ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Загальна підсумкова оцінка не перевищує 100 балів.

 

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:

 

Оцінка за шкалою, що використовується в КНЕУ Оцінка за національною шкалою Оцінка у формі заліку (для вибіркових дисциплін) Оцінка за шкалою ECTS
90-100 відмінно зараховано А
80-89 добре зараховано В
70-79 С
66-69 задовільно зараховано D
60-65 Е
21-59 незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано — з можливістю повторного складання заліку FX
0-20 незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано — з обов’язковим повторним вивченням дисципліни F

 

Розподіл форм проведення поточного контролю за тижнями семестру

Форма контролю Номер тижня заняття
Модульне завдання                            
Контрольний тест                      
Оперативний контроль (зокрема оцінювання обов’язкової складової самостійної роботи студентів)                    

Максимальна кількість балів згідно з тижнем, на якому відбувається захист результатів виконання завдань лабораторної роботи.

 

Номер лабораторної роботи Номер заняття (або номер тижня)
Лаб. робота №1
Лаб. робота №2
Лаб. робота №3  

 

Перелік лабораторних робіт

Семестр.

Тема 4. Сучасні системи забезпечення інформаційних процесів у правознавстві

5-6 тижні:

Лабораторна робота № 1 (2 год.). Макс. – 4 бали.

Використання сучасних операційних систем Windows XP. Робота з додатками та стандартними програмами.

Тема 5. Комп'ютерна безпека та захист інформації.

Тема 6. Типи мережевих технологій.

9-12 тижні:

Лабораторна робота №2 (4 год.). Макс. – 4 бали.

Використання можливостей глобальної мережі Internet. Технологія створення власної WEB-сторінки .

Тема 7. Створення типових юридичних документів з використанням текстового редактора MS WORD.

17-18 тижні:

Лабораторна робота №3 (2 год.). Макс. – 4 бали.

Створення типових юридичних документів з використанням cистем обробки тексту. Об’єкти і технологія їх використання у текстових документах.

Семестр.

Тема 8. Організація табличної обробки та аналізу даних юридичного спрямування.

5-6 тижні:

Лабораторна робота № 1 (2 год.). Макс. – 4 бали.

Створення запитів за допомогою функцій баз даних у табличному процесорі Microsoft Excel.

 

9-10 тижні:

Лабораторна робота № 2 (2 год.). Макс. – 4 бали.

Технологія рішення задачі оптимізації. Робота з програмою пошук рішення.

 

Тема 8. Створення презентацій законів України за допомогою програми Microsoft PowerPoint.

13-16 тижні:

Лабораторна робота №3 (4 год.). Макс. – 4 бали.

Технологія створення презентацій законів України за допомогою програми Microsoft PowerPoint.

 


Перелік практичних занять.

Тема 1. Предмет, методи і завдання дисципліни.

Тема 2. Теоретичні основи інформатики.

Тема3.Застосування комп’ютерної техніки у юридичній діяльності.

3-4 тиждень:

Практичне заняття №1 (2 год.). Макс. – 2 бали.

Теоретичні основи інформатики. Використання ПК. ОС Windows: елементи графічного інтерфейсу та робота з ними.

Тема 5. Комп'ютерна безпека та захист юридичної інформації.

Тема 6. Типи мережевих технологій.

7-8 тиждень:

Практичне заняття №2 (2 год.). Макс. – 2 бали.

Спільне використання об’єктів локальної мережі та застосування її ресурсів. Комп’ютерна безпека та захист інформації.

 

Тема 7. Створення типових юридичних документів з використан-ням текстового редактора MS WORD.

13-16 тиждень:

Практичне заняття №3 (4 год.). Макс. – 2 бали.

Використання текстового редактора MS Word для створення юридичних документів.

Семестр.

Тема 8. Організація табличної обробки та аналізу даних юридичного спрямування.

3-4 тиждень:

Практичне заняття №1 (2 год.). Макс. – 2 бали.

Технологія створення запитів за допомогою фільтрів (автофільтру та розширенного).

7-8 тиждень:

Практичне заняття №2 (2 год.). Макс. – 2 бали.

Технологія використання фінансових функцій для рішення економічних задач.

Тема 9. Створення презентацій законів України за допомогою програми Microsoft PowerPoint.

11-12 тиждень:

Практичне заняття №3 (2 год.). Макс. – 2 бали.

Технологія створення презентацій за допомогою програми Microsoft PowerPoint.

Тема 10. Інформаційне забезпечення законодавства України.

Тема 11.Технологія використання дистанційного методу в навчальному процесі .

17-18 тиждень:

Практичне заняття №4 (2 год.). Макс. – 2 бали.

Забезпечення інформаційними технологіями законотворчої діяльності в Україні. Використання дистанційного методу в навчальному процесі .

 

Перелік завдань за темами для самостійного опрацювання.

Тема 1. Предмет, методи і завдання дисципліни.

Тема 2. Теоретичні основи інформатики.

Тема 3. Застосуваннякомп’ютерної техніки у юридичній діяльності.

Завдання для самостійного опрацювання № 1.

· Носії даних.

· Способи подання і кодування даних у комп’ютерах.

· Поняття системи числення.

· Робота у різних системах числення.

· Пристрої виведення інформації та їх класифікація (монітор; принтери; засоби мультімедіа).

· Додаткові пристрої ПК та їх характеристика.

· Мобільні технології використання комп’ютерної техніки.

 

Тема 4. Сучасні системи забезпечення інформаційних

Процесів у правознавстві.

Завдання для самостійного опрацювання № 2.

· Класифікація операційних систем.

· ОС Windows XP. Переваги та недоліки. Технічні вимоги до ПК.

· Робота з папками та файлами в ОС Windows.

· Папка „Принтеры и факсы”: встановлення, конфігурування.

· Текстовий редактор WORDPAD.

· Графічний редактор PAINT.

· Засоби автоматизованого обслуговування комп’ютера.

· Архівування даних.

Тема 5. Комп'ютерна безпека та захист юридичної інформації.

Завдання для самостійного опрацювання № 3.

· Основні напрями та цілі захисту інформації.

· Криптографія.

· Поняття та класифікації комп’ютерних вірусів.

· Засоби боротьби з комп’ютерними вірусами.

· Робота з антивірусними програмами AVP, DRWEB, NOD32 та їх ефективність.

Тема 6. Типи мережевих технологій.

Завдання для самостійного опрацювання № 4.

· Комп’ютерні мережі.

· Семирівнева еталонна модель узагальненого мережевого протоколу.

· Передавання повідомлень у мережі.

· Поняття про мережевий протокол Internet.

Завдання для самостійного опрацювання № 5.

· Творче завдання «Створення власного WEB-сайта юридичного спрямування».

 

Тема 8. Організація табличної обробки та аналізу даних юридичного спрямування.

Завдання для самостійного опрацювання №6.

· Поняття електронної таблиці (ЕТ). Основні елементи ЕТ.

· Табличний процесор MS Excel: інтерфейс користувача (рядок основного меню, довідкова система, структура робочого листа та робочої книги).

· Типи даних ЕТ. Введення даних в ЕТ, редагування, запис математичних формул та обчислення за ними.

· Копіювання та переміщення даних, використання методу "Drag&Drop" для роботи з даними.

· Збереження книги MS Excel на магнітному носії.

Завдання для самостійного опрацювання №7.

· Творче завдання «Використання логічних функцій табличного процесору MS Excel для розв’язування фахових ситуаційних задач».

Тема 10. Інформаційне забезпечення законодавства України.

Завдання для самостійного опрацювання №8.

· Комплекс складових, які включають інформаційно-аналітичну, інформаційно-технічну та інформаційно-комунікативну компоненти.

· Розробка Концепції впровадження інформаційних технологій.

Тема 11.Технологія використання дистанційного методу в навчальному процессі .

Завдання для самостійного опрацювання №9.

· Інформаційно-освітнє середовище дистанційного навчання, системно-організованою сукупністю засобів передавання даних, інформаційних ресурсів, протоколів .

· Взаємодії апаратно-програмного та організаційно-методичного забезпечення, яке орієнтоване на задоволення освітніх потреб у користувачів.

Тема 12. Перспективи розвитку інформаційних технологій у юридичній діяльності.

Завдання для самостійного опрацювання №10.

· Перспективні технології створення збереження та презентацій .

· Бездротові технології.

· Глобальний комп’ютинг.

· Застосування систем штучного інтелекту у вирішенні економічних задач.


Індивідуально-консультативна робота

Індивідуально-консультативна робота викладача зі студентами передбачає проведення індивідуальних занять і консультацій.

Індивідуальні заняття проводяться з студентами з метою розкриття та розвитку їх індивідуальних творчих можливостей і здібностей. На заняттях розглядаються різні засоби інформаційно-комунікаційних технологій, що використовуються для розв’язування завдань творчого характеру.

На консультаціях організовується робота з підвищення рівня підготовки студентів. Студенти мають можливість отримати докладне пояснення незрозумілого для них навчального матеріалу, способів виконавання завдань з урахуванням особливостей індивідуального розвитку.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти