ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Past Indefinite неправильних дієслів

Past Indefinite неправильних дієслів утворюється по-різному, здебільшого чергуванням голосних і приголосних кореня: to write писати – wrote, to send посилати – sent, to bring приносити – brought.

Past Indefinite деяких неправильних дієслів збігається з формою інфінітива без частки to, наприклад: to put класти – put to shut закривати – shut.

Форми Past Indefinite дієслів to go і to be утворилися від інших коренів: to go іти, їхати – went, to be бути – was/were.

Питальна форма Past Indefinite правильних і неправильних дієслів утворюється з допоміжного дієслова to do в Past Indefinite (did) та інфінітива основного дієслова без частки to. Допоміжне дієслово ставиться перед підметом (групою підмета):

 

Did your father work at this factory? Твій батько працював на цій фабриці?

Did you go to the forest yesterday? Ви ходили вчора в ліс?

What did he say? Що він сказав?

When did you see her? Коли ви її бачили?

 

 

Зaпepeчнa форма Past Indefinite утворюється з допоміжного дієслова to do в Past Indefinite (did), заперечної частки not та інфінітива основного дієслова без частки to:

They did not see my note. Вони не бачили моєї записки.

She did not know this. Вона не знала цього.

 

В усному мовленні замість did not звичайно вживається скорочена форма didn't:

I didn't see you in the dark. Я не бачив вас у темряві.

 

У питально-заперечній формі Past Indefinite допоміжне дієслово did ставиться перед підметом, а частка not після нього; скорочена форма didn't ставиться перед підметом:

 

Why did you not answer to my Чому ви не відповіли на мій

telephone call? телефонний дзвінок?

Why didn't you answer me? Чому ви не відповіли мені?

Didn't you hear me? Невже ви не чули мене?

 

Допоміжне дієслово to do вживається також у стверджувальній формі Past Indefinite для підсилення висловлюваної думки. У цьому разі форма did, на яку падає сильний наголос, ставиться між підметом та інфінітивом основного дієслова.

 

I did want to get a dictionary. Я таки хотів дістати словник.

I answered that I did remember it. Я відповів, що я дійсно пам'ятаю це.

 

Past Indefinite дієслів to be і to have

Дієслова to be і to have у Past Indefinite (як і в Present Indefinite) відмінюються не за загальним правилом.

Дієслово to be в Past Indefinite має дві форми: was для першої і третьої осіб однини і were для інших осіб.

Для утворення питальної і заперечної форми Past Indefinite дієслова to be допоміжне дієслово to do не вживається.

У питальній формі дієслово to be ставиться перед підметом:

Were you at the front? Ви були на фронті?

Was he at school? Він був у школі?

 

У заперечній формі після was/were вживається частка not:

I was not there. Я не був там.

They were not late. Вони не запізнились.

 

У питально-заперечній формі was/were ставиться перед підметом, а частка not – після підмета:

Was he not at school? Хіба він не був у школі?

В усному мовленні замість was not, were not у заперечних і питально-заперечних реченнях здебільшого вживаються скорочені форми wasn't, weren't:

Не wasn't ready to go there. Він не був готовий іти туди.

They weren't afraid of him. Вони не боялися його.

Питальна форма дієслова to have у Past Indefinite має два варіанти:

а) без допоміжного дієслова to do. У цьому разі форма had ставиться перед підметом:

Had you a tape-recorder last year? У вас був магнітофон минулого року?

б) з допоміжним дієсловом to do:

Did the pupils have dictionaries? В учнів були словники?

Заперечна форма, як правило, утворюється без допоміжного дієслова to do і вживається, як і в Present Indefinite, із запереченнями not і nо:

Не hadn't any brothers. У нього не було братів.

She had no money. У неї не було грошей.

Примітки:

1. Якщо дієслово to have входить до складу виразів to have breakfast (lunch), dinner, supper снідати, обідати, вечеряти; to have a bath прийняти ванну і т. п., питальна й заперечна форми його в Past Indefinite, як і в Present Indefinite, утворюються з допоміжним дієсловом to do:

Did you have any lunch? У вас був другий сніданок?

Did you have a pleasant trip? Прогулянка була приємною?

I didn't have any dinner. Я не обідав.

 

2. В американському варіанті англійської мови питальна й заперечна форми дієслова to have у Past Indefinite, як і в Present Indefinite, утворюються з допоміжним дієсловом to do:

But he didn't have a job. Але в нього не було роботи.

 

 

Вживання Past Indefinite Active

Past Indefinite вживається для вираження одноразової або постійної дії в минулому. Час минулої дії часто уточнюється обставинними словами yesterday учора; last week минулого тижня; last year торік, last summer минулого літа, the other day недавно, цими днями, in 1985 та ін.:

 

І saw you in the street just now. І was there at seven this morning.   They lived in Poltava before the war. These young men graduated from the university last year. Я тільки що бачив вас на вулиці. Я була там сьогодні о сьомій годині ранку. До війни вони жили в Полтаві.   Ці юнаки закінчили університет минулого року.

Past Indefinite вживається для вираження ряду послідовних дій у минулому:

І dressed, went downstairs, had some coffee in the kitchen and went out to the garage. Я одягнувся, зійшов униз, випив у кухні кави і пішов у гараж.

 

Past Indefinite вживається для вираження повторюваної дії в минулому:

I saw her every day. Я бачив її щодня.

She came many a time to our house. Вона не раз приходила до нас.

We were at the hospital every Ми бували в лікарні щоденно afternoon. після полудня.

 

Майбутній неозначений час
THE FUTURE INDEFINITE TENSE ACTIVE

Future Indefinite – часова форма дієслова, що виражає дію, яка відбудеться або відбуватиметься в майбутньому.

Future Indefinite утворюється з допоміжних дієслів shall і will та інфінітива основного дієслова без частки to.

Допоміжне дієслово shall вживається в першій особі однини і множини, will – у другій і третій особі:

І shall work. We shall work.

He will work. You will work

She will wirk. They will work.

It will work.

 

I shall come again soon. Я скоро знову прийду.

Your father will be back in a moment. Ваш батько вмить повернеться.

Примітка. Іноді допоміжне дієслово will вживається для утворення Future Indefinite у всіх особах. Особливо часто це трапляється в американському варіанті англійської мови (а також в Шотландії та Ірландії).

 

В усному мовленні замість shall і will звичайно вживається скорочена форма 'll (апостроф + ll), яка на письмі приєднується до підмета:

I'll tell it to you after dinner. Я розкажу вам про це після обіду.

He'll be back in an hour. Він повернеться за годину.

У питальній формі допоміжне дієслово shall / will ставиться перед підметом:

Shall we come back here to sleep? Ми повернемось сюди на ночівлю?

When will he be at home? Коли він буде вдома?

 

У заперечній формі і після допоміжного дієслова shall і will вживається частка not:

We shall not go there. Ми не підемо туди.

Не will not stay here. Він не залишиться тут.

 

В усному мовленні переважно вживаються скорочені форми – shan't замість shall not і won't [wount] замість will not:

I shan't go there. Я не піду туди.

She won't go to the theatre. Вона не піде в театр.

 

Future Indefinite дієслів to be і to have

Дієслова to be і to have у Future Indefinite відмінюються за загальним правилом. Future Indefinite утворюється з допоміжних дієслів shall і will та інфінітива основного дієслова без частки to.

Допоміжне дієслово shall вживається в першій особі однини і множини, will – у другій і третій особі:

І shall be, shall have We shall be, shall have

He will be, will have You will be, will have

She will be, will have They will be, will have It

 

Your father will be back in a moment. Ваш батько вмить повернеться.

I shall have three lessons tomorrow. У мене завтра буде три уроки.

 

Вживання Future Indefinite Active

Future Indefinite вживається для вираження одноразової, постійної або повторюваної дії в майбутньому. На майбутній час вказують обставини:tomorrow, tomorrow morning (evening, afternoon), the day after tomorrow, in a week (a month, a year), next week (month, year ...), soon, one of these days.

 

I'll go over with you tomorrow morning. I'll always come back. He'll work at the factory next year. Я поїду з тобою завтра вранці.   Я завжди повертатимусь. Наступного року він працюватиме на фабриці.

У підрядних реченнях часу й умови після сполучників if, when, as soon as, before, after, till (until)) майбутній час в англійській мові не вживається. Для вираження майбутньої дії в таких реченнях замість Future Indefinite вживається Present Indefinite

 

I'll be here till you come. I'll give it to him when he comes back. Я буду тут, поки ти прийдеш. Я дам це йому, коли він то вернеться.

 

Майбутній неозначений час у минулому

The Future Indefinite-in-the-Past Tense

В англійській мові майбутня дія, що розглядається з точки зору якогось минулого моменту, виражається окремою формою дієслова, яка зветься Future Indefinite-in-the-Past.

Цей час трапляється у розповідях про минулі події при переказуванні у непрямій мові слів або думок якоїсь особи стосовно майбутнього часу:

 

In his letter Peter wrote that he would go to Warsaw in January. У своєму листі Петро писав, що поїде до Варшави в січні.

 

Future Indefinite-in-the-Past утворюється з допоміжних дієслів should і would та інфінітива основного дієслова без частки to:

I should work (I'd work). We should work (We'd work).

He would work (He'd work). Y ou would work (You'd work).

She would work (She'd work). They would work (They'd work).

It would work.

 

 

У питальній формі допоміжне дієслово ставиться перед підметом:

Should we work? Would they work?

У заперечній формі після допоміжного дієслова вживається частка not:

We should not work. We shouldn't work.

She would not work. She wouldn't work.

 

Future Indefinite-in-the-Past вживається переважно в підрядних додаткових реченнях, якщо дієслово головного речення виражає минулу дію:

 

І thought I would come by the morning train. I said I'd pack. Я думала, що приїду ранковим поїздом. Я сказав, що укладатиму речі сам.

Future Indefinite-in-the-Past вживається також у простих реченнях, коли в розповіді про минуле згадуються майбутні дії:

We arranged to start the following Ми домовились вирушати Saturday from Kingston. Harris and I наступної суботи з Кінгстона. would go down in the morning, and Гарріс і я виїдемо вранці і take the boat up to Chertsey. George... підведемо човна до Чертсі. Там would meet us there. Джордж зустріне нас.

У підрядних реченнях часу й умови в англійській мові не вживається жодна з форм майбутнього часу, в тому числі й Future Indefinite-in-the-Past. Дія, що була майбутньою з точки зору минулого, в таких реченнях виражається формою Past Indefinite:

 

I hoped that before we parted he would tell me what it was.   I wrote down to you to ask you not to see anyone till I came.   Я сподівався, що перш ніж ми розійдемось, він розкаже мені, в чому справа. Я писав вам і просив не бачитися ні з ким, поки я не прийду.

 


Практичні завдання

Вправа 1. Надайте короткі та повні відповіді на такі питання.

1. Is your town large? 2. Was last winter cold? 3. Are your friend’s sisters beautiful? 4. Is it hot today? 5. Are you at the lesson? 6. Will you be at home in the evening? 7. Is your house in the centre of the city? 8. Will your mother be at home at 5 o’clock? 9. Were you free yesterday? 10. Is his answer good? 11. Will you be in town on Sunday? 12. Is mathematics difficult?

Вправа 2. Утворіть питальні форми від таких дієслів.

1. We are at the English lesson. 2. My friend was at the concert yesterday. 3.All the students are ready for the lesson. 4. They were in the garden yesterday. 5. Mary will be on duty tomorrow. 6. The lesson is over. 7. Nick was ill yesterday. 8. The schoolchildren will be at school on Monday.

Вправа 3. Утворіть форми дієслова to be в Present, Past або Future Indefinite.

1. My father ... a teacher. 2. He ... a pupil 20 years ago. 3. I ... a doctor when I grow up. 4. My sister ... not ... at home tomorrow. 5. She ... at school tomorrow. 6. you ... at home tomorrow? 7. ... your father at work yesterday? 8. My sister... ill last week. 9. She ... not ill now. 10. Yesterday we ... at the theatre. 11. Where ... your mother now? -She ... in the kitchen. 12. Where ... you yesterday? – I... at the cinema. 13. When I come home tomorrow, all my family... at home. 14. ... your little sister in bed now? – Yes, she 15. ...you ...at school tomorrow? – Yes, I... . 16. When my granny ... young, she ... an actress. 17. My friend ... in Moscow now. 18. He ... in St. Petersburg tomorrow. 19. Where ... your books now? – They ... in my bag.

Вправа 4. Перекладіть рідною мовою, утворіть нові речення, використовуючи форми теперішнього та майбутнього часів, змінюючи обставини часу.

1. I remember you had a guitar. Right? 2. You had a lot of work last week, didn't you? 3. He had a lot of mail the day before yesterday. 4. Which of you had time to watch the TV last night? 5. Did you have lunch in the canteen today? 6. How many subjects did you have for your winter exam? 7. When did you last have a meeting? 8. I hardly ever had headaches when I was young. 9. You didn't have much homework yesterday, either, did you. 10. He didn't have many subjects for his spring exam, either. 11. We had three minutes left to catch the train last time.

Вправа 5. Утворіть нові речення, використовуючи форми минулого часу, добираючи обставини.

1. I've got a very old typewriter, (several years ago) 2. He's always got the right answer to his teacher's questions. (when he was at school) 3. We have supper at eight o'clock. (last night) 4. What time do you have dinner? (yesterday) 5. Where do you and your colleagues have lunch? (the day before yesterday) 6. Have you got a headache? (this morning) 7. Has your friend got a country cottage? (when he was only a student) 8. We haven't got enough time to discuss all the problems. (last time) 9. I haven't got enough money to buy a fridge. (when I was last in the shop)

Вправа 6. За прикладом утворіть загальні питання та надайте позитивні відповіді на них.

We had a meeting yesterday.

A.Did you have a meeting yesterday?

B.Yes, we did.

1. We had an interesting discussion last time. 2. They had dinner in the new restaurant on Saturday. 3. I had a lot of work to do last month. 4. My son had a chill last week. 5. I had flu two months ago.

Вправа 7. За прикладом утворіть повну та скорочену заперечну форму до таких речень.

I had an exam last week.

A.I didn't have an exam last week. Did you?

B.Yes, I did.

1. We had a meeting yesterday afternoon. 2. I had a holiday in June. 3. My mother-in-law had a big birthday party last year. 4. We had a lot of work to do the day before yesterday. 5. We always had discussions after such talks.

Вправа 8. Замість крапок запишіть дієслово to have у відповідній формі.

1. You ... late supper yesterday. 2. You ... very good seats at the theatre next time. 3.He .three lessons today. 4. .. he a book on mathematics last year? 5. My friend .... an English lesson tomorrow. 6. They ... a long talk about it 2 days ago. 7.My mother.. a big birthday party last year. 8. We ... a lot of work to do in some days. 9.Our students always ... discussions after such lectures. 10. My sisters usually ... much homework. 11. My parents ... a car next year. 12. She . dinner in the new restaurant every Saturday.

Вправа 9. Перекладіть речення.

1. It is too muddy here. Let us go down another street. 2. It was winter then. There was much snow in the street. 3. I hope it’ll be warm in September. 4. They got to the river at 10 o’clock. It was quite dark. 5. When we come to Sochi it’ll be spring. 6. It’s night, but it’s rather light outside. 7. It’s very hot in here, isn’t it? 8. It’s late now. Ring them up, please. 9. It’s six o’clock now. I think it’s too early to wake him up. 10. It’s very dark in the room. I can’t see what is there in that far corner.

Вправа 10. Утворіть форми майбутнього та минулого часу, змінивши обставини часу.

1. It’s cold today. 2. It’s late now. 3. It’s dark in the room. 4. Is it warm there? 5. Is it cold there at this time? 6. It isn’t too late to ring them up. 7. It isn’t dark yet.

Вправа 11. Утворіть питальні та заперечні речення.

1. You know the answer. 2. He has breakfast at 8.00. 3. He loves her. 4. Some pupils wear uniforms. 5. He trusts you. 6. The park closes at dusk. 7. He misses his mother. 8. The children like sweets. 9. He finishes work at 6.00. 10. He lives beside the sea. 11. This stove heats the water. 12. He usually believes you. 13. She plays chess very well.14. He leaves home at 8.00 every day. 15. Ann arranges everything. 16. She agrees with you.17. Their dogs bark all night. 18. Their neighbours often complain. 19. Tom enjoys driving at night. 20. Tom looks very well. 21. They sell fresh grape juice here. 22. He charges more than other photographers. 23. The last train leaves at midnight. 24. He relaxes at weekends. 25. She refuses to discuss it.

Вправа 12. Утворіть питальні та заперечні речення.

1. She saw your brother. 2. We heard a terrible noise. 3. He slept till 10.00. 4. He looked at the picture. 5. They drank all the wine. 6. They set out early enough. 7. She thought about it. 8. The police caught the thief. 9. He hid the letter. 10. She found her watch. 11. My mother chose this hotel. 12. She lent you enough money. 13. Keiko taught Japanese. 14. Tom hurt his foot. 15. He broke his arm. 16. His wife came at 8.00. 17. He lost his wallet. 18. His son wrote a novel. 19. They flew to New York. 20. Ann drew you a map. 21. Tom laid the table. 22. Mr. Pitt fell downstairs. 23. She lost her way. 24. He forbade her leave. 25. I sent it to the laundry. 26. Jack kept the money. 27. He rode slowly. 28. They spent it all. 29. She sold the car. 30. Jean rang the bell. 31. The sun rose at 6.00. 32. The boys ran home. 33. He shook the bottle. 34. He forgave her.

Вправа 13. Утворіть форми майбутнього часу, використо­вуючи дієслова, надані у дужках.

1. I (know) the result in a week. 2. You (be) in Rome tonight. 3. You (have) time to help me tomorrow? 4. It (matter) if I don’t come home till morning? 5. You (be) able to drive after lessons. 6. Do you think that he (recognize) me? 7. Unless he runs he (not catch) the train.8. He (lend) it to you if you ask him. 9. I hope I (find) it. 10. If petrol pump attendants go on strike we (not have) any petrol. 11. He (believe) whatever you tell him. 12. I (remember) this day all my life. 13. Perhaps he (arrive) in time for lunch. 14. If he works well I (pay) him £10. 15. I wonder how many of us still (be) here next year. 16. If you think it over you (see) that I am right. 17. If you learn another language you (get) a better job. 18. I am sure that you (like) our new house. 19. Newspaper announcement: The President (drive) along High Street in an open carriage. 20. He (mind) if I bring my dog? 21. You (need) a visa if you are going to Spain. 22. You (feel) better if you’ve had a meal. 23. He (be) offended if you don’t invite him. 24. She (have) £1000 a year when she is twenty-one. 25. If you put any more polish on that floor someone (slip) on it. 26. I wonder if he (succeed). 27. Papers (not be) delivered on the Bank Holiday. 28. I hope he (remember) to buy wine. 29. If you leave your roller skates on the path someone (fall) over them. 30. Announcement: Mrs Pitt (present) the prizes. 31. If you want twenty cigarettes you (have) to give me more money. 32. Notice: The management (not be) responsible for articles left on the seats. 33. If I drop this it (explode).

Вправа 14. Доберіть необхідну часову форму дієслова, розкриваючи дужки.

1. I shan’t buy tomatoes till the price (come) down. 2. Stay here till the lights (turn) green. 3. When it (get) cold I’ll light the fire. 4. The lift (not start) until you press that button. 5. She’ll have to behave better when she (go) to school. 6. When you look at yourself in the glass you (see) what I mean. 7. He (be) here before you go. 8. I (lend) you my cassette recorder whenever you want it. 9. He (wake) up when we turn the lights on. 10. He (ring) us up when he arrives in England? 11. He will wash up before he (go) to bed.12. I won’t come to London till the bus strike (be) over. 13. I (give) the children their dinner before he (come) home. 14. They will be astonished when they (see) how slowly he works. 15. I’ll pay you when I (get) my cheque. 16. I (go) on doing it until he tells me to stop. 16. I’ll buy that house when I (have) enough money. 17. You (fall) rapidly through the air till your parachute opens. 18. We’ll have to stay here till the tide (go) out. 19. When the Queen (arrive) the audience will stand up. 20.When the fog (lift) we’ll be able to see where we are. 21. The refrigerator (go on) making that noise till we have it repaired. 22. As soon as the holidays begin this beach (become) very crowded. 23 The car (not move) till you take the brake off. 24. The alarm bell (go on) ringing till you press this button. 25. As soon as she (learn) to type I’ll get her a job. 26. Look before you (leap). 27. We (have) to stay on this desert island till we can repair our boat. 28. Don’t count on a salary increase before you actually (get) it. 29. When winter (begin) the swallows will fly away to a warmer country. 30. We can’t make any decision till he (arrive) here.

 

Тривалі часи дієслова

CONTINUOUS TENSES

На відміну від часів групи Indefinite, які вживаються для вираження дії стосовно теперішнього, минулого або майбутнього часу, не вказуючи на характер перебігу дії, часи групи Continuous виражають дію як процес, тобто дію, що відбувається (триває) в момент мовлення або в теперішній період часу (Present Continuous), тривала в якийсь момент чи період часу в минулому (Past Continuous), триватиме в певний момент чи період часу в майбутньому (Future Continuous). У додаткових підрядних реченнях після дієслів to say, to tell, to think та ін. у минулому часі замість Future Continuous вживається Future Continuous-in-the-Past.

Оскільки тривала форма виражає незакінчену дію, вона перекладається на українську мову дієслівними формами недоконаного виду.

Часи групи Continuous утворюються з відповідних часів групи Indefinite допоміжного дієслова to be та дієприкметника теперішнього часу (Present Participle) основного дієслова.

 

Теперішній тривалий час
The present continuous tense active

Present Continuous утворюється з допоміжного дієслова to be в Present Indefinite та дієприкметника теперішнього часу (Present Participle) основного дієслова.

Present Participle утворюється додаванням закінчення -ing до інфінітива основного дієслова без частки to: read + ing – reading. work + ing – working І am working. (I'm working).

 

We are working. (We're working). You are working. (You're working).

He is working. (He's working). They are working. (They're working).

She is working. (She's working). It is working. (It's working).

 

У дужках подано скорочені формі, що вживаються в усному мовленні.

 

У питальній формі допоміжне дієслово ставиться перед підметом:

Are the boys playing chess now? Хлопці грають у шахи зараз?

Is she working in the garden now? Вона зараз працює в саду?

What are you doing now? Що ви робите зараз?

 

У заперечній формі після допоміжного дієслова вживається частка not:

The girls are not singing now. Дівчата зараз не співають.

 

У питально-заперечних реченнях допоміжне дієслово ставиться перед підметом, а частка not – після підмета:

Am I not preparing for my Хіба я не готуюсь до екзаменів?

examinations?

 

В усному мовленні замість is not і are not вживаються здебільшого скорочені форми isn't і aren't:

 

She isn't listening in now. Вона зараз не слухає радіо.

They aren't listening in now. Вони зараз не слухають радіо.

Why aren't you working now? Чому ви зараз не працюєте?

 

Вживання Present Continuous

Present Continuous вживається для вираження дії, що відбувається в момент мовлення з обставинами часу:

 

Why are you crying? Чому ти плачеш?

You are not listening to me. Ти не слухаєш мене.

 

Present Continuous вживається для вираження тривалої дії, що відбувається в певний період теперішнього часу, з обставинами часу: still, now, at this moment, at 5 o’clock, at noon, at midnight, at that moment, from 5 till 6 o’clock, the whole day, all day long.

 

What are you doing here in Kyiv? I'm studying at the Taras Shevchenko University. Що ви робите тут, у Києві? Я вчуся в університеті ім. Тараса Шевченка.

 

Present Continuous вживається для вираження тривалої дії, що відбувається одночасно з іншою дією, яка відноситься до теперішнього часу:

І am only happy when I am working. What does he do when he's not teaching? Я щасливий лише тоді, коли працюю. Чим він займається, коли не веде занять у школі?

 

Present Continuous (як і Present Indefinite) вживається для вираження запланованої майбутньої дії, особливо з дієсловами, що означають рух: to go іти, їхати; to come приходити; to leave від’їжджати; to arrive прибувати, to start вирушати та ін. У цьому разі обов'язково вживаються обставини часу:

We're flying to Paris in the morning. Вранці ми відлітаємо до Парижа.

When are you coming back? Коли ви повернетесь?

Is he coming tonight? Він прийде сьогодні увечеpi?

 

Дієслово to go y Present Continuous з інфінітивом іншого дієслова означає намір виконати дію в найближчому майбутньому або надає їй відтінку обов'язковості, неминучості виконання дії, позначеної інфінітивом:

І am going to speak. Я буду говорити.

Не is going to be a teacher. Він збирається бути вчителем.

Минулий тривалий час
The past continuous tense active

Past Continuous утворюється з допоміжного дієслова to be в Past Indefinite та дієприкметника теперішнього часу основного дієслова.

У питальній формі допоміжне дієслово ставиться перед підметом:

What were you telling him? Що ви йому говорили?

 

У заперечній формі після допоміжного дієслова вживається частка not:

І was not working in the evening. Я не працював увечері.

 

В усному мовленні в заперечній і питально-заперечній формах замість was not і were not вживаються переважно скорочені форми wasn't і weren't:

Не wasn't working. Wasn't he working?

They weren't working. Weren't they working?

 

Вживання Past Continuous

Past Continuous вживається для вираження дії, що відбувалась, тривала в певний момент у минулому. На час дії звичайно вказують також обставинні слова типу at two o'clock, at midnight, at that moment, at 5 o'clock, або підрядні речення з дієсловом-присудком у Past Indefinite:

 

Не was working at his English at that time. Carrie was sitting by the window when he came in. Він працював над англійською мовою в той час. Кeppi сиділа біля вікна, коли він увійшов.

 

Past Continuous вживається для вираження дії, що тривала протягом якогось періоду часу в минулому:

 

In the spring of the year 1881 he was Навесні 1881 року він

visiting his old schoolfellow. гостював у свого старого шкільного товариша.

 

У підрядних додаткових реченнях, якщо дієслово-присудок головного речення вжито у минулому часі, Past Continuous часто вживається з дієсловами, що означають рух (to go, to come та ін.), для позначення дії, яка була майбутньою стосовно минулого:

 

She said she was coming to see you after supper. Вона сказала, що прийде до вас після вечері.

 

Дієслово to go у Past Continuous з інфінітивом іншого дієслова виражає дію, що була майбутньою стосовно минулого часу. Часто таке сполучення виражає також намір здійснити дію:

Не was going to be an engineer. Він збирався стати інженером.

What were they going to do? Що вони збиралися робити?

Майбутній тривалий час
The future continuous tense active

Future Continuous утворюється з допоміжного дієслова to be в Future Indefinite та дієприкметника теперішнього часу основного дієслова:

І shall be working We shall be working

He will be working You will be working

She will be working They will be working

It will be working

 

У питальній формі допоміжне дієслово shall або will ставиться перед підметом:

Will they be working?

У заперечній формі після допоміжного дієслова shall або will вживається заперечна частка not:

They will not be working.

В усному мовленні часто вживаються ті самі скорочення, що й у Future Indefinite.

Future Continuous вживається для вираження тривалої дії, що відбуватиметься в якийсь момент або період часу в майбутньому:

Meet me at two o'clock. Зустрінемось о другій годині.

I’ll be looking out for you. Я чекатиму на тебе.

We'll be playing all morning. Ми будемо грати весь ранок.

 

У сучасній англійській мові Future Continuous часто вживається у тому ж значенні, що й Future Indefinite, тобто виражає майбутню дію:

 

You won't be coming back here any Ви більше сюди не повернетесь. more.

From now on I'll be asking thousands of questions. He'll be going to school soon. Віднині я буду ставити тисячі запитань. Він скоро ходитиме до школи.

 

Практичні завдання

Вправа 1. Розкрийте дужки, вживаючи дієслова у Continuous Active.

1. I (not to drink) coffee now. I (to write) an English exercise. 2. Your friend (to do) his homework now? 3. Look! The baby (to sleep). 4. My father (not to sleep) now. He (to work) in the garden. 5. What your sister (to do) now? – She (to wash) her face and hands. 6. What you (to do) at 4 o'clock yesterday? – I (to feed) my cat. 7. We (to play) badminton from 9 till 11 yesterday. 8. When my father (to come) home yesterday, my mother (to make) supper. 9. Nick (to sleep) at 11 o'clock yesterday. 10. He (to repair) his bicycle the whole day yesterday. 11. I (to do) my homework at 6 o'clock tomorrow. 12. When I come home tomorrow, my family (to have) supper. 13. Don't come to my place tomorrow. I (to write) a composition the whole evening. 14. I (not to go) to the cinema tomorrow. I ( to watch) TV the whole evening.

Вправа 2. З’ясуйте час дієслів та запишіть речення, вживаючи їх відповідно у Present Continuous або Present Indefinite.

1. What ... (you, see) in the corner over there? 2.Today George ... (work) all day long; but usually he ... (work) only in the morning. 3. At this moment we ... (do) an exercise on tenses. 4. It ... (rain), take your umbrella. 5. Mother is in the kitchen; she ... (make) coffee. 6.The sun ... (rise) in the east. 7.Leave me alone, I ... (work). 8. Run downstairs, your grandmother ... (wait) for you. 9. Keep quiet, we ... (listen) to the music. 10. Jack usually ... (read) novel in the evening, but today he ... (play) cards. 11. The girl who ... (pass by) ... (live) upstairs.

Вправа 3. Поставте дієслова у формах Past Continuous або Past Indefinite.

1. My friend (come) to see me yesterday. 2. As he (cross) the road, he saw his friend on the other side of the street. 3. I told him a joke and he (laugh). 4. I .(talk) about him when he suddenly came in. 5. I (have) a bath when the bell rang. 6. What (you, do) yesterday at this time? 7. Jack’s mother (cook) dinner, so he (leave) home unseen. 8. Who you (dance) with when I (want) to talk to you? 9. At six o’clock Mr. Smith (stand) outside the metro station waiting for a friend. 10. As he (eat), he could not answer my question clearly. 11. He smiled at me in a friendly way when he (see) me. 12. I lost my fountain pen while I. (work) in the garden. 13. Who (tell) you to come to see me? 14. She went into the kitchen and found the milk (boil) over. 15. When I (come) out, I (receive) a letter from Smith.

Вправа 4. Утворіть питальні речення.

1. The teacher is explaining a very difficult rule. 2. John was speaking French on the telephone when his parents came. 3.I shall be watching the TV program the whole evening tomorrow. 4. They were studying the subject, when I joined them.

Вправа 5. Запишіть дієслова у дужках у Present Continuous Tense.

1. She (not work), she (swim) in the river. 2. He (teach) his boy to ride. 3. Why Ann (not wear) her new dress? 4. The airplane (fly) at 2,000 meters. 5. What Tom (do) now? He (clean) his shoes. 6. It (rain)?Yes, it (rain) very hard. You can’t go out. 7. Why you (mend) that old shirt? 8. You (not tell) the truth. How do you know that I (not tell) the truth? 9. Who (move) the furniture about upstairs? It’s Tom. He (paint) the front bedroom. 10. Mrs. Jones (sweep) the steps outside her house.11. What you (read) now? I (read) Crime and Punishment.12. It is a lovely day. The sun (shine) and the birds (sing).13. Why you (make) a cake? Someone (come) to tea?14. Where is Tom? He (lie) under the car. 15. Can I borrow your pen or you (use) it at the moment?16. You (do) anything this evening? No, I’m not. Well, I (go) to the cinema. Would you like to come with me? 17. Ann usually does the shopping, but I (do) it today as she isn’t well. 18. Why you (type) so fast? You (make) a lot of mistakes. 19. Mother (rest) now. She always rests after lunch. 20. They (dig) an enormous hole just outside my gate. What they (do) that for? I don’t know. Perhaps they (look) for oil. 21. What (make) that terrible noise? It is the pneumatic drill. They (repair) the road. 22. The children are very quiet. Go and see what they (do). They (cut) up some £5 notes. 23. What you (wait) for? I (wait) for my change; the boy just (get) it. 24. I cannot hear what you (say); the traffic (make) too much noise.

Вправа 6. Утворіть форми Present Simple або Present Continuous.

1. Cuckoos (not build) nests. They (use) the nests of other birds. 2. You сannot see Tom now: he (have) a bath. 3. He usually (drink) coffee but today he (drink) tea. 4. What she (do) in the evenings? She usually (play) cards or (watch) TV. 5. I won’t go out now as it (rain) and I (not have) an umbrella. 6. Hardly anyone (wear) a hat nowadays. 7. I’m afraid I’ve broken one of your coffee cups. Don’t worry. I (not like) that set anyway. 8. I (wear) my sunglasses today because the sun is very strong. 9. Tom can’t have the newspaper now because his aunt (read) it. 10. I’m busy at the moment. I (redecorate) the sitting room. 11. The kettle (boil) now. Shall I make the tea? 12. You (enjoy) yourself or would you like to leave now? I (enjoy) myself very much. I (want) to stay to the end. 13. How you (get) to work as a rule? I usually (go) by bus but tomorrow I (go) in Tom’s car. 14. Why you (put) on your coat? I (go) for a walk. You (come) with me? Yes, I’d love to come. You (mind) if I bring my dog? 15. How much you (owe) him? I (owe) him £5. 16. You (belong) to your local library? Yes, I do. You (read) a lot? Yes, quite a lot. How often you (change) your books? I (change) one every day. 17. Mary usually (learn) languages very quickly but she (not seem) able to learn modern Greek. 18. I always (buy) lottery tickets but I never (win) anything. 19. You (like) this necklace? I (give) it to my daughter for her birthday tomorrow. 20. I won’t tell you my secret unless you (promise) not to tell anyone. I promise. 21. You always (write) with your left hand? 22. You (love) him? No, I (like) him very much but I (not love) him. 23. You (dream) at night? Yes, I always (dream) and if I (eat) too much supper I (have) nightmares. 24. These workers are never satisfied; they always (complain). 25. We (use) this room today because the window in the other room is broken. 26. He always (say) that he will mend the window but he never (do) it. 27. You (know) why an apple (fall) down and not up? 28. You (write) to him tonight? Yes, I always (write) to him on his birthday. You (want) to send any message? 29. Tom and Mr. Pitt (have) a long conversation. I (wonder) what they (talk) about. 30. You (believe) all that the newspapers say? No, I (not believe). Then why you (read) a newspaper? 31. This car (make) a very strange noise. You (think) it is all right? Oh, that noise (not matter). It always (make) a noise like that. 32. The fire (smoke) horribly. I can’t see across the room. I (expect) that birds (built) a nest in the chimney. Why you (not put) wire across the tops of your chimneys? Tom (do) that sometimes but it (not seem) to make any difference.

Вправа 7. Утворіть форми Present Simple або Present Continuous.

1. What Tom (think) of the Budget? He (think) it most unfair. I (agree) with him. 2. What this one (cost)? It (cost) forty pence. 3. You (hear) the wind? It (blow) very strongly tonight. 4. You (see) my car keys anywhere? No, I (look) for them but I (not see) them. 5. He never (listen) to what you say. He always (think) about something else. 6. This book is about a man who (desert) his family and (go) to live on a Pacific island. 7. You (understand) what the lecturer is saying? No, I (not understand) him at all. 8. What you (have) for breakfast usually? I usually (eat) a carrot and (drink) a glass of cold water. 9. Why you (walk) so fast today? You usually (walk) quite slowly. I (hurry) because I (meet) my mother at 4 o’clock and she (not like) to be kept waiting. 10. I (wish) that dog would lie down. He (keep) jumping up on my lap. I (think) he (want) to go for a walk. 11. You (recognize) that man? I (think) that I have seen him before but I (not remember) his name. 12. Look at that crowd. I (wonder) what they (wait) for. 13. This message has just arrived and the man (wait) in case you (want) to send a reply. 14. She always (borrow) from me and she never (remember) to pay me back. 15. You (need) another blanket or you (feel) warm enough? 16. It (save) time if you (take) the path through the wood? No, it (not matter) which path you take. 17. I (think) it is a pity you don’t take more exercise. You (get) fat.

Вправа 8. Розкрийте дужки, вживаючи дієслова у Past Continuous Active.

1. Detective: I’m afraid I must ask you both what you (do) yesterday at 10.20 p.m. Mr. X: I (play) chess with my wife. Mr. Y: I (listen) to a play on the radio. 2. The children were frightened because it (get) dark. 3. It was a fine day and the roads were crowded because a lot of people (rush) to the seaside. 4. The airplane in which the football team (travel) crashed soon after taking off. 5. He usually wears sandals but when I last saw him he (wear) boots. 6. The house was in great disorder because he (redecorate) it. 7. The director didn’t allow the actors to travel by air while they (work) on the film. 8. The car had nobody in it but the engine (run). 9. Two children (play) on the sand and two fishermen (lean) against an upturned boat. 10. I was alone in the house at that time because Mr. Jones (work) in the garage and Mrs. Jones (shop). 11. He said that he was the captain of a ship, which (sail) that night for Marseilles. 12. Are you going to Rome? I thought that you (go) to Milan. 13. My wife and I (talk) about you the other day. 14. When I first met him he (study) painting. 15. There was a strong smell and the sound of frying. Obviously Mrs. Jones (cook) fish. 16. Tom ate nothing for lunch because he (diet). He said that he (try) to lose 10 kilos. 17. Who you (talk) to on the telephone as I came in? I (talk) to Mr. Pitt. 18. As she (climb), the ladder it slipped sideways and she fell off it. 19. When I first met him he (work) in a restaurant. 20. He watched the children for a moment. Some of them (bathe) in the sea, others (look) for shells, and others (play) in the sand. 21. Where he (live) when you saw him last? 22. She (stand) at the bus stop. I asked her what bus she (wait) for. 23. From the sounds it was clear that Mary (practice) the piano. 24. There had been an accident and men (carry) the injured people to an ambulance.

Вправа 9. Розкрийте дужки, вживаючи дієслова у Past Simple або Past Continuous Active.

1. I lit the fire at 6.00 and it (burn) brightly when Tom came in at 7.00. 2. I (make) a cake when the light went out. I had to finish it in the dark. 3. I didn’t want to meet Paul so when he entered the room I (leave). 4. Unfortunately when I arrived Ann just (leave), so we only had time for a few words. 5. He was very polite. Whenever his wife entered the room he (stand) up. 6. My dog (walk) along quietly when Mr. Pitt’s Pekinese attacked him. 7. When I arrived she (have) lunch. She apologized for starting without me but said that she always had lunch at 12.30. 8. He always (wear) a raincoat and (carry) an umbrella when he walked to the office. 9. What you (think) of his last book? I (like) it very much. 10. I (share) a flat with him when we were students. He always (complain) about my untidiness. 11. He suddenly (realize) that he (travel) in the wrong direction. 12. He (play) the guitar outside her house when someone opened the window and (throw) out a bucket of water. 13. I just (open) the letter when the wind (blow) it out of my hand. 14. When I (look) for my passport I (find) this old photograph. 15. You looked very busy when I (see) you last night. What you (do)? 16. The boys (play) cards when they (hear) their father’s steps. They immediately (hide) the cards and (take) out their lesson books. 18. He (clean) his gun when it accidentally (go) off and (kill) him. 19. He (not allow) us to go out in the boat yesterday as a strong wind (blow). 20. I still (lie) on the road when I (see) a lorry approaching. 21. Luckily the driver (see) me and (stop) the lorry in time. 22. How you (damage) your car so badly? I (run) into a lamp-post yesterday. I suppose you (drive) too quickly or were not looking where you (go). 23. As he (get) into the bus it (start) suddenly and he (fall) backwards on to the road. 24. When I (hear) his knock I (go) to the door and (open) it, but I (not recognize) him at first because I (not wear) my glasses. 25. When I came in, they (sit) round the fire. Mr. Pitt (smile) at me and (say), ‘Come and sit down. 26. While the guests (dance) thieves (break) into the house and (steal) a lot of fur coats. 27. The next day, as they (know) that the police (look) for them, they (hide) the coats in a wood and (go) off in different directions. 28. She was very extravagant. She always (buy) herself new clothes. 29. Her mother often (tell) her that she (spend) too much money but she never (listen).

Вправа 10. Розкрийте дужки, вживаючи дієслова у Future Continuous Active.

1. This time next month I (sit) on a beach. 2. When you arrive I probably (pick) fruit. 3. When we reach England it very likely (rain).4. In a few days’ time we (fly) over the Pyrenees. 5. I’ll call for her at eight. No, don’t; she still (have) breakfast then. 6. I (wait) for you when you come out. 7. When you next see me I (wear) my new dress. 8. My son will be in the sixth form next year. That means that old Dr Adder (teach) him mathematics. 9. You (do) geometry next term. 10. I’ll look out for you at the parade. Do, but I (wear) uniform so you may find it hard to recognize me. 11. We have to do night duty here. I (do) mine next week. 12. In a hundred years’ time people (go) to Mars for their holidays. 13. He (use) the car this afternoon. 14. I’ll come at three o’clock. Good, I (expect) you. 15. They are pulling down all the old houses in this street. I expect they (pull) down mine in a few years’ time. 16. I’d like to see your new flat. Well, come tomorrow, but it (not look) its best, for the painters still (work) on it. 17. Stand there, they (change) the guard in a minute and you’ll get a good view. 18. You’d better go back now, your mother (wonder) where you are.

19. In fifty years’ time we (live) entirely of pills. 20. What do you think the children (do) when we get home? I expect they (have) their supper. 21. It won’t be easy to get out of the country. The police (watch) all the ports.

Вправа 11. Розкрийте дужки, вживаючи дієслова у Future Simple або Future Continuous Active.

1. You’ve just missed the last train! Never mind, I (walk). 2. I’ll ring you tomorrow at six. No, don’t ring at six; I (bath) the baby then. Ring later. 3. Mother: Your face is dirty. Child: All right, I (wash) it. 4. Will you have lunch with me on the 24th? I’d love to, but I’m afraid I (do) my exam then. 5. I (work) for Mr. Pitt next week as his own secretary will be away. 6. You (have) something to drink, won’t you? 7. Why did you take his razor? He (look) for it everywhere tomorrow. 8. I hope you’ll do well in the race tomorrow. I (think) of you. 9. Notice on board ship: In the event of an emergency all passengers (assemble) on the boat deck. 10. I don’t feel well enough to go to the station to meet him. I (meet) him for you. But how I (recognize) him? He’s small and fair, and he (wear) a black and white school cap. 11. I (leave) these flowers at the hospital for you. I (go) there anyway to visit my cousin. 12. You ought to try to get a ticket for the Spectators’ Gallery next week; they (debate) international fishing rights. 13. You’ve left the light on. Oh, so I have. I (go) and turn it off. 14. I’ve just been appointed assistant at the local library. Then you (work) under my sister. She is head librarian there. 15. I want to post this letter but I don’t want to go out in the rain. I (post) it for you. I (go) out anyway as I have to take the dog for a walk. 16. Today is Guy Fawkes’ Day; this evening people (let) off fireworks and (make) bonfires in the streets. 17. Wages have gone up, so I suppose prices (go up) too. 18. It is nearly autumn; soon the leaves (change) colour. 19. Mother (on phone): My son has just burnt his hand very badly. Doctor: I (come) at once. 20. Customer in restaurant: Waiter, this plate is dirty. Waiter: I’m sorry, sir, I (bring) you another. 21. In a few years’ time we all (live) in houses heated by solar energy. 22. It’s beginning to get dark; the streetlights (go on) in a few minutes. 23. We (not play) poker at the party tonight; our hostess doesn’t approve of cards. 24. Let’s wait here; the swing bridge (open) in a minute to let that ship through. 25. Guest: May I use your phone to ring for a taxi? Hostess: On, there’s no need for that; my son (drive) you home. 26. Come on deck; we (enter) harbour in a few minutes. 27. Before you leave the office you (hand) the keys of the safe to Mr. Pitt. Do you understand? Yes, sir. 28. Are you nearly ready? Our guests (arrive) any minute. 29. Loudspeaker announcement: The ship (leave) in a few minutes and all persons not traveling are asked to go ashore. 30. Now that the parking regulations have become stricter, more people (use) public transport and (leave) their cars at home. 31. I’ve got rats in my basement and I don’t know how to get rid of them. I (bring) my dog round whenever you like. He (catch) them for you.

Перфектні часи

PERFECT TENSES

Перфекні (доконані) часи виражають дію, що відбулася до певного моменту чи періоду в теперішньому часі (Present Perfect), минулому (Past Perfect), майбутньому (Future Perfect), майбутньому стосовно минулого (Future-in-the-Past).

Перфектні часи звичайно виражають наявність якогось результату дії, пов'язаної з наступними подіями.

Перфектні часи утворюються з відповідних неозначених часів допоміжного дієслова to have та дієприкметника минулого часу (Past Participle) основного дієслова.

Теперішній перфектний час
The present perfect tense active

Present Perfect утворюється з допоміжного дієслова to have у Present Indefinite та дієприкметника минулого часу (Past Participle) основного дієслова.

Past Participle правильних дієслів утворюється додаванням до інфінітива закінчення -ed, тобто за формою Past Participle правильних дієслів не відрізняється від Past Indefinite.

to invite – invited

Past Participle неправильних дієслів треба запам'ятати:

to catch – caught to build – built

 

I have worked

В усному мовленні вживаються переважно скорочені форми:

 

I've worked We've worked She's worked They've worked

He's worked You've worked It's worked

 

У питальній формі допоміжне дієслово ставиться перед підметом: Have you ever lived in а town? Ви коли-небудь жили в місті?

У заперечній формі після допоміжного дієслова вживається частка not:

 

My friend has not yet come. Мій друг ще не прийшов.

 

Скорочена заперечна форма, часто вживана в усному мовленні, має два варіанти:

 

І haven't = I've not Не hasn't = He's not

 

You haven't changed much. I've not done anything since I left. Ви не дуже змінилися. Я нічого не зробив з того часу, як виїхав.

 

У питально-заперечній формі допоміжне дієслово ставиться перед підметом, а частка not – після підмета:

 

Why have you not told me about Чому ти не розповів мені про him? нього?

 

У питально-заперечних реченнях здебільшого вживаються скорочені форми haven't і hasn't, які ставляться перед підметом:

 

Hasn't he been to Kyiv? Невже він не був у Києві?

Why haven't you put on your coat? Чому ти не одягнув пальто?

 

Вживання Present Perfect

Present Perfect вживається для вираження дії, яка відбулась до моменту мовлення, і той, хто говорить, має на увазі результат цієї минулої дії, її важливість на

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти