ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Для закріплення вмінь та навичок, набутих під час аудиторних занять, студенти впродовж практики повинні виконати індивідуальні завдання. Тематика індивідуальних завдань визначається керівником практики.

1. Створити папку під власним прізвищем.

В даній папці створити наступні документи:

· komp.doc

· grafic.doc

· material.doc

· statja1.doc

· statja2.doc

· statja3.doc

· prezentacia.ррt

· praktyka.doc

2. Описати робоче місце (технічні характеристики комп’ютера). Перелічити використані програмні продукти (назва, версія). Даний матеріал зберегти у файлі komp.doc.

3. Побудувати таблиці «Витрати часу проходження практики у днях» та «Витрати часу проходження практики в годинах і відсотках». Використовуючи дані з таблиць побудувати графіки розподілення часу проходження практики. Даний матеріал зберегти у файлі grafic.doc.

Таблиця 1. Витрати часу проходження практики у днях

№п/п Вид робіт Рекомендовані, дні Дійсно, днів
Min, днів Max, днів
Пошук інформації в мережі Internet  
Робота в бібліотеці (при необхідності)  
Вивчення програмних продуктів  
Виконання індивідуальних завдань  
Оформлення звіту  
Захист практики  
  Всього    

 

 

Таблиця 2. Витрати часу на виконання за комп’ютером індивідуальних завдань практики в годинах і відсотках

№п/п Назва розділу Рекомендовані витрати часу в годинах Дійсні, години % витрат часу від загального обсягу
min max
Створення необхідної файлової структури (папки, файли) 0,5    
Опис робочого місця, перелік використаних програмних продуктів. Редагування файлу komp.doc 0,5    
Побудова таблиць і графіків, редагування файлу grafic.doc 1,5    
Пошук інформації по темі в мережі Internet    
Форматування документів, одержаних з мережі Internet. Редагування файла material.doc    
Пошук статті по темі на англійській мові,, машинний переклад тексту, редагування. Робота з файлами statja1.doc, statja2.doc, statja3.doc.    
Робота над презентацією доповіді, файл prezentacia.ррt.    
Підготовка та редагування звіту по практиці, файл praktyka.doc.    
  Всього    

4. З додатку 1 вибрати тему. Зібрати матеріал по вибраній темі використовуючи літературу та інтернет-ресурси. Джерела інформації вказати в Літературі.На основі зібраного матеріалу провести дослідження для заданої країни світу таких національних систем як: геополітична, правова, судова, економічна, а також міжнародних відносин за наступним планом:

1) Загальна характеристика гео- та демо-графічних систем країни.

- Територія, географічне положення, природні умови;

- Демографічні характеристики (загальна чисельність населення, структура населення (за віком, статтю), національний склад (чисельність кожної національної групи), релігійний склад, средній склад сім’ї) тощо.

2) Загальна характеристика економічної системи країни.

- Загальні показники економічного розвитку (валовий внутрішній продукт, національний дохід на душу населення, специфіка технологій, ступінь входження в світові економічні зв’язки);

- Рівень розвитку матеріальної інфраструктури.

3) Загальна характеристика політичної системи країни.

- Державний устрій;

- Системи примусу (армія, поліція, їх чисельність, фінансування) та переконання (чисельність апарату пропаганди, направленість пропаганди, засоби масової комунікації).

4) Загальна характеристика відносин України із заданою країною.

- Зовнішньоекономічні відносини (обсяг зовнішньої торгівлі, співвідношення експорту та імпорту до ВВП, обсяги інвестицій між країнами, зовнішня заборгованість між країнами);

- Дипломатичні відносини (дипломатичне представництво в досліджуваній країні, візовий режим, спільна участь у регіональних та міжнародних організаціях, наявність міждержавних комісій з питань екології, безпеки, транспорту, культурної спадщини, діаспори тощо, міграційні потоки між країнами, співпраця у науковій, освітній та культурній сферах (конференції, семінари, форуми, фестивалі, обмін студентами тощо).

5. Даний матеріал зберегти у файлі material.doc. Відформатувати текст даного файлу згідно наступних вимог:

- обсяг від 7 до 15 сторінок формату А4;

- поля: верхнє, нижнє – 2,5 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см;

- міжрядковий інтервал – 1,5;

- шрифт тексту Times New Roman, 12 пт, звичайний;

- тема – по центру сторінки, задати як об'єкт WordArt;

- всі заголовки, підпункти – по центру сторінки, шрифт Times New Roman, 14 пт, напівжирний, всі великі букви;

- текст матеріалів – по ширині сторінки, абзацний відступ 0,75 см;

- після тексту матеріалів – пустий рядок;

- потім список літератури – Література: – по лівому краю сторінки, шрифт Times New Roman, 11 пт, звичайний, абзацний відступ 0,75;

- рамка навколо кожної сторінки;

- останній абзац матеріалів розмістити у вигляді двох колонок з розділювачем;

- матеріали повинні містити три малюнки;

- статистичні показники представити у вигляді таблиць, графіків, діаграм, схем за допомогою електронних таблиць;

- під матеріалами підписати роботу, вказавши прізвище та ім'я автора, номер групи – текст підкреслений подвійною лінією, курсив.

6. Знайти в мережі Інтернет статтю на англійській мові по темі дослідження (1-2 сторінки тексту). Текст англійською мовою (оригінал) зберегти у файлі statja1.doc. Зробити машинний переклад тексту з англійської мови на українську і зберегти у файлі statja2.doc. Відредагувати перекладений текст, в кінці тексту зробити Висновки і зберегти у файлі statja3.doc.

7. За даною темою створити презентацію доповіді, зберегти у файлі prezentacia.ррt. Файл повинен задовольняти наступні вимоги:

- 10-15 слайдів по темі дослідження;

- перший слайд про виконавця завдання;

- останній слайд – список літератури та інтернет-джерел;

- презентація повинна містити малюнки, схеми, таблиці;

- для об'єктів задати анімації;

- задати автоматичну зміну слайдів 3-4 секунди.

8. Створити файл praktyka.doc, що буде звітом по практиці. Зразок титульної сторінки звіту знаходиться в Додатку 2.

Кожен елемент списку, що містить назви файлів зробити гіперссилкою на файл що йому відповідає.

Приклад:

Виділити текст komp.doc і виконати команду Вставка-Гиперсылка

Клацнути на кнопку Файл та вказати на файл komp.doc зі своєї папки – Ок. Перевірити роботу гіперссилки клацнувши на ній, тримаючи кнопку Ctrl. Проробити такі ж дії дляінших імен файлів.

9. Всі створені об'єкти в електронному та паперовому варіантах здати викладачу для оцінювання.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти