ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема Структура інформаційної системи.

Тема Основи інформатики.

 

1 байт дорівнює... 0 біт *8 бітів 1024 байт- 1024 біти
1 біт дорівнює... *0 або 1 8 бітів 1024 байт 1024 біти
1 Кбайт дорівнює: 8 бітів 1024 біти *1024 байт 0 або 1
         
256 байт це: 32 біта 16 бітів 1024 біта *2048 бітів
256 бітів це: *32 байта 16 байт 1024 байт 2048 байт
1 Мбайт дорівнює: 8 бітів 1024 біти 1024 байт *1024 Кбайт
1 Гбайт дорівнює: *1024 Мбайт 1024 біти 0 або 1 1024 Кбайт
1 Тбайт дорівнює: 1024 Мбайт 8 бітів *1024 Гбайт 1024 Кбайт
1 Пбайт дорівнює: 0 або 1 8 бітів *1024 Тбайт 1024 біти
Використовуючи один біт можна закодувати: 4 символи *2 символи 1 символ 6 символів
3 даними якого виду може працювати центральний процесор? *У вигляді 0 та 1 У вигляді команд У вигляді символів У вигляді сигналів
Послідовність бітів довжиною 8 символів це: *1 байт 1 Кбайт 2 байти 1 Мбайт
Інформація якого виду зберігається в пам'яті комп'ютера? *У вигляді 0 та 1. У вигляді команд. Символьна. Кодована
Мінімальна одиниця виміру інформації: *біт байт кілобайт мікробайт
Цифровий спосіб передачі інформації відбувається за допомогою: *імпульсних сигналів модемних сигналів процесорних сигналів неперервних сигналів
Система запису чисел за допомогою певного набору цифр є: *Система числення Двійкова система числення Десяткова система числення Система кодування
Скільки символів містить мова, зрозуміла комп’ютеру? Скільки в алфавіті української мови. Скільки в алфавіті англійської мови. Скільки в алфавіті мови програмування *Два
Комп'ютер може опрацьовувати інформацію представлену у : числовій формі *Вигляді 0 і 1 текстовій формі Будь-якій
Алгоритм – це: нескінчений набір систематизованих правил, який дозволяє чисто механічно здійснювати послідовність операцій, за допомогою якої можна розв’язати задачу з деякого класу однотипних задач *скінчений набір систематизованих правил (послідовність впорядкованих дій), який дозволяє чисто механічно здійснювати послідовність операцій, за допомогою якої можна розв’язати задачу з деякого класу однотипних задач Інструкції до розв’язку задач відтворення явища, яке в реальних земних умовах відтворити неможливо
Вибрати загальні властивості алгоритмів, що дозволяють відрізняти їх від інших інструкцій. *Дискретність, визначеність, скінченність, масовість Визначеність, скінченність, масовість Правильність, визначеність, скінченність, масовість Кроковість, скінченність, масовість
8 байтів в бітах дорівнює: 32 біта 16 біт *64 біта 256 біт
Аналоговий спосіб передачі інформації відбувається за допомогою: імпульсних сигналів модемних сигналів процесорних сигналів *неперервних сигналів
Дискретний спосіб передачі інформації відбувається за допомогою: *імпульсних сигналів модемних сигналів процесорних сигналів неперервних сигналів

 

 

Тема Комп’ютерні мережі.

 

Що таке комп’ютерна локальна мережа? *це система розподіленої обробки інформації на невеликі відстані між комп’ютерами за допомогою засобів зв’язку це система обробки інформації це система передавання інформації це система розподіленої обробки інформації на невеликі відстані між комп’ютерами за допомогою засобів зв’язку
Які фізичні передавальні середовища використовують сучасні локальні мережі? Вита пара, коаксіальний кабель *Вита пара, коаксіальний кабель, оптоволоконний кабель Коаксіальний кабель, оптоволоконний кабель Вита пара, оптоволоконний кабель
Дайте визначення методу доступу: це набір правил, що визначає використання каналу передавання даних, який сполучає вузли мережі на логічному рівні логічна схема доступу *це набір правил, що визначає використання каналу передавання даних, який сполучає вузли мережі на фізичному рівні фізична схема доступу
Які методи доступу існують у сучасних локальних комп’ютерних мережах? *Ethernet, Token Ring, ARCnet Token Ring, ARCnet Internet, ARCnet Internet, Token Ring, ARCnet
Що таке топологія локальної мережі? система обробки інформації фізична схема сполучення каналами зв’язку комп’ютерів *логічна схема сполучення каналами зв’язку комп’ютерів канал для передачі даних
Які існують найпростіші різновиди топологій локальної мережі? моноканальна комбінована, сонце дерево, квітка *шина, кільце, зірка
Найпоширенішим методом доступу в мережах кільцевої топології є: Ethernet, *Token Ring ARCnet Internet
Найпоширенішим методом доступу в мережах зіркової топології є: Ethernet, Token Ring *ARCnet Internet
Найпоширенішим методом доступу в мережах шиної топології є: *Ethernet, Token Ring ARCnet Internet
В одноранговій комп’ютерній мережі: наявний єдиний центр керування *немає єдиного центру керування взаємодією робочих станцій один із комп’ютерів виконує функції керування взаємодією між робочими станціями є декілька центрів керування
У комп’ютерній мережі з виділеним сервером: наявний єдиний центр керування немає єдиного центру керування взаємодією робочих станцій *один із комп’ютерів виконує функції керування взаємодією між робочими станціями є декілька центрів керування
Під управлінням яких операційних систем працюють локальні мережі з виділеним сервером? *LAN Server, Windows NT Server, Windows 2003 Server, Windows Advanced Server, Windows Server Datacenter Unix Linux Windows

 

 

Тема Основи ВЕБ – дизайну.

 

Теги – це: *команди мови HTML команди мови Visual Basic команди мови Pascal команди мови Асемблера
Які є види тегів? одинарні парні *одинарні і парні різнойменні
Виберіть одинарні теги для розміщення тексту: *<P>, <BR>, <HR> <BR>, <HR> <SUB>, <HR> <BR>, <SUP>
Виберіть парні теги форматування символів тексту: <P>, <BR>, <HR> *<SUB>,<SUP> <SUB>, <HR> <BR>, <SUP>
Під час дизайну тексту для веб-сторінок колір можна задавати: *Шістнадцяковими кодами Вісімдцятковими кодами Десятковими кодами Немає вірної відповіді
Фрейм – це: команди мови HTML *частина вікна браузера, в якій можна переглядати окремо від інших частин певні веб-сторінки вікно браузера частина вікна браузера, в якій можна переглядати усі веб-сторінки
Під час створення веб-сторінок використовують гіперпосилання : Одного різновиду *Двох різновидів Трьох різновидів Чотирьох різновидів
Під час створення веб-сторінок використовують гіперпосилання : На файл На деяке місце на даній сторінці *На файл; на деяке місце на даній сторінці На позначений текст
Як створити «якір» на веб-сторінці? *<А>… </А> <P>…</P> <BR>…</BR> <НR>…</НR>
Ефект рухомого тексту на веб-сторінці створюється за допомогою парного тегу <А>… </А> <P>…</P> *<MARQUEE>… </MАRQUEE> <BR>…</BR>
Кількість вертикальних чи горизонтальних фреймів та їх розмір задає парний тег: <А>… </А> *<FRAMESET параметри>…</FRAMESET > <MARQUEE>… </MАRQUEE> <BR>…</BR>

 

 

Тема Основи інформатики.

 

1 байт дорівнює... 0 біт *8 бітів 1024 байт- 1024 біти
1 біт дорівнює... *0 або 1 8 бітів 1024 байт 1024 біти
1 Кбайт дорівнює: 8 бітів 1024 біти *1024 байт 0 або 1
         
256 байт це: 32 біта 16 бітів 1024 біта *2048 бітів
256 бітів це: *32 байта 16 байт 1024 байт 2048 байт
1 Мбайт дорівнює: 8 бітів 1024 біти 1024 байт *1024 Кбайт
1 Гбайт дорівнює: *1024 Мбайт 1024 біти 0 або 1 1024 Кбайт
1 Тбайт дорівнює: 1024 Мбайт 8 бітів *1024 Гбайт 1024 Кбайт
1 Пбайт дорівнює: 0 або 1 8 бітів *1024 Тбайт 1024 біти
Використовуючи один біт можна закодувати: 4 символи *2 символи 1 символ 6 символів
3 даними якого виду може працювати центральний процесор? *У вигляді 0 та 1 У вигляді команд У вигляді символів У вигляді сигналів
Послідовність бітів довжиною 8 символів це: *1 байт 1 Кбайт 2 байти 1 Мбайт
Інформація якого виду зберігається в пам'яті комп'ютера? *У вигляді 0 та 1. У вигляді команд. Символьна. Кодована
Мінімальна одиниця виміру інформації: *біт байт кілобайт мікробайт
Цифровий спосіб передачі інформації відбувається за допомогою: *імпульсних сигналів модемних сигналів процесорних сигналів неперервних сигналів
Система запису чисел за допомогою певного набору цифр є: *Система числення Двійкова система числення Десяткова система числення Система кодування
Скільки символів містить мова, зрозуміла комп’ютеру? Скільки в алфавіті української мови. Скільки в алфавіті англійської мови. Скільки в алфавіті мови програмування *Два
Комп'ютер може опрацьовувати інформацію представлену у : числовій формі *Вигляді 0 і 1 текстовій формі Будь-якій
Алгоритм – це: нескінчений набір систематизованих правил, який дозволяє чисто механічно здійснювати послідовність операцій, за допомогою якої можна розв’язати задачу з деякого класу однотипних задач *скінчений набір систематизованих правил (послідовність впорядкованих дій), який дозволяє чисто механічно здійснювати послідовність операцій, за допомогою якої можна розв’язати задачу з деякого класу однотипних задач Інструкції до розв’язку задач відтворення явища, яке в реальних земних умовах відтворити неможливо
Вибрати загальні властивості алгоритмів, що дозволяють відрізняти їх від інших інструкцій. *Дискретність, визначеність, скінченність, масовість Визначеність, скінченність, масовість Правильність, визначеність, скінченність, масовість Кроковість, скінченність, масовість
8 байтів в бітах дорівнює: 32 біта 16 біт *64 біта 256 біт
Аналоговий спосіб передачі інформації відбувається за допомогою: імпульсних сигналів модемних сигналів процесорних сигналів *неперервних сигналів
Дискретний спосіб передачі інформації відбувається за допомогою: *імпульсних сигналів модемних сигналів процесорних сигналів неперервних сигналів

 

 

Тема Структура інформаційної системи.

 

Виберіть потрібне: «Материнська плата має такі основні компоненти»: *процесор дисковод блок живлення пристрій для роботи з лазерними накопичувачами
Від чого залежить опрацювання великого об’єму інформації? *Об'єму оперативної пам'яті Об'єму постійної пам'яті Тактової частоти процесора Швидкості введення даних
Від чого залежить швидкість роботи ПЕОМ? Об'єму оперативної пам'яті Об'єму постійної пам'яті *Тактової частоти процесора Швидкості введення даних
Внутрішні пристрої комп'ютера монтуються і підключаються до: *материнської плати транзисторів мікросхем і контролерів системної шини
Дефрагментація дисків відбувається за допомогою програми: NDD *SCANDISK FORMAT SPEED DISK
Діагностика дисків відбувається за допомогою програми: NDD SCANDISK *FORMAT SPEED DISK
Для обміну інформацією з іншими ПЕОМ через телефонну сітку використовують: Сканер *Модем Стрімер Телетайп
Для прискорення обміну даними між процесором і оперативною пам'яттю використовують: *Кеш - пам'ять Співпроцесор Відеопам'ять Шина даних
З даними якого виду може працювати центральний процесор: *у вигляді 0 та 1 у вигляді команд з символами з буквами
1 мегагерц – це: *Мільйон тактів за секунду 10000 тактів за секунду 1000 тактів за секунду 100 тактів за секунду
За допомогою якої з програм можна виконати встановлення параметрів автоматичного завантаження програм обслуговування дисків: ScanDisk Disk Defragmenter *Task Scheduler Format
Комплекс програм, який забезпечує управління ресурсами обчислювальної системи й процесами, що використовують ці ресурси при виконанні обчислень називається: прикладним програмним забезпеченням *системним програмним забезпеченням утиліти операційною системою
Комплект програм, що забезпечує взаємодію програм з апаратною частиною та надає користувачу можливість керування машиною, має назву... Контролюючі програми *Операційна система Програми загального призначення Прикладні програми
Комп'ютер складається з: *системного блока, монітора, клавіатури монітора, клавіатури і процесора монітора, клавіатури, процесора і вінчестера мікропроцесора, вінчестера і Web-браузера
Куди при завантаженні записується програма? На вінчестер *В оперативну пам'ять На дискету В постійну пам'ять
На продуктивність ПЕОМ в першу чергу впливають: тип процесора і модель принтера *характеристики процесора та оперативної пам'яті розмір системного блоку процесор і відеоадаптер
Необов'язковою частиною повного імені файлу є: *Розширення Крапка Ім'я Шлях
Оберіть правильні назви різновидів програмного забезпечення ПЕОМ: Software і Hardware *системне, прикладне, інструментальне родини Windows Commander і MS Word програми динамічного стиснення дисків
Обрати приклади операційних систем: Internet MS Word *Windows MS Excel
Обрати приклади прикладних програм: *MS Word MS DOS Internet Win Zip
Оперативна пам'ять ПЕОМ призначена для: *для оперативного запису, зберігання і зчитування інформації підвищення продуктивності процесора запам'ятання операцій оперативного втручання
Операційна система - це: *сукупність програм, що керують ресурсами комп'ютера, завантаженням, виконанням і завершенням завдань засіб підключення оперативної пам'яті ПЕОМ список команд для роботи з файлами і каталогами команди, які виконує комп’ютер
Перший комп’ютер було створено в: 1926 р 1823 р *1946 р 1981 р.
Пристій, призначений для зняття копії з вінчестера називається: *Стример CD-ROM Сканер Накопичувач на ГМД
Пристрій, призначений для виконання операцій з дійсними числами називається: *Співпроцесор Центральний процесор Арифметично-логічний пристрій Регістри памяті
Пристрої введення/виведення даних у ПЕОМ бувають: *стандартними, або обов'язковими, і периферійними внутрішніми, зовнішніми і оптичними периферійними і вбудованими стандартними і зовнішніми
Програма "Провідник" призначена для: Копіювання файлів Пошуку файлів та папок *Навігації по файловій системі і виконання дій з її об'єктами Немає вірної відповіді
Програма це: *послідовність команд для розв’язання задачі послідовність даних для розрахунків послідовність дій для розрахунків послідовність інструкцій, виконуваних компютером
Програма, що керує роботою зовнішнього пристрою та здійснює його наладку на певний режим роботи називається: Інтерфейс *Драйвер Броузер Утиліта
Програми, що мають допоміжне значення та розширюють можливості операційної системи називають: прикладним програмним забезпеченням системним програмним забезпеченням *утиліти операційною системою
Програмне забезпечення, яке використовується для вирішення однієї або декількох задач у різних галузях науки, техніки називають: *прикладним програмним забезпеченням системним програмним забезпеченням утиліти операційною системою
Програмне забезпечення, яке призначене для управління апаратною частиною комп’ютера і забезпечення взаємодії користувача з комп’ютером називають: прикладним програмним забезпеченням *системним програмним забезпеченням утиліти операційною системою
Розширення файла вказує на... Час створення файла *Тип файла Каталог, у якому він зберігається Бажання користувача
Сканування диску відбувається за допомогою програми: *NDD SCANDISK FORMAT SPEED DISK
Скільки в ПЕОМ може бути процесорів? Один Два Чотири *Багато
Скільки елементів можуть одночасно зберігатися в буфері обміну? один менше 5 більше 5 *двадцять чотири
Чарунка це: 1 біт *1 байт 1 Кбайт 1 Мбайт
Чим характеризується швидкість роботи процесора? Об'єму оперативної пам'яті Об'єму постійної пам'яті *Тактової частоти процесора Кількістю бітів
Яке призначення має процесор? Для введення інформації, поданої в звичайній формі *Для керівництва спільною роботою всіх пристроїв, для автоматичного виконання арифметичних операцій Для зберігання даних та програми Керівництва користувача
Яке розширення мають файли,де є рисунки? doc *bmp exe Всі відповіді вірні
Який вид пам'яті зберігається, якщо вимкнути ПК? Зовнішня *Постійна Оперативна За бажанням користувача
Який вид пам'яті не зберігається, якщо вимкнути ПК? Зовнішня *Оперативна Постійна Будь-яка
Який знак розділяє ім'я та розширення файла? пропуск знак питання риска підкреслення *крапка
Яка програма архіватор має своє власне середовище? PKZIP/PKUNZ1Р *RAR ARJ LHA

 

Тема Комп’ютерні мережі.

 

Що таке комп’ютерна локальна мережа? *це система розподіленої обробки інформації на невеликі відстані між комп’ютерами за допомогою засобів зв’язку це система обробки інформації це система передавання інформації це система розподіленої обробки інформації на невеликі відстані між комп’ютерами за допомогою засобів зв’язку
Які фізичні передавальні середовища використовують сучасні локальні мережі? Вита пара, коаксіальний кабель *Вита пара, коаксіальний кабель, оптоволоконний кабель Коаксіальний кабель, оптоволоконний кабель Вита пара, оптоволоконний кабель
Дайте визначення методу доступу: це набір правил, що визначає використання каналу передавання даних, який сполучає вузли мережі на логічному рівні логічна схема доступу *це набір правил, що визначає використання каналу передавання даних, який сполучає вузли мережі на фізичному рівні фізична схема доступу
Які методи доступу існують у сучасних локальних комп’ютерних мережах? *Ethernet, Token Ring, ARCnet Token Ring, ARCnet Internet, ARCnet Internet, Token Ring, ARCnet
Що таке топологія локальної мережі? система обробки інформації фізична схема сполучення каналами зв’язку комп’ютерів *логічна схема сполучення каналами зв’язку комп’ютерів канал для передачі даних
Які існують найпростіші різновиди топологій локальної мережі? моноканальна комбінована, сонце дерево, квітка *шина, кільце, зірка
Найпоширенішим методом доступу в мережах кільцевої топології є: Ethernet, *Token Ring ARCnet Internet
Найпоширенішим методом доступу в мережах зіркової топології є: Ethernet, Token Ring *ARCnet Internet
Найпоширенішим методом доступу в мережах шиної топології є: *Ethernet, Token Ring ARCnet Internet
В одноранговій комп’ютерній мережі: наявний єдиний центр керування *немає єдиного центру керування взаємодією робочих станцій один із комп’ютерів виконує функції керування взаємодією між робочими станціями є декілька центрів керування
У комп’ютерній мережі з виділеним сервером: наявний єдиний центр керування немає єдиного центру керування взаємодією робочих станцій *один із комп’ютерів виконує функції керування взаємодією між робочими станціями є декілька центрів керування
Під управлінням яких операційних систем працюють локальні мережі з виділеним сервером? *LAN Server, Windows NT Server, Windows 2003 Server, Windows Advanced Server, Windows Server Datacenter Unix Linux Windows

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти