ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема: «БУДОВА, ТОПОГРАФІЯ І ФУНКЦІЯ ПЕЧІНКИ, ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ.

Екзо- і ендокринні частини підшлункової залози».

 

Мета заняття:

Вивчити: а) анатомічну будову печінки, зв’язки, відношення до очеревини;

б) скелето-, син- та голотопію печінки;

в) внутрішню будову печінки;

г) жовчний міхур та жовчовивідні шляхи;

д) анатомічну будову підшлункової залози;

е) скелето-, син- та голотопію підшлункової залози;

є) внутрішню будову підшлункової залози;

ж) розвиток печінки та підшлункової залози, аномалії.

 

Знати: а) анатомічну будову печінки;

б) зв’язки печінки, відношення до очеревини;

в) голо-, скелето- і синтопію печінки;

г) внутрішню будову печінки, сегменти;

д) будову часточки печінки;

е) особливості кровоносного русла печінки (чудесну венозну

сітку печінки);

є) будову жовчного міхура;

ж) жовчовивідні шляхи;

з) анатомічну будову підшлункової залози;

и) топографію підшлункової залози (скелето- син – і голотопію);

і) будову екзокринної частини підшлункової залози;

й) будову ендокринної частини підшлункової залози;

к) відношення підшлункової залози до очеревини;

л) розвиток печінки та підшлункової залози, аномалії.

 

Вміти: а) показати печінку, підшлункову залозу, жовчний міхур, їх

анатомічні структури;

б) показати місця проекції даних органів на передню черевну

стінку;

в) намалювати схему кровоносного русла печінки та

жовчовивідних шляхів.

Контрольні питання:

1. Анатомічна будова печінки: частки, поверхні, краї, борозни, ворота.

2. Скелето-, син- і голотопія печінки.

3. Сегментарна будова печінки.

4. Будова часточки печінки.

5. Кровоносне русло печінки (артеріальна та венозна частини).

6. Чудесна венозна сітка печінки.

7. Анатомічна будова жовчного міхура.

8. Жовчовивідні шляхи.

9. Будова стінки жовчного міхура та жовчовивідних шляхів.

10.Анатомічна будова підшлункової залози.

11.Топографія підшлункової залози.

12.Будова екзокринної частини, вивідні протоки підшлункової залози.

13.Будова ендокринної частини підшлункової залози.

14.Розвиток печінки та підшлункової залози, аномалії.

ЗАНЯТТЯ № 38

Тема:«ТОВСТА КИШКА, ВІДДІЛИ, БУДОВА, ТОПОГРАФІЯ ТА ФУНКЦІЯ».

 

Мета заняття:

Вивчити: а) анатомічну будову товстої кишки, її поділ;

б) топографію (скелето-, син- та голотопію) різних відділів товстої кишки;

в) особливості будови стінки товстої кишки, її відмінності від тонкої;

г) відношення товстої кишки до очеревини;

д) розвиток товстої кишки, аномалії.

 

Знати: а) анатомічну будову товстої кишки, її поділ;

б) будову ободової кишки, частини та згини;

в) топографію ободової кишки;

г) будову та топографію сліпої кишки і червоподібного паростка, варіанти його розташування;

д) особливості будови стінки ободової кишки;

е) особливості будови слизової та м’язової оболонок ободової кишки;

є) відношення ободової кишки до очеревини;

ж) анатомічну будову та топографію прямої кишки;

з) поділ прямої кишки з клінічної точки зору;

и) будова стінки прямої кишки;

і) особливості будови слизової та м’язової оболонок прямої

кишки;

ї) топографія венозних сплетень прямої кишки;

й) відношення прямої кишки до очеревини;

к) розвиток прямої кишки, аномалії.

 

Вміти: а) показати відділи товстої кишки, сліпу кишку з червоподібним паростком, висхідну, поперечну, низхідну ободові, сигмоподібну та пряму кишки;

. б) показати печінковий та селезінковий згини ободової кишки.

 

Контрольні питання:

1. Анатомічна будова товстої кишки, її поділ.

2. Складові частини ободової кишки, їх топографія.

3. Особливості будови стінки ободової кишки.

4. Сліпа кишка та червоподібний паросток.

5. Різновиди розташування червоподібного паростка.

6. Печінковий та селезінковий згини ободової кишки.

7. Особливості будови слизової та м’язової оболонок ободової кишки.

8. Відношення ободової кишки до очеревини.

9. Анатомічна будова прямої кишки, її частини та згини.

10. Поділ прямої кишки з клінічної точки зору.

11. Особливості будови слизової та м’язової оболонок прямої кишки.

12. Топографічний поділ венозних сплетень прямої кишки.

13. Відношення прямої кишки до очеревини.

14. Розвиток товстої кишки, аномалії.

 

 

ЗАНЯТТЯ № 39

Тема:«ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ І ТОПОГРАФІЇ ОЧЕРЕВИНИ ТА ЇЇ ВІДНОШЕННЯ ДО ОРГАНІВ. ЗВ’ЯЗКИ, БРИЖІ, САЛЬНИКИ, СУМКИ ТА ЗАКУТКИ ОЧЕРЕВИНИ.

ВЕРХНІЙ, СЕРЕДНІЙ ТА НИЖНІЙ ПОВЕРХИ ОЧЕРЕВИНИ».

 

Мета заняття:

Вивчити: а) загальну будову очеревини, її поділ і функцію;

б) послідовність ходу очеревини та її відношення до органів;

в) формування бриж, сальників, зв’язок очеревини;

г) поділ очеревини на поверхи, їх сполучення;

д) сумки і закутки очеревини, їх практичне значення;

е) розвиток очеревини.

 

Знати: а) загальну характеристику будови очеревини, її пристінковий і нутрощевий листки;

б) хід очеревини;

в) поверхи очеревини, їх межі;

г) межі та утворення верхнього поверху очеревини;

д) стінки та сполучення сальникової, печінкової та

передшлункової сумок, їх практичне значення;

е) межі та утворення середнього поверху очеревини, брижові синуси та канали;

є) формування великого та малого сальників, бриж тонкої, поперечної ободової та сигмоподібної кишок;

ж) зв’язки очеревини у її різних поверхах;

з) межі та утворення нижнього поверху очеревини, статеві особливості;

і) відношення органів черевної порожнини до очеревини;

ї) розвиток та значення очеревини.

 

Вміти: а) показати пристінковий і нутрощевий листки очеревини; відношення різних органів до очеревини;

б) показати зв’язки, сальники, брижі, сумки і закутки очеревини;

в) намалювати схему ходу очеревини, складки очеревини на задній поверхні передньої стінки живота;

г) намалювати схему середнього поверху очеревини.

Контрольні питання:

1. Очеревина, визначення, поняття про пристінковий і нутрощевий листки.

2. Особливості будови очеревини, функція.

3. Хід очеревини (намалювати).

4. Поверхи очеревини, їх межі.

5. Верхній поверх очеревини, межі, утворення.

6. Сальникова сумка, стінки, вміст, сполучення, сальниковий отвір.

7. Печінкова сумка, стінки, вміст, закутки, сполучення.

8. Передшлункова сумка, стінки, вміст, закутки, сполучення.

9. Середній поверх очеревини, межі. Закутки середнього поверху.

10. Синуси, бокові канали середнього поверху очеревини, топографія, сполучення (намалювати).

11. Нижній поверх очеревини, межі, статеві особливості. Закутки нижнього поверху.

12. Зв’язки очеревини, великий та малий сальники, брижі, їх формування.

13. Відношення органів черевної порожнини до очеревини.

14. Топографія очеревини в ділянці внутрішньої поверхні передньої черевної стінки.

15. Розвиток очеревини.

 

ЗАНЯТТЯ № 40

Тема:“ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ОРГАНІВ ДИХАННЯ. БУДОВА І ФУНКЦІЯ НОСА. НОСОВА ПОРОЖНИНА, СТІНКИ”.

Мета заняття:

Вивчити: а) загальну будову органів дихальної системи;

б) ніс, його поділ;

в) зовнішній ніс, частини, хрящі;

г) власне носову порожнину, стінки, з'єднання;

д) приносові пазухи, з'єднання з носовою порожниною;

е) розвиток носової порожнини, аномалії.

Знати: а) загальну будову і відділи дихальної системи, функції;

б) анатомічну будову зовнішнього носа, кісткову і хрящову частини;

в) хрящі носа, їх будову;

г) особливості будови слизистої оболонки зовнішнього носа;

д) будову власне носової порожнини, стінки, вхід і вихід;

е) будову медіальної, верхньої і нижньої стінок власне носової порожнини;

є) будову латеральної стінки власне носової порожнини, носові ходи;

ж) топографію і з'єднання верхнього носового ходу;

з) топографію і з'єднання середнього носового ходу;

и) топографію і з'єднання нижнього носового ходу;

й) особливості будови слизової оболонки власне носової порожнини;

к) будову верхньощелепної, лобової і клиноподібної пазух носа;

л) розвиток носової порожнини, аномалії.

 

Уміти: а) показати органи і відділи дихальної системи;

б) показати зовнішній ніс, хрящі;

в) показати носову порожнину, носові ходи, їх з'єднання.

 

Контрольні питання:

1. Загальна будова органів дихальної системи, їх розподіл, функція.

2. Ніс, його поділ.

3. Анатомічна будова зовнішнього носа, кістки і хрящі.

4. Особливості будови слизової оболонки зовнішнього носа, ніздрі.

5. Носова порожнина, розподіл.

6. Власне носова порожнина, стінки, вхід, вихід.

7. Верхня, нижня і медіальна стінки власне носової порожнини, кістки.

8. Латеральна стінка власне носової порожнини, кісткова основа, носові ходи.

9. Особливості будови слизової оболонки власне носової порожнини.

10. Топографія і сполучення верхнього носового ходу.

11. Топографія і сполучення середнього носового ходу.

12. Топографія і сполучення нижнього носового ходу.

13. Верхньощелепна пазуха, топографія, стінки, сполучення.

14. Лобова пазуха, топографія, стінки, сполучення.

15. Клиноподібна пазуха і ґратчасті лабіринти, їх топографія, стінки, сполучення.

14. Розвиток носової порожнини, аномалії.

 

ЗАНЯТТЯ № 41

Тема:“БУДОВА ГОРТАНІ, ТРАХЕЇ. ЇХ РОЗВИТОК, ТОПОГРАФІЯ І ФУНКЦІЯ”.

 

Мета заняття:

Вивчити: а) анатомічну будову і топографію гортані;

б) хрящі гортані, їх з'єднання;

в) м'язи гортані, їх класифікацію;

г) будову і частини порожнини гортані;

д) особливості будови слизової оболонки гортані;

е) будову і топографію трахеї;

є) розвиток гортані та трахеї.

 

Знати: а) анатомічну будову гортані;

б) топографію гортані;

в) будову стінки гортані;

г) хрящі гортані, їх класифікацію і будову;

д) суглоби і зв'язки гортані, еластичну мембрану, її частини;

е) м'язи гортані, їх класифікацію;

є) особливості будови слизової оболонки гортані;

ж) порожнину гортані, її частини;

з) будову і топографію трахеї, її поділ;

и) теорії звукоутворення;

і) розвиток гортані і трахеї.

 

Уміти: а) показати гортань, її хрящі і їх з'єднання;

б) показати порожнину гортані, присінкові та голосові складки;

в) показати початок трахеї і місце її роздвоєння.

 

Контрольні питання:

1. Анатомічна будова гортані, вхід в гортань, межі.

2. Топографія гортані.

3. Хрящі гортані, класифікація, анатомічна будова.

4. Суглоби і зв'язки гортані.

5. Фіброеластична мембрана гортані, її частини.

6. М'язи гортані.

7. М'язи-констріктори гортані.

8. М'язи -ділятатори гортані.

9. М'язи, що змінюють напруженість голосових зв'язок.

10. Порожнина гортані, частини, присінкові та голосові складки.

11. Анатомічна будова верхнього і середнього відділу порожнини гортані.

12. Найважливіші функції гортані, теорії звукоутворення.

13. Будова, топографія трахеї, її поділ.

14. Розвиток гортані і трахеї.

ЗАНЯТТЯ № 42

Тема:"БУДОВА, ТОПОГРАФІЯ І ФУНКЦІЯ ЛЕГЕНІВ І ПЛЕВРИ. БРОНХІАЛЬНЕ І АЛЬВЕОЛЯРНЕ ДЕРЕВО (СХЕМА). АЦИНУС. СЕГМЕНТИ ЛЕГЕНІВ. СЕРЕДОСТІННЯ І ЙОГО ВМІСТ. РЕНТГЕНОАНАТОМІЯ ОРГАНІВ ТРАВНОЇ ТА ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМ".

Мета заняття:

Вивчити: а) анатомічну будову легень;

б) поділ легенів на частки, сегменти та часточки;

в) будову легеневої часточки;

г) будову та функцію бронхів і бронхіального дерева;

д) будову альвеолярного дерева;

е) будову плеври, її частини;

є) середостіння, топографію, поділ, вміст;

ж) топографію легень і плеври;

з) рентгенанатомію органів травної та дихальної систем.

 

Знати: а) анатомічну будову легень, топографію складових компонентів кореня легень у воротах легень;

б) частки, сегменти та часточки легень;

в) бронхіальне дерево, особливості будови стінки його складових частин;

г) альвеолярне дерево, склад, будова стінки;

д) ацинус, аерогематичний бар'єр, газообмін;

е) плевру, її частини, плевральні кишені;

є) топографію легень і плеври;

ж) середостіння, топографію, поділ, вміст;

з) рентгенанатомію органів травної і дихальної систем.

 

Уміти: а) показати легені, їх частки, часточки, корінь, плевру, середостіння;

б) намалювати схему бронхіального і альвеолярного дерева;

в) описати рентгенограми органів травної і дихальної систем.

 

Контрольні питання:

1. Анатомічна будова легень.

2. Корінь легень, топографія його складових частин у воротах легень.

3. Частки, сегменти, часточки легень.

4. Бронхіальне дерево, склад, особливості будови стінки складових частин.

5. Альвеолярне дерево, склад, особливості будови.

6. Ацинус, склад, функція.

7. Аерогематичний бар'єр, будова, газообмін.

8. Плевра, будова, частини, плевральні кишені.

9. Топографія, скелетотопія плеври і легень.

10. Середостіння, межі, розподіл, вміст, з'єднання.

11. Рентгенанатомія органів травної і дихальної систем.

 

 

ЗАНЯТТЯ № 43

Тема: "СЕЧОВІ ОРГАНИ. ЗОВНІШНЯ І ВНУТРІШНЯ БУДОВА НИРКИ. НЕФРОН – СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ОДИНИЦЯ НИРКИ. КРОВОПОСТАЧАННЯ. ОБОЛОНКИ НИРКИ, НИРКОВА ФАСЦІЯ. СКЕЛЕТО-, СИН- І ГОЛОТОПІЯ НИРКИ".

Мета заняття:

Вивчити: а) анатомічну будову і топографію нирок;

б) оболонки і фіксуючий апарат нирок;

в) внутрішню будову нирок, нефрон, його складові частини;

г) кровопостачання нирок (чудесну артеріальну сітку);

д) малі, великі чашки нирки, ниркову миску;

е) форнікальний апарат нирки;

ж) функцію нирок;

з) розвиток і аномалії нирок.

 

Знати: а) анатомічну будову і топографію нирок;

б) скелето-, син- і голотопію нирок;

в) капсули і фасції нирок;

г) фіксуючий апарат нирок;

д) внутрішню будову нирок;

е) нефрон, його складові частини;

є) кровопостачання нирок;

ж) чудесну артеріальну сітку;

з) механізми утворення первинної і вторинної сечі;

и) малі чашки нирок, форнікальний апарат;

й) великі чашки нирок, ниркову миску;

к) рентгенанатомічні різновиди нирок;

л) розвиток нирок, стадії;

м) аномалії розвитку і розташування нирок.

 

Уміти: а) показати нирку, малі, великі чашки, ниркову миску;

б) кіркову і мозкову речовини нирок;

в) намалювати схему нефрона і кровопостачання нирок.

 

Контрольні питання:

1. Анатомічна будова нирок.

2. Скелетотопія нирок.

3. Синтопія (намалювати схему) і голотопія нирок.

4. Капсули нирок, їх будова, значення.

5. Фасція нирок, особливості заднього і переднього листків фасції.

6. Внутрішня будова нирок.

7. Нефрон, складові частини.

8. Кровопостачання нирок.

9. Чудесна артеріальна сітка нирок.

10. Механізм утворення первинної і вторинної сечі.

11. Малі, великі чашки і ниркова миска, будова стінки.

12. Форнікальний апарат.

13. Рентгенологічні різновиди нирок.

14. Розвиток нирок у філо- і онтогенезі.

ЗАНЯТТЯ № 44

Тема: "БУДОВА І ТОПОГРАФІЯ СЕЧОВОДІВ

ТА СЕЧОВОГО МІХУРА".

Мета заняття:

Вивчити: а) анатомічну будову і топографію сечоводів;

б) будову стінки сечоводів;

в) анатомічну будову і топографію сечового міхура;

г) будову стінки сечового міхура;

д) рентгенанатомію сечоводів і сечового міхура;

е) розвиток сечоводів і сечового міхура.

 

Знати: а) анатомічну будову і топографічні частини сечоводів;

б) будову стінки сечоводів;

в) вигини і звуження сечоводів;

г) анатомічну будову, топографію і відношення до очеревини сечового міхура;

д) будову стінки сечового міхура;

е) рентгенанатомію сечоводів і сечового міхура;

є) розвиток сечоводів і сечового міхура, аномалії розвитку.

 

Уміти: а) показати відділи і звуження сечоводів, частини сечового міхура;

б) показати слизову оболонку сечового міхура.

 

Контрольні питання:

1. Анатомічна будова сечоводів, їх топографічні частини.

2. Будова стінки сечоводів, відношення до очеревини.

3. Особливості будова слизової і м'язової оболонок сечоводів.

4. Вигини і звуження сечоводів, практичне значення.

5. Анатомічна будова сечового міхура.

6. Топографія (скелето-, син- і голотопія) сечового міхура.

7. Будова стінки сечового міхура.

8. Особливості будови слизової оболонки і підслизової основи сечового міхура.

9. Трикутник сечового міхура, його межі.

10. Особливості будови м'язової оболонки сечового міхура.

11. Відношення сечового міхура до очеревини.

 

ЗАНЯТТЯ № 45

Тема: “ЧОЛОВІЧА СТАТЕВА СИСТЕМА. ВНУТРІШНІ ЧОЛОВІЧІ СТАТЕВІ ОРГАНИ. БУДОВА ЯЄЧКА, ЙОГО ПРИДАТКА. ГОРМОНАЛЬНА ФУНКЦІЯ ЯЄЧОК. СІМ'ЯВИВІДНІ ШЛЯХИ. СІМ'ЯНІ МІХУРЦІ, ПЕРЕДМІХУРОВА І ЦИБУЛИНО-СЕЧІВНИКОВА ЗАЛОЗИ. РОЗВИТОК ВНУТРІШНІХ ЧОЛОВІЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ”.

Мета заняття:

Вивчити: а) чоловічу статеву систему, її розподіл;

б) анатомічна будову внутрішніх чоловічих статевих органів;

в) внутрішню будову яєчка, його придатка, передміхурової залози, сім'явивідні шляхи;

г) гермінативну і гормональну функцію яєчок;

д) розвиток внутрішніх чоловічих статевих органів.

 

Знати: а) анатомічну будову яєчка і його придатка;

в) внутрішню будову яєчка і його придатка;

г) гермінативну і гормональну функцію яєчок;

д) будову, топографію, функцію сім’яних міхурців;

е) будову, топографію, функцію передміхурової залози;

є) сім'явивідні шляхи, частини і будова стінки сім'явивідної протоки;

ж) будову цибулино-сечівникових залоз, їх функцію;

з) розвиток внутрішніх чоловічих статевих органів, аномалії.

 

Уміти: а) показати яєчко, придаток яєчка, передміхурову залозу, сім’яні міхурці, цибулино-сечівникові залози;

б) показати частини сім'явивідної протоки;

в) показати місце впадання сім'явивідної протоки в простатичну частину уретри;

г) замалювати схему внутрішньої будови яєчка з сім'явивідними шляхами.

 

Контрольні питання:

1. Чоловіча статева система, її розподіл.

2. Внутрішні чоловічі статеві органи.

3. Анатомічна будова яєчка і його придатка.

4. Внутрішня будова яєчка і його придатка.

5. Сперматогенез і гормональна функція яєчка.

6. Сім'явивідні шляхи.

7. Частини і будова сім'явивідної протоки.

8. Сім’яні міхурці, будова, топографія, функція.

9. Передміхурова залоза, будова, топографія, функція.

10. Цибулино-сечівникова залоза, будова, топографія, функція.

11. Розвиток внутрішніх чоловічих статевих залоз.

12. Опускання яєчка.

13.Аномалии розвитку опускання яєчка.

 

 

ЗАНЯТТЯ № 46

Тема: "Зовнішні чоловічі статеві органи. Сім'яний канатик. Оболонки яєчка. чоловічий статевий член. Будова чоловічого сечівника. Топографія органів малого тазу у чоловіків".

 

Мета заняття:

Вивчити: а) будову калитки, оболонки яєчка;

б) будову, склад, оболонки сім'яного канатика;

в) будову статевого члена;

г) чоловічий сечівник, топографічні частини, будову;

д) розвиток зовнішніх чоловічих статевих органів, аномалії;

е) топографію органів малого тазу у чоловіків.

 

Знати: а) будову калитки, яєчка, їх походження;

б) анатомічну будову статевого члена;

в) складові компоненти статевого члена: печеристі і губчасте тіла, оболонки, фасція, зв'язки, шкіра;

г) складові частини і оболонки сім'яного канатика;

д) чоловічий сечівник, згини, звуження і розширення;

е) розвиток зовнішніх чоловічих статевих органів, аномалії розвитку: гіпо- і епіспадія, справжній і несправжній гермафродитизм;

є) топографію органів малого тазу у чоловіків.

 

Уміти: а) показати калитку і оболонки яєчка;

б) намалювати схему оболонок яєчка;

в) показати сім'яний канатик;

г)показати звуження і згини чоловічого сечівника;

д) показати органи малого тазу у чоловіків.

.

Контрольні питання:

1. Будова калитки, оболонки яєчка, їх походження.

2. Анатомічна будова статевого члена.

3. Будова печеристих і губчастого тіл статевого члена.

4. Оболонки, фасція, зв'язки статевого члена.

5. Особливості будови шкіри статевого члена.

6. Чоловічий сечівник, будова, топографічні частини, згини і звуження.

7. Сім'яний канатик, склад, оболонки.

8. Акт сечовипускання.

8. Розвиток зовнішніх чоловічих статевих органів.

9. Аномалії розвитку зовнішніх чоловічих статевих органів.

 

 

ЗАНЯТТЯ № 47

Тема: "Жіноча СТАТЕВА СИСТЕМА. ВНУТРІШНІ ЖІНОЧІ СТАТЕВІ ОРГАНИ. Будова, положення, ГЕРМІНАТИВНА ТА ГОРМОНАЛЬНА функцІЇ яєчника. Матка, її розвиток, форма, частини, будова, топографія. Маткова труба. РОЗВИТОК ВНУТРІШНІХ ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ".

Мета заняття:

Вивчити: а) жіночу статеву систему, її поділ;

б) внутрішні жіночі статеві органи, склад;

в) будову, топографію і функцію яєчників;

г) будову, топографію і функцію матки;

д) будову, топографію і функцію маткової труби;

е) розвиток внутрішніх жіночих статевих органів, аномалії.

 

Знати: а) жіночу статеву систему, її поділ;

б) склад внутрішніх жіночих статевих органів;

в) анатомічну будову яєчників;

г) внутрішню будову яєчників;

д) відношення яєчників до очеревини, зв'язки;

е) відношення матки до очеревини, зв'язки, положення;

є) анатомічну будову матки;

ж) будову стінки матки;

з) особливості будови слизової і м'язової оболонок матки;

и) анатомічну будову маткових труб, їх частини;

і) будову стінки маткових труб;

й відношення маткових труб до очеревини;

к) розвиток внутрішніх жіночих статевих органів;

л) аномалії розвитку внутрішніх жіночих статевих органів;

м) оваріально-менструальний цикл.

 

Уміти: а) показати яєчники;

б) показати матку;

в) показати маткові труби.

Контрольні питання:

1. Жіноча статева система, її поділ.

2. Внутрішні жіночі статеві органи, склад.

3. Анатомічна будова яєчника.

4. Внутрішня будова яєчника. Овогенна і гормональна функції яєчника.

5. Відношення яєчника до очеревини, зв'язки.

6. Додатки яєчника.

7. Анатомічна будова матки.

8. Будова стінки матки.

9. Особливості будови ендо- і міометрію.

10. Відношення матки до очеревини, зв'язки матки.

11. Морфологічні ознаки оваріально-менструального циклу.

12. Анатомічна будова маткових труб, їх частин.

13. Будова стінки маткових труб, відношення до очеревини.

14. Розвиток внутрішніх жіночих статевих органів, опускання яєчника, аномалії.

 

ЗАНЯТТЯ № 48

Тема: «Будова і топографія піхви, зовнішніх жіночих статевих органів та жіночого сечівника. Топографія органів малого тазу у жінок. РОЗВИТОК ЗОВНІШНІХ ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ».

 

Мета заняття:

Вивчити: а) анатомічну будову піхви;

б) анатомічну будову зовнішніх жіночих статевих органів;

в) анатомічну будову жіночого сечівника;

г) розвиток зовнішніх жіночих статевих органів.

 

Знати: а) анатомічну будову піхви, переднє та заднє склепіння піхви;

б) будову стінки піхви, її отвір та різновиди дівочої пліви;

в) анатомічну будова великих та малих статевих губ;

г) присінок піхви, стінки;

д) будову великих і малих залоз присінка;

е) будову цибулини присінка;

є) будову клітора;

ж) будову і топографію жіночого сечівника;

з) топографію органів малого таза у жінок;

и) розвиток зовнішніх жіночих статевих органів;

і) аномалії розвитку зовнішніх жіночих статевих органів. Гермафродитизм.

 

Вміти:а) показати піхву, її склепіння;

б) показати великі та малі статеві губи, лобок;

в) показати органи малого тазу у жінок.

 

Контрольні питання:

1. Анатомічна будова піхви, її склепіння, практичне значення .

2. Будова стінки піхви.

3. Будова малих соромітних губ.

4. Присінок піхви. Отвір піхви, дівоча пліва.

5. Будова клітора.

6. Будова великих, малих залоз і цибулини присінка.

7.Будова великих соромітних губ.

8. Лобок, соромітна щілина.

9. Будова і топографія жіночого сечівника.

10. Топографія органів малого таза у жінок, Дугласова заглибина.

11. Розвиток зовнішніх жіночих статевих органів.

12. Аномалії розвитку зовнішніх жіночих статевих органів.

 

ЗАНЯТТЯ № 49

Тема: «М’язи і фасції промежини у чоловіка і жінки. Рентгенанатомія сечостатевих органів».

 

Мета заняття:

Вивчити: а) анатомічну будову і поділ чоловічої і жіночої промежини;

б) м’язи і фасції чоловічої і жіночої промежини;

в) сіднично-прямокишкову ямку;

г) рентгенанатомію органів сечостатевої системи.

 

Знати: а) визначення промежини у анатомічному значенні;

б) визначення промежини у жінок у акушерському значенні;

в) частини промежини;

г) будову і межі тазової діафрагми;

д) будову і межі сечостатевої діафрагми;

е) м’язи тазової діафрагми;

є) м’язи сечостатевої діафрагми;

ж) фасції промежини;

з) фасції тазової діафрагми;

и) фасції сечостатевої діафрагми;

і) сіднично-прямокишкову ямку, її стінки і вміст;

ї) методи рентгенологічного дослідження та рентгенанатомію сечостатевих органів.

Вміти: а) показати промежину;

б) показати сіднично-прямокишкову ямку;

в) показати м’язи і фасції промежини;

г) описати рентгенограми органів сечовидільної та статевої систем;

д) намалювати схему будови тазової і сечостатевої діафрагм.

 

Контрольні питання:

1. Промежина, анатомічне і акушерське поняття.

2. Будова, частини, межі промежини.

3. Тазова діафрагма, будова, межі.

4. Сечостатева діафрагма, будова, межі.

5. М’язи тазової діафрагми.

6. М’язи сечостатевої діафрагми.

7. Фасції промежини.

8. Фасції сечостатевої діафрагми.

9. Фасції тазової діафрагми.

10.Сіднично-прямокишкова ямка, стінки, вміст.

11.Рентгеноанатомія сечовидільної системи.

12.Рентгеноанатомія внутрішніх жіночих статевих органів.

ЗАНЯТТЯ № 50

Тема:«АНАТОМІЯ ОРГАНІВ ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ, ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ. ЩИТОПОДІБНА, ПРИЩИТОПОДІБНІ ЗАЛОЗИ, НАДНИРНИК, БУДОВА, ТОПОГРАФІЯ, ФУНКЦІЯ».

 

Мета заняття:

Вивчити: а) загальну характеристику ендокринної системи;

б) анатомію органів ендокринної системи;

в) будову, топографію та функцію щитоподібної залози;

г) будову, топографію та функцію прищитоподібних залоз;

д) будову, топографію та функцію наднирників;

е) розвиток щитоподібної, прищитоподібної залоз та наднирників.

 

Знати: а) загальні принци будови та функції ендокринних залоз;

б) анатомічну будову щитоподібної залози;

в) внутрішню будову щитоподібної залози;

г) топографію щитоподібної залози;

д) функцію щитоподібної залози;

е) зовнішню та внутрішню будову, топографію і функцію прищитоподібних залоз;

є) анатомічну будову і топографію наднирників;

ж) внутрішню будову наднирників;

з) функцію різних зон кори та мозкової речовини наднирників;

и) розвиток щитоподібної, прищитоподібних залоз і наднирників.

 

Вміти: а) показати щитоподібну залозу;

б) показати прищитоподібні залози;

в) показати наднирник;

г) пропальпувати щитоподібну залозу на живому.

 

Контрольні питання:

1. Загальний принцип будови і функції ендокринних залоз.

2. Анатомічна будова і топографія щитоподібної залози.

3. Внутрішня будова і функція щитоподібної залози.

4. Будова, топографія і функція прищитоподібних залоз.

5. Розвиток щитоподібної та прищотоподібних залоз.

6. Анатомічна будова і топографія наднирників.

7. Внутрішня будова наднирників.

8. Будова і функція клубочкової зони кори наднирників.

9. Будова і функція пучкової зони кори наднирників.

10. Будова і функція сітчастої зони кори наднирників.

11. Будова і функція мозкової речовини наднирників.

12. Розвиток кіркової і мозкової речовин наднирників.

ЗАНЯТТЯ № 51

Тема:«АНАТОМІЯ ОРГАНІВ ІМУННОЇ СИСТЕМИ. КІСТКОВИЙ МОЗОК. ТИМУС. ЛІМФАТИЧНІ ВУЗЛИ, ЛІМФОЇДНІ ТКАНИНИ ОРГАНІВ ТРАВНОЇ, ДИХАЛЬНОЇ

ТА СЕЧОСТАТЕВОЇ СИСТЕМ».

Мета заняття:

Вивчити: а) загальну характеристику органів імунної системи;

б) розвиток органів імунної системи;

в) будову, топографію і функцію червоного кісткового мозку;

г) будову, топографію і функцію загруднинної залози (тимуса);

д) топографічний принцип класифікації та будову лімфатичних вузлів;

е) анатомічну будову та топографію селезінки;

є) внутрішню будову селезінки та особливості її кровоносного русла;

ж) локалізацію і будову лімфоїдної тканини у стінках травної, дихальної і сечостатевої систем.

 

Знати: а) загальну характеристику органів імунної системи;

б) місце розміщення червоного кісткового мозку;

в) будову червоного кісткового мозку;

г) анатомічну будову і топографію тимуса;

д) внутрішню будову тимуса;

е) будову і функцію кіркової речовини тимуса;

є) будову і функцію мозкової речовини тимуса;

ж) анатомічну будову та топографію селезінки;

з) внутрішню будову селезінки;

и) особливості кровоносного русла селезінки;

і) зовнішню і внутрішню будову лімфатичних вузлів;

ї) рециркуляцію лімфоцитів;

й) топографічний принцип класифікації лімфатичних вузлів;

к) охарактеризувати Т- і В-лімфоцити, плазматичні клітини та імуноглобуліни;

л) будову і топографію лімфоїдної тканини у стінках травної і дихальної і сечостатевої систем.

 

Вміти: а) показати місця розташування червоного кісткового мозку;

б) показати загруднинну залозу;

в) показати селезінку;

г) показати лімфатичні вузли.

Контрольні питання:

1. Загальна характеристика імунної системи. Вроджений та набутий імунітет.

2. Будова, топографія та функція червоного кісткового мозку.

3. Анатомічна будова і топографія тимуса.

4. Внутрішня будова і функція тимуса.

5. Анатомічна будова і топографія селезінки.

6. Внутрішня будова селезінки.

7. Особливості кровоносного русла селезінки.

8. Форма і зовнішня будова лімфатичних вузлів.

9. Внутрішня будова лімфатичних вузлів, лімфатичні синуси.

10. Кровопостачання лімфатичних вузлів, рециркуляція лімфоцитів.

11. Топографічний принцип класифікації лімфатичних вузлів.

12. Загальна характеристика Т- і В-лімфоцитів, плазматичних клітин та імуноглобулінів.

13. Будова і топографія лімфоїдної тканини у стінках травної, дихальної і сечостатевої систем.

14. Загальні принципи імуногенезу.

 

ЗАНЯТТЯ № 52

Тема:«ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ ПО ПРЕПАРУВАННЮ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ, ДИХАННЯ, СЕЧОВОЇ, СТАТЕВОЇ ТА ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМ».

 

Мета заняття:

Закріпитививчене про будову, топографію, розвиток та функцію органів травлення, дихання, сечової, статевої та ендокринної систем.

 

Знати будову, топографію, розвиток та функцію різних органів травної, дихальної, сечової, статевої та ендокринної систем.

 

Вміти відпрепарувати і показати складові компоненти травної, дихальної, сечової, статевої та ендокринної систем.

 

Контрольні питання:

 

Див. методичні вказівки до занять №№ 32-51.

 

ЗАНЯТТЯ № 53

Тема: «Спинний мозок. Форма, топографія, внутрішня будова. Оболони і судини спинного мозку. Проста і складна рефлекторні дуги».

 

Мета заняття:

Вивчити: а) роль нервової системи в організмі людини;

б) класифікацію нервової системи;

в) розвиток нервової системи в філо- і онтогенезі;

г) анатомічну будову спинного мозку;

д) внутрішню будову спинного мозку;

е) судини, оболони і міжоболонні простори спинного мозку;

є) склад простої та складної рефлекторних дуг.

 

Знати: а) значення нервової системи у регуляції діяльності систем внутрішніх органів та зв'язку організму з навколишнім середовищем;

б) класифікацію нервової системи;

в) анатомічну будову та топографію спинного мозку;

г) сегментарну будову спинного мозку;

д) внутрішню будову спинного мозку;

е) будову сірої речовини, її ядра;

є) будову білої речовини, канатики, провідні шляхи;

ж) будову простої і складної рефлекторної дуги;

з) оболони і міжоболонні простори спинного мозку;

и) кровопостачання спинного мозку.

 

Вміти: а) показати спинний мозок;

б) намалювати схему простої рефлекторної дуги;

в) намалювати схему складної рефлекторної дуги;

г) намалювати схему ядер сірої речовини спинного

мозку;

д) намалювати схему провідних шляхів спинного мозку.

 

Контрольні питання:

1. Перерахувати функції нервової системи.

2. Класифікація нервової системи.

3. Філогенез нервової системи.

4. Онтогенез нервової системи.

5. Зовнішня будова і топографія спинного мозку.

6. Сегментарна будова спинного мозку, дати визначення спинномозкового сегмента і вказати їх кількість.

7. Будова сірої речовини спинного мозку, її ядра (намалювати).

8. Будова білої речовини спинного мозку, канатики, топографія провідних шляхів (намалювати).

9. Оболони спинного мозку та простори між ними.

10. Закономірності кровопостачання спинного мозку.

11. Будова простої рефлекторної дуги (намалювати).

12. Будова складної рефлекторної дуги (намалювати).

 

 

ЗАНЯТТЯ № 54

Тема: «Будова нижньої поверхні головного мозку. Топографія 12-ти пар черепних нервів».

Мета заняття:

Вивчити: а) розвиток (ембріогенез) головного мозку;

б) поділ головного мозку на частини;

в) будову нижньої поверхні головного мозку;

г) назву і місця виходу (входу) 12-ти пар черепних нервів із

(в) мозок;

д) місця виходу (входу) 12-ти пар черепних нервів із (в) череп.

 

Знати: а) частини головного мозку;

б) онтогенетичні стадії розвитку головного мозку;

в) структури нижньої поверхні півкуль головного мозку;

г) назви 12-ти пар черепних нервів;

д) місця виходу черепних нервів із головного мозку;

е) місця виходу черепних нервів із черепа.

 

Вміти: а) показати на вологому препараті частини головного

мозку;

б) показати на вологому препараті структури нижньої поверхні головного мозку;

в) позначити на кліше-шаблоні 12 пар черепн

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти