиту приведений на рис. 14.

Рис. 14. Результат запиту завдання 1

5.3. Збережіть створений запит з назвою Запит_12_1.

6. Завдання 2: Зробити запит, аналогічний запиту завдання 1, але тільки для постачальника “Компьютерный мир”.

6.1. Рішення:

SELECT Дата, НомНак AS [Накладна №], Контрагент AS Постачальник

FROM ОснСведНак

WHERE Операция=“ + ” AND Контрагент=“Компьютерный мир”

ORDER BY Дата;

6.2. Результат запиту приведений на рис. 15.

Рис. 15. Результат запиту завдання 2

6.3. Збережіть створений запит з назвою Запит_12_2.

7. Завдання 3: Вибрати накладні, дати яких не більш ніж 05.01.2007 або знаходяться в інтервалі с 15.01.07 по 16.01.07 включно.

Результати відсортувати по убуванню дати та представити у вигляді табл. 3.21.

Таблиця 3.21

Структура таблиці результатів запиту завдання 3

НомНак Дата Контрагент Операция
       

 

7.1. Рішення:

SELECT НомНак, Дата, Контрагент, Операция

FROM ОснСведНак

WHERE Дата<=#01/05/2007#

OR (Дата BETWEEN #01/15/2007# AND #01/16/2007#)

ORDER BY ДатаDESC;

Примітка: В приведеному рішенні дати записуються в форматі ММ/ЧЧ/РРРР (місяць/число/рік).

7.2. Результат запиту приведений на рис. 16.

Рис. 16. Результат запиту завдання 3

7.3. Збережіть створений запит з назвою Запит_12_3.

II. Створення запитів з полями, що обчислюються

Створення полів, що обчислюються, розглянемо на прикладі.

8. Завдання 4: Для накладної за номером 3 вивести специфікацію у вигляді табл.3.22. Результати відсортувати по назві товару.

Таблиця 3.22

Структура таблиці результатів запиту завдання 3

Товар Кількість Ціна Сума
       

8.1. Рішення:

SELECT Товар, Кол AS Кількість, Цена AS Ціна, Кол*Цена AS Сума

FROM Спецификация

WHERE НомНак=“3”

ORDER BY Товар;

8.2. Результат запиту приведений на рис. 17.

Рис. 17. Результат запиту завдання 4

Пояснення: Як видно з рішення, полем, що обчислюється, є поле “Сума”. Його значення обчислюється як добуток кількості на ціну товару. Якщо не задавати ім’я для поля, що обчислюється (а це допускається синтаксисом інструкції SELECT), то система сама його визначить, але воно не буде мати ніякого змісту. Тому для полів, що обчислюються, бажано задавати ім’я при створенні запиту.

8.3. Збережіть створений запит з назвою Запит_12_4.

9. Завдання 5: За допомогою SELECT-інструкції зробити наступний запит та проаналізувати результат його виконання:

SELECT Контрагент, НомНак&“\”&Операция as Накладная

FROM ОснСведНак

ORDER BY Контрагент;

Примітка: Збережіть створений запит з назвою Запит_12_5.

10. Результати виконання практичного завдання представте викладачеві для оцінки Вашої роботи.

11. Виконайте завершення роботи.

12. Виключіть ПК (за вказівкою викладача).

13. Оформіть дану роботу.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти