ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Початкової школи з українською мовою навчання

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
Разом
Мови і літератури Українська мова
(мовний і літературний компоненти) Іноземна мова
Математика Математика
Природознавство Природознавство
Суспільствознавство Я у світі - -
Мистецтво Мистецтво*/музичне мистецтво, образотворче мистецтво
Технології Трудове навчання
Сходинки до інформатики -
Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я
Фізична культура**
Усього   18 + 3 20 + 3 21 + 3 21 + 3 80 + 12
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

 

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Спеціалізованої школи з українською мовою навчання і поглибленим вивченням іноземних мов (I ступінь)

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
Разом
Мови і літератури Українська мова
(мовний і літературний компоненти) Іноземна мова
Математика Математика
Природознавство Природознавство
Суспільствознавство Я у світі    
Мистецтво Мистецтво*/музичне мистецтво, образотворче мистецтво
Технології Трудове навчання
Сходинки до інформатики  
Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я
Фізична культура**
Усього   19 + 3 20 + 3 21 + 3 22 + 3 82 + 12
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

Додаток 6.3

Програма

«Англійська мова» 1-4 класи

загальноосвітніх навчальних закладів

 

КЛАС

Сфера спілкування Тематика ситуативного спілкування Мовленнєві функції Засоби вираження  
 
Особистісна   Публічна     Освітня   Я, моя сім’я і друзі     Дозвілля (іграшки)     Природа (Тварини)     Свята і традиції (Свята. Вітання)     Школа (Шкільне приладдя) - привітатися; - попрощатися; - представити себе / когось; - називати щось / когось; - виконувати прості інструкції; - подякувати; - вітати зі святом;   Hello! I am… My name is … How old are you? How old is he / she? It is a … I have got … Open…/Close.../Take…/ Give me … . Stand up. Sit down. Thank you. I can … Happy birthday! Merry Christmas! Happy New Year! Good morning. Good night. Goodbye.    

 


 

Лінгвістична компетенція Соціо-культурна компетенція Загальнонав-чальна компетенція
лексична граматична фонетична
Числа 1 – 10. Члени родини Кольори Іграшки Тварини Дії Шкільне приладдя. Граматичні структури засвоюються імпліцитно (шляхом сприймання мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях). Мовна компетенція (граматична правильність мовлення) формується за рахунок багаторазового вживання мовленнєвих структур. Іменник: множина іменників (закінчення –s; -es). Дієслово:to be, have got; can; Прикметники, що вказують на розмір і колір. Займенник: вказівні (this), особові (I, we, you, they), присвійні (my, your, his, her). Числівник: кількісний (1 – 10). Дотримання апроксимова-ної вимови з урахуванням особливостей англійської мови під час промовляння слів і виразів. - обирати і вживати відповідні до ситуації спілкування привітання; - обирати і вживати відповідні до ситуації спілкування ввічливі слова і фрази;   - розуміти особливості привітань зі святом і вживати їх відповідно до ситуації спілкування; - стежити за презентованою інформацією;   - розуміти і відтворювати мовленнєві зразки наслідуючи вчителя;   - розуміти і виконувати прості інструкції вчителя;   - співпрацю-вати у парі / групі

 


МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ

На кінець 1-го класу учні:

 

Аудіювання Говоріння Читання Письмо
Монологічне Діалогічне
- розрізняють (на слух) вивчені слова і фрази; - сприймають на слух і виконують прості інструкції; - розуміють короткі елементарні повідомлення підтримані невербальними опорами (малюнками, жестами тощо) в межах тематики спілкування.   - представляють себе, членів родини, друзів; - називають предмети; - рахують до 10; - розповідають короткі римівки та лічилки, співають дитячі пісні; - називають і описують предмети / тварин відповідно до навчальної ситуації в межах тематики програми. Обсяг висловлювання 2-3 речення.   - вітаються та прощаються; - знайомляться; - ставлять запитання, засвоєні у мовленнєвих зразках, і відповідають на запитання однокласників / вчителя; - висловлюють подяку, пробачення. Обсяг висловлювання кожного не менше 2-х реплік.       Називають букви алфавіту. Озвучують засвоєні в усному мовленні слова, словосполучення.       Пишуть літери алфавіту відтворюють графічний образ букв, слів, словосполучень, коротких речень.  

АНГЛІЙСЬКА МОВА,

КЛАС

Сфери спілкування Тематика ситуативного спілкування Мовленнєві функції Засоби вираження  
 
Особистісна Публічна Освітня Я, моя сім’я і друзі Відпочинок і дозвілля Людина Природа     Свята та традиції   Школа - привітатися; - попрощатися; - представити себе/когось; - називати когось/щось; - ставити запитання і відповідати на них; - повідомляти про когось/щось; - давати елементарну характеристику комусь/чомусь; - розуміти та виконувати вказівки (команди); - вітати зі святом;   Hi! Hello! Good morning /afternoon / evening!Goodbye! Bye-bye! Bye! My name is… I am… This/That is my (dad, friend…) What is your name? How old are you? Where are you from? Where is …? Can I …? Please, come in. I can… Happy New Year! Merry Christmas! Happy birthday! I’m sorry. – That’s OK. Thank you. – You are welcome.  

Лінгвістичні компетенції Соціокультурна компетенція Загальнонавчальна компетенція
Лексична Граматична Фонетична
Члени сім’ї Вік Іграшки Числа від 1 до 20 Кольори Частини тіла Предмети одягу Тварини Пори року Місяці Дні тижня Назви свят Шкільне приладдя Меблі в класній кімнаті Граматичні структури засвоюються імпліцитно (шляхом сприймання мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях). Мовна компетенція (граматична правильність мовлення) формується за рахунок багаторазового вживання мовленнєвих структур. Дієслово: to be, have/ have got. Наказовий спосіб дієслів (команди) Іменник: множина іменників Прикметник: якісні, відносні, що вказують на розмір, колір, вік. Прийменник: місця, на напрямку (on, in, under, to) Займенник: вказівні (this, that, з іменниками), особові присвійні. Числівник: кількісні (1−20) Сполучник: but, and Дотримання апроксимованої вимови з урахуванням особливостей англійської мови під час промовляння слів і виразів - вживання та вибір привітань; - вживання та вибір форм звертання; - вживання та вибір вигуків   Правила ввічливості         - стежити за презентованою інформацією;   - розуміти і відтворювати мовленнєві зразки наслідуючи вчителя;   - розуміти і виконувати прості інструкції вчителя;   - співпрацювати у парі / групі

 


МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ

На кінець 2-го класу учні:

 

Аудіювання Говоріння Читання Письмо
Монологічне мовлення Діалогічне мовлення
- розрізняють загальновживані слова, які проговорюються дуже повільно з високою якістю артикуляції та підтверджуються невербальними засобами; - реагують невербально на запитання, які вимагають простих відповідей; - демонструють розуміння ключових слів у висловленні, які проговорюються дуже повільно та з довгими паузами; - розуміють короткі прості вказівки, сформульовані повільно; - розуміють основну ідею адаптованого аудіо/відео запису. - представляють себе, своїх друзів, батьків, продукуючи прості, здебільшого ізольовані речення; - описують предмет шкільного вжитку, іграшку, тварину, погоду; - повідомляють про здатність виконувати певні дії учнем чи іншими особами; Обсяг висловлювання – не менше 4-х – 5-ти речень. – ставлять загальні та нескладні спеціальні питання, засвоєні як мовленнєві зразки та відповідають на них; – відповідають на них згідно з мовним матеріалом і ситуацією спілкування та з опорою на вивчений мовний матеріал; – реагують на прості, в дещо уповільненому темпі, репліки вчителя і однокласників; - обмінюються репліками на рівні мікродіалогу; Висловлення кожного - не менше 3-х реплік.   - знають букви алфавіту; - читають про себе та вголос і розуміють слова, словосполучення, речення, тексти, що містять мовний матеріал, засвоєний в усному мовленні. Обсяг – не менше 100 друкованих знаків.   - за зразком відтворюють графічний образ букв, слів, словосполучень, речень; - пишуть букви алфавіту ( в т.ч. під диктовку); - самостійно пишуть своє ім’я; - пишуть окремі вивчені слова по темі самостійно та під диктовку.    

АНГЛІЙСЬКА МОВА,

Клас

 

Сфери спілкування Тематика ситуативного спілкування Мовленнєві функції Засоби вираження  
 
Особистісна Публічна Освітня Я, моя сім’я і друзі     Відпочинок і дозвіллля Людина Природа і навколишнє середовище Свята та традиції     Школа представляти співрозмовників / третіх осіб; запрошувати інформацію про співрозмовника / третю особу; описувати когось / щось; запитувати про відчуття/самопочуття та відповідати на запитання; повідомляти про смаки, уподобання; виражати своє ставлення до когось / чогось; запрошувати та реагувати на чиєсь запрошення; робити пропозицію та реагувати на неї; запитувати з метою отримання більш детальної інформації; визначати час; висловлювати схвальну / несхвальну оцінку предметам, діям, ситуаціям тощо His / Her name is … They are… Are you from…? Is he from…? How are you? I am fine. Have you got…? I like… I don’t like. He likes/doesn’t like it. Can you come to …? - Yes, sure. Let’s go to… Sorry, I can’t. I am (doing) it now. Can you help me? Сan I have...? Thanks. Whose … is that? It’s Amy’s. It’s five o’clock / half past two / It’s quarter to… It’s winter now. In the morning/afternoon/evening  

Лінгвістичні компетенції Соціокультурна компетенція Загальнонавчальна компетенція
Лексична Граматична Фонетична
Людина Опис зовнішності Професії. Числа до 100 Щоденні обов’язки Дім, квартира Умеблювання Захоплення Навчальні предмети Свята   Граматичні структури засвоюються імпліцитно (шляхом сприймання мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях). Мовна компетенція (граматична правильність мовлення) формується за рахунок багаторазового вживання мовленнєвих структур.   There is, there are. Модальні дієслова: can, may, must. Іменник: злічувані, незлічувані, присвійний відмінок. Прикметник: якісні, відносні. Прийменник: місця (on, in, under), напрямку (to), часу (before, after, up, down, over, across)   Вимова вивчених слів та виразів достатня для розуміння.   Наголос у словах і реченнях. знання культурних реалій спільноти, мова якої вивчається, пов’язаних з повсякденним життям; вживання та вибір привітань; вживання та вибір форм звертання; вживання та вибір вигуків   Правила ввічливості     розрізняти і продукувати звуки та звукові відрізки; уважно стежити за презентованою інформацією; ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи; активно застосовувати мову, що вивчається; сприймати новий досвід (нову мову, нових людей, нові способи поведінки тощо) і застосовувати інші компетенції, для того щоб діяти у навчальній ситуації (на основі спостереження, здогадки, запам’ятовування тощо)

Мовленнєва компетенція

на кінець 3-го класу учні:

Аудіювання Говоріння Читання Письмо
Монологічне мовлення Діалогічне мовлення
- реагують на запитання, які вимагають відповідей “так/ні” чи інших простих відповідей; - розуміють інструкції, сформульовані ретельно та повільно на вербальному та невербальному рівні; - розуміють діалогічне мовлення в достатньо повільному темпі з довгими паузами та чіткою інтонацією; - розуміють основний зміст віршованого чи писемного тексту, який звучить у повільному темпі за підтримкою невербальних засобів. Текст побудований на засвоєному матеріалі. - використовують прості речення та фрази для того щоб: - описують місце (помешкання, клас), явище (погода, свято), об’єкт (людина, сім’я, іграшки, предмети шкільного вжитку, тварин); - роблять короткий переказ змісту почутого, побаченого, прочитаного повідомлення, що містить знайомий мовний і мовленнєвий матеріал; - коментують свої дії та дії інших людей. Обсяг висловлювання – не менше 6 речень.   - ставлять загальні, спеціальні, альтернативні запитання, засвоєні в усному мовлення і відповідають на них згідно з мовним матеріалом і відповідно до ситуації спілкування; - підтримують елементарне спілкування у межах мікродіалогів етикетного характеру, а також мікродіалогів; Висловлення кожного співрозмовника - не менше 4-х-5-ти реплік, правильно оформлених у мовному відношенні. - знають алфавіт та основні звукобуквені зв’язки; - читають вголос та про себе з повним розумінням короткі, прості тексти, що містять мовний матеріал, засвоєний в усному мовленні; - читають і розуміють нескладні короткі тексти, де значення незнайомих слів розкривається з опорою на ілюстративний матеріал. Обсяг – не менше 150 друкованих знаків.   - пишуть слова, словосполучення, короткі речення; - пишуть адресу; - оформлюють лист, листівку-вітання; - пишуть самостійно або під диктовку до 5 речень.  

АНГЛІЙСЬКА МОВА ,

КЛАС

Сфери спілкування Тематика ситуативного спілкування Мовленнєві функції Засоби вираження  
 
Особистісна Освітня Публічна Я, моя сім’я і друзі (Місцепроживан-ня) Помешкання Відпочинок і дозвілля Природа і навколишнє середовище     Подорож Свята і традиції   Шкільне життя запрошувати та надавати інформацію про особи / об’єкти / явища / події / факти; описувати особи/ місця / об’єкти / явища / події / факти; характеризувати та оцінювати когось / щось; розповідатипро прочитане, почуте, побачене; запитувати про чиїсь враження, думки, ставлення; висловлювати свої враження, думки, ставлення     Where do you live? I live in … What is your address? My address is … When did you go there? It is / was interesting. He is taller than… She is the youngest in the family. You are lucky! Did you like it? Yes, I did. / No, I didn’t. You / Тhey are going to … Are they / you going to…?    

Лінгвістичні компетенції Соціокультурна компетенція Загальнонавчальна компетенція
Лексична Граматична Фонетична
Населені пункти Покупки Види дозвілля Види помешкань Умеблювання Подорожування Види транспорту Вільний час Улюблені дитячі герої Природа Дикі та свійські тварини Довкілля Свята   Граматичні структури засвоюються імпліцитно (шляхом сприймання мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях). Мовна компетенція (граматична правильність мовлення) формується за рахунок багаторазового вживання мовленнєвих структур. Структура to be going to. Іменник: однина, множина. Прикметник ступені порівняння Займенники: особові, присвійні, вказівні. Артикль: означений, неозначений. Числівник 1-100, порядкові числівники. Питальні слова (в складі структур) : What? Where? When? How? How much? How many? Сполучник: then, or, because, but. Безособові речення: It’s sunny. Вимова вивчених слів та виразів достатня для розуміння   Наголос у словах і реченнях.   Особливості інтонації   - знання культурних реалій спільноти, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами: - повсякденне життя; - умови життя; - норми поведінки та соціальні правила поведінки Правила ввічливості - вживання та вибір привітань; - вживання та вибір форм звертання; - вживання та вибір вигуків     уважно стежити за презентованою інформацією; усвідомлювати мету поставленого завдання; ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи; активно застосовувати мову, що вивчається; сприймати новий досвід (нову мову, нових людей, нові способи поведінки тощо) і застосовувати інші компетенції, для того щоб діяти у специфічній навчальній ситуації (на основі спостереження, здогадки, запам’ятовування тощо)  

Мовленнєва компетенція

На кінець 4-го класу учні:

 

Аудіюва-ння Говоріння Читання Письмо
Монологічне мовлення Діалогічне мовлення
- розуміють мовлення в дещо уповільненому темпі, ретельно артикульоване; - розуміють основний зміст прослуханих текстів різного характеру побудованих на засвоєному мовному матеріалі; -розуміють запитання та інструкції     - роблять короткі повідомлення про повсякденні і минулі дії/події; - роблять короткий переказ змісту почутого, побаченого, прочитаного повідомлення, що містить знайомий мовний і мовленнєвий матеріал; - описують свій клас, кімнату, ігри і забави, погоду, сім’ю, свято, людей, тварин; - коментують зображене на малюнку або фото; - порівнюють особи, предмети відносно певної ознаки; - висловлюють своє ставлення до об’єктів, явищ, подій/ Обсяг висловлювання – не менше 7-8 речень. - ініціюють і закінчують діалог; - ведуть короткі діалоги етикетного характеру; - підтримують спілкування, використовуючи діалоги різних типів; - розігрують короткі сценки виступаючи у певних ролях; - беруть участь у розмові на прості та звичні теми, використовуючи при цьому всі різні види запитань (загальні, альтернативні, спеціальні), побудовані самостійно відповідно до ситуації спілкування; - емоційно забарвлюють діалог використовуючи відповідну інтонацію, жести, міміку, вигуки, характерні для мовленнєвої поведінки носіїв мови. - Висловлення кожного – не менше 6 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні. - читають вголос та про себе з повним розумінням короткі тексти, що містять мовний матеріал, засвоєний в усному мовленні; - розуміють основний зміст різнопланових текстів, пов’язаних із повсякденним життям; - читають і розуміють нескладні короткі тексти, де значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки. Обсяг – не менше 300 друкованих знаків.   - пишуть слова, словосполучення, речення; - оформлюють лист, листівку-вітання; - пишуть самостійно та під диктовку до 8 речень.

Авторський колектив:

Редько В.Г.,керівник творчого колективу,завідувач лабораторії навчання іноземних мов Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук;

Басай Н.П.,старший науковий співробітник лабораторії навчання іноземних мов Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України;

Крючков Г.Г.,завідувач кафедри методики викладання іноземних мов та прикладної лінгвістики Житомирського педагогічного університету імені. Івана Франка, професор, доктор філологічних наук;

Калініна Л.В, завідувач кафедри французької філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Коваленко О.Я.,головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОНмолодьспорту України

Клименко Ю.М.,вчитель французької мови гімназії № 1 м. Білої Церкви Київської області, вчитель-методист;

Несвітм А.М.,вчитель англійської мови навчально-виховного комплексу «Аріадна» м. Києва, вчитель-методист;

Карпۥюк О.Д., вчитель англійської мови загальноосвтньої школи № 2 м. Тернополя, вчитель-методист

Плієнко В.П.,заступник директора з навчально – виховної роботи гімназії № 76 м. Києва, вчитель-методист;

Горбач Л.В.,вчитель німецької мови спеціалізованої загальноосвітньої школи № 14 м. Києва, вчитель-методист.

Типовий навчальний план

Освітня галузь “Мови і літератури”

Метою освітньої галузі “Мови і літератури” є розвиток особистості учня, формування його комунікативної компетентності та загальних уявлень про мову як систему і літературу як вид мистецтва. Зазначена освітня галузь складається з мовного і літературного компонентів.

 

Іноземна мова

Метою вивчення іноземної мови є формування в учнів комунікативної компетентності з урахуванням комунікативних умінь, сформованих на основі мовних знань і навичок, оволодіння уміннями та навичками спілкуватися в усній і письмовій формі з урахуванням мотивів, цілей та соціальних норм мовленнєвої поведінки у типових сферах і ситуаціях.

Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких завдань:

– правильна вимова і розрізнення на слух звуків, слів, словосполучень і речень;

– оволодіння найбільш уживаною лексикою у межах визначеної тематики і сфери спілкування;

– отримання уявлення про основні граматичні категорії мови, яка вивчається; розпізнавання відомого лексичного і граматичного матеріалу під час читання та аудіювання і використання його у процесі усного спілкування;

– розуміння на слух мовлення вчителя, однокласників, основного змісту текстів з використанням наочності;

– участь у діалогічному спілкуванні (вміння вести етикетний діалог і діалог-розпитування під час повсякденного спілкування);

– уміння коротко висловлюватися у межах тематики і сфери спілкування, що визначені для початкової школи, відтворювати напам’ять римовані твори дитячого фольклору;

– оволодіння технікою читання вголос, читання про себе навчальних та нескладних текстів, використання прийомів ознайомлювального та навчального читання;

– правильне написання слів, словосполучень, речень і текстів;

– засвоєння елементарних відомостей про країну, мова якої вивчається.

 

З урахуванням мети і завдань вивчення іноземної мови виділяються такі змістові лінії: мовленнєва, мовна, соціокультурна і діяльнісна.

Мовленнєва лінія  
Сфери спілкування Особистісна Тематичні блоки: Про себе, родина, друзі, одяг, місце проживання, відпочинок і дозвілля. Їжа; основні продукти харчування; природа і погода; тварини; свята. Публічна Тематичні блоки: Подорожі, враження від подорожей, короткі відомості про країну (країни), мова якої (яких) вивчається. Освітня Тематичні блоки: Навчання у школі, розпорядок дня, шкільні предмети, однокласники, види навчальної діяльності аудіюваннярозуміти окремі знайомі слова і прості найбільш уживані фрази в ситуаціях повсякденного спілкування, а також невеликі за обсягом повідомлення та інструкції; розуміти зміст повідомлення в межах особистісної, суспільної та освітньої сфери; розуміти інструкції і виконувати їх; розуміти короткі прості пояснення, усне спілкування двох і більше людей; опис, сюжетні тексти, розповідь, повідомлення, пояснення, запрошення, оголошення в межах особистісної, суспільної та освітньої сфери спілкування; Читання читати і розуміти навчальні та нескладні адаптовані автентичні тексти, що стосуються особистісної, суспільної та освітньої сфери, а також тексти, що відображають особливості побуту, життя, культури країни, мова якої вивчається, та тексти з незначною кількістю незнайомих мовних одиниць, значення яких можна визначити за допомогою здогадки і словника, відповідно до вікових особливостей та інтересів учнів. Говоріння монологічне мовлення уміти висловлювати коротке повідомлення у межах відповідної сфери спілкування, передавати основний зміст прочитаного, побаченого або почутого, коротко висловлюючи своє ставлення до осіб, подій, явищ; описувати малюнок (серію малюнків), використовуючи у разі необхідності вербальні та невербальні опори діалогічне мовлення уміти спілкуватися із співрозмовником у межах відповідної сфери спілкування; будувати діалог з використанням основних зразків мовленнєвого етикету, прийнятого у країні, мова якої вивчається робити запит нової інформації, використовуючи для цього запитання різних типів; висловлювати емоції (радість, захоплення, подив, згоду, незгоду, сумнів) у зв’язку з почутим від співрозмовника; ставити запитання співрозмовникові з метою з’ясування або уточнення певної інформації у процесі спілкування, і відповідати на подібні запитання; обмінюватися репліками із співрозмовником; уточнювати зміст почутого в разі нерозуміння його письмо уміти правильно у письмовій формі з використанням у разі необхідності вербальних або невербальних опор, передати основний зміст прочитаного, побаченого або почутого, коротко висловлюючи своє ставлення до осіб, подій, явищ; описувати малюнок (серію малюнків), використовуючи у разі необхідності вербальні опори у межах відповідної сфери спілкування
Мовна лінія  
Лексичні одиниці: однослівні форми та стійкі словосполучення у значеннях, визначених сферами спілкування Граматичні структури та явища, що використовуються у простих реченнях (фразах) для задоволення повсякденних потреб у межах відповідної сфери спілкування знати достатню кількість лексичних одиниць і уміти використовувати їх для вираження основних комунікативних потреб уміти правильно вживати граматичні структури та явища у простих реченнях (фразах) для задоволення простих повсякденних потреб у межах відповідної сфери спілкування
Соціокультурна лінія  
Відомості, що належать до культурних цінностей свого та інших народів, морально-етичних норм, особливостей вербальної та невербальної поведінки, що сприяє формуванню умінь міжкультурного спілкування уміти обмінюватися інформацією і висловлювати свої погляди простими мовними засобами; встановлювати соціальний контакт (вітання і прощання; знайомство; висловлювання вдячності, вибачення)
Діяльнісна лінія  
Стратегії мовленнєвої діяльності, що спрямовані на виконання навчальних завдань і розв’язання життєвих проблем уміти орієнтуватися в навколишньому середовищі та встановлювати соціальний контакт використовувати набуті знання, уміння та навички; оцінювати свої досягнення
Літературне читання Дитяча література в авторській, жанровій, тематичній різноманітності: твори усної народної творчості; твори видатних письменників-класиків, сучасних письменників України; зарубіжних письменників; художня література (малі фольклорні форми, казки (народні, літературні), легенди, вірші, оповідання, повісті, п’єси, байки); науково-пізнавальна, енциклопедична література, дитяча періодика; теми дитячого читання: про рідний край, Батьківщину, природу, дітей, сім’ю, стосунки між людьми, навчання, пригоди, фантастика Коло читання орієнтуватися у колі дитячого читання, а саме: знати прізвища письменників-класиків, письменників сучасної дитячої літератури та їх твори, з якими учні неодноразово зустрічалися у процесі навчання, основні теми дитячого читання; окремі жанри вивчених творів; розрізняти прозові, поетичні, драматичні, фольклорні та авторські твори; знати, поважати державні національні символи, культуру, національні традиції свого народу, інших народів, які живуть в Україні та за кордоном усвідомлювати морально-етичний зміст творів; роль читання для пізнання навколишнього світу, формування власної культури
Навичка читання Спосіб, правильність, усвідомленість читання, засоби виразності усного мовлення; розвиток темпу читання вголос і мовчки володіти повноцінною навичкою читання вголос і мовчки як загальнонавчальним умінням: сприймати, розуміти зміст творів (текстів) різних видів, виділяти в них суттєву інформацію; читати вголос правильно, плавно, цілими словами і групами слів з дотриманням засобів виразності усного мовлення та основних норм літературної вимови у темпі, який дає можливість зрозуміти зміст твору (тексту); читати виразно напам’ять вірші (уривки із прози) з дотриманням мовних і позамовних засобів виразності
Досвід читацької діяльності Способи опрацювання текстів різних видів: фактичний та основний зміст твору; тема, основна думка твору; структурний аналіз текстів; види переказу; постановка запитань до тексту; причиново-наслідкові зв’язки між подіями, вчинками персонажів; діалог, дискусія за змістом прочитаного (прослуханого) Особливості опрацювання художнього твору: жанрові ознаки, засоби художньої виразності; автор твору, герої (персонажі) твору; сюжет, власне ставлення до змісту прочитаного (прослуханого) уміти самостійно визначати тему, основну думку літературного твору (навчального тексту); самостійно ставити запитання за змістом прочитаного; орієнтуватися у структурі художніх, науково-художніх текстів; складати простий план; встановлювати причиново-наслідкові зв’язки між подіями, дійовими особами; доводити власні судження щодо прочитаного, спираючись на текст; передавати (детально, стисло, вибірково) зміст тексту;  
  Способи опрацювання текстів різних видів: фактичний та основний зміст твору; тема, основна думка твору; структурний аналіз текстів; види переказу; постановка запитань до тексту; причиново-наслідкові зв’язки між подіями, вчинками персонажів; діалог, дискусія за змістом прочитаного (прослуханого)   Особливості опрацювання художнього твору: жанрові ознаки, засоби художньої виразності; автор твору, герої (персонажі) твору; сюжет, власне ставлення до змісту прочитаного (прослуханого) Особливості опрацювання науково-художнього твору     Самостійна робота з дитячою книжкою; книгознавча пропедевтика, вибір книжки, типи дитячих видань; елементи дитячої художньої, науково-художньої, навчальної книжки, їх призначення; робота з інформацією     Спілкування за змістом прочитаного (прослуханого) уміти самостійно визначати тему, основну думку літературного твору (навчального тексту); самостійно ставити запитання за змістом прочитаного; орієнтуватися у структурі художніх, науково-художніх текстів; складати простий план; встановлювати причиново-наслідкові зв’язки між подіями, дійовими особами; доводити власні судження щодо прочитаного, спираючись на текст; передавати (детально, стисло, вибірково) зміст тексту;   виділяти, розуміти засоби художньої виразності, використовувати їх у мовленні під час переказу, опису, характеристик; слідкувати за розвитком подій у творі; визначати героїв; характеризувати персонажів за їх вчинками, висловлювати до них своє ставлення; висловлювати оцінювальні судження морального змісту; визначати основні ознаки понять, явищ, узагальнені висновки у науково-художніх творах, навчальних текстах; орієнтуватися у структурі навчального тексту (заголовок, підзаголовок, абзац, ілюстрація, схема, таблиця, виноска) уміти самостійно розрізняти типи дитячих видань (книжка-твір, книжка-збірка, періодика, довідкова література; визначати орієнтовний зміст дитячих книжок; здійснювати пошук, відбір інформації для виконання навчально-пізнавальних завдань з використанням довідкових видань, дитячої періодики, орієнтуватися у підручнику за змістом; самостійно користуватися методичним і довідковим матеріалом підручника, складати коротку анотацію на прочитаний літературний твір, сприймати книжку як джерело поповнення знань виявляти повагу до співбесідника, толерантність під час обговорення прочитаного (прослуханого) твору усвідомлено будувати зв’язні висловлювання, використовувати мовленнєві засоби з урахуванням комунікативної ситуації

Додаток 6.4

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти