ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Київський технікум готельного господарства

АНГЛІЙСЬКА МОВА

Збірник вправ

для студентів І курсу

Київ, 2013

 

Укладач: В.А. Тимофєєв

 

 

Збірник містить вправи на засвоєння граматичного та лексичного матеріалу, передбаченого програмою з англійської мови для студентів І курсу Київського технікуму готельного господарства. Складається з 21 практичного заняття та додатків.

Призначений для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

ВСТУП

Вивчення англійської мови підвищує рівень професійної компетенції спеціаліста та покращує його конкурентоздатність на ринку праці.

Вправи збірника спрямовані на формування навичок говоріння, слухання, письма та читання.

Згідно із обраною концепцією викладання, заняття з англійської мови мають стати не процесом передачі учням нової інформації про граматику і лексику, а можливістю практикуватися у мові, що вивчається. Тому панівним методом на заняттях з іноземної мови, на нашу думку, мають стати вправи, які постійно заохочують учнів до інтелектуальної роботи.

З педагогічної точки зору вправи відносяться до практичних методів навчання і більш ефективно забезпечують формування умінь та навичок, оскільки вимагають від учнів посиленого розумового напруження.

Мовою потрібно вміти користуватися, а не просто знати, яке слово вжити і яке правило застосувати.


UNIT 0

Phonetics

Read after your teacher.

a
[eı] [æ] [ɑ:]
table name baby plate safe mat black hat dad apple garden hard dark are dance

Read after your teacher.

i
[aı] [ı]
time nine ice side fine big ship it ticket sit

Read after your teacher.

e
[e]
pen lesson bed set red

Read after your teacher.

o
[əu] [ɔ]
no so sofa smoke hotel doctor not hot lot song

Read after your teacher.

u
[ju:] [ʌ]
use tube cucumber funeral nuclear student us summer but fun number study

Read after your teacher.

y
[aı] [ı]
my type identify intensify fly city lovely lady rarely only

Read after your teacher.

ee
[i:]
meeting between tree agree free

Read after your teacher.

ai
[eı]
main pain train wait rain

Read after your teacher.

ea
[e] [i:]
bread health wealth read (past form) breath leave peace leader read (present form) breathe

Read after your teacher.

oo
[u:]
book food soon moon good room

Read after your teacher.

au
[ɔ:]
cause taught fraud naught autumn

Read after your teacher.

ou
[ʌ] [u:] [au]
country couple double southern group route you routine ground sound found noun house

Read after your teacher.

[ə]
a to of the because restaurant

Read after your teacher.

g
[dʒ] [g]
language stage large age page good get gear leg begin

Read after your teacher.

c
[s] [k]
pencil ice decide place cycling cake cut coat clock car

Read after your teacher.

ch
[tʃ] [k]
child chair change channel chance charge chemistry chemical technical technique technology character

Read after your teacher.

th
[ð] [ѳ]
weather mother this clothes bathe (verb) thick think thin through bath (noun)

Read after your teacher.

gh
[-]
night light right bought brought thought

19. Learn the tongue-twisters:

‘A black fat cat sat on a mat and ate a fat rat.’

‘Ann and Andy's anniversary is in April’

‘Black background, brown background’

‘Four furious friends fought for the phone.’

‘Pirates’ Private Property’

‘I scream, you scream, we all scream for ice-cream!’

‘She sells sea shells on the sea shore’.

‘World Wide Web’

Classroom language. Label the things using the words from the box.

highlighter pen ruler pencil sharpener chalk photocopier socket bag rubber correction pen

 


 

 

 


UNIT 1

Articles. Pronouns. The verb to be. My health

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти