ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Структура таблиці результатів запиту 3

НомНак Дата Контрагент Операция
       

7.1. Рішення:

SELECT НомНак, Дата, Контрагент, Операция

FROM ОснСведНак

WHERE Дата<=#01/05/2007#

OR (Дата BETWEEN #01/15/2007# AND #01/16/2007#)

ORDER BY ДатаDESC;

Примітка: В приведеному рішенні дати записуються в форматі ММ/ЧЧ/РРРР (місяць/число/рік).

7.2. Результат запиту приведений на рис. 14.

Рис. 14. Результат запиту завдання 3

7.3. Збережіть створений запит з назвою Запит_7_3.

II. Створення запитів з полями, що обчислюються

Створення полів, що обчислюються, розглянемо на прикладі.

8. Запит 4: Для накладної за номером 3 вивести специфікацію у вигляді табл. 2.19. Результати відсортувати по назві товару.

Таблиця 2.19

Структура таблиці результатів запиту 4

Товар Кількість Ціна Сума
       

 

8.1. Рішення:

SELECT Товар, Кол AS Кількість, Цена AS Ціна, Кол*Цена AS Сума

FROM Спецификация

WHERE НомНак=“3”

ORDER BY Товар;

8.2. Результат запиту приведений на рис. 15.

Рис. 15. Результат запиту 4

Пояснення: Як видно з рішення, полем, що обчислюється, є поле “Сума”. Його значення обчислюється як добуток кількості на ціну товару. Якщо не задавати ім’я для поля, що обчислюється (а це допускається синтаксисом інструкції SELECT), то система сама його визначить, але воно не буде мати ніякого змісту. Тому для полів, що обчислюються, бажано задавати ім’я при створенні запиту.

8.3. Збережіть створений запит з назвою Запит_7_4.

9. Запит 5: За допомогою SELECT-інструкції зробити наступний запит та проаналізувати результат його виконання:

SELECT Контрагент, НомНак&“\”&Операция as Накладная

FROM ОснСведНак

ORDER BY Контрагент;

Примітка: Збережіть створений запит з назвою Запит_12_5.

10. Результати виконання практичного завдання представте викладачеві для оцінки Вашої роботи.

11. Виконайте завершення роботи.

 

Бібліографічний список до практичного заняття

[ 3 ], [ 7 ], [ 20 ], [ 24 ], [ 25 ].


Завдання №8

Тема 14. Програмування на мові SQL

Мета завдання: Закріпити теоретичні знання студентів і набути практичні навички програмування на мові SQL відповідно до плану завдання.

План завдання

1. Ознайомлення з теоретичними основами інструкції SELECT.

2. Створення запитів з використанням статистичних функцій.

3. Створення запитів з використанням функції SUM.

4. Створення запиту MIN, MAX, AVG.

5. Створення запиту з групуванням даних.

 

Обладнання: персональний комп’ютер.

Методичні рекомендації до практичного завдання

Для виконання практичних завдань слід уважно ознайомитися з методичними рекомендаціями до самостійної роботи з теми. При необхідності слід використовувати додаткову літературу з бібліографічного списку до теми та довідкову систему Access.

 

Практичні завдання

 

1. Увімкніть ПК.

2. Виконайте запуск Access.

3. Виконайте активізацію файлу Бази Даних “Накладна”, якийзнаходиться за адресою:C:\ Мои документы \ Папка з шифром Вашої групи\Накладна \ (місце знаходження файлу БД уточніть у викладача).

4. Ознайомтесь з теоретичними основами інструкції SELECT. Перелік статистичних функцій, які використовуються в запитах, наведено в табл. 2.20.

Таблиця 2.20

Перелік статистичних функцій

Функція Призначення
Avg(вираз) обчислення середнього значення
Min(вираз), Max(вираз) обчислення мінімального та максимального значень
Sum(вираз) обчислення суми значень
Count (*) або Count(вираз) визначення кількості записів

Якщо інструкція SELECT не передбачає групування даних (групування даних розглядається далі), то результатом виконання статистичних функцій буде один запис замість тих записів, які приймають участь у запиті. Це треба обов’язково пам’ятати при їх застосуванні.

I. Використання статистичних функцій

Запит 1: Розрахувати суму накладної за номером 3.

5.1. Рішення:

SELECT SUM(Кол*Цена) as СумНак

FROM Спецификация

WHERE НомНак=“3”;

5.2. Результат запиту приведений на рис. 16.

 

Рис.16. Результат запиту завдання 1

Пояснення: Приведена інструкція SELECT виконує дії у наступній послідовності – спочатку із таблиці “Спецификация” вибираються записи, які відповідають умові НомНак=“3”, після чого для вибраних записів розраховується загальна сума добутків “Кол*Цена”, результат якої записується у поле “СумНак”.

Одночасно можна використовувати декілька статистичних функцій.

5.3. Збережіть створений запит з назвою Запит_13_1.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти