ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Структура та дані таблиці «Контрагенты»

КонтрАгенты
КратНаим ПолНаим ПлатНДС Город
Все для дома Малое предприятие "Все для дома" Нет Кривой Рог
Иванов ЧП Частный предприниматель Иванов И.И. Нет Днепропетровск
Копьютерный мир ООО "Компьютерный мир" Да Днепропетровск
Петров ЧП Частный предприниматель Петров П.П. Нет Днепродзержинск
Сидоров ЧП Частный предприниматель Сидоров С.С. Нет Кривой Рог
Электрон Магазин "Электрон" Да Днепропетровск

 

Таблиця 2.13

Структура та дані таблиці «Спецификация»

Спецификация
НомНак Товар Кол Цена
1/256 Телевизор 5200,00
1/256 Моб.телефон 900,00
1/256 Компьютер 3900,00
1/256 Муз.центр 2800,00
2/134 Моб.телефон 900,00
2/134 Муз.центр 2500,00
Моб.телефон 1100,00
Телевизор 6000,00
Компьютер 4900,00
Моб.телефон 1200,00
5/5а Компьютер 4000,00
Телевизор 5800,00

 

Таблиця 2.14

Структура та дані таблиці «Товары»

Товары
Товар КратОпис ЦенаРеализ
Компьютер   4500,00
Моб.телефон   1000,00
Муз.центр   3000,00
Телевизор   5500,00

 

Таблиця 2.15

Структура та дані таблиці «Города»

Города
Город
Днепродзержинск
Днепропетровск
Желтые Воды
Кривой Рог

 

Примітка: зверніть увагу на призначення ключових полів. Одна з таблиць БД «Накладная» не має ключового поля.

8.Встановте зв’язки між таблицями із використанням Майстра підстановок відповідно до схеми даних, наведену на рис. 8. Перевірьте створені зв’язки та типи відношень між таблицями.

9. Уведіть дані у зв’язані таблиці з використанням створених підстановок, які наведено у табл.. 2.11-2.15.

Примітка:

Збережіть файл БДНакладная” на змінному носії інформації. Файл буде використовуватисяпри виконанні практичних завдань 6-10.

 

Бібліографічний список до практичного заняття:

[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 11 ], [ 12 ].

 

Бібліографічний список до теми:

[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 11 ], [ 12 ].

 


Тема 14. Програмування на мові SQL

 

Мета: опрацювання питань згідно запропонованого плану теми, формування знань з теоретичних основ програмування на мові SQL .

 

План вивчення теми

14. Основні поняття мови SQL. Опис SQL-інструкцій.

15. Інструкції SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE.

16. Параметри From, Where, In, Group by, Having, Order by.

17. Предикати All, Distinct і Distinctrow.

18. Операція Inner join.

19. Функції SQL-запитів.

20. Функція Count, First/Last, Min/Max, Avg, StDev/StDevP, Sum, Var/VarP.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Вивчення теми №14 передбачає такі форми навчання, як лекція, практичні заняття та самостійна робота студентів: вивчення конспекту лекції, робота з підручниками та іншими джерелами інформаії, а також відповіді на контрольні запитання. У програмі дисципліни відображені основні питання лекції, які студенти повинні вивчити під час аудиторних занять, працюючи над підручниками, виконуючи практичні завдання в поза аудиторний час, знаходячи матеріали у мережі Інтернет.

При вивченні теми слід окреслити основні принципи та прийоми програмування на структурованій мові запитів SQL, структуру мови SQL, вивчити інструкції мови управління даними.

SQL (Structured Query Language) – це структурована мова запитів, яка створена для роботи з реляційними базами даних та дозволяє користувачам взаємодіяти з базами даних: переглядати, шукати, додавати та керувати даними.

Розрізняють мову визначення даних та мову управління даними.

Мова визначення даних дозволяє створювати та видаляти таблиці в базі даних, задавати індекси (ключи), описувати зв’язки між таблицями та накладати умови на таблиці в базі даних. Ці операції можуть виконуватися за допомогою конструктора таблиць та схеми даних, тому далі команди мови визначення даних розглядатися не будуть.

Мова управління даними призначена для виконання запитів, обновлення запитів, вставки нових записів та видалення існуючих.

До команд мови управління даними відносяться інструкції

· SELECT – витягає дані із бази,

· UPDATE – обновлює данні в базі.

· DELETE – видаляє дані із бази.

· INSERT – вставляє нові дані в базу.

Коли користувач створює запит у режимі конструктора, Access автоматично генерує відповідну інструкцію SQL. Користувач має можливість подивлятися та змінювати створену інструкцію у режимі SQL. Зміни, внесені в запит в режимі SQL, приведуть к відповідним змінам у бланку запиту у режимі конструктора.

Мова управління даними за свою структурою проста та доступна для розуміння. Складні запити в багатьох випадках краще формувати за допомогою мови SQL, ніж розробляти їх у конструкторі. До того ж деякі запити не можуть бути сформовані за допомогою конструктора. Це запити до серверу, керуючі запити та запити на об’єднання.

Інструкція SELECT має наступний синтаксис:

SELECT [предикат] список полів с вказівкою (якщо необхідно) їх псевдонімів [INTO нова таблиця [IN зовнішняБазаДаних]]

FROM вираження [, ...] [IN зовнішняБазаДаних]

[ORDER BY список полів с вказівкою для кожного поля порядку сортування [ASC | DESC]

[WHERE умова Відбору Записів]

[GROUP BY групованіПоля]

[HAVING умоваНаГрупування]

Інструкція UPDATE створює запит на обновлення, який змінює значення заданих таблиць на підставі заданих умов. Синтаксис:

UPDATE таблиця

SET нове_значення

WHERE умови_відбору;

Інструкція UPDATE особливо зручна при необхідності внесення змін у велику кількість записів або коли записи, які необхідно змінити, перебувають у декількох таблицях. Компоненти інструкції UPDATE наведені у табл.2.16.

Таблиця 2.16

Компоненти інструкції UPDATE

Таблиця Назва таблиці, де знаходяться дані, які треба змінити.
Нове_значення Вираження, що визначає нове значення для обновлюваних записів.
Умови_відбору Умови, яким повинні задовольняти обновлювані записи.

При використанні інструкції UPDATE важливо пам’ятати:

ü Інструкція UPDATE не створює набору результатів. Відновлення записів, виконане з використанням запиту на відновлення, не можна скасувати. Щоб довідатися які записи будуть оновлені, спочатку рекомендується виконати запит на вибірку с тими ж умовами, і тільки потім, виконати запит на відновлення.

ü Рекомендується завжди робити резервні копії даних. Якщо записи були змінені помилково, їх можна відновити з резервних копій.

Приклад:

UPDATE Заказы

SET СтоимостьЗаказов = СтоимостьЗаказов * 1.1,

Доставка = Доставка * 1.03

WHERE СтранаЗаказчик = 'Великобритания';

У цьому прикладі змінюються дані із таблиці “Заказы“: значення поля “СтоимостьЗаказов" звищуються на 10 відсотків, а значення “Доставка» – на 3 відсотки для замовників з Великобританії.

Питання для самоконтролю

1. Що таке SQL?

2. Призначення мови визначення даних?

3. Призначення мови управління даними?

4. Призначення та синтаксис команди мови SELECT?

5. Призначення та синтаксис команди мови UPDATE?

6. Призначення та синтаксис команди мови DELETE?

7. Призначення та синтаксис команди мови INSERT?

 

 


Практичні завдання

Завдання №6

Тема 14. Програмування на мові SQL

Мета завдання: Закріпити теоретичні знання студентів і набути практичні навички програмування на мові SQL відповідно до плану завдання.

План завдання

1. Ознайомлення з теоретичними основами інструкції SELECT.

2. Ознайомлення з мінімальний синтаксисом інструкції SELECT.

3. Створення запитів по вибору полів з таблиць БД (завдання 1,2,3).

4. Створення запиту по вибору неповторюваних значень полів з таблиці БД (завдання 4).

5. Створення запиту зі зміною назви полів та збереження даних запиту у окрему таблицю (завдання 5).

6. Створення запиту з упорядкуванням результатів запиту (завдання 6).

 

Обладнання: персональний комп’ютер.

Методичні рекомендації до практичного завдання

Для виконання практичних завдань слід уважно ознайомитися з методичними рекомендаціями до самостійної роботи з теми. При необхідності слід використовувати додаткову літературу з бібліографічного списку до теми та довідкову систему Access.

 

Практичні завдання

 

1. Увімкніть ПК.

2. Виконайте запуск Access.

3. Виконайте активізацію файлу Бази Даних “Накладна”, якийзнаходиться за адресою:C:\ Мои документы \ Папка з шифром Вашої групи\Накладна \ (місце знаходження файлу БД уточніть у викладача).

Ознайомтесь з теоретичними основами інструкції SELECT.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти