ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


III. Зміна назви полів та збереження даних запиту у окрему таблицю.

Якщо треба, можна змінити назву поля при створенні запиту. Для цього після назви поля треба скористуватися реченням AS, яке записують після назви поля, назву якого треба змінити. У цьому випадку інструкція SELECT має вигляд

SELECT поле1 AS НоваНазваПоля1…..

Результати запиту залежать від табличних даних. При зміні табличних даних змінюються і результати запиту. Якщо треба зафіксувати результати запиту на певний період часу, то його результати треба зберегти у новій таблиці. Для цього треба після списку полів використати речення INTO, після якого треба записати ім'я таблиці, де будуть збережені результати запиту:

SELECT поле1, … INTO НазваСтвореноїТаблиці…..;

10. Запит 7: Вибрати контрагентів, з якими були проведені операції закупки/продажі товарів. Результат зберегти у полі“Кореспондент”таблиціКореспонденти.

10.1. Рішення:

SELECT DISTINCT Контрагент AS Кореспондент INTO Кореспонденти

FROM ОснСведНак;

10.2. Для перегляду результатів треба відкрити створену у результаті запиту таблицю під назвою“Кореспонденти”;

IV. Упорядкування результатів запитів

Для упорядкування результатів запитів їх можна відсортувати. Сортувати можна по одному або декілька полям. Для сортування використовується параметр ORDER BY, після якого записуються поля, по яким треба сортувати отримані результати. За замовчуванням сортування проводиться по зростанню. Якщо по деяким полям слід проводити сортування по убуванню, то після кожного з цих полів слід записати фразу DESC.

Запит 7: За допомогою SELECT-інструкції зробити наступні запити та проаналізувати результати їх виконання.

11.1 SELECTDISTINCTКонтрАгент

FROM ОснСведНак

ORDER BY КонтрАгент;

11.2. SELECTDISTINCTКонтрАгент

FROM ОснСведНак

ORDER BY КонтрагентDESC;

11.3. SELECT Дата, Контрагент, Операція

FROM ОснСведНак

ORDER BY ОперацияDESC, Дата, КонтрАгент;

11.4. Збережіть створені запити з назвами Запит_6_6, Запит_6_7, Запит_6_8.

12. Результати виконання практичного завдання представте викладачеві для оцінки Вашої роботи.

13. Виконайте завершення роботи.

14. Оформіть дану роботу.

 

Бібліографічний список до практичного заняття

[ 3 ], [ 7 ], [ 20 ], [ 24 ], [ 25 ].

 

 


Завдання №7

Тема 14. Програмування на мові SQL

Мета завдання: Закріпити теоретичні знання студентів і набути практичні навички програмування на мові SQL відповідно до плану завдання.

План завдання

1. Ознайомлення з теоретичними основами інструкції SELECT.

2. Створення запитів з умовами.

3. Створення запиту з використанням параметра WHERE.

4. Створення запиту з декількими умовами запиту.

5. Створення запиту з використанням оператора BETWEEN.

6. Створення запиту з полями, що обчислюються.

6. Створення запиту з об’єдненням полів.

 

Обладнання: персональний комп’ютер.

Методичні рекомендації до практичного завдання

Для виконання практичних завдань слід уважно ознайомитися з методичними рекомендаціями до самостійної роботи з теми. При необхідності слід використовувати додаткову літературу з бібліографічного списку до теми та довідкову систему Access.

 

Практичні завдання

1. Увімкніть ПК.

2. Виконайте запуск Access.

3. Виконайте активізацію файлу Бази Даних “Накладна”, якийзнаходиться за адресою:C:\ Мои документы \ Папка з шифром Вашої групи\Накладна \ (місце знаходження файлу БД уточніть у викладача).

Ознайомтесь зтеоретичними основами інструкції SELECT.

I. Створення запитів з умовами

Для створення запитів за умовами використовується параметр WHERE, після якого записуються необхідні умови вибору. При виконанні запиту для кожного запису перевіряються ці умови і вибираються тільки ті, які відповідають цим умовам.

Якщо умов декілька, то вони об’єднуються або оператором AND або оператором OR.

Якщо дві умови об’єднуються оператором AND, то записи обираються тільки ті, які відповідають цим умовам одночасно. При об’єднанні умов оператором OR результатом вибору будуть записи, які відповідають хоча б одній із умов. При наявності трьох та більш за кількості умов можуть одночасно використовуватись оператори AND та OR для об’єднання різних умов та їх угруповань.

5. Запит 1: Вибратиприходнінакладні. Результат відсортувати по даті накладних та представити у вигляді табл.2.17.

Таблиця 2.17

Структура таблиці результатів запиту 1

Дата Накладна № Постачальник
     

5.1. Рішення:

SELECT Дата, НомНак AS [Накладна №], Контрагент AS Постачальник

FROM ОснСведНак

WHERE Операция=“+”

ORDER BY Дата;

Примітка: В приведеному рішенні нове ім’я для поля НомНак записано в квадратних дужках. Ця потреба виникла у зв’язку з тим, що воно складається із двох слів, розділених пробілом.

5.2. Результат запиту приведений на рис. 12.

Рис. 12. Результат запиту 1

5.3. Збережіть створений запит з назвою Запит_7_1.

6. Запит 2: Зробити запит, аналогічний запиту 1, але тільки для постачальника “Компьютерный мир”.

6.1. Рішення:

SELECT Дата, НомНак AS [Накладна №], Контрагент AS Постачальник

FROM ОснСведНак

WHERE Операция=“ + ” AND Контрагент=“Компьютерный мир”

ORDER BY Дата;

6.2. Результат запиту приведений на рис. 13.

 

 

Рис. 13. Результат запиту 2

6.3. Збережіть створений запит з назвою Запит_7_2.

 

7. Запит 3: Вибрати накладні, дати яких не більш ніж 05.01.2007 або знаходяться в інтервалі с 15.01.07 по 16.01.07 включно.

Результати відсортувати по убуванню дати та представити у вигляді табл. 2.18.

Таблиця 2.18

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти