ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ДВНЗ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені Вадима Гетьмана

 

Факультет інформаційних систем і технологій

 

Кафедра інформатики

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи

____________________ А. М. Колот

"_____"______________2010 р.

 

 

Методичні матеріали

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів,
поточного і підсумкового контролю їх знань

з дисципліни "Інформатика та комп’ютерна техніка"

для студентів 1 курсу спеціальності 6402 ( правознавство)

Всіх форм навчання.

Укладач ст. викладач Рзаєв Д.О.

Декан юридичного факультету

__________________ Опришко В. Ф.

"_______"_________________ 2010 р.

Завідувач кафедри

__________________ Шарапов О. Д.

"_______"_________________ 2010 р.

Київ 2010


1. ПИТАННЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ З ДИСЦИПЛІНИ “ІНФОРМАТИКА ТА КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНІКА”

Тема 5. Комп'ютерна безпека та захист

Інформації.

1. Інформаційна безпека. Основні напрямки та цілі захисту інформації: конфіденційність інформації, цілісність інформації та пов’язаних з нею процесів, доступ до інформації, облік процесів, пов’язаних з інформацією.

2. Загальні заходи захисту інформації та комп’ютерної техніки: ідентифікація та аутентифікація користувачів, процедури авторизації, захист файлів, цілісність інформації. Криптографія.

3. Сутність правових аспектів захисту інформації (право власності, авторські права тощо).

4. Комп’ютерні злочини і зловживання: маніпуляція з даними, сканування, троянський кінь, технологія салямі, супервідключення.

5. Комп’ютерні віруси та методи боротьби з ними.

6. Захист інформації в комп’ютерних мережах: Web-технології (ssl - захист інформації при передачі по мережі, shttp - захист доступу до Web-сторінок, ssh - віддалене управління системами).

7. Комп’ютерне піратство та методи боротьби з ним.

Тема 6. Типи мережевих технологій.

1. Основні поняття і термінивкомп’ютерних мережах і телекомунікаціях.

2. Локальні мережі: апаратні засоби, конфігурація ЛМ та організація обміну даними.

3. Глобальні мережі: загальні принципи організації, структура глобальної комп’ютерної мережі.

4. Поняття протоколу.

5. Мереживі рівні.

6. Передавання повідомлень у мережі: формування блоку, фрагменту, пакету та кадру.

7. Модель "клієнт-сервер".

8. Комп’ютерна мережа Microsoft Network.

9. З’єднування комп’ютерів у мережу.

10. Спільне використання ресурсів: папок, файлів, принтерів. Під’єднування до мереженого принтера.

11. Поняття про мережений протокол Internet.

12. Концепція URL. Підключення до Internet.

13. Глобальна інформаційна служба WWW.

14. Програми Internet Explorer та Netscape Navigator: характеристика, склад та структура.

15. Відвідування WEB –вузлів. Пошук, копіювання та друк потрібних даних.

16. Система електронної пошти. Ведення електронної кореспонденції (пересилка та пошук електронної пошти, накопичення адрес).

17. Програма Microsoft Outlook.

18. Доступ до інших комп’ютерів (за допомогою програми TELNET).

19. Копіювання файлів з одного комп’ютера на інший (за допомогою програми FTP).

20. Знайомство з системою телеконференцій USENET.

21. Створення гіперпосилань на документи та файли.

22. Особливості організації комп’ютерних мереж на малих, середніх та великих підприємствах.

Тема 7. Створення типових юридичних документів з використанням текстового редактора MS WORD.

1. Поняття про структуровані документи .

2. Стандартні засоби для створення та роботи зі структурованими документами .

3. Створення та робота зі юридичними документами в текстових редакторах (на прикладі MS Word ):

· Елементи вікна MS Word (рядок головного меню, панелі інструментів, лінійка, статусний рядок).

· Збереження, пошук та завантаження документу.

· Використання Майстра та Шаблона для створення документу.

· Робота з декількома документами одночасно.

4. Технологія роботи з текстом:

– структурні одиниці тексту: символ, абзац та розділ;

– введення тексту, автотекст та автозаміна; пошук та заміна фрагментів тексту;

– перевірка правопису;

– фізичне форматування символів, абзаців та розділів;

– створення списків, використання табуляції;

– розбиття тексту на колонки, встановлення параметрів сторінки;

– логічне форматування: створення та використання стилів;

– робота з зонами сторінки, створення колонтитулів, додавання виносок;

5. Технологія роботи з таблицями: створення та редагування структури таблиці; форматування таблиці; виконання обчислень у таблицях;

6. Технологія роботи з об’єктами:

– створення та редагування внутрішніх об’єктів: автофігур, малюнків, об’єктів WordАrt тощо;

– впровадження та редагування зовнішніх об’єктів на основі технології OLE: формул MS Equation, малюнків MS Paint та MS Photo Editor тощо;

7. Технологія роботи з полями:

– код та значення поля;

– додавання інформативних полів (номеру сторінки, дати, імені файлу тощо), посилань та гіперпосилань;

– створення змісту документу та покажчиків.

 

Тема 8. Організація табличної обробки та аналізу даних юридичного спрямування.

 

1. Призначення табличних процесорів.

2. Поняття і основні елементи електронної таблиці (ЕТ).

3. Табличний процесор MS Excel: інтерфейс користувача (рядок основного меню, довідкова система, формат робочого аркуша та робочої книги);

4. Типи даних ЕТ;

5. Дії при розв'язанні завдань за допомогою табличного процесора:

– введення даних в ЕТ, створення списків автозаповнення;

– редагування даних;

– запис математичних формул та обчислення за ними;

– копіювання та переміщення даних; використання методу "Drag & Drop";

– збереження вмісту ЕТ на магнітному носії;

– виведення результатів на друкуючий пристрій;

6. Аналіз даних в електронних таблицях (на прикладі MS Excel):

а) Створення звітної документації.

б) Проведення економічного аналізу засобами MS Excel:

– поняття бази даних (списку) в табличному процесорі MS Excel.

– форма як засіб перегляду та елементарної фільтрації даних.

– використання функцій для аналізу БД, зокрема СЧЕТЕСЛИ та СУММЕСЛИ;

– типи фільтрації БД в MS Excel: автофільтр та розширений фільтр;

– використання автофільтру: за виділеним, простого та користувацького;

– поняття та правила створення діапазону критерію, звичайний та обчислювальний діапазони критерію; правила запису умов, поєднаних логічними операторами И та ИЛИ;

– використання розширеного фільтру;

– використання функцій для роботи з базами даних;

– використання проміжних підсумків для аналізу даних БД;

– створення та редагування інтерактивних зведених таблиць;

в) Проведення фінансового аналізу засобами MS Excel: оцінка боргових операцій та інвестицій.

г) Проведення графічного аналізу засобами MS Excel: побудова графіків та діаграм, графічне прогнозування даних.

– принципи використання програми ПОИСК РЕШЕНИЯ для розв’язування задач оптимізації.

– призначення та створення сценаріїв;

– етапи чисельного розв’язання рівнянь за допомогою надбудови ПОДБОР ПАРАМЕТРА;

д) Автоматизація роботи в MS Excel за допомогою створення макросів.

е) Прогнозування і статистичний аналіз.

 

Тема 9. Створення презентацій законів України за допомогою програми Microsoft PowerPoint.

1. Поняття, призначення, можливості та особливості використання презентацій.

2. Вимоги щодо структури, змісту й оформлення презентації.

3. Засоби Microsoft Office. Створення та збереження презентації.

4. Вставка графіків і малюнків до слайдів презентації.

5. Створення анімаційних ефектів.

6. Перегляд слайдів та друкування. Формати збереження.

7. Упаковка слайдів. Зміни зовнішнього вигляду тексту слайда. Зміна шаблона.

8. Вдосконалення презентацій.

 

Тема 10. Інформаційне забезпечення законодавства України.

1. Інформаційне забезпечення законотворчого процесу.

2. Комплекс складових, які включають інформаційно-аналітичну, інформаційно-технічну та інформаційно-комунікативну компоненти.

3. Врегулювання питань інформаційного забезпечення окремим Положенням про інформаційне забезпечення законотворчого процесу у Верховній Раді України.

4. Розробка Концепції впровадження інформаційних технологій.

5. Вдосконалення інформаційно-технічного та інформаційно-комунікативного забезпечення законотворчого процесу.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти