ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Бібліографічний список до практичного заняття

[ 3 ], [ 7 ], [ 20 ], [ 24 ], [ 25 ].

 


Практичне заняття №13

Тема 14. Програмування на мові SQL

Мета заняття: Закріпити теоретичні знання студентів і набути практичні навички програмування на мові SQL відповідно до плану заняття.

План заняття

1. Ознайомлення з теоретичними основами інструкції SELECT.

2. Створення запитів з використанням статистичних функцій.

3. Створення запитів з використанням функції SUM (завдання 1).

4. Створення запиту MIN, MAX, AVG (завдання 2).

5. Створення запиту з групуванням даних (завдання 3,4).

 

Обладнання: персональний комп’ютер.

Методичні рекомендації до практичного заняття

Для виконання практичних завдань слід уважно ознайомитися з методичними рекомендаціями до самостійної роботи з теми. При необхідності слід використовувати додаткову літературу з бібліографічного списку до теми та довідкову систему Access.

 

Практичні завдання

 

1. Увімкніть ПК.

2. Виконайте запуск Access.

3. Виконайте активізацію файлу Бази Даних “Накладна”, якийзнаходиться за адресою:C:\ Мои документы \ Папка з шифром Вашої групи\Накладна \ (місце знаходження файлу БД уточніть у викладача).

4. Ознайомтесь з теоретичними основами інструкції SELECT. Перелік статистичних функцій, які використовуються в запитах, наведено в табл. 3.23.

Таблиця 3.23

Перелік статистичних функцій

Функція Призначення
Avg(вираз) обчислення середнього значення
Min(вираз), Max(вираз) обчислення мінімального та максимального значень
Sum(вираз) обчислення суми значень
Count (*) або Count(вираз) визначення кількості записів

 

Якщо інструкція SELECT не передбачає групування даних (групування даних розглядається далі), то результатом виконання статистичних функцій буде один запис замість тих записів, які приймають участь у запиті. Це треба обов’язково пам’ятати при їх застосуванні.

I. Використання статистичних функцій

5. Завдання 1: Розрахувати суму накладної за номером 3.

5.1. Рішення:

SELECT SUM(Кол*Цена) as СумНак

FROM Спецификация

WHERE НомНак=“3”;

5.2. Результат запиту приведений на рис. 18.

Рис.18. Результат запиту завдання 1

Пояснення: Приведена інструкція SELECT виконує дії у наступній послідовності – спочатку із таблиці “Спецификация” вибираються записи, які відповідають умові НомНак=“3”, після чого для вибраних записів розраховується загальна сума добутків “Кол*Цена”, результат якої записується у поле “СумНак”.

Одночасно можна використовувати декілька статистичних функцій.

5.3. Збережіть створений запит з назвою Запит_13_1.

6. Завдання 2: Розрахувати мінімальну, середню та максимальну ціни товарів для накладної за номером 3.

6.1. Рішення:

SELECT MIN(Цена) as МінЦіна, AVG(Цена) as CерЦіна,

MAX(Цена) as МаксЦіна

FROM Спецификация

WHERE НомНак=“3”;

6.2. Результат запиту приведений на рис. 19.

Рис. 19. Результат запиту завдання 2

6.3. Збережіть створений запит з назвою Запит_13_2.

II. Групування даних

Якщо треба підрахувати значення по групам записів, то для цього треба застосувати групування даних.

Групування даних здійснюється за допомогою речення GROUP BY, після якого записується ознаки групування записів (послідовність ознак не має значення).

Слід особо відзначити, що у списку полів для запиту крім статистичних функцій слід використовувати (якщо потрібно) тільки ті поля, які є ознакою групи.

7. Завдання 3: Розрахувати суми по всіх накладних.

7.1. Рішення:

SELECT НомНак, SUM(Кол*Цена) as СумНак

FROM Спецификация

GROUP BY НомНак;

7.2. Результат запиту приведений на рис. 20.

Рис. 20. Результат запиту завдання 3

 

7.3. Збережіть створений запит з назвою Запит_13_3.

8. Завдання 4: Розрахувати загальні суми та суми ПДВ по всіх накладних та проаналізувати результат його виконання:

8.1. Рішення:

SELECT НомНак, SUM(Кол*Цена) as СумНак,

SUM(Кол*Цена)*0.2 as ПДВнак

FROM Спецификация

GROUP BY НомНак;

 

8.2. Результат запиту приведений на рис. 21.

Рис. 21. Результат запиту завдання 4

8.3. Збережіть створений запит з назвою Запит_13_4.

9. Результати виконання практичного завдання представте викладачеві для оцінки Вашої роботи.

10. Виконайте завершення роботи.

11. Виключіть ПК (за вказівкою викладача).

12. Оформіть дану роботу.

 

Бібліографічний список до практичного заняття

[ 3 ], [ 7 ], [ 20 ], [ 24 ], [ 25 ].


Практичне заняття №14

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти