ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Схеми методичного аналізу уроку

Схеми дають можливість проаналізувати урок з усіх боків та складені так, що вчитель може скористатися тими з них, які йому потрібні для аналізу конкретного боку уроку. Для цього він знаходить відповідну схему та користується нею для самоаналізу чи аналізу уроку свого колеги.

 

Задачі уроку   · Які практичні завдання розв’язувалися на уроці; назвіть їх; наскільки конкретно вони сформульовані; як розподілявся час на їхнє розв’язання? · Як розв’язання практичних задач сприяло реалізації виховної, навчальної та розвиваючої мети на уроці; які з них розв’язувалися на даному уроці; чи усі можливості використовувалися? · У якій мірі розв’язання задач уроку, який аналізується, активізувало пізнавальну, мовленнєву, розумову діяльність учнів?  
Зміст · Який мовний та мовленнєвий матеріал відпрацьовувався; назвіть його; · Які навички та уміння розвивалися; перерахуйте їх; · Чи формувалися в учнів раціональні прийоми навчання, які забезпечують їм і самостійну роботу поза уроком; які це прийоми?  
Принципи · Яким чином здійснювалася на уроці комунікативна спрямованість: які ситуації використовувалися; які завдання давалися дітям; чи всі учні брали участь у спілкуванні (усне мовлення, читання); чи сприятливим був психологічний клімат на уроці? · У чому конкретно виявлявся принцип диференціації та інтеграції: чи враховувалася на уроці специфіка у навчанні монологічного та діалогічного мовлення, читання вголос та мовчки, виходячи з особливостей кожної форми? · Як враховувалася рідна мова під час роботи над навчальним матеріалом? · Назвіть загально методичні принципи, які реалізовувалися на даному уроці?  
Методи та прийоми · Що здійснювалося на уроці: ознайомлення, тренування, використання? · За допомогою яких прийомів та завдань здійснювалося ознайомлення, тренування, використання? · Які принципи визначали вибір прийомів та формулювання завдань та як вони співвідносилися із системою НМК?  
Засоби · Які компоненти НМК (основні засоби навчання) використовувалися на уроці та з якою метою? · Які допоміжні засоби використовували на уроці та наскільки вони були доречні? · Чи усі можливості оснащення уроку англійської мови на початковому етапі були використані?  
Аудіювання · Чи використовувалося аудіювання як засіб навчання; де і для чого? · Чи формувалося в учнів уміння розуміти мовлення на слух? · Чи використовувалися ТЗН, які та яким чином? · Чи усі можливості розвитку в учнів розуміння мовлення на слух знайшли використання на уроці?  
Говоріння · Чи використовувалося говоріння як засіб навчання (вимови, лексики, граматики); · Чи формувалося в учнів діалогічне та (чи) монологічне мовлення? · Як стимулювалося мовленнєве висловлювання та участь у бесіді? · Чи використовувалися опори під час навчання говоріння, які; чи навчав учитель дітей ними користуватися?  
Читання · Чи використовувалося читання як засіб навчання: де, для чого, за допомогою яких прийомів? · Чи проводилося навчання дітей читання та яким чином: за ключовими словами; за допомогою транскрипції; за допомогою довідникового апарату; за здогадкою мовною та контекстуальною; · Чи формувалося на уроці читання тексту вголос та які режими роботи використовувалися для цього? · Чи формувалося на уроці читання тексту мовчки та які уміння при цьому розвивалися? · Як здійснювався контроль розуміння прочитаного?  
Письмо · Чи проводилося навчання графіки; як, за допомогою яких прийомів? У якій мірі використовувався принцип урахування рідної мови? · Чи навчалися діти орфографії та яка допомога їм надавалася у засвоєнні орфографії англійських слів? · Чи готував учитель дітей до виконання письмових домашніх завдань? · Чи був письмовий контроль на уроці: що перевірялося, як проводився, скільки часу на нього пішло?  

Правила, що забезпечують успішне проведення уроку

Загальні:

§ Визначити місце уроку в темі, а теми – в річному курсі, виділити спільне завдання уроку.

§ Відібрати три види книг, що відносяться до теми уроку: наукові, науково-популярні, методичні. Ознайомитись з їх змістом.

§ Переглянути навчальну програму, перечитати пояснювальну записку, прочитати вимоги стандарту з даної теми, з'ясувати, що потрібно від вчителя до даного уроку.

§ Відновити в пам'яті матеріал підручника, відібрати опорні знання, вміння та навички.

§ Конкретизувати завдання уроку, виділити провідне завдання, сформулювати і записати його у плані таким чином, щоб воно була доступне, зрозуміле учням, усвідомлене ними.

§ Визначити, що має зрозуміти, запам'ятати учень на уроці, що він повинен знати і вміти після уроку.

§ Визначити, який навчальний матеріал повідомити учням, в якому обсязі, якими порціями, які цікаві факти, що підтверджують провідні ідеї.

§ Підібрати зміст уроку відповідно до його завдання, вибрати найбільш ефективні способи вивчення нового матеріалу, формування нових знань, умінь і навичок.

§ Продумати, що і як має треба записати на дошці та в зошитах учнів.

§ Записати передбачений хід уроку в план уроку, уявивши собі урок як цілісне явище.

Часткові:

§ Бути зібраним, чітко і ясно ставити завдання перед учнями, дотримуватися логіки викладу матеріалу.

§ Бути доброзичливим, не ображати учнів, не обурюватися на них за їх незнання або нерозуміння. Пам'ятати, що якщо більшість учнів чого-небудь не знає або не розуміє, то помилку треба шукати в способах організації їхньої діяльності.

§ Не перебивати учня, дати йому договорити. Нечітка відповідь може бути наслідком незрозумілого запитання.

§ Завдання та інструктаж давати чітко, коротко, з обов'язковим з'ясуванням того, як учні зрозуміли вимоги.

§ Пильно стежити за тим, як учні слухають учителя. Втрата уваги - сигнал про те, що треба змінити темп, повторити викладене або включити в хід уроку додатковий матеріал.

§ Пам'ятати, що показником уваги можуть бути активне слухання, зосередженість на завданні.

§ Заощаджувати час, вчасно починати урок, закінчувати його із дзвінком, не допускати тривалих проробок учнів.

§ Домагатися виконання кожної своєї вимоги. Жодна вимога на уроці не повинно бути просто продекламована!

§ Темп уроку підтримувати інтенсивним, але посильним для більшості.

§ Стимулювати запитання учнів, підтримувати їхню ініціативу, схвалювати їх активність і обізнаність.

Підготовка до уроку безпосередньо перед дзвінком:

§ уявне відтворення основних етапів уроку;

§ відтворення плану уроку, уявне представлення класу та окремих учнів;

§ прагнення викликати відповідний емоційний настрій.

Сприяють успіху уроку:

§ добре знання матеріалу;

§ бадьоре самопочуття; продуманий план уроку;

§ почуття «фізичної» розкутості, свободи на уроці;

§ правильний вибір методів навчання; різноманітність методів навчання; цікавість викладу;

§ яскраво виражене емоційне ставлення вчителя до викладається матеріалу; багатство інтонацій, виразна міміка, образна жестикуляція вчителя;

§ виражена зацікавленість вчителя в успіху учнів.

Ускладнюють проведення уроку:

§ невпевненість у своїх знаннях та «учительських силах»;

§ байдуже ставлення до всього, що відбувається на уроці;

§ нестабільна композиція уроку; скутість рухів;

§ невміння учнів працювати запропонованими методами навчання;

§ одноманітність методів навчання; безпристрасна розповідь учителя;

§ монотонність і сухість при викладі нового матеріалу;

§ відхід від теми уроку, захоплення сторонніми, не пов'язаними з темою і завданнями уроку, питаннями.


IV ЗРАЗКИ КОНСПЕКТІВ УРОКІВ

Урок 1 (2клас) Студентка:Намазова Я.

Методист:Мороз О.В.

Тема: День народження. Подарунки.

Мета:oзнайомити учнів з новим словом і практикувати в його вживанні: birthday, повторити лексику розділу за допомогою вірша «Green, brown, black, blue», повторити і практикувати у вживанні запитання та відповідь на нього: How old are you? I am…, повторити назви кольорів та слова: his, her, практикувати читання голосної о у відкритому складі.

Обладнання: малюнки, підручник, м’яч.

 

Хід уроку

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти