ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Два способи формування запитів.

За способом формування запити можна розділити на два види.

Запити за зразком або QBE-запити, для визначення яких користувач повинен указати параметри запиту у вікні конструювання, задаючи зразки для пошуку інформації.

Структуровані, або SQL-запити, для визначення яких користувач повинен описати запит за допомогою особливої мови запитів, використовуючи спеціальні команди й функції.

Практично будь-який запит може бути сформульований як у вигляді запиту за зразком, так і у вигляді SQL-Запиту. Однак багато користувачів воліють працювати із запитами за зразком, тому що цей спосіб більше наочний, його легше освоїти, не потрібно вчити команди й функції структурованої мови запитів.

При визначенні запиту за зразком Access автоматично формує відповідний SQL-запит.

Основний тип запитів за зразком - це запити на вибір Користувач може формувати запит самостійно або звернутися до Майстрів запитів.

Форми даних.

В Access існує кілька способів уведення, редагування й перегляду інформації, що зберігається в базі дані. Найпростішим з них є наступний: відкрити таблицю бази даних або запит у табличному режимі - і можна вводити нові записи, видаляти або редагувати старі, переглядати дані, що відносяться до цієї таблиці або запиту.

Однак є й інший спосіб - підготувати форми даних, які спеціально призначені саме для наочного подання інформації з бази даних і можуть істотно полегшити як уведення даних, так і сприйняття інформації, що зберігається в базі даних.

Створення форми.

Користувач може створити найпростішу форму на основі вже існуючої таблиці Access. Може вибрати, які поля й у якій послідовності повинні бути представлені у формі, розбити їх на логічно зв’язані групи й задати їхнє розташування на екрані.

Access дозволяє створити кілька форм для різного виду інформації, наприклад, форми рахунків, замовлень, адрес покупців (клієнтів) і інші. Дані однієї таблиці можуть бути представлені в декількох різних формах, у той же час в одній формі може бути представлена інформація з різних таблиць бази даних. Форми можуть містити ілюстрації, а також графічне подання інформації з бази даних у вигляді діаграм.

Як і при розробці таблиць і запитів, при розробці форм можна скористатися допомогою відповідного Майстра. При створенні форми за допомогою Майстра користувачеві треба відповіти на його питання в серії діалогових вікон. Результатом такого діалогу з Майстром форм буде побудована готова до вживання форма, яку при бажанні можна буде піддати подальшому вдосконаленню.

Обробка даних за допомогою звітів.

У звіті користувач може наочно представити витягнуту з бази даних інформацію, доповнивши її результатами аналізу й обчислень. Користувач вільний у виборі макета звіту і його оформлення В MS Access передбачені деякі стандартні компоненти структури звіту (шапки, примітки, колонтитули, основна частина), однак яким саме буде макет звіту - вирішує користувач

Сконструювати макет звіту можна двома способами, за допомогою Майстра звітів або самостійно. Починаючим користувачам Майстер звітів допомагає уникнути помилок. У другому випадку користувач має більш широкі можливості. Однак можливий і проміжний варіант-можна використати допомогу Майстра для створення «заготівлі» звіту, а потім самостійно доробити цей звіт, виконав необхідні доповнення й зміни. Це найбільш раціональний спосіб.

Питання для самоконтролю

1. Як класифікуються Бази Даних?

2. Які структурні елементи містять БД?

3. На яких моделях даних ґрунтуються СУБД?

4. Які завдання реалізуться за допомогою СУБД?

5. Які основні засоби мають сучасні СУБД?

6. Які основні властивості мають СУБД?

7. Які типи зв’язків між об’єктами предметної області використовуються в СУБД?

8. Які типи даних використлвуються в СУБД?

9. Призначення ключів.

10. Призначення та методика створення запитів.

11. Призначення та методика створення форм.

12. Призначення та методика створення звітів.

13. Призначення макросів та модулів.


Практичні завдання

Завдання №1

Тема 13. «Microsoft Office. СУБД Access»

Мета завдання: Закріпити теоретичні знання студентів і набути практичні навички роботи в середовищі СУБД Access відповідно до плану завдання.

План завдання

1. Створення нового запиту за допомогою діалогового вікна «Новый запрос».

2. Створення запиту за допомогою конструктора запитів.

3. Редагування створеного запиту.

4.Використання статистичних функцій у запиті.

5. Створення параметричного запиту за допомогою конструктора запитів.

6. Створення перекресного запиту за допомогою конструктора запитів.

7. Створення простого запиту за допомогою Майстра запитів.

 

Обладнання: персональний комп’ютер.

Методичні рекомендації до практичного завдання

Для виконання практичних завдань слід уважно ознайомитися з методичними рекомендаціями до самостійної роботи з теми. При необхідності слід використовувати додаткову літературу з бібліографічного списку до теми та довідкову систему Access.

 

Практичні завдання

 

1. Увімкніть ПК.

2. Виконайте запуск Access;

3. При необхідності виконайте пошук інформаційної допомоги по тематиці даної роботи.

4. Відкрийте файл Бази Даних створений на попередніх заняттях.

5. Для створення запиту необхідно відкрити діалогове вікно “Новый запрос”(New Query), для чого потрібно виконати наступну послідовність дій:

5.1. Виконайте фіксацію на вкладці “Запросы”(Queries);

5.2. Виконайте фіксацію на кнопці “Создать” (New).

5.3. У діалоговому вікні “Новый запрос”(New Query), що відкрилося, пропонуються наступні способи створення запиту:

Ø “Конструктор”(Design View)-створення запиту без допомоги майстра;

Ø “Простой запрос”(Simple Query Wizard) -створення простого запиту на основі обраних полів;

Ø “Перекрестный запрос”(Crosstab Query Wizard) - створення запиту, дані в якому мають компактний формат, подібний до формату подання даних в електронних таблицях;

Ø “Повторяющиеся записи”(Find Duplicates Query Wizard) - створення запиту, що вибирає повторювані записи з таблиці або простого запиту;

Ø “Записи без подчиненных”(Find Unmatched Query Wizard)-створення запиту, що вибирає з таблиці запису, не пов’язані із записами з іншої таблиці.

5.3.1. Для створення запитів виконайте маркування відповідного способу створення;

5.3.2. Виконайте фіксацію на кнопці “Ok”.

6. Для створення запиту за допомогою конструктора запитів необхідно виконати наступну послідовність дій:

6.1. У діалоговому вікні “Новый запрос”(New Query) виконайте маркування способу створення “Конструктор” (Design View) і виконайте фіксацію на кнопці “Ok”;

6.2. У результаті відкривається порожнє вікно конструктора запиту й діалогове вікно “Добавление таблиц”(Show Table).

6.3. У діалоговому вікні “Добавление таблиц”(Show Table), що відкрилося, здійснюється вибір таблиць і запитів, які будуть використовані при розробці запиту й воно містить три вкладки:

Ø “Таблицы” (Tables);

Ø “Запросы” (Queries);

Ø “Таблицы и Запросы” (Both).

6.3.1. Перейдіть на вкладку “Таблицы”(Tables), виконавши фіксацію на відповідному ярлику;

6.3.2. Виконайте маркування таблиці Пропоновані моделі;

6.3.3. Виконайте фіксацію на кнопці “Добавить”(Add);

6.3.4. Виконайте маркування таблиці Клієнти;

6.3.5. Виконайте фіксацію на кнопці “Добавить”(Add);

6.3.6. Закрийте діалогове вікно, виконавши фіксацію на кнопці “Закрыть”(Close), при цьому імена обраних таблиць відобразяться у вікні проектування запиту.

Примітка: За допомогою команди “Добавить таблицы”(Show Table) з меню “Запрос”(Query) можна знову відкрити діалогове вікно “Добавить таблицы” (Show Table)і поповнити список таблиць запиту.

6.4. Вікно Конструктора запиту розділено на дві частини. У верхній половині перебувають вікна таблиць зі списками полів. Ім’я кожної таблиці відображається в рядку заголовка такого вікна.

При складанні запиту на основі декількох таблиць між ними необхідно встановити зв’язок, задавши відношення між полями. У противному випадку результат обробки запиту може виявитися некоректним.

У даному прикладі відношення між двома таблицями вже задано, між полями обох таблиць проведена лінія. Крім того, на схемі видний характер зв’язку — “Один ко многим”. Головної в цьому випадку є таблиця Пропоновані моделі (з її боку зв’язок позначений символом 1).

У нижній половині вікна Конструктора запиту розташовується бланк запиту.

Розробка запиту виконується в кілька етапів:

1. Додавання полів у запит.

2. Установка критеріїв відбору записів.

3. Сортування записів.

6.5. Для додавання полів у запит необхідно скористатися одним з наступних способів:

Примітка: Щоб у рядку “Имя таблицы”(Table)бланка запиту відображалося ім’я таблиці, у пункті меню “Вид”(View) варто встановити опцію “Имена таблиц”(Table Names).

6.5.1.Додати потрібні поля в бланк запиту можна методом Drag and Drop “перетаскування” їхніх імен зі списку, що перебуває у верхній частині вікна конструктора, у рядок “Поле”(Field) бланка запиту, наприклад, поміствть в рядок “Поле”(Field) поле Код модели таблиці Пропоновані моделі.

6.5.2. Додати кілька полів з таблиці можна шляхом маркування імен перерахованих полів у списку таблиці, утримуючи натиснутою клавішу [Ctrl] і “перетягнувши” маркіровані поля в порожню колонку рядка “Поле”(Field).

Як тільки ви відпустите кнопку миші, імена полів будуть розподілені по колонках.

Оберіть спосіб, яким Ви будете користуватися.

6.6. Використовуючи даний спосіб, додайте наступні поля таблиці Клієнти.

- По_батькові;

- Адреса;

- Поштовий_індекс;

- Населений_пункт;

- Телефон;

- Дата_замовлення.

6.7. Для видалення полів із запиту необхідно:

6.7.1. Виконати маркування колонки де перебуває поле, яке видаляється, наприклад, поле Прізвище;

6.7.2. Натиснути клавішу [Del].

6.7.3. Використовуючи даний спосіб, видалите із бланка запиту всі поля.

6.8. Для включення в запит всіх полів таблиці необхідно виконати маркування символу “ * ” у списку полів таблиці, наприклад Пропоновані моделі, у верхній частині вікна конструктора запиту, і “перетягнути” його в бланк запиту або виконати подвійну фіксацію. У результаті всі поля таблиці будуть включені в запит, але в бланку з’явиться тільки запис Ім'я Таблиці *, у даному прикладі Пропоновані моделі *.

Примітка: Даний спосіб має наступну перевагу: коли у вихідній таблиці додаються або видаляються поля, автоматично змінюється й запит.

6.9. Для видалення таблиць із запиту необхідно виконати маркування будь-якого з її полів у верхній частині вікна конструктора запиту, наприклад, будь-яке поле таблиці Пропоновані моделі; натиснути клавішу [Del].

Примітка: Поля вилученої із запиту таблиці, які були поміщені в бланк запиту, віддаляються автоматично.

6.10. Використовуючи отримані практичні навички, здійсніть вибір таблиць Пропоновані моделі й Клієнти для запитів і додайте в бланк запиту наступні поля таблиці Пропоновані моделі:

- Код_моделі;

- Модель;

- Заводська_ціна;

- Транспортні_витрати;

- Передпродажна_підготовка;

інаступні поля таблиці Клієнти:

- Прізвище;

- Населений_пункт;

- Телефон;

- Дата_замовлення.

7. Припустимо, необхідно створити запит на вибірку даних з таблиць Пропоновані моделі й Клієнти й установити клієнтів, наприклад у Дніпропетровську, що замовили автомобілі.

7.1. За допомогою критеріїв відбору користувач указує Access, які записи потрібно вибирати в таблицях і відображати в таблиці результатів виконання запиту. Критерії відбору вказуються для одного або декількох полів.

Формований у даному прикладі запит повинен відбирати дані про клієнтів із Дніпропетровська, що замовили автомобілі, тому для поля Населений пункт встановіть в рядку “Условие отбора ”(Criteria) критерій відбору:

- Населений_пункт -Дніпропетровськ.

7.2. Для рішення даного завдання необхідно виконати наступну послідовність дій:

7.2.1. В осередок, на перетинанні рядка “Условие отбора”(Criteria) і стовпця Населений_пункт, уведіть Дніпропетровськ.

7.2.2. Після уведення вираження натисніть клавішу [Enter], внаслідок чого Access перевірить його синтаксис і укладе це значення в лапки;

7.3. Для збереження запиту необхідно виконати наступну послідовність дій:

7.3.1. на панелі інструментів “Дизайнера запроса”(Query Design) виконайте фіксацію на піктограмі “Сохранить”(Save).

7.4. У діалоговому вікні “Сохранение”, що відкрилося:

7.4.1. У полі “Имя запроса” (Query Name) уведіть ім’я запиту, що зберігається, наприклад, Дніпропетровськ;

7.4.2. Виконайте фіксацію на кнопці “Ok”.

7.5. Для відображення результату запиту необхідно у пункті меню “Запрос”(Query) виконати фіксацію на команді “Запуск”(Run)

або

виконати подвійну фіксацію на піктограмі імені запиту.

7.6. Access відобразить на екрані набір записів, які відібрані відповідно до заданого критерію.

7.7. Для закриття вікна “Запрос на выборку”, виконайте фіксацію на кнопці “Закрыть окно”.

8. Допустимо, необхідно відредагувати створений запит на вибірку даних з таблиць Пропоновані моделі й Клієнти.

Формований запит повинен відбирати дані про клієнтів із Дніпропетровська, що замовили, наприклад, в 2006 році автомобілі:

- - Corolla Kombi (12410) і

- - Corolla LiftbackXL (12579).

Крім того, записи запиту необхідно відсортувати по зростанню по датах замовлення. Тому, для перерахованих нижче полів, установіть в рядку “Условие отбора” (Criteria) додаткові критерії відбору:

- Код_моделі12410;

- Дата_замовлення - > 01.01.2007 and <31.12.2007;

Для поля Код_моделі встановіть рядку “Или” (Or) критерій відбору 12579.

8.1. Для редагування створеного запиту необхідно виконати наступну послідовність дій:

8.1.1. У вікні Бази Даних перейдіть на вкладку “Запросы”(Queries);

8.1.2. Виконайте маркування необхідного імені запиту, у нашім прикладі, Дніпропетровськ;

8.1.3. Виконайте фіксацію на кнопці “Конструктор” (Design) або виконайте подвійну фіксацію на піктограмі імені запиту.

8.2. В осередок, на перетинанні рядка “Условие отбора”(Criteria) і стовпця Код_моделі, уведіть критерій для поля Код_моделі12410. Після уведення вираження натисніть клавішу [Enter], внаслідок чого Access перевірить його синтаксис і нормалізує запис відповідно до правил запису критеріїв;

8.3. В осередок, на перетинанні рядка “Или”(Or)і стовпця Код_моделі, уведіть критерій для поля Код_моделі12579. Після уведення вираження натисніть клавішу [Enter], внаслідок чого Access перевірить його синтаксис і нормалізує запис відповідно до правил запису критеріїв;

8.4. В осередок, на перетинанні рядка “Или”(Or)і стовпця Населений_пункт, уведіть критерій для поля Населений_пунктДніпропетровськ. Після уведення вираження натисніть клавішу [Enter], внаслідок чого Access перевірить його синтаксис і нормалізує запис відповідно до правил запису критеріїв;

8.5. Уведіть критерій для поля Дата замовлення >01.01.2006 and <31.12.2006. Після уведення вираження натисніть клавішу [Enter], внаслідок чого Access автоматично перетворить дату у формат, обраний у режимі конструктора таблиці. (Short Date: 01.01.2006), і вставить перед нею й після її знак #.

8.6. Для виконання сортування записів у запиті необхідно виконати наступну послідовність дій:

8.6.1. Виконайте фіксацію на перетинанні рядка “Сортировка” і стовпця бланка запиту, що містить ім’я поля, по якому необхідно зробити сортування, у даному прикладі – Дата_замовлення;

8.6.2. Виконайте фіксацію на кнопці списку, що розкривається, у рядку“Сортировка” (Sort);

8.6.3. У списку, що розкрився, виконайте фіксацію на обраному способі сортування, у нашім прикладі“ по возрастанию”.

Примітка: Записи в запиті можуть бути відсортовані за алфавітом, по зростанню (Ascending) або по убуванню (Descending). Можна також одночасно робити сортування по вмісту декількох полів (до десяти).

8.7. Виконайте збереження змін у запиті.

8.8. Виконайте запуск відредагованого запиту.

Примітки: Якщо буде потреба можна скасувати відображення поля в результуючому наборі записів (навіть того, по якому виробляється сортування).

Поле відображається в таблиці результатів запиту, якщо у відповідній колонці бланказапиту, у рядку“Вывод на экран”(Show)включений контрольний індикатор.

9. Запит можна використовувати для виконання розрахунків і підведення підсумків, узагальнивши дані з вихідних таблиць. Для цих цілей в Access передбачені статистичні функції SQL. Статистичну функцію задають у рядку “Групповая операция”(Total).

9.1. Для відображення в бланку запита рядка “Групповая операция” (Total) необхідно у пункті меню “Вид” (View) виконайте фіксацію на команді “Групповые операции” (Total).

9.2. За допомогою статистичної функції можна обробити вміст кожного поля запиту. Результат обробки з’являється в результуючому наборі записів запиту.

9.3. За допомогою статистичної функції можна виконувати наступні обчислення в запиті. Перелік статистичних функцій приведено в табл. 2.2.

Таблиця 2.2

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти